Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Contactgegevens vertrouwenspersonen ongewenst gedrag

Overzicht voor medewerkers

Als medewerker kun je iedere vertrouwenspersoon kiezen uit onderstaande lijst van vertrouwenspersonen ongewenst gedrag voor de faculteiten en diensten, ongeacht waar je werkzaam bent. De vertrouwenspersonen werken volgens de richtlijn van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

Ook tijdens periodes dat er thuis wordt gewerkt en gestudeerd in verband met de coronamaatregelen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Teams, Zoom of Skype. Vragen of klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen actie als de student of medewerker hiermee instemt.

Centrale vertrouwenspersoon UvA

 • Arjen Berkvens

  Vanaf 1 april is Arjen Berkvens coördinerend vertrouwenspersoon aan de UVA. In deze nieuwe functie zal Arjen een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw en professionalisering van het werk van vertrouwenspersonen binnen de UVA.

  Arjen Berkvens: ”Ik ben zeer gemotiveerd om dit werk te doen. Het is van groot belang dat in een organisatie als een universiteit een veilige werksfeer heerst. Ongewenste omgangsvormen leiden tot grote schade bij medewerkers, studenten en aan de organisatie als geheel. Als iemand iets onprettigs meemaakt, moet dat in vertrouwen kunnen worden gemeld.”

  Contact

  E: a.berkvens@uva.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Karin Venetis

  Karin Venetis heeft psychologie gestudeerd in Groningen en is daarna in Maastricht gepromoveerd in de Marketing aan de Economische faculteit. Daarna heeft zij de academische wereld gecombineerd met de marketing adviespraktijk. Aan de UvA is zij verbonden aan de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde als marketing docent en is verantwoordelijk voor de Executive (parttime) Masteropleiding van Bedrijfskunde. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de docentprofessionalisering binnen het nieuw opgerichte Teaching & Learning Centre van de FEB en fungeert al jaren als kwaliteitsbewaker en tussenpersoon tussen de bedrijfskunde master scriptiestudenten en hun (externe) supervisors.  

  Karin wil als vertrouwenspersoon medewerkers helpen in het omgaan met de vaak wat vagere autoriteits- en statusstructuren binnen de universiteit. En daarnaast hoopt zij te kunnen assisteren bij het navigeren tussen de (vele) verschillende gremia en instanties die een rol kunnen spelen bij de sensitieve problematiek waarmee men naar een vertrouwenspersoon gaat. De complexiteit van een universiteit maakt het voor een medewerker vaak moeilijker om de gezagsstructuren te doorzien en mee om te gaan maar het geeft ook extra mogelijkheden tot hulp, waar de meesten geen weet van hebben.

  Contact

  E: vertrouwenspersoon-eb@uva.nl

  T: 020 525 6078

Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Eloe Kingma
  Eloe Kingma

  'Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al eeuwenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik zal graag meedenken over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kunnen bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen.

  Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.'

  Eloe Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis.

  Contact

  Dr. E. (Eloe) Kingma

  Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Marita Mathijsen

  M. T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen is sinds 2009 emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam met een nulaanstelling. Van 1975 tot 2009 was zij in dienst van de Universiteit.

  Persoonlijke toelichting:

  Een universiteit moet een veilige plek zijn, zowel voor medewerkers als voor studenten. Niemand zou er zich geïntimideerd, gediscrimineerd, bedreigd of uitgesloten moeten voelen. En toch gebeuren er ook aan een universiteit dingen waardoor je van je stuk gebracht wordt. Zoek dan hulp. De vertrouwenspersonen zijn ervoor om je te helpen met het vinden van een uitweg. Hoe delicaat je probleem ook is, je kunt bij hen terecht. Zij hebben geheimhoudingsplicht, dus wat je bespreekt blijft tussen hen en jou.

  Als emeritus hoogleraar (Moderne Nederlandse Letterkunde) met een nulaanstelling denk ik een waardevolle invulling te kunnen geven aan de functie van vertrouwenspersoon.  Ik heb geen belangen meer die kunnen botsen met kwesties die aan de orde komen.  Seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie: ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat deze vormen van ongewenst gedrag niet getolereerd worden aan de Universiteit van Amsterdam.

  Contact

  Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen

  Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

 • Mirjam Koelewijn

  Mirjam Koelewijn is werkzaam als ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen).

  Persoonlijke toelichting:

  'Na een tijd werkzaam te zijn geweest in verschillende functies bij College & Graduate School Social Sciences en Bureau Alumnirelaties, ben ik nu ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen. In het voorjaar van 2016 ben ik benoemd tot vertrouwenspersoon bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA.

  Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan medewerkers en studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon. Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon.

  Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.'

  Contact

  Drs. M.G. (Mirjam) Koelewijn

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  OBP Groep Onderwijsbureau Sociale Wetenschappen

 • Marie Hoogstraten

  Marie Hoogstraten is studieadviseur bij het College & Graduate School of Communication Science. Marie werkt sinds 2012 aan de UvA, en sinds 2015 als studieadviseur.

  ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig en welkom voelt op de UvA, hier kan werken en zich kan ontwikkelen in een prettige omgeving. Daar wil ik dan ook mijn steentje aan bijdragen. Ik ondersteun je graag als je te maken hebt met ongewenst gedrag (zoals agressie, pesten of (seksuele) intimidatie) en kijk graag met je mee hoe je hier mee om kan gaan. Een luisterend oor is altijd de eerste stap, en dan kijken we samen hoe verder. Jij hebt de regie, ik volg en geef je handvatten waar nodig. Schroom niet contact op te nemen, ook als je niet zeker weet of je aan het juiste adres bent!

  Marie is bereikbaar op m.j.hoogstraten@uva.nl en op 0615626549.

 • Barbera Rosenhart

  Barbera Rosenhart is sinds 2009 werkzaam als coördinator en docent bij de mastertrack Training & Development bij Psychologie.  Zij geeft daar trainingen in trainersvaardigheden, geeft supervisie aan de studenttrainers en coördineert de gehele track.

  Persoonlijke toelichting

  Ik vind een goede sfeer en fijne contacten op het werk of in de studie belangrijk en vind het erg als iemand zich hier onveilig voelt door ongewenst gedrag zoals agressie, pesten of (seksuele) intimidatie. Het is dan belangrijk dat iemand zijn ei kwijt kan, zonder meteen in ingewikkelde of ongewenste procedures terecht te komen. Ik hoop dat ik daarin op een vertrouwelijke, informele en laagdrempelige manier kan helpen door naar je verhaal te luisteren en met je mee te denken.

  Ik ben het beste per mail te bereiken en neem snel contact met je op om een afspraak te maken.

  Contact

  Drs. B. (Barbera) Rosenhart-Meurs

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Social Psychology

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

 • Diana Vos

  Diana Vos werkt sinds 2016 bij de UvA als Medewerker Bestuurszaken bij het Faculteitsbureau van de FNWI (Hooglerarenbenoemingen), en sinds 1 juni 2022 tevens als Ambtelijk Secretaris Examencommissie bij IIS, FNWI.

  Als je met een probleem zit dat te maken heeft met ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, en agressie) dan is het fijn als er iemand is bij wie je in vertrouwen jouw verhaal kwijt kan en die met je meedenkt. Vaak loop je al een tijd alleen met het probleem rond. Een vertrouwenspersoon kan samen met jou naar een oplossing zoeken. Soms is een gesprek genoeg en soms word je op een idee gebracht waar je eerst niet aan dacht. Diana: 'Luisteren naar wat er bij iemand speelt en oprecht interesse tonen gaan mij van nature af. Ik ben er voor alle medewerkers, ongeacht achtergrond of afkomst.'

  Contact

  E: d.l.vos@uva.nl
  T: 06 228 450 34 (di, wo, vr)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • Myrthe van Amstel
  Myrthe van Amstel

  Myrthe van Amstel, zelf UvA-alumna, werkt vanaf 2017 bij de UvA en is momenteel beleidsmedewerker onderwijs op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In het verleden is zij onder meer werkzaam geweest als HR-adviseur, opleidingscoördinator en docent/onderwijsontwikkelaar. 

  Als vertrouwenspersoon wil zij collega’s en studenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om ongewenst gedrag te kunnen aankaarten. Iedereen die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kan bij haar terecht. Hoewel het als een grote stap kan voelen om naar een vertrouwenspersoon toe te gaan, wil Myrthe vooral benadrukken dat dit het niet is. Ze nodigt ook expliciet medewerkers en studenten van andere faculteiten uit om haar te benaderen. Het blijkt namelijk dat een enigszins externe blik soms wel prettig is.

  Hoe verschillend de twee functies van Myrthe ook mogen zijn, ze hebben een belangrijk ding met elkaar gemeen: het verbeteren van de omstandigheden voor alle studenten en medewerkers: ‘Elke dag zet ik me er voor in om studeren en werken aan de UvA nog een stukje fijner te maken.’

  Contact

  M. (Myrthe) van Amstel LLM

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Bestuurszaken FdR

 • Erik van Arkel
  Portret van Erik van Arkel

  Erik van Arkel is sinds 1 september 2017 coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht.

