Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Heb je te maken met seksuele intimidatie, (verbale) agressie, geweld, pesten of discriminatie? Dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag. Je kunt zelf kiezen wie, dat mag ook iemand bij een andere faculteit of dienst zijn. Je vindt alle vertrouwenspersonen en hun contactgegevens in onderstaande lijst.

Je kunt de vertrouwenspersoon bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek op locatie, telefonisch of via MS Teams. Vragen of klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen actie als jij hiermee instemt. 

Lees meer over de UvA-vertrouwenspersonen

Centrale vertrouwenspersoon UvA
 • Arjen Berkvens

  Arjen Berkvens is onafhankelijk coördinerend vertrouwenspersoon aan de UVA. In deze functie levert Arjen een bijdrage aan de verdere uitbouw en professionalisering van het werk van vertrouwenspersonen. Hij organiseert intervisiebijeenkomsten, onderhoudt contacten met relevante personen en instituties binnen en buiten de UvA, doet aan voorlichting, geeft workshops sociale veiligheid en signaleert vermeende misstanden. Arjen is ook te benaderen als gewoon vertrouwenspersoon voor medewerkers en studenten.

  'Ik ben zeer gemotiveerd om dit werk te doen. Het is van groot belang dat in een organisatie als een universiteit een veilige werksfeer heerst. Ongewenste omgangsvormen leiden tot grote schade bij medewerkers, studenten en aan de organisatie als geheel. Als iemand iets onprettigs meemaakt, moet dat in vertrouwen kunnen worden gemeld. Mijn rol is om mensen te helpen om tot een goede oplossing te komen en ik kan ook doorverwijzen naar andere hulpverleners.'

  Arjen is bereikbaar op a.berkvens@uva.nl.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Sanne Lagziel-de Munck
  Foto van Sanne Lagziel-de Munck

  Sanne is tijdelijk niet beschikbaar als vertrouwenspersoon

  Sanne Lagziel-de Munck studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de UvA en African Studies aan de Universiteit van Kopenhagen. Sinds 2018 werkt ze bij de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde. Eerst bij de onderwijsbalie en nu als studieadviseur.

  Ik ben graag een luisterend oor voor de mensen om mij heen en ben er ook om naar jouw verhaal te luisteren. Soms kan het al zo fijn zijn om even je hart te kunnen luchten! Daarna kunnen we eventueel kijken naar welke mogelijkheden je hebt om ongewenst gedrag aan te kaarten en welke daarvan het beste bij jou past. Alles in jouw tempo.

  De universiteit moet een fijne en veilige plek zijn waar iedereen met plezier werkt en studeert. Op het moment dat iemand over je grenzen heen gaat, vind ik het belangrijk dat ik als vertrouwenspersoon jouw een laagdrempelige mogelijkheid geef om hierover te praten. Dus neem vooral contact op dan kijken we samen verder.

  Contact

  Sanne is bereikbaar op r.w.demunck@uva.nl en op 020 525 4403.

 • Karin Venetis

  Karin Venetis heeft psychologie gestudeerd in Groningen en is daarna in Maastricht gepromoveerd in de Marketing aan de Economische faculteit. Daarna heeft zij de academische wereld gecombineerd met de marketing adviespraktijk. Aan de UvA is zij verbonden aan de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde als marketing docent en is verantwoordelijk voor de Executive (parttime) Masteropleiding van Bedrijfskunde. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de docentprofessionalisering binnen het nieuw opgerichte Teaching & Learning Centre van de FEB en fungeert al jaren als kwaliteitsbewaker en tussenpersoon tussen de bedrijfskunde master scriptiestudenten en hun (externe) supervisors.  

  Karin wil als vertrouwenspersoon medewerkers helpen in het omgaan met de vaak wat vagere autoriteits- en statusstructuren binnen de universiteit. En daarnaast hoopt zij te kunnen assisteren bij het navigeren tussen de (vele) verschillende gremia en instanties die een rol kunnen spelen bij de sensitieve problematiek waarmee men naar een vertrouwenspersoon gaat. De complexiteit van een universiteit maakt het voor een medewerker vaak moeilijker om de gezagsstructuren te doorzien en mee om te gaan maar het geeft ook extra mogelijkheden tot hulp, waar de meesten geen weet van hebben.

