For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. A.G.M. (Bram) Mellink

Dutch History
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Geschiedenis
Photographer: Wouter Zaalberg

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
 • Room number: E 1.18
Postal address
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
 • Profile

  Bram Mellink (1985) is assistant professor of Dutch History at the University of Amsterdam. His research focuses on the history of neoliberalism in the Netherlands since 1945, with a particular emphasis on the postwar reconstruction of the Netherlands and the establishment of the welfare state. His research is part of the NWO research program Market Makers. A political history of neoliberalism in the Netherlands (1945-2002). An elaborate description of his research project can be found under the 'research' tab.

  Bram's research interests further include the (political) history of individualization and the history of multiculturalism.

  Publications (selection)

  • 'Politici zonder partij. Sociale zekerheid en de geboorte van het neoliberalisme in Nederland (1945-1958)', BMGN - The Low Countries Historical Review (verschijnt december 2017).
  • (with Hieke Huistra) 'Phrasing History. Selecting Sources in Digital Repositories', Historical Methods. A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 49:4 (2016) 220-229.
  • Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945 (dissertation; Amsterdam 2014).
  • (with Peter van Dam en Jouke Turpijn, eds.), Onbehagen in de polder. Nederland in conflict sinds 1795 (Amsterdam 2014).
  • ‘Tweedracht maakt macht. De PvdA, de doorbraak en de ontluikende polarisatiestrategie (1946-1966)’, BMGN. The Low Countries Historical Review 126:2 (2011) 30-53.

  Research and Education

  • The ideology of the welfare state and neoliberalism: 'planning for freedom' in Western Europe and the United States
  • History of multiculturalism and equality in the Netherlands and Western-Europe
  • Dutch political history since the late 18th century
  • History and Social Sciences
 • Research

  Founding Freedom: Social Security and the Neoliberal Undercurrent (1945-1975)

  Although ‘neoliberalism’ primarily invokes associations with Margaret Thatcher, Ronald Reagan, the financial crisis and the demise of social security, neoliberal thought predates the actual establishment of the welfare state.

  The research project ‘Founding Freedom’ focuses on the development of neoliberal thought in Western European, most notably in the Netherlands. In the aftermath of the Second World War, Dutch neoliberals fiercely opposed the emerging welfare state. They argued that any government aiming to nourish its citizens from cradle to grave would require a dangerously large amount of socio-economic (and hence) political power. Despite the good intentions of its advocates, the welfare state was therefore bound to re-establish the recently defeated totalitarian state. To secure freedom, neoliberals put their faith in the market. Through the mechanism of free competition, the market would thwart the attempts of any party to exercise excessive influence over others, thus providing individual freedom for all. Rather than delimiting the free market or allowing it to run its course, the state should reinforce the market by fostering the principle of free competition.

  ‘Founding Freedom’ examines the birth of neoliberal thought in the Netherlands, its dissemination and its influence on socio-economic policy. In doing so, it does not assume a coherent neoliberal ideology, but rather investigates how clashing, but resonating ideas contributed to the development of a neoliberal ‘thought collective’. The research project maps the international development of neoliberal thought, as well as its dissemination within the Dutch political arena, with a particular focus on socio-economic policy within the areas of social aid, social housing and the organization of the labor market.

  By embedding the history of the early neoliberal movement in the context of the emerging welfare state, ‘Founding Freedom’ examines the impact of ideas on politics and policy, moving beyond the conventional realms of the political party.

  Political cartoon of the neoliberal 'Civil Rights Committee' in the Netherlands, November 1957
 • Publications

  2022

  2021

  • Kösters, R., Mellink, B., Oudenampsen, M., & van Rossum, M. (2021). Not so Consensual after All: A New Perspective on the Dutch 1980s. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 18(1), 5-18. https://doi.org/10.18352/tseg.1196 [details]
  • Mellink, B. (2021). Neoliberalism Incorporated: Early Neoliberal Involvement in the Postwar Reconstruction: The Case Study of the Netherlands (1945–1958). European History Quarterly, 51(1), 98-121. https://doi.org/10.1177/0265691420981832 [details]
  • Oudenampsen, M., & Mellink, B. (2021). Bureaucrats First: The Leading Role of Policymakers in the Dutch Neoliberal Turn of the 1980s. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 18(1), 19-52. https://doi.org/10.18352/tseg.1197 [details]
  • Oudenampsen, M., Mellink, A. G. M., van Rossum, M., & Kösters, R. (Eds.) (2021). Not so consensual after all. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 18(1), 5-18. [1]. https://tseg.nl/article/view/10797

  2020

  • Mellink, A. G. M. (Accepted/In press). Neoliberalism incorporated: The early neoliberal contribution to the postwar reconstruction of the Netherlands (1945-1958). European History Quarterly.
  • Mellink, B. (2020). Towards the Centre: Early Neoliberals in the Netherlands and the Rise of the Welfare State (1945-1958). Contemporary European History, 29(1), 30-43. https://doi.org/10.1017/S0960777318000887 [details]

  2019

  2018

  • Mellink, A. G. M. (2018). The Great Transformers: Neoliberals and Keynesians as ideological rivals during the trentes glorieuses (1945-1975). Manuscript in preparation.

