For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. L.W.C. (Louis) Tavecchio

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Preventive Youth Care
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 127
Postal address
 • Postbus 15776
  1001 NG Amsterdam
Contact details
Social media
 • Profile

  Educational background

  • Ph.D. Social Sciences (1977); University of Amsterdam
  • Registration as Behavioral Therapist (1976); Dutch Association for Behavioral Therapy
  • Postgraduate Training in Behavioral Therapy (1973-1975); Dutch Association for Behavioral Therapy
  • M.Sc. Clinical Psychology (1971); University of Amsterdam
  • B.Sc. Psychology (1968); University of Amsterdam

   

   

  Professional employment

   

   

  • 2007- august 2013 Professor of Applied Sciences ('Lector') at the Hogeschool van Amsterdam (HvA)
  • 2001 - 2011 Professor Research in Child Care (endowed chair), Faculty of Social and Behavioral Sciences, College and Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam
  • 1979-2007 Associate Professor, Leiden University, Department of Education and Child Studies, Center for Child & Family Studies
  • 1976-1978 Assistant Professor, Leiden University, Department of Education and Child Studies, Center for Child & Family Studies
  • 1972-1975 Assistant Professor, University of Amsterdam, Faculty of Psychology, Department of Psychofysiology
  • 1969-1971 Research Assistant, University of Amsterdam, Faculty of Psychology, Department of Psychofysiology

   

   

  Professional activities

   

   

  • 2007-2011, Editor-in-chief, journal 'Pedagogiek' 
  • 2004-present, Member Editorial Board journal 'Kind & Adolescent Review'
  • 2002-present, Member Editorial Board journal 'Pedagogiek'
  • 1996-2000 Member Research Committee on Family and Youth Research (idem)
  • 1995 Chairman Research Committee on Family and Youth Research (Netherlands Organization for Scientific Research, NWO)
  • 1994-2004, Member Editorial Board Reeks 'Toegepaste Statistiek' [Series on 'Applied Statistics']; (Wolters-Noordhoff, Groningen, The Netherlands)
  • 1988-2002, Member Editorial Board 'Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie' [Journal of Developmental Psychology]
  • 1984-1986, Member Editorial Board 'Gedrag, Tijdschrift voor Psychologie'
  • 1989-1994, Chairman Research Committee on Empirical Family Research (Netherlands Organization for Scientific Research, NWO)

   

   

  • 2009 Ministry of Education, Culture and Science, 1.100.000 Euro ('Project 3' of National Day Care Study), with professor Riksen-Walraven (Radboud University Nijmegen)
  • 2005/2006 Ministry of Education, Culture and Science, 970.000 Euro ('Project 2' of National Day Care Study ), with professor Riksen-Walraven (Radboud University Nijmegen) and professor Van IJzendoorn (Leiden University)
  • 2002 Ministry of Social Affairs and Employment 1.000.000 Euro ( National Day Care Study), with professor Riksen-Walraven (University of Nijmegen) and professor Van IJzendoorn (Leiden University)
  • 1997 SGW (Netherlands Organization for Scientific Research, NWO) f. 120.000,- ('Moral Development in the Schools' with D. Brugman, Utrecht University, and M.H. Van IJzendoorn)
  • 1997 Stichting Kinderopvang Nederland f. 160.000,- ('Quality of Daycare', with M.H. Van IJzendoorn)
  • 1994 Dutch Association for Educational Research (SVO, ANGO-ronde 1994), f. 50.000,- ('Moral Atmosphere in schools and students' Moral Reasoning Competence: Convergent and discriminant validity', with D. Brugman)
  • 1994 Programmerings College Onderzoek Jeugd (PCOJ)/Ministry of Health and Welfare, f. 375.000,- ('Childrearing in the Family and in Daycare', with M.H. Van IJzendoorn)
  • 1993 Ministerie van WVC/Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) f. 330.000,- ('Causal and protective factors in the genesis of homelessness in adolescents and young adults', with C. Bakker (NIZW) and W. Meeus, Utrecht University)
  • 1992 Pedon (Netherlands Organization for Scientific Research, NWO), Ph.D grant ('Sex-specific socialization and children's sex-role attitudes', with J.M. Janssens, Catholic University of Nijmegen)
  • 1991 Pedon (Netherlands Organization for Scientific Research,NWO), Ph.D grant ('Students'perception of the moral atmosphere in secondary school and the relationship between moral competence andmoral atmosphere', with F.K. Kieviet)
  • 1991 Stichting Kinderpostzegels Nederland f. 250.000,- ('Family Interaction Training and Sensitive Responsiveness: The Development of a New Treatment', with M.H. Jongbloed, Paedological Institute Rotterdam)
  • 1990 Stichting Steunfonds Kessler-Stichting Den Haag f.150.000,- ('Neglectful parenting and homelessness: A preliminary investigation into the relationship between attachment and homelessness')
  • 1989 Stichting Ontwikkelingsfonds Dagbehandeling f. 60.000,- ('Procesevaluatie van dagbehandeling: Een vooronderzoek', with M.H. van IJzendoorn)
  • 1989 Stichting Kinderpostzegels Nederland f. 35.000,- ('Family Interaction Training and Secure Attachment: Development and Application of Diagnostic Tests')
  • 1985 Nederlands Comite voor Kinderpostzegels f. 81.400,- (Follow-up 'Working mothers and attachment', with M.H. Van IJzendoorn)
  • 1985 Psychon (Netherlands Organization for Scientific Research, NWO) f. 205.000,- ('Attachment to father, mother, and professional caregiver', with M.H. Van IJzendoorn)
  • 1984 Praeventiefonds f. 504.000,- ('Responsiveness and crying', with M.H. Van IJzendoorn)

   

   

   

   

  • Childrearing in the Family
  • Childrearing in the Family and in Daycare
       - effects of daycare on children's socio-emotional development
       - attunement of parents and professional caregivers to each other
       - recent developments and the quality of daycare
  • Sex-specific socialization and children's sex-role attitudes (with emphasis on boys and fathers)
  • Moral development and moral education

   

   