  Contact

  E: vertrouwenspersoon-eb@uva.nl

  T: 020 525 6078

Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Eloe Kingma
  Eloe Kingma

  'Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al eeuwenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik zal graag meedenken over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kunnen bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen.

  Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.'

  Eloe Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis.

  Contact

  Dr. E. (Eloe) Kingma

  Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Asli Ozgen
  Foto van Asli Ozgen

  Als jonge vrouwelijke academicus uit de zogeheten ‘Global South’ ben ik me bewust van de blijvende noodzaak van een gezonde, veilige en verrijkende studie- en werkomgeving. Mijn belangrijkste motivatie is om hier een actieve rol in te spelen, op een zorgzame, mondige manier. Ik zie vooral hoe met name internationale studenten en medewerkers voor extra uitdagingen kunnen komen te staan wanneer zij te maken krijgen met ongewenst gedrag. Zij beschikken meestal niet over dezelfde sociale ondersteuningsnetwerken van vrienden en familie als hun Nederlandse medestudenten; en het niet spreken van de lokale taal kan de processen om hulp te zoeken buiten de universiteit bemoeilijken. Het is mijn doel om studenten en collega's zo goed mogelijk te ondersteunen. Studenten en collega's die ongewenst gedrag hebben ervaren, kunnen mij bereiken via a.ozgen-havekotte@uva.nl. Ik spreek Engels, Nederlands en Turks.

 • Cock Dieleman

  Ik werk als universitair docent bij de opleiding Theaterwetenschap (Faculteit Geesteswetenschappen) en loop al heel wat jaren mee aan de UvA. Naast het geven van onderwijs en het doen van onderzoek probeer ik in mijn werk studenten en collega’s altijd zo goed mogelijk te ondersteunen. De universiteit is een prachtige plek om te werken en te studeren, maar machtsongelijkheid kan soms ook leiden tot ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, uitsluiting, intimidatie, agressie, en discriminatie. Dat kan zijn tussen medewerkers, maar ook tussen docenten en studenten, of tussen studenten onderling. Het is belangrijk om dit soort zaken te melden. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek en een veilige leeromgeving.

  Als je als student of medewerker ongewenste omgangsvormen ervaart, blijf daar dan niet mee rondlopen. Als vertrouwenspersoon ben ik er om een luisterend oor te bieden en met je mee te denken. Er is verder geen enkele verplichting. De informatie die je met een vertrouwenspersoon deelt, is vertrouwelijk.

  Je kunt met mij een afspraak maken via c.dieleman@uva.nl.

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
 • Mirjam Koelewijn

  Mirjam Koelewijn is werkzaam als ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen).

  Persoonlijke toelichting:

  'Na een tijd werkzaam te zijn geweest in verschillende functies bij College & Graduate School Social Sciences en Bureau Alumnirelaties, ben ik nu ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen. In het voorjaar van 2016 ben ik benoemd tot vertrouwenspersoon bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA.

  Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan medewerkers en studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon. Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon.

  Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.'

  Contact

  Drs. M.G. (Mirjam) Koelewijn

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Onderwijsbureau POW

 • Joyce Helsloot

  Joyce Helsloot studeerde af in de mastertrack Training & Development bij Psychologie aan de UvA. Sinds 2020 werkt ze als studieadviseur voor de opleiding Communicatiewetenschap. Daarnaast is ze ademcoach en therapeut in opleiding.

  Persoonlijke toelichting

  ‘Als vertrouwenspersoon ben ik er allereerst om je een luisterend oor te bieden. Ik draag er graag aan bij dat je je gehoord en gezien voelt, wat het ook is. Je kunt bij me terecht voor situaties die voorgevallen zijn, waardoor jij je niet meer prettig of veilig voelt op de UvA, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen. De gesprekken die we hebben zullen vertrouwelijk zijn.

  Jij bent degene die beslist of je nog verdere actie wilt ondernemen of niet, beide is goed. Ik ben ervoor om dit keuzeproces stapje voor stapje te begeleiden en informatie te geven over de mogelijke stappen. Jij maakt de keuze die voor jou kloppend is en alles op je eigen tijd. Ik blijf betrokken, als je ervoor kiest om verdere stappen te ondernemen.