  Hij heeft een achtergrond in de bedrijfsvoering en management bij de Rijksoverheid en als ondernemer in zijn eigen bedrijf CATREAL.COM dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties.

  Als vertrouwenspersoon wil hij bijdragen aan een UvA-omgeving waarin mensen zich veilig voelen en de diversiteit in mensen gerespecteerd en gewaardeerd worden.

  Contact

  E. (Erik) van Arkel

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Afd. Publiekrecht

Bestuursstaf en diensten (GDE)

 • Hélène Boeren (Bestuursstaf en Centrale Eenheden)
  Portret van Helene Boeren

  Hélène Boeren is sinds 2003 werkzaam bij de Bestuursstaf. Zij werkt als ambtelijk secretaris voor het College voor Promoties en als beleidsmedewerker voor het Bureau van de Rector. 

  Persoonlijke toelichting:

  Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik het belangrijk vind dat iedereen prettig en veilig aan onze universiteit kan werken en studeren. Discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie horen niet thuis aan onze instelling.

  Mocht je met ongewenste omgangsvormen te maken krijgen, dan ben ik er voor je. Ik kan je een luisterend oor bieden en als je daar behoefte aan hebt kan ik je informatie geven over de verschillende opties die er zijn en met je meedenken. Het is mijn rol om aan jouw zijde te staan.

  De door jou gedeelde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen indien jij mij toestaat  dat ik als vertrouwenspersoon informatie deel met bepaalde derden, mag ik deze vertrouwelijkheid doorbreken.  De regie blijft ten allen tijde bij jou, ik onderneem alleen iets als dat jouw uitdrukkelijke wens is.

  Je kunt me per e-mail of telefonisch benaderen voor een afspraak.  Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk tijd voor je vrij te maken, waarbij ik vanzelfsprekend rekening houd met het bewaren van de vertrouwelijkheid.

  Contact

  H.M.F. (Hélène) Boeren

  Bestuur en Bestuursstaf

  Bureau van de Rector

 • Rixt Polder (Bestuursstaf en Centrale Eenheden)
  Rixt Polder

  Rixt werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Zij houdt zich o.a. bezig met het organiseren van loopbaanprogramma’s voor alumni, zij is aanspreekpunt voor diverse alumnikringen en organiseert lezingen, rondleidingen en andere bijeenkomsten, waaronder de Academische BoekenClub. Rixt is sinds 2000 werkzaam bij de UvA, sinds 2014 ook als vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke toelichting:

  Binnen de universiteit is het belangrijk dat medewerkers en studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens studie of werk.

  Contact

  A.R. (Rixt) Polder

  Alumnirelaties & Universiteitsfonds

 • Marjan Alberda (ICTS/FS/AC)

  Marjan Alberda is afgestudeerd in Informatica aan de UvA en sinds 2008 werkzaam bij de UvA. Haar huidige functie is projectmanager bij de ondersteunende dienst ICTS.

  Persoonlijke toelichting:

  “Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen binnen de UvA. Het is dan nodig dat er zeer laagdrempelig vertrouwenspersonen zijn waar je terecht kan mocht je te maken hebben met ongewenst gedrag. Soms kan het prettig zijn als dat de vertrouwenspersoon is die verbonden is aan jouw dienst of faculteit, maar het is belangrijk te beseffen dat je bij elke andere vertrouwenspersoon terecht kan mocht je dat juist prettiger vinden. Het is essentieel dat mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag voelen dat ze dit kunnen melden bij de vertrouwenspersonen, een luisterend oor vinden, ondersteuning en vertrouwelijkheid. Ik wil dat graag bieden.

  Als jij, werkend voor de UvA, te maken hebt met agressie, geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie roep ik je op naar een vertrouwenspersoon te gaan. Die kan je ondersteunen en begeleiden.”

  Contact

  T: 06 5025 8101
  E: I.M.Alberda@uva.nl

 • Kasper Abcouwer (Universiteitsbibliotheek)

  Kasper Abcouwer werkt sinds 2001 voor de Universiteitsbibliotheek van de UvA, eerst als bibliotheektechnisch medewerker later als vakreferent bij de Pierson Revesz bibliotheek en sinds 2004 als specialist wetenschappelijke informatie voor de FNWI. Naast het traditionele bibliotheek werk richt Kasper zich op de kwantitatieve meting van wetenschappelijke publicaties (bibliometrie). Eén van zijn bibliometrische projecten is uva-view.