  PUBLICATIONS ----->UvA - Dare Twitter
 • Louis Tavecchio Publications

  Books

  • Tavecchio, Louis, & Gerrebrands, Martin (2012). Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek. Methodologische en wetenschapstheoretische reflecties op de onderbouwing van professionele interventies. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. ISBN 978 90 5931 841 0. NUR 741.
  • Gevers Deynoot-Schaub, M., Fukkink, R.G., Riksen-Walraven, M., Kruif, R.L. de., Helmerhorst, K., & Tavecchio, L.W.C. (2009). De NCKO-Kwaliteitsmonitor: Het instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen . Amsterdam: SWP.
  • Tavecchio, L.W.C. (2008). Systematisch en Flexibel. Methodiekontwikkeling in het spanningsveld tussen evaluatie en beleid. Lectorale rede, Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam: AUP. ISBN: 978 90 5629 549 3.
  • IJzendoorn, Rien van, Tavecchio, Louis, & Riksen-Walraven, Marianne (2008; 2004).  De kwaliteit van deNederlandse kinderopvang. Amsterdam: Boom. ISBN 90 5352 978 0.
  • Schipper, Clasien de, Jong, Marga de, Zeijl, Jantien van, Tavecchio, Louis, & IJzendoorn, Rien van (2003).  Pedagogische kijk op kinderopvang. Een beknopte inleiding voor het beroepsonderwijs. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  • Tavecchio, L.W.C. (2002).  Van opvang naar opvoeding: De emancipatie van een uniek opvoedingsmilieu . Amsterdam: Vossiuspers UvA (Oratiereeks). ISBN 90 5629 249-8.
  • Tavecchio, L.W.C., & Hoogeweij, J. (1993;1997).  Oefenboek Statistiek. Methoden en technieken.  Groningen: Wolters-Noordhoff.
  • Harpman, A., & Tavecchio, L.W.C. (Red.) (1996).  Opvoeding als evenwichtskunst.  Alphen aan den Rijn: Samsom/Tjeenk Willink.
  • Thomeer-Bouwens, M., Tavecchio, L., & Meeus, W. (1996).  Zonder thuis - zonder toekomst? Een empirisch onderzoek naar ontwikkelingsantecedenten van thuisloosheid bij jongeren.  Utrecht: NIZW Uitgeverij.
  • Hox, J.J., Meulen, B.F. van der, Tavecchio, L.W.C., Laak, J. ter, & Janssens, J.M. (Eds.) (1995).  Advances in Family Research.  Amsterdam: Thesis Publishers.
  • Tavecchio, L.W.C., Ploeg, J.D. van der, & Roorda-Honée, J.M.Th.G. (Red.) (1993).  Visies op thuisloosheid. Theoretische inzichten over antecedenten van thuisloosheid en de praktijk van de hulpverlening.  Utrecht: Uitgeverij SWP.
  • Tavecchio, L.W.C., & Van IJzendoorn, M.H. (Eds.) (1987).  Attachment in social networks. Contributions to the Bowlby-Ainsworth attachment theory.  Amsterdam/New York: Elsevier Science Publishers (North-Holland).
  • Van IJzendoorn, M.H., Tavecchio, L.W.C., Goossens, F.A., & Vergeer, M.M. (1982;1985).  Opvoeden in geborgenheid. Een kritische analyse van Bowlby's attachmenttheorie.   Deventer: Van Loghum Slaterus.
  • Beukelaar, L., Donselaar, G. van, & Tavecchio, L.(1980).  Die verdraaide werkelijkheid. Hoe komt de onderzoeker aan zijn gegevens?  Baarn: AMBO Basisboeken.
  • Elffers, H., & Tavecchio, L.W.C. (1979).  Variance Components in Test Generalizability Research: Which, when, why?  Dutch Association for Educational Research (Vereniging voor Onderwijsresearch),  VOR-reeks no. 9.
  • Tavecchio, L.W.C. (1977). Quantification of teaching behavior in physical education. A methodological study .Ann Arbor, MI: University Microfilms International (UMI), no. 77-70,039. (Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
  • Kemper, H.C.G., Ras, J.G.A., Snel, J., Splinter, P.G., Tavecchio, L.W.C., & Verschuur, R. (1974).  Invloed van extra lessen lichamelijke oefening. Haarlem: De Vrieseborch.

   

   