  Ik draag graag bij aan een situatie waarin je je weer veilig voelt op je werk of tijdens het studeren.’

  Contact

  Joyce is bereikbaar op j.helsloot@uva.nl

 • Els Veldhuizen

  Els Veldhuizen is docent en coach van junior docenten bij de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies. Ze heeft hier zelf ook gestudeerd.

  ‘Als student of werknemer breng je een groot deel van je tijd door op de UvA en neem je ook een stukje UvA mee naar huis. De UvA moet dan ook een plek zijn waar je je prettig en veilig voelt zodat je het beste uit je zelf kunt halen en goede ervaringen kunt opdoen. Het moet bovendien een plek zijn die ruimte geeft voor ontspanning in je vrije tijd. Is de UvA niet meer die plek omdat je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag, blijf daar dan niet alleen mee rondlopen. Dit gevoel gaat lang niet altijd vanzelf weer weg. Weet dat je bij mij je zorgen of problemen in vertrouwen kunt delen. Ik luister graag naar je en dat kan al opluchten. Ook kan ik je informeren over stappen die je zou kunnen ondernemen als je daar behoefte aan zou hebben. Niks hoeft; jij bepaalt. Als vertrouwenspersoon sta ik naast je en sta jij er in ieder geval niet langer alleen voor.’

  Els is bereikbaar op e.m.veldhuizen@uva.nl.

 • Vertrouwenspersonen voor FMG-promovendi

  Bij de FMG zijn er vertrouwenspersonen speciaal voor promovendi, ook wel PhD-mentoren genoemd. Als FMG-promovendus kun je terecht bij alle PhD-vertrouwenspersonen van de faculteit, dus niet alleen die van het domein waar je werkzaam bent.  

  Communicatiewetenschap

  De PhD-vertrouwenspersonen voor de Amsterdam School for Communication Research (ASCoR)  zijn te vinden in Microsoft Teams onder 'Guidance and support'.  

  Pedagogische- en onderwijswetenschappen

  Drs. J.M. (Marielle) de Reuver

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

  Psychologie

  Drs. J.J.W. (Joost) van der Meer

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  OBP Groep Onderzoeksinstituut Psychologie

  Social Sciences

  De PhD-vertrouwenspersonen voor het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) zijn te vinden bij de PhD information van de AISSR.   

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Diana Vos

  Diana Vos werkt sinds 2016 bij de UvA als Medewerker Bestuurszaken bij het Faculteitsbureau van de FNWI (Hooglerarenbenoemingen), en sinds 1 juni 2022 tevens als Ambtelijk Secretaris Examencommissie bij IIS, FNWI.

  Als je met een probleem zit dat te maken heeft met ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, en agressie) dan is het fijn als er iemand is bij wie je in vertrouwen jouw verhaal kwijt kan en die met je meedenkt. Vaak loop je al een tijd alleen met het probleem rond. Een vertrouwenspersoon kan samen met jou naar een oplossing zoeken. Soms is een gesprek genoeg en soms word je op een idee gebracht waar je eerst niet aan dacht. Diana: 'Luisteren naar wat er bij iemand speelt en oprecht interesse tonen gaan mij van nature af. Ik ben er voor alle medewerkers, ongeacht achtergrond of afkomst.'

  Contact

  E: d.l.vos@uva.nl
  T: 06 813 592 29 (di, wo, vr)

 • Esra Willekes Macdonald

  Esra werkt sinds 2023 op het Science Park voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI.)

  'Een veilige werkplek is een basisrecht en zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Als je je onveilig voelt en/of geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kun je een afspraak met mij maken om te bespreken wat er speelt en hoe de situatie verbeterd kan worden. Als vertrouwenspersoon hoop ik het verschil te kunnen maken voor collega’s die met ongewenst gedrag te maken hebben gekregen. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren om een negatieve ervaring om te buigen naar iets positiefs, zodat je weer met plezier naar je werk kunt gaan.

