Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een Europese Algemene wet bestuursrecht bestaat (nog) niet. Maar als die er wel zou komen hoe zou dit dan de praktijk van het Nederlandse algemeen bestuursrecht beïnvloeden? En welke inspiratie zouden we eraan kunnen ontlenen? Jacobine van den Brink en Rolf Ortlep van de afdeling Staats- en bestuursrecht zijn nauw betrokken geweest bij een uitgebreid rapport waarin deze vraag centraal staat.

Op Europees niveau wordt nagedacht over een Europese Algemene wet bestuursrecht. Een groep wetenschappers is met een voorstel gekomen (de Model Rules on EU administrative procedures) en ook het Europees Parlement heeft een voorstel gedaan voor een verordening. Wat zou het voor Nederland betekenen als deze wet er echt komt? 

Positie van de burger

De commissie ‘Europeanisering algemeen bestuursrecht’ van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR) heeft zich over deze vraag gebogen. Hoogleraar Bestuursrecht Jacobine van den Brink en UHD Bestuursrecht Rolf Ortlep maakten deel uit van deze commissie. 

Ortlep: ‘De Europese Awb zou alleen gelden voor de Europese instellingen. Maar de voorstellen bevatten interessante voorstellen met het oog op de versterking van de positie van de burger. Daardoor geïnspireerd zouden wij in Nederland een recht op goed bestuur en een recht op een begrijpelijk en benaderbaar bestuur moeten opnemen. Ook zou de Awb moeten voorzien in een zaakambtenaar; dat is een persoonlijk aanspreekpunt voor burgers.’ 

Inspiratie

Overigens is deze Europese Awb er nog lang niet, aldus Van den Brink. ‘De Europese Commissie ziet er niets in. Maar als zo’n Europese Awb er uiteindelijk wel komt dan is het zeker niet uit te sluiten dat deze Europese Awb ook ons Nederlandse bestuursrecht gaat beïnvloeden en wij ons daardoor ook kunnen laten inspireren.’