  Selected international publications

  • Helmerhorst, K.O.W., Riksen-Walraven, J.M.A., Gever Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Fukkink, R.G. & Tavecchio, L.W.C. (2016, January 23). Effects of the Caregiver Interaction Profile (CIP) Training on caregiver-child interactions in child care centers. London, United Kingdom, Paper presented at Conference Video Interaction Guidance in Early Education.
  • Helmerhorst, K.O.W., Riksen-Walraven, J.M.A., Gever Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Fukkink, R.G. & Tavecchio, L.W.C. (2016, July 24). Moderating effects of the Caregiver Interaction Profile (CIP) Training on caregiver-child interactions in child care centers. Yokohoma, Japan, Paper presented at International Congress for Psychology (ICP).
  • Helmerhorst, K.O.W., Riksen - Walraven, J.M.A., Gever Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Tavecchio, L.W.C. & Fukkink, R.G. (2015). Child care quality in The Netherlands over the years: a closer look. Early Education and Development, 26 (1), 89-105. doi: 10.1080/10409289.2014.948784
  • Tavecchio, L. (2015). Effectiveness in practice-based research: Looking for alternatives to the randomized controlled trial (RCT). Methodological Review of Applied Research, 2 (1), 52-64.
  • Tavecchio, L. (2015). Reply to the rejoinders of Landsheer and Verschuren: The significance of external validity. Methodological Review of Applied Research, 2 (1), 76-77.
  • Helmerhorst, K.O.W., Riksen-Walraven, J.M.A., Gever Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Fukkink, R.G. & Tavecchio, L.W.C. (2015, March 21). Effects of the Caregiver Interaction Profile (CIP) Training on caregiver-child interactions in child care centers. Philadelphia (PA), USA, Poster presented at Society for Research in Child Development (SRCD).
  • K.O.W. Helmerhorst, J.M. Riksen-Walraven, H.J. Vermeer, R.G. Fukkink & L.W.C. Tavecchio (2014). Measuring interactive skills of caregivers in child care centers: development and validation of the Caregiver Interaction Profile scales. Early Education and Development, 25 (5), 770-790. 10.1080/10409289.2014.840482
  • K.O.W. Helmerhorst, J.M.A. Riksen-Walraven, M.J.J.M. Gever Deynoot-Schaub, R.G. Fukkink & L.W.C. Tavecchio (2013, April 18). The quality of caregiver-child interactions in different types of child care groups, measured with the CIP-scales. Seattle (WA), USA, Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development.
  • Fukkink, R.G., & Tavecchio, L.W.C. (2010). Effects of Video Interaction Guidance on early childhood teachers. Teaching and Teacher Education , 26 (8), 1652-1659.
  • Huijbregts, S.K., Tavecchio, L.W.C., Leseman, P.P.M., & Hoffenaar, P.J. (2009). Childrearing in a groupsetting: Beliefs of Dutch, Caribbean-Dutch, and Mediterranean-Dutch caregivers in center-based child care. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40 (5), 797-815.
  • Tavecchio, L.W.C. (2009). Book Review, 'The construction of a new profession: a European perspective on professionalism in early childhood education and care', by Jan Peeters. International Journal of Early Years Education , 17 (2), 171-173.
  • Graaf, I., de, Speetjens, P., Smit, F., Wolff, M., de, & Tavecchio, L. (2008). Effectiveness of the Triple P Positive Parenting Program on Parenting: Ameta-analysis. Family Relations, 57, 553-566.
  • Vermeer, H.J., Van IJzendoorn, M.H., De Kruif, R.E.L., Fukkink, R.G., Tavecchio, L.W.C., Riksen-Walraven, J.M.,& Van Zeijl, J. (2008). Child Care Quality in the Netherlands: Trends in Quality over the Years 1995-2005. Journal of Genetic Psychology, 169  (4), 360-385.
  • Graaf, I., de, Speetjens, P., Smit., F., Wolff, M.,de, & Tavecchio, L. (2008). Effectiveness of the Triple P Positive Parenting Program on behavioral problems in children: A Meta-Analysis. Behavior Modification, 32 (5), 714-735. 
  • De Schipper, J.C.,Tavecchio, L.W.C., & Van IJzendoorn, M.H. (2008).  Children's attachment relationships with daycare caregivers: Associations with positive caregiving and the child's temperament. Social Development, 17 (3), 454-470.
  • Stams,G.J.J.M., Deković , M., Brugman, D., Rutten, E.A., Tavecchio, L.W.C., Van den Wittenboer, G.L.H., Hendriks, J., & Van Schijndel, M.  (2008). The Relation of Punishment- and Victim-based Moral Orientation to Prosocial, Externalizing, and Norm Trespassing Behavior in Delinquent and Non-Delinquent Adolescents: A Validation Study of the Moral Orientation Measure. Journal of Experimental Criminology, 4 (1), 41-60. 
  • Huijbregts, S.K., Leseman, P.P.M.,& Tavecchio, L.W.C. (2008).  Cultural diversity in center-based child care: Childrearing beliefs of professional caregivers from different cultural communities in the Netherlands. Early Childhood Research Quarterly, 23, 233-244. 
  • Tavecchio, L.W.C., Vermeer, H.J, Van IJzendoorn, M.H., De Kruif, R.E.L., Fukkink, R.G., Riksen-Walraven, J.M.A., & Van Zeijl, J. (2006). Decrease in quality of Dutch day care centers between 1995-2005 . Paper presented at the 19 th Biennial Meeting ISSBD ( Melbourne Australia , July 4).  
  • Beem, A.L., Brugman, D., Høst, K., & Tavecchio, L.W.C. (2004). Students' perception of school moral atmosphere: From moral cultureto social competence. A generalizability study. European Journal ofDevelopmental Psychology , 1 (2), 171-192.
  • De Schipper, J.C., Tavecchio, L.W.C., Van IJzendoorn, M.H., & Van Zeijl, J. (2004). Goodness-of-fit in Center Day Care: Relations of temperament, stability and quality of care with the child's adjustment. Early Childhood Research Quarterly, 19 (2) , 257-272 .
  • De Schipper, J.C., Van IJzendoorn, M.H. & Tavecchio, L.W.C. (2004). Stability in Center Day Care: Relations with children's well-being and problem behavior inday care. Social Development , 13 (4), 531-550.
  • van IJzendoorn, M.H., Tavecchio, L.W.C., Stams, G.J.J.M., & Reiling, E. (2003). Haur eskolen eta haurtzaindegiak nazioartekoikuspegitik. Jakingarriak, 49-50, 34-43.
  • De Schipper, J.C., Tavecchio, L.W.C., Van IJzendoorn, M.H. & Linting, M.(2003). The relation of flexible child care to quality of center day care and children's socio-emotional functioning: A survey and observational study. Infant Behavior and Development , 26, 300-325.
  • Van IJzendoorn, M.H., & Tavecchio, L.W.C. (2003). Infant day-care: Short-term and long-term implications for mother-child interaction and child development. Infant Behavior and Development , 26 , 283-284.
  • Pool, M.M., Bijleveld, C.C.J.H., & Tavecchio, L.W.C. (2000). The effect of same-age and mixed-age grouping in day care on parent-child attachment security.  Social Behavior and Personality , 28 , 595-603.
  • Tavecchio, L.W.C., Stams, G.J.J.M., Brugman, D., & Thomeer-Bouwens, M.A.E.(1999). Moral judgement and delinquency in homeless youth.  Journal of Moral Education , 28  (1), 63-79.
  • Brugman, D., Tavecchio, L.W.C., Os, B.J. van & Høst, K. (1999). Students' perception of moral atmosphere in secondary schools: Their moral reasoning competence, and their practical judgement in school.  MOSAIC MonographsNo8.  University of Bath Press.
  • Tavecchio, L.W.C., Thomeer, M., & Meeus, W. (1999). Attachment, social network and homelessness in young people.  Social Behavior and Personality , 27 , 247-262.
  • Van IJzendoorn, M.H., Tavecchio, L.W.C., Stams, G.J.J.M., Verhoeven,M.J.E., & Reiling, E.J. (1998). Quality ofcenter day care and attunement between parents and caregivers. Center day care in cross-national perspective.  Journal of Genetic Psychology , 159 , 437-454.
  • Høst, K., Brugman, D., Tavecchio,L.,& Beem,L.(1998). Students' perception of the moral atmosphere in secondary school and the relationship between moral competence and moral atmosphere.  Journal of Moral Education , 27  (1), 47-70.
  • Van IJzendoorn, M.H., Tavecchio, L.W.C., Stams, G.J.J.M., Verhoeven, M.J.E., & Reiling, E.J. (1998). Attunement between parents and professional caregivers: A comparison of childrearing attitudes in different child-care settings.  Journal of Marriage and the Family , 60 , 771-781.
  • Tavecchio, L.W.C., & IJzendoorn, M.H. van (1987). Perceived Security and extension of the child's rearing context: A parent-report approach. In L.W.C. Tavecchio & M.H. van IJzendoorn (Eds.),  Attachment in social networks  (pp. 35-92). Amsterdam/New York: Elsevier Science Publishers (North-Holland).
  • Goossens, F.A., IJzendoorn, M.H. van, Tavecchio, L.W.C., & Kroonenberg, P.M. (1986). Stability of attachment across timeand context in a Dutch sample.  Psychological Reports , 58 , 23-32.
  • IJzendoorn, M.H. van, Goossens, F.A., Tavecchio, L.W.C., & Kroonenberg, P.M. (1985). Dependent attachment: B4 children in the Strange Situation.  Psychological Reports , 57 ,  439-451.
  • Tavecchio, L.W.C., IJzendoorn, M.H. van, Goossens, F.A., & Vergeer, M.M. (1984). The division of labor in Dutch families with preschool children.  Journal of Marriage and the Family , 46 ,  231-242.
  • IJzendoorn, M.H. van, Tavecchio, L.W.C., Goossens, F.A., & Vergeer, M.M. (1983). How B is B4? Attachment and security of Dutch children in Ainsworth's Strange Situation and at home.  Psychological Reports, 52,  683-691.
  • IJzendoorn , M.H. van , Goossens, F.A., Tavecchio, L.W.C., Vergeer, M.M., & Hubbard, F.O.A. (1983). Attachment to soft objects: its relationship with attachment to the mother and with thumbsucking. Child Psychiatry and Human Development , 14 , 97-105 .
  • Hubbard, F.O.A., Tavecchio, L.W.C., & IJzendoorn, M.H. van (1982). Validation of a questionnaire measuring attitudes towards females' social roles for a Dutch population.  Psychological Reports , 51,   491-498.
  • Splinter, P.G., Tavecchio, L.W.C., Ras, J.G.A., Snel. J., Kemper, H.C.G., &Verschuur, R. (1978). The reliability of a questionnaire to measure pupils' attitudes towards physical education.  International Journal of Physical Education , 15 ,  19-23.
  • Tavecchio, L.W.C., Splinter, P.G., Ras, J.G..A., Snel,J., Kemper, H.C.G., & Verschuur, R. (1977). Development and application of a Physical Education Interaction Analysis System.  International Journal of Physical Education , 14 ,  12-19.
  • Snel, J., Ras, J.G.A., Tavecchio, L.W.C., Splinter, P.G.,Kemper, H.C.G., & Verschuur, R. (1976). Effect of physical education upon the psychological development of schoolboys.  International Journal of Physical Education , 13 ,  10-14.
  • Kemper, H.C.G., Verschuur, R.,Ras, J.G., Snel. J., Splinter, P.G., & Tavecchio, L.W.C. (1976). Effect of 5 versus 3 lessons-a-week physical education program upon the physical development of 12- and 13-year old schoolboys. Journal of Sports Medicine and PhysicalFitness , 16 ,  319-326.
  • Kemper, H.C.G., Ras, J.G., Snel, J., Splinter, P.G., Tavecchio, L.W.C., & Verschuur, R. (1975). Biological age and habitual physical activity in relation to physical fitness in 12- and 13-year old schoolboys.  Journal of Pediatrics,119,  169-179.