  Van nature ben ik een goede luisteraar, discreet en behulpzaam. Graag bied ik een luisterend oor, zonder oordeel, en help ik je om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een veiliger werkklimaat te creëren. In mijn omgeving ben ik vaak degene die in vertrouwen wordt genomen en om advies wordt gevraagd. Mijn aangeboren positieve en open houding zorgt ervoor dat men zich snel bij mij op zijn/haar/hen gemak voelt en mij vertrouwt. Met alle liefde hoor ik jou aan en help ik mee om een oplossing te zoeken.'

  Contact

  E: e.canga@uva.nl

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Myrthe van Amstel
  Myrthe van Amstel

  Myrthe van Amstel, zelf UvA-alumna, werkt vanaf 2017 bij de UvA en is momenteel beleidsmedewerker onderwijs op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In het verleden is zij onder meer werkzaam geweest als HR-adviseur, opleidingscoördinator en docent/onderwijsontwikkelaar. 

  Als vertrouwenspersoon wil zij collega’s en studenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om ongewenst gedrag te kunnen aankaarten. Iedereen die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kan bij haar terecht. Hoewel het als een grote stap kan voelen om naar een vertrouwenspersoon toe te gaan, wil Myrthe vooral benadrukken dat dit het niet is. Ze nodigt ook expliciet medewerkers en studenten van andere faculteiten uit om haar te benaderen. Het blijkt namelijk dat een enigszins externe blik soms wel prettig is.

  Hoe verschillend de twee functies van Myrthe ook mogen zijn, ze hebben een belangrijk ding met elkaar gemeen: het verbeteren van de omstandigheden voor alle studenten en medewerkers: ‘Elke dag zet ik me er voor in om studeren en werken aan de UvA nog een stukje fijner te maken.’

  Contact

  M. (Myrthe) van Amstel LLM

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Bestuurszaken FdR

 • Erik van Arkel
  Portret van Erik van Arkel

  Erik van Arkel is sinds 1 september 2017 coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht.

  Hij heeft een achtergrond in de bedrijfsvoering en management bij de Rijksoverheid en als ondernemer in zijn eigen bedrijf CATREAL.COM dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties.

  Als vertrouwenspersoon wil hij bijdragen aan een UvA-omgeving waarin mensen zich veilig voelen en de diversiteit in mensen gerespecteerd en gewaardeerd worden.

  Contact

  E. (Erik) van Arkel

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Staats- en bestuursrecht

Bestuursstaf en diensten (GDE)
 • Hélène Boeren (Bestuursstaf en Centrale Eenheden)
  Portret van Helene Boeren

  Hélène Boeren is sinds 2003 werkzaam bij de Bestuursstaf. Zij werkt als ambtelijk secretaris voor het College voor Promoties en als beleidsmedewerker voor het Bureau van de Rector. 

  Persoonlijke toelichting:

  Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik het belangrijk vind dat iedereen prettig en veilig aan onze universiteit kan werken en studeren. Discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie horen niet thuis aan onze instelling.

  Mocht je met ongewenste omgangsvormen te maken krijgen, dan ben ik er voor je. Ik kan je een luisterend oor bieden en als je daar behoefte aan hebt kan ik je informatie geven over de verschillende opties die er zijn en met je meedenken. Het is mijn rol om aan jouw zijde te staan.

  De door jou gedeelde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen indien jij mij toestaat  dat ik als vertrouwenspersoon informatie deel met bepaalde derden, mag ik deze vertrouwelijkheid doorbreken.  De regie blijft ten allen tijde bij jou, ik onderneem alleen iets als dat jouw uitdrukkelijke wens is.

  Je kunt me per e-mail of telefonisch benaderen voor een afspraak.  Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk tijd voor je vrij te maken, waarbij ik vanzelfsprekend rekening houd met het bewaren van de vertrouwelijkheid.

