Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Rivke Jaffe, hoogleraar Stadsgeografie aan de UvA, ontvangt een Advanced Grant van de European Research Council (ERC). Met de grant, die 2,5 miljoen euro bedraagt, gaat zij onderzoek doen naar de rol die dieren spelen bij de totstandkoming van stedelijke ongelijkheid.
Rivke Jaffe (foto: Dirk Gillissen)
Rivke Jaffe (foto: Dirk Gillissen)

In haar project ‘Political Animals: A More-than-Human Approach to Urban Inequalities’ (ANIMAPOLIS) gaat Jaffe kijken hoe de interacties van dieren met mensen en infrastructuur bijdragen aan een ongelijke verdeling van risico's en middelen binnen steden. Ze richt zich op twee belangrijke domeinen in de stad waarbinnen vaak grote ongelijkheid bestaat: veiligheid en volksgezondheid. Daarbij neemt Jaffe de rol van de belangrijkste dieren binnen deze domeinen - respectievelijk honden en ratten - als uniek analytisch uitgangspunt.

‘Politieke dieren’

Stedelijke ongelijkheid wordt niet uitsluitend door mensen veroorzaakt; ook dieren spelen een rol. Zo kunnen beveiligingshonden beïnvloed worden door de vooroordelen van bewakers en politie en gedijen ratten (een gevaar voor de volksgezondheid) goed in armere wijken met gebrekkige riolering. Stadsonderzoekers benadrukken steeds meer het belang van infrastructuur en technologie bij het verkrijgen van toegang tot  gezondheid en veiligheid. Een dergelijke nadruk op socio-technische systemen biedt belangrijke inzichten in hoe niet-menselijke entiteiten ongelijke verhoudingen mediëren. Hoe bepaalde dieren – ‘politieke dieren’ – ongelijkheden kunnen (mede)produceren heeft echter nog nauwelijks aandacht gekregen. Jaffe gaat daar verandering in brengen.

Mechanismen

Honden en ratten spelen duidelijk een rol in de veiligheid en de volksgezondheid, maar we weten nog maar weinig over hun rol in het mediëren van ongelijkheid binnen deze domeinen. Krijgen diensthonden in de dagelijkse politiepraktijk misschien een vorm van etnisch profileren aangeleerd, of worden ze anders ingezet, afhankelijk van in welke wijk of met welke bevolkingsgroepen agenten werken? In welke wijken zien we concentraties van ratten en schadelijke vormen van rattenbestrijding, en hoe vertaalt dat zich in meer blootstelling aan gezondheidsrisico’s? Jaffe gaat dergelijke mechanismen bestuderen aan de hand van multi-species etnografisch onderzoek, met een nadruk op de verschillende biologische kenmerken en culturele verbeelding van honden en ratten, en op de ruimtelijke, materiële en affectieve dimensies van hun interacties met mensen en infrastructuur.

Jaffe is de derde UvA-wetenschapper die dit jaar een Advanced Grant toegekend krijgt. In april werden de grants voor Han van der Maas en Amade M’charek bekend gemaakt.