   

   

   

   

  Selected Dutch Publications

  • Tavecchio, L.W.C. (2015). Positief betrokken vaderschap. Een factor van belang voor een gezonde ontwikkeling. Kinder-& Jeugdpsychotherapie42 (4), 16-33.
  • Tavecchio, L.W.C. (2015). Opvoeding en (mogelijke) consequenties. In Erwin van Meekeren en Jan Baars (red.), De Ziel van het Vak. Over contact als kernwaarde in therapie (pp. 36-42). Amsterdam: Boom Uitgevers.
  • Hamerslag, R., Oostdam, R., & Tavecchio, L.W.C. (2015). De rol van sociaal-emotionale en gedragsmatige aspecten bij het leerproces van jonge kinderen; Het concept ‘schoolrijpheid’ afgestoft. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54, 517-531.
  • Tavecchio, Louis (2014). Betrokkenheid van de vaders. In R. Oostdam en P. de Vries (red.). Samen werken aan leren en opvoeden. Basisboek voor ouders en school (pp. 87-96). Bussum: Coutinho. ISBN: 9789046903865.
  • Ron Oostdam, Louis Tavecchio, Sanne Huijbregts, Kirsten Nøhr, & Carine Ex (2014). Een integraal kindcentrum als open leer- en ontwikkelingsgemeenschap; Tijd voor een samenhangende visie op opvoeding, educatie en opvang. Pedagogiek, 34 (1), 60-73.
  • Tavecchio, L. (2014). Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek. Op zoek naar alternatieven voor de randomized controlled trial (RCT). KiZ, Kwaliteit in Zorg. Tijdschrift voor kwaliteit en veiligheid in de zorg, nr. 2, 16-20.
  • Tavecchio, Louis & Oostdam, Ron (2013). Niet elk kind is ontvankelijk voor vroegtijdige stimuleringsprogramma’s: de invloed van onderliggende factoren van schoolrijpheid in relatie tot de voor- en vroegschoolse educatie. Pedagogiek, 33 (1), 37-48. URN:NBN:NL:UI:10-1-1007964.
  • Tavecchio, L.,  & Polanen, M., van (2013). Het belang van mannen in de kinderopvang. In C. Gravesteijn & R. Diekstra (Eds.), Jongens & meisjes: zoek de verschillen?! (pp. 42-55) Assen: Van Gorcum.
  • Tavecchio, Louis (2012). De vicieuze cirkel van de intergenerationele overdracht van vaderlijke afwezigheid. Kind en Adolescent Review , 19 (4), 434-437. 
  • Tavecchio, Louis, & Polanen, Marleen van (2012, in druk). Het belang van mannen in de kinderopvang. In: Special Opvoeden & Wetenschap. Assen: Van Gorcum.
  • Tavecchio, Louis (2012). De benadering van jongens en meisjes in de kinderopvang. Diversiteit of vooringenomenheid? Kind en Adolescent Review , 19 (3), 310-314.
  • Tavecchio, Louis (2012). Ouders en school. In Frederik Smit (red.), Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt (pp. 27-29). Nijmegen: ITS.
  • Tavecchio, Louis (2012). Ouders met avond- en nachtdienst: een risicofactor voor de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen? Kind en Adolescent Review,   19 (2), 214-217.
  • Tavecchio, Louis (2011). Gezinsstructuur en gezinsopvoeding: essentiele elementen in een ecologisch model van onderzoek naar schoolrijpheid en schoolprestaties. Kind enAdolescent Review, 18 (4), 439-442.
  • Tavecchio, Louis (2011). Ontluikend moreel besef bij driejarige kinderen: 'Bedankt voor het cadeau, maar mag hij er ook een?' Kind en Adolescent Review , 18 (3), 324-326.
  • Tavecchio, Louis & Bos, Henny (2011). Inleiding op het Themanummer 'Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap' (Louis Tavecchio & Henny Bos, red.). Pedagogiek , 31 (1), 3-10. 
  • Tavecchio, Louis (2011). Voor kinderen met gedrags- en aanpassingsproblemen komt de voorschool te vroeg. Kind en Adolescent Review , 18 (2), 225-229.
  • Tavecchio, Louis (2011). Tieners op weg naar volwassenheid: voor- en nadelen van populariteit op school. Kind en Adolescent Review , 18 (1), 116-119.
  • Tavecchio, Louis (2010). Onderzoek naar effecten van geslacht en seksuele identiteit van ouders. Worden we er wijzer van? Een kritische analyse van Biblarz & Stacey. Kind en Adolescent Review , 17 (4), 470-473.
  • Tavecchio, Louis (2010). Eerst gastouderopvang en dan naar de crèche: de beste volgorde voor het kind? Kind en Adolescent Review , 17 (3), 348-350.
  • Tavecchio, Louis (2010). Openbare Les: 'Systematisch én Flexibel. Methodiekontwikkeling in het spanningsveld tussen evaluatie en beleid'. Pedagogiek , 30 (2), 154-174.
  • Tavecchio, Louis, & Woltring, Lauk (2010). Samenwerken aan de puzzel. Bijdrage aan themanummer 'Jonge hersenen'. Pedagogiek in Praktijk , 16 (juni, nr. 55),15-17.
  • Tavecchio, Louis(2010).Terecht veel aandacht voor gedragsaspecten van schoolrijpheid in Head Start-onderzoek. Kind en Adolescent Review , 17 (1), 110-113.
  • Tavecchio, Louis (2010). Jongens en meisjes. De invloed van het sekseverschil. In René Diekstra en Malou van Hintum (red.), Opvoedingscanon. Omdat over kinderen zoveel meer te weten valt (pp. 98-101). Uitgeverij Bert Bakker.
  • Tavecchio, Louis (2009). Differentieel opvoedingsgedrag en kinderlijke ontwikkeling. Een onderzoek bij identieke tweelingen. Kind en Adolescent Review , 16 (4), 488-490.
  • Tavecchio, Louis (2009). Kinderopvang als epidemie: is het besmettelijk? Kind en Adolescent Review , 16 (3), 350-353.
  • Kruif, R.E.L. de, Riksen-Walraven, J.M.A ., Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Helmerhorst , K.O.W., Tavecchio, L.W.C ., & Fukkink, R.G. (2009). Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- 4- jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008 . Universiteit van Amsterdam: NCKO.
  • Tavecchio, Louis (2009). Verschillen in kwaliteit en hoeveelheid kinderopvang die kinderen in hun eerste levensjaren (kunnen) meemaken. Kind en Adolescent Review , 16 (2), 230-233.
  • Tavecchio, Louis (2009). Hangen vroege(re) gehechtheidservaringen samen met autonomie en verbondenheid van adolescenten? Kind en Adolescent Review , 16 (1), 105-108.
  • Tavecchio, Louis (2008). Drie soorten kinderopvang vergeleken. Kind en Adolescent Review , 15 (4), 466-470.
  • Tavecchio, L.W.C. (2008). Kinderopvangals Opvoedingsmilieu: Wat zijn de effecten en watbetekent het voor jongens? In W. Koops, B. Levering & M. de Winter (red.), Opvoeding als Spiegel van de Beschaving (pp. 180-193). Amsterdam; Uitgeverij SWP.
  • Tavecchio, Louis (2008). Succesfactoren in programma's op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Kind en Adolescent Review, 15 (3), 362-365.
  • Tavecchio, Louis (2008). Is opgroeien in gezinnen van gehuwde ouders beter voor kinderen?   Kind en Adolescent Review , 15 (2), 232-235.
  • Tavecchio, Louis (2008). Arbeidsmarkteffecten van op hun kleinkinderen passende grootouders. Kind en Adolescent Review, 15 (2), 230-232.
  • Tavecchio, Louis(2008). Contact tussen grootouders en kleinkinderen na echtscheiding. Kind en Adolescent Review , 15 (1), 101-103.
  • Tavecchio, Louis (2008). Zijn er langetermijn effecten van vroege kinderopvangervaringen? Kind en Adolescent Review , 15 (1), 98-101.
  • Fukkink, R.G., & Tavecchio, L.W.C. (2007). Effecten van video-interactiebegeleiding. Pedagogische Studiën , 84 (1), 55-70.