  Contact

  H.M.F. (Hélène) Boeren

  Bestuur en Bestuursstaf

  Bureau van de Rector

 • Rixt Polder (Bestuursstaf en Centrale Eenheden)
  Rixt Polder

  Rixt werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Zij houdt zich o.a. bezig met het organiseren van loopbaanprogramma’s voor alumni, zij is aanspreekpunt voor diverse alumnikringen en organiseert lezingen, rondleidingen en andere bijeenkomsten, waaronder de Academische BoekenClub. Rixt is sinds 2000 werkzaam bij de UvA, sinds 2014 ook als vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke toelichting:

  Binnen de universiteit is het belangrijk dat medewerkers en studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens studie of werk.

  Contact

  A.R. (Rixt) Polder

  Bureau Communicatie

  Alumnirelaties & Fondsenwerving

 • Enneke Tuinhof (Centrale Eenheden)

  Enneke werkt sinds 2017 aan de UvA. Zij is betrokken geweest bij diverse projecten in de onderwijslogistiek en de laatste drie jaar als thema coördinator binnen het Programma Onderwijslogistiek (POL).

  Enneke is werkzaam bij het Bedrijfsbureau van het AC en is daarnaast vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke toelichting

  "Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik het belangrijk vind dat medewerkers altijd een plek hebben waar ze naartoe kunnen als zij zich niet meer veilig voelen in hun werkomgeving. Als je te maken hebt met agressie, pestgedrag, intimidatie of seksuele intimidatie kan dat heel confronterend zijn voor jezelf en het kan belemmerend zijn voor het goed kunnen doen van je werk. Ik luister naar je verhaal. Vaak kan dat al heel veel helpen. Het is dus prima als je het daarbij wil laten maar ik kan je ook advies geven over mogelijke vervolgstappen. Of en in hoeverre je dat wilt, is helemaal aan jou. Aarzel in ieder geval niet om contact op te nemen."

  Contact

  J.G. (Enneke) Tuinhof
  Administratief Centrum/ Bedrijfsbureau
  T: 06 29 94 26 39
  E: j.g.tuinhof@uva.nl

ICTS/FS/AC
 • Marjan Alberda (ICTS/FS/AC)

  Marjan Alberda is afgestudeerd in Informatica aan de UvA en sinds 2008 werkzaam bij de UvA. Haar huidige functie is projectmanager bij de ondersteunende dienst ICTS.

  Persoonlijke toelichting:

  “Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen binnen de UvA. Het is dan nodig dat er zeer laagdrempelig vertrouwenspersonen zijn waar je terecht kan mocht je te maken hebben met ongewenst gedrag. Soms kan het prettig zijn als dat de vertrouwenspersoon is die verbonden is aan jouw dienst of faculteit, maar het is belangrijk te beseffen dat je bij elke andere vertrouwenspersoon terecht kan mocht je dat juist prettiger vinden. Het is essentieel dat mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag voelen dat ze dit kunnen melden bij de vertrouwenspersonen, een luisterend oor vinden, ondersteuning en vertrouwelijkheid. Ik wil dat graag bieden.

  Als jij, werkend voor de UvA, te maken hebt met agressie, geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie roep ik je op naar een vertrouwenspersoon te gaan. Die kan je ondersteunen en begeleiden.”

  Contact

  T: 06 5025 8101
  E: I.M.Alberda@uva.nl

Universiteitsbibliotheek
 • Kasper Abcouwer (Universiteitsbibliotheek)

  Kasper Abcouwer werkt sinds 2001 voor de Universiteitsbibliotheek van de UvA, eerst als bibliotheektechnisch medewerker later als vakreferent bij de Pierson Revesz bibliotheek en sinds 2004 als specialist wetenschappelijke informatie voor de FNWI. Naast het traditionele bibliotheek werk richt Kasper zich op de kwantitatieve meting van wetenschappelijke publicaties (bibliometrie). Eén van zijn bibliometrische projecten is uva-view.

  Na zijn studie fysische geografie aan de UvA werkte hij voor verschillende organisaties in Ecuador voordat hij in 2001 terugkwam bij de UvA.

  Persoonlijke toelichting

  'Als je ongewenst gedrag meemaakt op je werk probeer je dat zelf op te lossen, soms werkt dat, soms kan je hulp gebruiken, bijvoorbeeld van een vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon sta ik aan jouw kant, alles wat we bespreken blijft onder ons en ik onderneem nooit actie zonder jouw toestemming. Ik neem de tijd voor je en onderzoek met jou wat voor jou de beste manier is om het aan te pakken.'

