Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Om huizen warm te stoken of koel te houden met duurzame energie, zijn aanpassingen nodig tot achter je voordeur. Het is belangrijk bewoners bij deze energietransitie te betrekken, maar dat loopt nog niet goed. De inbreng van bewoners sluit vaak niet aan op interne processen van de grote instituties die de transitie uitvoeren. Een onderzoeksgroep van twee hogescholen en twee universiteiten gaat een toolkit ontwikkelen om de participatie van bewoners bij de energietransitie te verbeteren.
zonnepanelen op een dak
(foto: Shutterstock)

De onderzoekers gaan kijken hoe gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven de participatie van bewoners kunnen koppelen aan besluitvorming en uitvoering in hun eigen complexe organisaties. ‘Wensen van bewoners botsen vaak met allerlei andere technische, financiële en bestuurlijke uitgangspunten’, stellen de onderzoekers. ‘Hierdoor ontstaan interne afwegingen die niet goed zichtbaar zijn. Het is noodzakelijk dat verschillende soorten professionals, bijvoorbeeld met een meer technische, sociale of financiële achtergrond, beter met burgers en met elkaar tot besluiten komen.’

Toolkit en onderwijsprogramma

Het onderzoek richt zich op twee praktijkvoorbeelden waar professionals worstelen met burgerparticipatie en kijkt parallel hieraan met partners naar de brede praktijk. Er wordt een toolkit voor wijkparticipatie ontwikkeld en een interdisciplinair onderwijsprogramma opgezet.

In dit onderzoeksproject werken Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam samen met negen partners uit het werkveld. Het onderzoek wordt gesubsidieerd met een RAAK-PRO-subsidie.

Meer informatie: Grootschalig RAAK-PRO-onderzoek naar energietransitie in wijken