Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica

Dr. C. (Corina) Andone

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica

 

Emma van Bijnen is docente bij de Bachelors Nederlandse Taal & Cultuur en Cognition, Language & Communication, waar zij vakken doceert en coördineert over o.a. argumentatie, persuasie, cognitie en communicatie. Van Bijnen heeft een BA in English Language and Culture (Universiteit van Amsterdam), de duale MA Communication and Information Studies: Discourse and Argumentation Studies (Universiteit van Amsterdam) en een Ph.D. (summa cum laude) in Communication Science, met als specialisatie Discourse and Argumentation (Università della Svizzera italiana (USI)). Naast haar werk aan de UvA, heeft ze ervaring als junior onderzoeker, organisator van academische conferenties, tutor, onderwijzer en onderwijsassistente aan USI. Tussen 2018 en 2019 werkte zij tevens als gastonderzoeker bij het Center for Interdisciplinary Studies of Law (University of Copenhagen) als ontvanger van een Doc.Mobility Fellowship van de Swiss National Science Foundation (SNSF). Haar onderzoeksinteresses zijn o.a. common ground, conflict mediation, vastgelopen conflicten en crisis communicatie.

 

Dr. B.J. (Bart) Garssen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica

Drs. W.M. (Wilma) Maljaars

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica

Wilma Maljaars studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, met als specialisatie Taalbeheersing, aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna volgde zij een postacademische opleiding Journalistiek. Ze verzorgt met name colleges op het gebied van overtuigend schrijven en is coauteur van het boek Kritisch denken & schrijven; een handleiding voor het schrijven van wetenschappelijke teksten. Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen coördineert zij de diagnostische toets schrijfvaardigheid en vervult ze de functie van taalconsulent.

 

Dr. H.J. (Jose) Plug

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica

Dr. M.H. (Menno) Reijven

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica

 

Menno Reijven studeerde Communicatie, specialisatie Sociale Interactie, aan de University of Massachusetts Amherst. Hij verzorgt colleges over taal, media en cultuur. In zijn onderzoek richt Reijven zich op hoe politici hun taalgebruik vormgeven in verkiezingsdebatten en talkshows, zowel in de Verenigde Staten als Nederland. Hij doet dit vanuit verschillende discoursanalytische perspectieven, vooral de etnomethodologie en pragmatiek.

 

Drs. E.J. (Everdien) Rietstap

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica

Everdien Rietstap studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, specialisatie Taalbeheersing, aan de Universiteit van Amsterdam. Ze verzorgt colleges op het gebied van tekstanalyse, redactie, en creatief en overtuigend schrijven. Daarnaast coördineert ze de duale master Redacteur/editor. Everdien Rietstap werkte onder andere mee aan een aantal studieboeken over schrijven. Daarnaast is ze lid van de Commissie Taalbeleid van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Voor haar promotieonderzoek Werken met woorden verricht ze onderzoek naar prozaredactie bij literaire uitgeverijen.

 

Prof. dr. G.J. (Gerard) Steen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica

Dr. J.H.M. (Jean) Wagemans

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica

Jean Wagemans studeerde filosofie (2001, cum laude) en schreef een proefschrift over argumentatietheorie (2009) aan de Universiteit van Amsterdam. Wagemans is gespecialiseerd in retorica, argumentatie en debat. Hij coördineert de onderzoeksgroep Language and Cognition in Argumentation (LANCAR) van het Amsterdam Centre for Language and Communication (ACLC)en is momenteel voorzitter van de Capaciteitsgroep Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica van de Universiteit van Amsterdam. Wagemans is de bedenker van het Periodiek Systeem der Argumenten, een omvattend overzicht van overtuigingstechnieken met toepassingen in de formele linguïstiek, argument-checking en explainable artificial intelligence (XAI). Hij is co-auteur van het Handbook of Argumentation Theory (2014) en Argumentatie en debat (2014) en publiceert wetenschappelijke artikelen, boekrecensies en populariserende columns. Daarnaast verschijnt Wagemans regelmatig in de media om te vertellen over zijn onderzoek en vanuit zijn expertise commentaar te geven op de actualiteit.