Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vrijdag 12 juni is het Werkdocument Instellingsplan door het College van Bestuur besproken met de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad. Hierbij lag de nadruk op de – in de ogen van de CSR en de COR – onvoldoende structurele aandacht voor diversiteit en ongelijkheid in een eerdere versie van het plan.

Karen Maex: 'Als universiteit hebben we hierin een belangrijke rol te nemen en er aandacht aan te besteden in onze opleidingen. Het begint er mijns inziens mee te erkennen dat ook wij blinde vlekken hebben. Dat uitsluiting en vooroordelen ook aan de UvA voorkomen. Subtiel misschien, onbedoeld of onbewust, maar het komt voor. Pas op het moment dat je dat erkent kan het gesprek erover beginnen.'

De oproep van de medezeggenschap was om structureel te werken aan ongelijkheid, diversiteit en dekolonisatie in het onderwijs en onderzoek van de UvA.

Geert ten Dam: 'Dat zijn belangrijke punten. Je ziet dat de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk staat, dat de ongelijkheid in de samenleving toeneemt, dat institutioneel racisme bestaat. Het is ook onze opdracht om bij te dragen aan mínder ongelijkheid, aan het wegnemen van drempels en aan gelijke kansen voor iedereen. Dat hoort bij onze kernwaarden en dus bij uitstek in een instellingsplan. De dialoog hierover moeten we breed in de universiteit willen voeren.'

Onderwerpen die hierbij op grond van het Instellingsplan verder uitgewerkt kunnen worden zijn, onder andere:

  • De diversiteit van de staf vergroten en een plaats geven in de strategische personeelsplannen.
  • Een breed spectrum van perspectieven een plaats geven in onderwijs en onderzoek, onder meer in minoren en in het curriculum van opleidingen.
  • Bevorderen dat studenten uit alle achtergronden zich gerespecteerd voelen.
  • Met de studieverenigingen werken aan meer contact tussen Nederlandse en internationale studenten, ook gedurende het studiejaar.

Geert ten Dam: 'Deze en andere punten zullen wij de komende tijd in acties omzetten bij de uitwerking van het nieuwe Instellingsplan 2021-2026.'

Lees meer over de voortgang van het nieuwe instellingsplan 2021-2026 op de projectpagina op uva.nl/instellingsplan