  • Tavecchio, Louis(2007). Opvattingen van ouders over qualitytime. Kind en Adolescent Review, 14 (4), 464-466.
  • Tavecchio, Louis (2007). Gendergelijkheid, of is de moeder toch belangrijker? Kind en Adolescent Review , 14 (4), 462-464.
  • Tavecchio, Louis (2007). Respect voor sekseverschillen in kinderopvang en onderwijs. Vroeg , 24 (3/4), 8-9.
  • Tavecchio, Louis (2007). Kinderen van tienermoeders: een risicogroep?  Kind en Adolescent Review , 14 , (3), 356-358.
  • Tavecchio, Louis (2007). De invloed van onregelmatige werktijden van moeders uit lage inkomensgroepen op de ontwikkeling van hun kinderen. Kind en Adolescent Review , 14, (3), 358-360.
  • Tavecchio, Louis (2007). Effecten van oorlogsgeweld op agressief en prosociaal gedrag van kinderen. Kind en Adolescent Review , 14 , (1), 119-121.
  • Tavecchio, Louis (2007).Vaders blijven vaders, ook al wonen ze niet thuis. Kind en Adolescent Review , 14 , (1), 121-123.
  • Tavecchio, Louis, & Heijer, Jolanda den (2006). Vaderschapsverlof: beïnvloedt de arbeidssituatie van beide ouders het opnemen van ouderschapsverlof door vaders? Kind en Adolescent Review , 13 (4), 487-489.
  • Tavecchio, Louis, & Heijer, Jolanda den (2006).Stress bij werkende ouders van schoolgaande kinderen. Kind en Adolescent Review , 13 (3), 369-371.    
  • Tavecchio, Louis (2006). Pedagogische visie nodig voor kinderopvang. Kwaliteit kinderopvang is meer dan hygiëne en veiligheid. Sozio , nr. 70, juli, 42-45.
  • Tavecchio, Louis (2006). Overheidssteun voor lagere inkomens in de Verenigde Staten: beïnvloedt het krijgen van subsidie de keuze voor het soort kinderopvang? Kind en Adolescent Review , 13 (2), 240-242.
  • Tavecchio,Louis, & Heijer, Jolanda den (2006). Morele vaardigheden van schoolkinderen. Kind en Adolescent Review , 13 (2), 238-239.
  • Tavecchio, Louis (2006). Voorbij de moederschoot. Pedagogiek in Praktijk , 12 (2), 20-23. 
  • Tavecchio, Louis (2006). Het relatieve belang van vaders en moeders in de opvoeding. Kind en Adolescent Review , 13 (1), 116-118.
  • Tavecchio, Louis (2006). De rol van gehechtheid en temperament in de acceptatie door leeftijdgenoten bij kinderen in de kleuterleeftijd. Kind en Adolescent Review , 13 (1), 114-116.
  • Fukkink, R., Tavecchio, L., Kruif, R., de, Vermeer, H., & Zeijl, J. van (2005). Criteria voor kwaliteit van kinderopvang: Visies van sleutelfiguren. Pedagogiek , 25 (4), 243-261.
  • Tavecchio, Louis (2005). De rol van ouders in de ontwikkeling van kinderen met een 'atypische' seksuele voorkeur en oriëntatie. Kind en Adolescent Review , 12 (4), 486-488.
  • Tavecchio, Louis (2005). (Te) vroeg vaderschap van jonge 'at-risk' mannen: een conceptueel risicomodel. Kind en Adolescent Review , 12 (4), 484-486.
  • Tavecchio, Louis (2005). Raciaal-etnische verschillen in de betrokkenheid van niet-thuiswonende vaders. Kind en Adolescent Review , 12 (3),364-366.
  • Vermeer, H.J., IJzendoorn, M.H., van, Kruif, R.E.L., de, Fukkink, R.G., Tavecchio, L.W.C., Riksen-Walraven, J.M.A., & Van Zeijl, J. (2005). Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven: Trends in kwaliteit in de jaren 1995-2005 . Amsterdam: Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO).
  • Tavecchio, Louis (2005). Afwijzing door leeftijdgenoten in de basisschool weer merkbaar op jongvolwassen leeftijd. Kind en Adolescent Review , 12 (2), 236-238.
  • Tavecchio, L.W.C. (2005²). Kinderopvang: Opvoedingsmilieu tussen gezin en school. In M.H. van IJzendoorn en H. de Frankrijker (Red.), Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 127-142). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Tavecchio, L.W.C., & Fukkink, R.G. (2005). Empirisch onderzoek naar de Nederlandse kinderopvang. Een overzicht van de laatste 30 jaar. In Michel Vandenbroeck (Red.), Pedagogisch Management in de Kinderopvang (pp.114-125). Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  • Tavecchio, L.W.C., & Schipper, J.C., de (2005). Kinderopvang. Handboek Kinderen & Adolescenten , 15e aanvulling , G040, pp. 1-18. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
  • Woltring, Lauk, & Tavecchio, Louis (2005). Respect voor het verschil. Pedagogiek in Praktijk , 11 (2), 12-15.  
  • Schipper, J.C. de, Zeijl, J. van, & Tavecchio, L.W.C.(2004). Temperament in de kinderopvang. Tijdschrift voor Orthopedagogiek , 43 (5), 189-199.
  • Tavecchio, L.W.C.(2004). Lichamelijke opvoeding in Nederland. Sluitpost van een wankel onderwijsbeleid. In W. van Mechelen en J. Twisk (Red.), Beweegredenen onderzocht (pp. 141-146). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. 
  • Veendrick, L., Tavecchio, L., & Doornenbal, J. (2004). Jongens als probleem. Inleiding bij het themadeel. Pedagogiek , 24 (1), 12-22.
  • Tavecchio, L.W.C. (2004). Interventie en transactie. Commentaar bij de oratie van prof. dr. B. F. van der Meulen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek , 43 (3), 104-106.
  • Tavecchio, L.W.C.(2003). Van opvang naar opvoeding. De emancipatie van een uniek opvoedingsmilieu. Tijdschrift voor Orthopedagogiek , 42 , 211-230.
  • Tavecchio, L.W.C. (2003). Papa voedt ook op: Hoe vaders onderschat worden. In E. Hooghiemstra en M. Pool (Red.), Signalement 2 - Tussen Partners: Gezamenlijke keuzen tijdens de levensloop (pp.164-168). Den Haag: Nederlandse Gezinsraad. link met wordbestand  
  • Tavecchio, L.W.C. (2002). Ouderbelangof kindbelang? In S. Vinders (Red.), De pedagogische balans in vraag en aanbod. Kwaliteit versus capaciteit in de kinderopvang (pp. 37-43). Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  • Tavecchio, L.W.C. (2002). Kinderopvang: Opvoedingsmilieu tussen gezin en school. In M.H. van IJzendoorn en H. de Frankrijker (Red.), Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 137-153). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Tavecchio, L.W.C. (2001). Kinderopvang. De emancipatie van een uniek en relevant opvoedingsmilieu tussen gezin en school. Pedagogiek , 21 (4), 291-295.
  • Tavecchio, Louis, & Reiling, Erna (2000). De Vreemde Situatie: Hechtingstheorie in de praktijk van de kinderopvang (tweede, herziene editie). In A. Hol & A. Rusch (Red.),  Kinderopvang als beroep. Handboek voor opleiding en praktijk   (pp. 45-62). Maarssen: Elsevier/DeTijdstroom.
  • Thomeer, M.A.E., & Tavecchio, L.W.C. (1998). Thuisloze jongeren: Schets van een ontwikkelingsgang.  Justitiële Verkenningen , 24 , 51-68.
  • Dijken, S. van, & Tavecchio, L.W.C. (1998). De pedagogische betekenis van vaders.  Kind en Adolescent , 19  (1), 68-77. (Themanummer 'Vaders').
  • Tavecchio, L.W.C. (1998). Seksespecifieke socialisering niet alleen voor meisjes nadelig. In A. Meulenbelt (Red.), De Eerste Sekse: Meningen over mannelijkheid (pp. 47-66). Amsterdam: Van Gennep.
