Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Amsterdam is een succesvolle creative city, een kennis- en innovatiestad waar expats vanuit de hele wereld graag komen wonen. Maar dit mondiale succes heeft ook een keerzijde. De Amsterdamse woningmarkt is de laatste jaren steeds ontoegankelijk geworden voor mensen met lage en middeninkomens, waaronder de mensen met een sleutelberoep, zoals leraren, politieagenten en zorgmedewerkers. Hiermee dreigen deze belangrijke groepen voor de stad verloren te gaan. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
(foto: HvA)

Trends en stedelijke ontwikkelingen

In hun rapport bespreken de onderzoekers de trends en stedelijke ontwikkelingen van Amsterdam en de Metropool Regio Amsterdam (MRA), de situatie op de huidige woningmarkt en belangrijke processen als toewijzing en urgentie. Ook kijken ze vooruit naar ontwikkelingen op Rijksniveau die de mogelijkheden om een woning te bemachtigen kunnen vergroten. En ze nemen voorrangsregelingen onder de loep waarin mensen die werken bij de politie, de zorg of het onderwijs met voorrang een woning kunnen krijgen. Welke gemeenten werken al met zo’n voorrangsregeling, voor welke beroepsgroepen zijn deze bedoeld en hoeveel mensen maken hier daadwerkelijk gebruik van?

Sleutelberoepen: in- en uitsluiting

Het rapport laat ook zien dat het lastig is om een groep sleutelberoepen te definiëren. 'Begrippen als ‘cruciale’, ‘onmisbare’, ‘vitale’, ‘essentiële’ en ‘maatschappelijke’ beroepen worden langs en door elkaar heen gebruikt. Veelal dezelfde groepen - die van politie, zorg en onderwijs - worden als sleutelberoep aangemerkt, maar daarmee zijn het ook steeds dezelfde groepen die dat niet zijn.' De onderzoekers reiken handvatten aan om sleutelberoepen aan te wijzen.

De positie van sleutelberoepen is verslechterd 

Het rapport concludeert dat verschillende ontwikkelingen op de arbeids- en woningmarkt in Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) er de laatste decennia toe hebben geleid dat de positie van sleutelberoepen verslechterd is. 'Dit vloeit deels voort uit structurele ontwikkelingen die we ook in andere internationaal succesvolle steden en stedelijke regio’s zien. Maatregelen op de woningmarkt om de positie van sleutelberoepen in de grote stad te verbeteren moeten met veel verschillende situaties rekening houden. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen om de positie van bepaalde sleutelberoepen te verbeteren c.q. de personeelstekorten terug te dringen zijn pas zeer recent ingegaan, of moeten nog van kracht worden. De urgentie en de roep om maatregelen wordt echter wel breed gedragen. Dit laat des te meer zien hoe relevant het onderwerp is waar we mee te maken hebben.' 

Publicatiedetails

Jaap Draaisma, Maria Kapteijns en Marco Bontje, 2023, Op zoek naar de sleutel: Hoe behouden we sleutelberoepen voor de stad? Context en achtergrond bij de positie van sleutelberoepen op de woningmarkt van Amsterdam en de MRA. Ga naar het rapport