Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Faculteit Maatschappij & Gedrag

Wijzer in een complexe wereld

Uitgelicht nieuws

Wetenschap, beleid en praktijk werken samen aan toekomstbestendige steden

Steden staan voor grote uitdagingen als het gaat om de woningbouwopgave, een gezonde leefomgeving, circulaire economie en klimaatadaptatie. UvA onderzoekers werken intensief met steden samen aan toekomstbestendige ...

Hoe kunnen we de mentale gezondheid op de werkplek verbeteren?

In een grootschalig Europees project gaan onderzoekers interventies ontwikkelen om onze mentale gezondheid op het werk te bevorderen. Hiervoor wordt onder andere een proeftuin aan de Universiteit van Amsterdam opgezet.

Waarom we achtergestelde groepen ten onrechte als politiek inactief zien

Ze komen zelden naar een inspraakavond en ze schrijven geen bezwaarschriften. En dus worden achtergestelde groepen gezien als politiek inactief. Niets is minder waar, stelt Nanke Verloo.
Video over de FMG en over thema Gezondheid
Onderzoek
Het onderzoek aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen is omvangrijk, innovatief en heeft een sterke internationale focus.
Onderwijs
De FMG biedt 15 bacheloropleidingen en 79 masterprogramma's met diverse specialisaties aan en heeft daarnaast een groot aanbod in zomer- en winterprogramma's.