  Contact

  Drs. K.M. (Kasper) Abcouwer

  Universiteitsbibliotheek

  Faculteitsbibliotheek FNWI

 • Henriette Reerink (Universiteitsbibliotheek)
  Portret van Henriette Reerink
  Foto: Henriette Reerink

  Afgestudeerd als historicus aan de UvA, werkt Henriette Reerink vanaf 2006 als projectmanager en beleidsadviseur bij de afdeling Digitale Diensten van de Bibliotheek UvA/HvA (focus: data, AI en digitale Bildung). Werkzaam bij een ondersteunende overkoepelende dienst die dicht bij het primaire proces staat, is zij geïnteresseerd in de thema’s centraal/decentraal, informele/formele organisatie en de herkomst van informatie (desinformatie). Met UvA-brede ervaring probeert zij verschillende perspectieven te verbinden op zoek naar oplossingen die beklijven.

  Persoonlijke toelichting

  Als je een beroep op me doet, zal ik er voor je zijn, naar je luisteren en door het stellen van vragen proberen te doorgronden waar de schoen wringt. Ik begeleid je in het helder krijgen van wat je van de ander mag verwachten en wat je zelf kan doen. In onze complexe organisatie is het soms ingewikkeld een ‘probleemeigenaar’ te vinden. Ik wil je hier graag bij helpen, je terzijde staan en steun bieden.

  Ik ben volhardend met rechtvaardigheidsgevoel. Schroom niet om me laagdrempelig te mailen, bij me langs te komen, te bellen of anderszins contact op te nemen. Een eerste stap naar een oplossing begint met het delen van je verhaal waardoor je, misschien met horten en stoten, verbeteringen in gang zet, voor jezelf en voor de UvA. 
   

  Contact

  Drs. H.A. (Henriette) Reerink

  Universiteitsbibliotheek

  Projecten en Innovatie

Faculteit der Geneeskunde

Bekijk het overzicht van Vertrouwenspersonen op het intranet van het AMC (alleen te bereiken via inlog).

Faculteit der Tandheelkunde
 • Gerrie Veenstra

  Gerrie Veenstra is sinds 1994 huisarts en ze is sinds maart 2020 verbonden aan de ACTA als docent orale geneeskunde, zij had tot 1 januari 2020 een eigen praktijk.

  Persoonlijke toelichting:

  Als huisarts was ik een vertrouwenspersoon voor vele patiënten. Ik heb veel persoonlijke verhalen gehoord, die niet altijd een veilige omgeving weergaven van het leven van een aantal mensen.

  Het luisteren en er zijn voor iemand,  samen een oplossing zoeken is een belangrijk deel van mijn werk, eerst als huisarts en nu als vertrouwenspersoon. Laagdrempelig en vertrouwd.

  Ik hoop te kunnen bijdragen aan een veilige omgeving op de ACTA, zodat de werksfeer voor iedereen plezierig is.

  Contact

  Gerrie Veenstra
  E: Gerrie.veenstra@acta.nl
  T: 0626296946 (woensdag en donderdag)

 • Marjan van Schijndel

  Ik ben Marjan van Schijndel. Als tandartsdocent werk ik al jaren in diverse onderwijsfuncties op ACTA. Ook als tandarts algemeen practicus heb ik vele jaren in de praktijk gewerkt. In beide werkplekken heb ik inmiddels veel mensenkennis opgedaan en respecteer ik het welbevinden van iedereen. Sinds 1 maart 2023 ben ik vertrouwenspersoon op ACTA.

  Een veilige leer- en werkomgeving is voor iedereen de basis om met een goed gevoel te functioneren. Helaas is dit niet altijd het geval. In sommige gevallen kunnen mensen het elkaar moeilijk maken. Graag lever ik mijn bijdrage als vertrouwenspersoon om mensen, laagdrempelig en in vertrouwen, een luisterend oor te bieden en te ondersteunen: samen op zoek naar een oplossing.

  Contact

  Marjan is bereikbaar op m.v.schijndel@acta.nl of 06 81387953 (wo ocht, do en vr).