  • Tavecchio, L.W.C., & Thomeer-Bouwens, M.A.E. (1996). Gehechtheid, sociaal netwerk en thuisloosheid bij jongeren.  Pedagogisch Tijdschrift , 21  (4/5), 341-356. (Themanummer 'Psychosociale problemen in de adolescentie').
  • Tavecchio, Louis, IJzendoorn, Rien van, & Stams, Geert Jan (1996). Kinderopvang en opvoeding thuis: Twee gescheiden werelden.  Kinderopvang , 29   (12), 24-27.
  • IJzendoorn, M.H. van,Tavecchio, L.W.C., Verhoeven, M.J.E., Reiling, E.J., & Stams, G.J.J.M. (1996). De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland.  Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs , 12 (5),  286-313.
  • Tavecchio, L.W.C., IJzendoorn, M.H. van, Verhoeven, M.J.E., Reiling, E.J., & Stams, G.J.J.M. (1996). Kinderopvang in Nederland: Een empirisch onderzoek naar de afstemming tussen ouders en professionele opvoeders in relatie tot de kwaliteit van kinderopvang.   Eindrapport Hoofdstudie Kinderopvang, uitgevoerd in opdracht van PCOJ/VWS. Leiden: Vakgroep Algemene Pedagogiek.
  • Tavecchio, Louis (1996). Interventies: meer dan het opheffen van tekorten. In Ab Harpman en Louis Tavecchio (red.), Opvoeding als evenwichtskunst (pp. 225-233). Alphen aan den Rijn: Samsom/Tjeenk Willink.
  • Jongbloed, M.H.B., & Tavecchio, L.W.C. (1995).  Gezins Interactie Training: Ontwikkeling, evaluatie en methodiek .  Eindrapport t.b.v. de Stichting Kinderpostzegels Nederland. Rotterdam: Pedologisch Instituut/Leiden: Vakgroep Algemene Pedagogiek.
  • Tavecchio, L.W.C.,& Roorda-Honée, J.M.Th.G. (1994). Thuisloze jongeren: Gezinsachtergronden en opvoedingsfactoren. In J.R.M. Gerris (Red.),  Gezinsonderzoek, deel 8: Pedagogische ondersteuning van gezinnen en hulpverleners  (pp.81-94). Assen: Van Gorcum.
  • Tavecchio, L.W.C. & Reiling, E.J. (1993). De vreemde situatie: Hechtingstheorie in de praktijk van de kinderopvang. In A. Hol & A. Rusch (Red.),  Kinderopvang als beroep. Handboek voor opleiding en praktijk   (pp. 49-62). Amersfoort: Academische Uitgeverij.  
  • Roorda-Honée, J.M.Th.G., & Tavecchio, L.W.C. (1992). Gehechtheid en thuisloosheid. Passage, Tijdschrift voor maatschappelijke opvang , 1 , 16-20.
  • Tavecchio, L.W.C., & Goossens, F.A. (1992). Opvoeding buiten het gezin, in het bijzonder in het kader van dagopvang. In A.J. Dieleman & P. Span (Red.),  Pedagogiek van de levensloop   (pp. 88-98). Amersfoort : Acco.
  • Tavecchio, L.W.C., Oomen-v.d. Kerkhof, H.W., & Roorda-Honée, J.M. (1991). Pedagogische determinanten van gedragsproblemen bij jongens.  Gezin, Tijdschrift voor Primaire Leefvormen , 3 , 151-161.
  • Tavecchio, L.W.C. (1991). Kritische kanttekeningen bij"De groei van het speciaal onderwijs: een volksgezondheidsprobleem?" (Orlebeke, Das-Smaal, Boomsma, & Eriksson,1990). Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie , 18 , 99-105.
  • Tavecchio, L.W.C., Dijkstra, F.E.M., Oomen-van de Kerkhof, H.W.J.M., Roorda-Honée, J.M.Th.G., Thomeer-Bouwens, M.A.E., & Wouters, L. (1991). Affectieve verwaarlozing en thuisloosheid.Een haalbaarheidsstudie vanuit het perspectief van de gehechtheidstheorie . Universiteit Leiden: Vakgroep Algemene Pedagogiek.
  • Tavecchio, L.W.C. (1989).Jongens in het Speciaal Onderwijs. De Psycholoog , 24 , 364-368.
  • Tavecchio, Louis (1989). Seksespecifieke socialisering: niet alleen nadelig voor meisjes.  Jeugd en Samenleving , 19 , 276-290.
  • Goossens, F.A., & Tavecchio, L.W.C. (1988). Effecten van dagopvang. In G. Cluckers, R. Kohnstamm, J. Rispens e.a. (Red.),  Handboek Kinderen en Adolescenten  (afl. 7, december, 12 pp.). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Tavecchio, L.W.C., Beishuizen, M., Berge, J.N., van den, & Bleek, M.W. (1986). Wolters' Ongerechtvaardigde Conclusies. Een kritisch commentaar op "De functie van deel-geheel schema's in het rekenonderwijs: een terugblik" (Wolters, 1984). Tijdschrift voor Onderwijsresearch , 11 ,312-318.
  • Leenders, F.H.R., & Tavecchio, L.W.C. (1985).Opvoeder-kind interactie in de eerste zes levensjaren: Responsiviteit, gehechtheid en temperament. Thema's en tendenties.  Gedrag, tijdschrift voor psychologie , 13  (3/4), 1-10.
  • Tavecchio, L.W.C., & IJzendoorn, M.H. van (1985). Discriminante validiteit van schalen voor Temperament en Waargenomen Veiligheid.  Gedrag, tijdschrift voor psychologie , 13  (3/4), 79-95. 
  • Duijvelaar, L.J. & Tavecchio, L.W.C. (1985). Taakverdeling in tweelinggezinnen. Een onderzoek naar het aktiviteitenpatroon van moeders en vaders in gezinnen met jonge tweelingen. Pedagogisch Tijdschrift , 10 , 419-425.
  • Tavecchio, L., & IJzendoorn, R. van (1984). Niet alle banden binden even vast. De gehechtheidstheorie van John Bowlby. Psychologie , 3 (11), 18-25.  
  • Tavecchio, L.W.C., IJzendoorn, M.H. van, Goossens , F.A., & Vergeer , M.M. (1983). Initiatief tot validering van aspecten uit de Bowlby-Ainsworth attachment theorie. In P.D.J. Drenth, F. Orlebeke, W. Koops & R.J. Takens ( Red.), Psychologie in Nederland. Enkele ontwikkelingen in 1982 (pp. 246-262). Lisse: Swets & Zeitlinger. 
  • Tavecchio, L.W.C., IJzendoorn, M.H. van, & Hubbard, F.O.A.(1983). Dichtheid van het opvoedingsmilieu en waargenomen veiligheid: Een tweede vooronderzoek.  Kind en Adolescent , 4   (1), 45-68.
  • Tavecchio, L.W.C., & IJzendoorn, M.H. van (1982). Taakverdeling bij ouders van jonge kinderen. Een onderzoek naar man-vrouw verschillen in het hedendaagse gezin. Bevolking en Gezin , 11 (1), 19-48.
  • IJzendoorn, M.H. van, & Tavecchio, L.W.C.(1982). Ouderschapsmotieven en opvoedingsdoelen. Sexe- en milieuverschillen.  Pedagogisch Tijdschrift , 7 ,  18-25.
  • Tavecchio, L.W.C., & IJzendoorn, M.H. van (1982). Dichtheid van het opvoedingsmilieu en attachment: Een vooronderzoek.   Pedagogische Studiën , 59 , 1-15.
  • Tavecchio, L.W.C. (1978). Methoden voor een kwantitatieve beschrijving en analyse van leerkrachtgedrag in de les lichamelijke oefening.  Thomas, maandblad voor lichamelijke opvoeding , 18 , 256-262.
  • Tavecchio, L.W.C., Splinter, P.G., Kemper, H.C.G., Ras, J.G.A., Snel. J.,& Verschuur, R. (1976). Beoordeling van de leerkracht lichamelijke opvoeding door leerlingen. In:  Congresboek ORD  (pp. 237-242).
  • Tavecchio, L.W.C. (1974). Invloed van extra lichamelijke oefening VI: Resultaten, covariantie-analyse en conclusies. Richting, maandblad voor lichamelijke opvoeding , 29 ,  4-7.
  • Kemper, H.C.G., Oud, A.N.P., & Tavecchio, L.W.C. (1972). Invloed van lichamelijke oefening op de lichamelijke en geestelijke groei en ontwikkeling van 12- en 13-jarige scholieren.  Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde , 50 , 386-393.
  • Kemper, H.C.G., Mettrop, P.J.G., Oud, A.N.P., Tavecchio, L.W.C., & Helm, N., van der (1971). Een onderzoek betreffende de invloed van extra lessen lichamelijke opvoeding. De Lichamelijke Opvoeding , 59 (juni/juli), 543-558 & 604-615.
  PUBLICATIONS ----->UvA - Dare
 • Louis Tavecchio Persoonlijke Pagina UvA

