Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Heb je interesse om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Laat je voorlichten tijdens de voorlichtingsavond van de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de Universiteit van Amsterdam op donderdag 27 maart 2025.
Kerngegevens van evenement Voorlichtingsavond Lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs
Datum
27 maart 2025
Tijd
19:00 -21:00

Opleidingsprogramma's

N.B. Op 27 maart zal er alleen voorlichting worden gegeven voor de lerarenopleidingen die opleiden tot leraar in het voortgezet onderwijs. Indien je interesse hebt om leraar te worden in het basisonderwijs, kun je je aanmelden voor een voorlichtingsactiviteit voor de bacheloropleiding Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) of de masteropleiding Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO)

Programma voorlichtingsavond

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ontvang je informatie over zowel de colleges die je op de UvA volgt, als over het praktijkdeel van de opleiding (stage op een middelbare school). Ook krijg je de gelegenheid vragen te stellen aan de vakdocenten.

De voorlichting bestaat uit twee onderdelen:

  1. Algemene voorlichting
    Tijdens de algemene voorlichting wordt meer verteld over de opbouw van de studie en het praktijkdeel. Deze voorlichting is apart voor de minor Educatie/Educatieve Module en de master Leraar VHO. Als je geïnteresseerd bent in het Zij-instroom in het beroep (ZIB)- of het Major Teaching-traject kun je aansluiten bij de voorlichting over de master Leraar VHO.
  2. Vakspecifieke voorlichting
    Tijdens het tweede deel van de voorlichting wordt specifiek ingegaan op het schoolvak waarvoor je de lerarenopleiding wilt volgen.

Je dient aan beide onderdelen deel te nemen om je een volledig beeld te kunnen vormen van de opleiding.

Locatie

De voorlichtingsavond zal plaatsvinden op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelding

Het aanmeldformulier voor de voorlichtingsavond op 27 maart komt in de loop van februari 2025 hieronder beschikbaar.

Na aanmelding rekenen we op je komst, in verband met de inzet van de docenten.