  Na zijn studie fysische geografie aan de UvA werkte hij voor verschillende organisaties in Ecuador voordat hij in 2001 terugkwam bij de UvA.

  Persoonlijke toelichting

  'Als je ongewenst gedrag meemaakt op je werk probeer je dat zelf op te lossen, soms werkt dat, soms kan je hulp gebruiken, bijvoorbeeld van een vertrouwnespersoon. Als vertrouwenspersoon sta ik aan jouw kant, alles wat we bespreken blijft onder ons en ik onderneem nooit actie zonder jouw toestemming. Ik neem de tijd voor je en onderzoek met jou wat voor jou de beste manier is om het aan te pakken.'

  Contact

  Drs. K.M. (Kasper) Abcouwer

  Universiteitsbibliotheek

  Faculteitsbibliotheek FNWI

 • Henriette Reerink (Universiteitsbibliotheek)
  Portret van Henriette Reerink
  Foto: Henriette Reerink

  Afgestudeerd als historicus aan de UvA, werkt Henriette Reerink vanaf 2006 als projectmanager en beleidsadviseur bij de afdeling Digitale Diensten van de Bibliotheek UvA/HvA (focus: data, AI en digitale Bildung). Werkzaam bij een ondersteunende overkoepelende dienst die dicht bij het primaire proces staat, is zij geïnteresseerd in de thema’s centraal/decentraal, informele/formele organisatie en de herkomst van informatie (desinformatie). Met UvA-brede ervaring probeert zij verschillende perspectieven te verbinden op zoek naar oplossingen die beklijven.

  Persoonlijke toelichting

  Als je een beroep op me doet, zal ik er voor je zijn, naar je luisteren en door het stellen van vragen proberen te doorgronden waar de schoen wringt. Ik begeleid je in het helder krijgen van wat je van de ander mag verwachten en wat je zelf kan doen. In onze complexe organisatie is het soms ingewikkeld een ‘probleemeigenaar’ te vinden. Ik wil je hier graag bij helpen, je terzijde staan en steun bieden.

  Ik ben volhardend met rechtvaardigheidsgevoel. Schroom niet om me laagdrempelig te mailen, bij me langs te komen, te bellen of anderszins contact op te nemen. Een eerste stap naar een oplossing begint met het delen van je verhaal waardoor je, misschien met horten en stoten, verbeteringen in gang zet, voor jezelf en voor de UvA. 
   

  Contact

  Drs. H.A. (Henriette) Reerink

  Universiteitsbibliotheek

  Projecten en Innovatie

Faculteit der Geneeskunde

Bekijk het overzicht van Vertrouwenspersonen op het intranet van het AMC. (Alleen te bereiken via inlog).

 

Faculteit der Tandheelkunde

 • Inge van der Stap

  Inge van der Stap werkt als beleidsmedewerker bij ACTA en is sinds 1 september 2020 benoemd tot vertrouwenspersoon.

  Inge heeft culturele antropologie en religiestudies gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Als diversity officer zet zij zich in voor een veilige en inclusieve studeer- en werkomgeving waar alle studenten en medewerkers zich veilig en welkom voelen, zich kunnen herkennen en zich kunnen ontwikkelen.

  Onbevooroordeeld luisteren en met oprechte interesse doorvragen is hoe Inge haar taak als vertrouwenspersoon invult. Als vertrouwenspersoon kan ze de student of medewerker terzijde staan en opties vinden voor een oplossing. Ook is Inge beschikbaar als je alleen een luisterend oor zoekt.

  Contact

  Inge van der Stap
  E: i.vander.stap@acta.nl
  T: 06 11 535 302 (ma, di, do, vrij)

 • Gerrie Veenstra

  Gerrie Veenstra is sinds 1994 huisarts en ze is sinds maart 2020 verbonden aan de ACTA als docent orale geneeskunde, zij had tot 1 januari 2020 een eigen praktijk.

  Persoonlijke toelichting:

  Als huisarts was ik een vertrouwenspersoon voor vele patiënten. Ik heb veel persoonlijke verhalen gehoord, die niet altijd een veilige omgeving weergaven van het leven van een aantal mensen.

  Het luisteren en er zijn voor iemand,  samen een oplossing zoeken is een belangrijk deel van mijn werk, eerst als huisarts en nu als vertrouwenspersoon. Laagdrempelig en vertrouwd.

  Ik hoop te kunnen bijdragen aan een veilige omgeving op de ACTA, zodat de werksfeer voor iedereen plezierig is.

  Contact

  Gerrie Veenstra
  E: Gerrie.veenstra@acta.nl
  T: 0626296946 (woensdag en donderdag)