  Louis Tavecchio UvA Homepage

  Op de twee Engelse bladzijden ( UvA Homepage en Publications , zie bovenaan pagina) vindt u uitgebreide informatie over mijn loopbaan, werk- en interessegebieden en (inter)nationale publicaties.

  PUBLICATIES ------>UvA - Dare
 • Publications

  2023

  • Haller, R., Tavecchio, L. W. C., Stams, G. J., & van Dam, L. (2023). Educate the child according to his own way : a Jewish ultra orthodox version of independent self construal. Journal of Beliefs and Values, 44. https://doi.org/10.1080/13617672.2023.2184128
  • Hamerslag, R., Oostdam, R. J., Fukkink, R. G., Tavecchio, L. W. C., & McDermott, P. A. (2023). Measuring Behavioral School Readiness: Assessing the psychometric quality of the Dutch version of the Adjustment Scales for Early Transition in Schooling (ASETS). Manuscript submitted for publication.

  2020

  2019

  • Tavecchio, L., Van der Helm, P., Moonen, X., Assink, M., Stams, G. J., Wissink, I., & Asscher, J. (2019). Participatory Peer Research in the Treatment of Young Adults With Mild Intellectual Disabilities and Severe Behavioral Problems. New Directions for Child and Adolescent Development, 2019(167), 117-131. https://doi.org/10.1002/cad.20311 [details]

  2018

  • Haller, R., Golden, D., & Tavecchio, L. (2018). Negotiating tradition and contemporary education: An Enrichment Center for Jewish Ultra‐Orthodox Children in Israel. Anthropolgy & Education Quarterly, 49(3), 230-245. https://doi.org/10.1111/aeq.12250 [details]
  • Hamerslag, R., Oostdam, R., & Tavecchio, L. (2018). Inside school readiness: The role of socioemotional and behavioral factors in relation to school, teachers, peers and academic outcome in kindergarten and first grade. European Early Childhood Education Research Journal, 26(1), 80-96. https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1412035 [details]

  2017

  • Colonnesi, C., van Polanen, M., Tavecchio, L. W. C., & Fukkink, R. G. (2017). Mind-Mindedness of Male and Female Caregivers in Childcare and the Relation to Sensitivity and Attachment: An Exploratory Study. Infant Behavior and Development, 48(B), 134-146. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.04.006 [details]
  • Helmerhorst, K. O. W., Fukkink, R. G., Riksen-Walraven, J. M. A., Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M., & Tavecchio, L. W. C. (2017). Improving quality of the child care environment through a consultancy programme for centre directors. International Journal of Early Years Education, 25(4), 361-378. https://doi.org/10.1080/09669760.2017.1321528 [details]
  • Helmerhorst, K. O. W., Riksen-Walraven, J. M. A., Fukkink, R. G., Tavecchio, L. W. C., & Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M. (2017). Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on caregiver-child interactions in Dutch child care centers: a randomized controlled trial. Child and Youth Care Forum, 46(3), 413-436. https://doi.org/10.1007/s10566-016-9383-9 [details]
  • van Polanen, M., Colonnesi, C., Fukkink, R. G., & Tavecchio, L. W. C. (2017). Is Caregiver Gender Important for Boys and Girls? Gender-Specific Child–Caregiver Interactions and Attachment Relationships. Early Education and Development, 28(5), 559-571. https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1258928 [details]
  • van Polanen, M., Colonnesi, C., Tavecchio, L. W. C., Blokhuis, S., & Fukkink, R. G. (2017). Men and women in child care: a study of caregiver–child interactions. European Early Childhood Education Research Journal, 25(3), 412-424. https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1308165 [details]

  2015

  • Helmerhorst, K. O. W., Riksen-Walraven, J. M. A., Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M., Tavecchio, L. W. C., & Fukkink, R. G. (2015). Child care quality in The Netherlands over the years: a closer look. Early Education and Development, 26(1), 89-105. https://doi.org/10.1080/10409289.2014.948784 [details]
  • Tavecchio, L. (2015). Effectiveness in practice-based research: Looking for alternatives to the randomized controlled trial (RCT). Methodological Review of Applied Research, 2(1), 52-64. [details]
  • Tavecchio, L. (2015). Opvoeding en (mogelijke) consequenties. In E. van Meekeren, & J. Baars (Eds.), De ziel van het vak: Over contact als kernwaarde in therapie (pp. 36-42). Amsterdam: Boom. [details]
  • Tavecchio, L. (2015). Reply to the rejoinders of Landsheer and Verschuren: The significance of external validity. Methodological Review of Applied Research, 2(1), 76-77. [details]

  2014

  • Helmerhorst, K. O. W., Riksen-Walraven, J. M., Vermeer, H. J., Fukkink, R. G., & Tavecchio, L. W. C. (2014). Measuring interactive skills of caregivers in child care centers: development and validation of the Caregiver Interaction Profile scales. Early Education and Development, 25(5), 770-790. https://doi.org/10.1080/10409289.2014.840482 [details]
  • Oostdam, R., Tavecchio, L., Huijbregts, S., Nøhr, K., & Ex, C. (2014). Een integraal kindcentrum als open leer- en ontwikkelingsgemeenschap: tijd voor een samenhangende visie op opvoeding, educatie en opvang. Pedagogiek, 34(1), 60-73. [details]

  2013

  • Tavecchio, L., & Oostdam, R. (2013). Niet elk kind is ontvankelijk voor vroegtijdige stimuleringsprogramma’s: de invloed van onderliggende factoren van schoolrijpheid in relatie tot de voor- en vroegschoolse educatie. Pedagogiek, 33(1), 37-48. [details]