  2017

  2016

  2013

  2011

  2022

  • Oudenampsen, M., & Mellink, A. G. M. (2022). Neoliberalisme: Een Nederlandse Geschiedenis. Boom Geschiedenis.

  2021

  2020

  • Mellink, B., & Zuidhof, P. W. (2020). Market Government: Neoliberalism and the transformative power of 1989. In E. Braat, & P. Corduwener (Eds.), 1989 and the West: Western Europe since the End of the Cold War (pp. 123-142). (Routledge Studies in Modern European History). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315146355 [details]

  2019

  2016

  • van 't Hul, L., & Mellink, B. (2016). Isaac Arend Diepenhorst: de ongrijpbare idealist. In A. Flipse (Ed.), Verder Kijken: hondervijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving: zesentwintig Portretten (pp. 203-209). Amsterdam: VU University Press. [details]

  2014

  • Mellink, B. (2014). Worden zoals wij: onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945. Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details]
  • Mellink, B. (2014). De emancipatiemonitor: homoseksuelen, moslims en de wording van het Nederlandse homonationalisme (1980-1990). In P. van Dam, B. Mellin, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 63-88, 291-295). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Mellink, B. (2014). Verlangen naar voorbije tijden: het gekoesterde verleden en de inzet voor vernieuwing in het bijzonder onderwijs van de lange jaren vijftig (1945-1965). In P. van Dam, J. Kennedy, & F. Wielenga (Eds.), Achter de zuilen: op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (pp. 179-200, 419-423). Amsterdam: AUP. [details]
  • Mellink, B. (2014). Von der Vergangenheit abgeschnitten: Die verlorene Aussagekraft des Schulkampfes im privaten Unterricht in den langen 1950er Jahren. In P. van Dam, & F. Wielenga (Eds.), Religion als Zündstoff: Gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 (pp. 97-116). (Niederlande-Studien; No. 55). Münster/New York: Waxmann. [details]
  • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (2014). Inleiding. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 7-19, 281-282). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (Eds.) (2014). Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2013

  • Mellink, B. (2013). De vergeten schoolstrijd: christelijke organisatievorming en het teken van Hardegarijp in de vroege jaren vijftig. In G. Harinck, & P. van Trigt (Eds.), 'In de vergifkast?': Protestantse organisaties tussen kerk en wereld (pp. 63-81). Zoetermeer: Meinema. [details]
  • Mellink, B. (2013). Waarom het christelijk onderwijs de jaren zestig overleefde: de raadselachtige secularisatie van Nederland in de jaren zestig. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 16(4), 140-146. [details]

  2011

  • Mellink, A. G. M. (2011). Groeiende gemeenschapszin en de aftocht van het gezag: Feitse Boerwinkels 'Inclusief denken' als symptoom van de crisis in het hervormde protestantisme (1945-1970). Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 74, 48-63. [details]

  2010

  • Mellink, B. (2010). De wereld hervormd: de wortels van Boerwinkels inclusief denken. In W. Beekers (Ed.), Christelijk-sociaal in de jaren zestig (pp. 17-23). Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme (1800-heden), Vrije Universiteit. [details]

  2009

  • Mellink, B. (2009). Kennis en kennissen: een kleine geschiedenis van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (1959-2009). [Amsterdam]: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. [details]

  2018

  • Mellink, B. (2018). Van maakbare samenleving naar maakbare markt. In P. Slaman (Ed.), In de regel vrij: 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap (pp. 332-339). Den Haag: Ministerie van OCW. [details]

  2015

  • Mellink, A. G. M. (2015). De clash tussen vrijheid en gelijkheid in het onderwijs. In Omstreden vrijheid. Waartoe een vrije samenleving verplicht (pp. 185-200). Amsterdam: Van Gennep.

  2011

  • Mellink, B. (2011). De verborgen tradities van het politieke spel [Bespreking van: H. te Velde (2010) Van regentenmentaliteit tot populisme: politieke tradities in Nederland]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 124(1), 119-120. [details]
  • Mellink, B. (2011). [Bespreking van: M. Fennema (2010) Geert Wilders: tovenaarsleerling; H. van Osch (2010) Bram Peper: man van contrasten]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126(4), 153-156. [details]

  2010

  • Mellink, B. (2010). De traditie getrouw: herstel en vernieuwing rondom de Tweede Wereldoorlog [Bespreking van: N. Beyens (2009) Overgangspolitiek: de strijd om de macht in Nederland en Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123(2), 312-313. [details]

  2009

  • Mellink, B. (2009). Politieke herfst van een onderwijsvernieuwer [Review of: C. Kirkels (2008) Architect van ondewijsvernieuwing: denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1946]. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2009, 185-186. [details]

  2018

  • Mellink, A. G. M. (2018). The Responsible Society: On neoliberalism and Christian social thought. Paper presented at International Initiative for Promoting Political Economy, Pula, Croatia.
  • Mellink, A. G. M. (2018). Voor de doorbraak van het neoliberalisme: Neoliberalen in aanloop naar de jaren zeventig. Paper presented at Expert meeting Centrum Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen, .

  Media appearance

  Talk / presentation

  • Zuidhof, P. W. (speaker) & Mellink, A. G. M. (speaker) (20-4-2017). Market government. Neoliberalism and the transformative power of 1989, Workshop '1989 and the West', Utrecht.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities