Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Expertisegebied Staats- en bestuursrecht

De sectie Staats- en bestuursrecht
Het staats- en bestuursrecht normeert de relatie tussen overheid en burger. Het staatsrecht geeft antwoord op de vraag hoe de verschillende overheidsmachten, zoals de regering en de Staten-Generaal, zich binnen onze rechtsstaat tot elkaar verhouden. Ook bepaalt het staatsrecht onder welke voorwaarden overheidsinstanties kunnen ingrijpen in het leven van de burger. Binnen het bestuursrecht onderzoeken wij welke regels er gelden ...

Onderwijs

De sectie Staats- en bestuursrecht verzorgt onderwijs in de bachelor Rechtsgeleerdheid, de mastertrack Staats- en bestuursrecht, de interdisciplinaire bacheloropleiding PPLE en het Amsterdam University College. ...

Onderzoek

Het staats- en bestuursrechtelijk onderzoek aan de UvA richt zich op de verhouding tussen wetgever, bestuur en rechter (legaliteitsbeginsel, machtenscheiding, onafhankelijkheid rechter) en de verhouding tussen burger ...

Medewerkers

Veel medewerkers van de sectie Staats- en bestuursrecht hebben relevante (neven)functies in de praktijk. Zij zijn staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, rechter-plaatsvervanger, lid van ...
Staats- en bestuursrecht op LinkedIn