For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Op 19 april 2023 organiseerde de UvA het OH-SMArt Symposium 2023 in het kader van het project Oral History – Stories at the Museum around Artworks (OH-SMArt) in De Pont, Tilburg. Restauratoren, collectiebeheerders en registratoren van 11 verschillende musea en erfgoedinstellingen uit heel Nederland namen deel om kennis op te doen over de laatste ontwikkelingen van de digitale workflow voor onderzoek naar kunstwerken met behulp van gesproken bronnen.

Projectpartner De Pont stelde ‘de salon’ beschikbaar voor het symposium, Interieur nr. 553 (2017), een kunstwerk ontworpen en geschonken door beeldend kunstenaar Anton Henning. Deze bijzonder omgeving wat een speciaal en toepasselijk karakter gaf aan het gebruik van kunstwerken in collecties. Aanwezigen waren onder andere projectpartners Museum Boijmans-Van Beuningen, Kröller-Müller Museum, Mauritshuis, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam en Rijksmuseum Twenthe, aangevuld met geïnteresseerden uit het veld, zoals Amsterdam Museum en Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

Projectleider dr. Sanneke Stigter over OH-SMArt in Antoon Henning’s Interieur nr. 553 (2017). Foto: Martijn van Nieuwenhuizen
Projectleider dr. Sanneke Stigter over OH-SMArt in Antoon Henning’s Interieur nr. 553 (2017). Foto: Martijn van Nieuwenhuizen.

De dag werd afgetrapt met een hartelijk welkom door drs. Martijn van Nieuwenhuyzen, directeur van De Pont. Hij gaf een inkijkje in de werkwijze van het museum bij het beschikbaar stellen van kunstenaarsinterviews op het De Pont Channel. Een mooi voorbeeld van de rijkdom van gefilmde documentatie rondom het maken van kunstwerken en opbouwen van tentoonstellingen.

Dr. Sanneke Stigter (UvA) vervolgde met een welkom namens de organisatie en een introductie van het project Oral History – Stories at the Museum around Artworks (OH-SMArt). Dit project heeft tot doel de verwerking en van onderzoeksgegevens rondom oral history als onderzoeksmethode significant te verbeteren en speelt daarmee in op een belangrijke behoefte bij musea.

Dr. Arjan van Hessen en dr. Khiet Truong, beide verbonden aan de Universiteit Twente, lieten de deelnemers kennismaken met automatische spraakherkenning en de analyse van non-verbale informatie uit interviews. De mogelijkheden van recente ontwikkelingen in de spraakherkenning, zoals Whisper door Open AI, vielen met name in de smaak.

Tijdens de lunchpauze werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het museum te bezoeken. Daarna was het tijd voor een blik op datamanagement en onderzoeksethiek in Oral History. Sanneke Stigter schetste het belang van toestemming/consent en weidde uit over de werkwijze van de UvA rondom datamanagement.

Vervolgens was de beurt aan dr. Jetze Touber en drs. Widia Mahabier van Data Archiving & Networked Services (DANS-KNAW) om verder in te gaan op de data infrastructuur van DANS en de werkwijze voor het deponeren van Oral History datasets. Bovendien werd een preview gegeven van het nieuwe Data Station Social Sciences and Humanities, waarin onderzoeksdata duurzaam gearchiveerd en gepubliceerd kunnen worden.

Na de koffiepauze werd een levendige discussie gevoerd, waarin de aanwezigen hun ervaringen en behoeften rondom collectie-interviews kenbaar maakten. Het werd duidelijk dat er onder museummedewerkers veel interesse is in het duurzaam archiveren en delen van gesproken bronnen gerelateerd aan kunstwerken, en dat de kennis en tools zeer welkom zijn om dit te ondersteunen.

Als laatste presenteerde Laura Wolfkamp, MSc PD-Res (UvA) een OH-SMArt Stappenplan voor collecties, waarin gewerkt wordt naar een duurzaam gearchiveerde en ontsloten collectie interviews gerelateerd aan kunstwerken.

Met dank aan De Pont, was het een heel inspirerende dag met veel interactie en enthousiasme van deelnemers. Als ‘een feestje’, beschreef één van hen het symposium en de gepresenteerde ontwikkelingen. De dag werd dan ook feestelijk afgesloten met een hapje en drankje in de museumtuin.

Van de presentaties zijn de PowerPoinst gepubliceerd en toegankelijk via de links in het OH-SMArt Symposium 2023 programma, te vinden via https://doi.org/10.21942/uva.22769729.

Dr. Arjan van Hessen, Universiteit Twente, over automatische spraakherkenning. Foto: Sanneke Stigter.
Dr. Arjan van Hessen, Universiteit Twente, over automatische spraakherkenning. Foto: Sanneke Stigter.
Dr. Khiet Truong van Universiteit Twente over non-verbale analyse. Foto: Sanneke Stigter.
Dr. Khiet Truong van Universiteit Twente over non-verbale analyse. Foto: Sanneke Stigter.
Dr. Jetze Touber, DANS-KNAW, over Data Infrastructuur DANS. Foto: Laura Wolfkamp.
Dr. Jetze Touber, DANS-KNAW, over Data Infrastructuur DANS. Foto: Laura Wolfkamp.
Drs. Widia Mahabier, DANS-KNAW, over het duurzaam archiveren van Oral History. Foto: Sanneke Stigter.
Drs. Widia Mahabier, DANS-KNAW, over het duurzaam archiveren van Oral History. Foto: Sanneke Stigter.
Laura Wolfkamp, MSc PD Res, over het OH-SMArt Stappenplan voor musea. Foto: Sanneke Stigter.
Laura Wolfkamp, MSc PD Res, over het OH-SMArt Stappenplan voor musea. Foto: Sanneke Stigter.
Deelnemers OH-SMArt Symposium 2023 tijdens afsluitende borrel bij De Pont. Foto: Sanneke Stigter
Deelnemers OH-SMArt Symposium 2023 tijdens afsluitende borrel bij De Pont. Foto: Sanneke Stigter