Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In januari 2024 start de nieuwe research priority area (RPA) Decolonial Futures, waarin de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Faculteit Maatschappij & Gedrag hun krachten bundelen. De RPA heeft een looptijd van 5 jaar. Het doel ervan is nieuwe onderzoekssamenwerkingen, methoden, dialogen en netwerken te creëren om na te denken over wat ‘dekoloniaal’ betekent, op transhistorische en interdisciplinaire wijze.

Decolonial Futures combineert juridische, sociale, politieke en culturele benaderingen om te begrijpen hoe een dekoloniale toekomst eruit zou kunnen zien en hoe (concurrerende) aanspraken op herstelrecht kunnen worden aangepakt om deze toekomst mogelijk te maken. Met dat doel zal er gewerkt worden aan de hand van gemarginaliseerde of gefragmenteerde geschiedenissen en archieven van verschillende dekoloniale rechtvaardigheidsbewegingen, van het verleden en het heden, en de grondslagen van hun aanspraken op herstel en restitutie.

'Het woord "dekoloniaal" komt steeds vaker terug in de academische en museumwereld, studenten hebben er steeds meer belangstelling voor en er worden steeds meer activistische gesprekken gevoerd,' zegt Sanjukta Sunderason, een van de coördinatoren van de RPA, 'maar vaak zijn concrete analysemethoden ondergeschikt aan de morele lading van het woord en het idee zelf. Toch hebben we die methoden juist nodig in de academische wereld als we kennis echt willen dekoloniseren. Met deze RPA willen we platforms creëren voor het ontwikkelen van zulke methoden in transdisciplinaire samenwerkingsverbanden – via objecten, verbeeldingen, praktijken en beleid.'

Drie hoofdgebieden

Decolonial Futures onderscheidt drie hoofdgebieden, die elk gevormd zijn door koloniale geschiedenissen en kennisconstructies en waar verder interdisciplinair onderzoek nodig is met het oog op dekoloniale transformatie: (1) musea, archieven en culturele praktijken; (2) migraties, mobiliteit en grenzen; (3) ecologie, duurzaamheid en klimaatverandering. Naarmate het programma vordert, zal het de dialoog over deze thema's aanmoedigen – door middel van evenementen, seed grants, fora voor onderzoek/dialoog en programma's voor gastonderzoekers. 

De RPA wil UvA-medewerkers, promovendi en studenten van bovengenoemde en andere faculteiten samenbrengen, maar ook publieke en (para)institutionele gemeenschappen die geïnteresseerd zijn in vergelijkbare dialogen over het dekoloniale als methode – zowel op academisch als institutioneel en maatschappelijk gebied.

Decolonial Futures wordt gelanceerd op 25 januari, 15.30 - 18.00 uur in VOX-POP.