  2012

  • Tavecchio, L. (2012). Ouders met avond- en nachtdienst: een risicofactor voor de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen? Kind en Adolescent Review, 19(2), 214-217. [details]

  2011

  • Tavecchio, L., & Bos, H. (2011). Inleiding op het themanummer 'Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap'. Pedagogiek, 31(1), 3-10. [details]

  2010

  • Fukkink, R. G., & Tavecchio, L. W. C. (2010). Effects of Video Interaction Guidance on early childhood teachers. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1652-1659. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.06.016 [details]
  • Tavecchio, L. (2010). Jongens en meisjes: de invloed van het sekseverschil. In R. Diekstra, & M. van Hintum (Eds.), Opvoedingscanon: omdat over kinderen zoveel meer te weten valt (pp. 98-101, 237). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Tavecchio, L. (2010). Openbare les: "Systematisch én flexibel: methodiekontwikkeling in het spanningsveld tussen evaluatie en beleid". Pedagogiek, 30(2), 154-174. [details]

  2009

  • Huijbregts, S. K., Tavecchio, L., Leseman, P., & Hoffenaar, P. (2009). Child rearing in a group setting: beliefs of Dutch, Caribbean Dutch, and Mediterranean Dutch caregivers in center-based child care. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40(5), 797-815. https://doi.org/10.1177/0022022109338623 [details]

  2008

  • De Schipper, J. C., Tavecchio, L. W. C., & Van IJzendoorn, M. H. (2008). Children's attachment relationships with day care caregivers: Associations with positive caregiving and the child's temperament. Social Development, 17(3), 454-470. https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00448.x [details]
  • Huijbregts, S. K., Leseman, P. P. M., & Tavecchio, L. W. C. (2008). Cultural diversity in center-based childcare: Childrearing beliefs of professional caregivers from different cultural communities in the Netherlands. Early Childhood Research Quarterly, 23(2), 233-244. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2007.10.001 [details]
  • Stams, G. J. J. M., Deković, M., Brugman, D., Rutten, E. A., van den Wittenboer, G. L. H., Tavecchio, L. W. C., ... van Schijndel, M. (2008). The relationship of punishment- and victim-based moral orientation to prosocial, externalizing, and norm trespassing behaviour in delinquent and non-delinquent adolescents: a validation study of the Moral Orientation Measure. Journal of Experimental Criminology, 4(1), 41-60. https://doi.org/10.1007/s11292-007-9045-x [details]
  • Tavecchio, L. (2008). Kinderopvang als opvoedingsmilieu: wat zijn de effecten en wat betekent het voor jongens? In W. Koops, B. Levering, & M. de Winter (Eds.), Opvoeding als spiegel van de beschaving: een moderne antropologie van de opvoeding (pp. 180-193). Amsterdam: SWP. [details]
  • Vermeer, H. J., van IJzendoorn, M. H., de Kruif, R. E. L., Fukkink, R. G., Tavecchio, L. W. C., Riksen-Walraven, J. M., & van Zeijl, J. (2008). Child care quality in the Netherlands: trends in quality over the years 1995-2005. Journal of Genetic Psychology, 169(4), 360-385. https://doi.org/10.3200/GNTP.169.4.360-385 [details]
  • de Graaf, I., Speetjens, P., Smit, F., de Wolff, M., & Tavecchio, L. (2008). Effectiveness of the Triple P Positive Parenting Program on behavioral problems in children: A meta-analysis. Behaviour Modification, 32(5), 714-735. https://doi.org/10.1177/0145445508317134 [details]
  • de Graaf, I., Speetjens, P., Smit, F., de Wolff, M., & Tavecchio, L. W. C. (2008). Effectiveness of the Triple P Positive Parenting Program on Parenting: A meta-analysis. Family Relations, 57(5), 553-566.

  2007

  • Fukkink, R., & Tavecchio, L. W. C. (2007). Effecten van video-interactiebegeleiding. Pedagogische Studiën, 84(1), 55-70. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2007). Respect voor sekseverschillen in kinderopvang en onderwijs. Vroeg, tijdschrift voor vroegtijdige onderkenning, 24(3/4), 8-9. [details]

  2005

  • Tavecchio, L. W. C. (2005). (Te) vroeg vaderschap van jonge 'at-risk' mannen: een conceptueel risicomodel. Kind en Adolescent Review, 12(4), 484-486.
  • Tavecchio, L. W. C. (2005). Afwijzing door leeftijdgenoten in de basisschool weer merkbaar op jongvolwassen leeftijd. Kind en Adolescent Review, 12(2), 236-238. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2005). De rol van ouders in de ontwikkeling van kinderen met een a-typische seksuele voorkeur en orientatie. Kind en Adolescent Review, 12(4), 486-488.
  • Tavecchio, L. W. C. (2005). Kinderopvang: Opvoedingsmilieu tussen gezin en school. In M. H. van IJzendoorn, & H. de Frankrijker (Eds.), Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 127-142). Houten: Bohn Stafleu Van Loghem.
  • Tavecchio, L. W. C. (2005). Raciaal-etnische verschillen in de betrokkenheid van niet-thuiswonende vaders. Kind en Adolescent Review, 12(3), 364-366.
  • Tavecchio, L. W. C., & Fukkink, R. G. (2005). Empirirsch onderzoek naar de Nederlandse kinderopvang. Een overzicht van de laatste dertig jaar. In M. Vandenbroeck (Ed.), Pedagogisch Management in de Kinderopvang (pp. 114-125). Amsterdam: SWP.
  • Tavecchio, L. W. C., & de Schipper, J. C. (2005). Kinderopvang. handboek Kinderen & Adolescenten, 15e aanvulling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghem.
  • Woltring, L., & Tavecchio, L. W. C. (2005). Respect voor het verschil. Pedagogiek in Praktijk, 11(2), 12-15.

  2004

  • De Schipper, J. C., Tavecchio, L. W. C., Van IJzendoorn, M. H., & Van Zeijl, J. (2004). Goodness-of-fit in Center Day Care: Relations of temperament, stability and quality of care with the child's adjustment. Early Childhood Research Quarterly, 19(2), 257-272. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.04.004 [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2004). Lichamelijke opvoeding in Nederland. Sluitpost van een wankel onderwijsbeleid. In W. van Mechelen, & J. Twisk (Eds.), Beweegredenen onderzocht Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
  • Veendrick, L., Tavecchio, L., & Doornenbal, J. (2004). Jongens als probleem: Inleiding bij het themadeel. Pedagogiek, 24(1), 12-22. [details]
  • de Kruif, R. E. L., & Tavecchio, L. W. C. (2004). Instrumenten voor meting van kwaliteit van kinderopvang: Beschrijving en evaluatie. In R. van IJzendoorn, L. Tavecchio, & M. Riksen-Walraven (Eds.), De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang Amsterdam: Boom.
  • de Schipper, J. C., Van IJzendoorn, M. H., & Tavecchio, L. W. C. (2004). Stability in Center Day Care: relations with children's wel-being and problem behaviour in day care. Social Development, 13(4), 531-550. https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2004.00282.x [details]
  • de Schipper, J. C., van Zeijl, J., & Tavecchio, L. W. C. (2004). Temperament in de kinderopvang. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 43(5), 189-199. [details]
  • van IJzendoorn, R., Tavecchio, L., & Riksen-Walraven, M. (2004). De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Amsterdam: Boom. [details]

  2016

  • Helmerhorst, K., Riksen-Wairaven, M., Fukkink, R., Tavecchio, L., & Deynoot-Schaub, M. G. (2016). Moderating effects of the Caregiver Interaction Profile training on caregiver-child interactions in center based child care. International Journal of Psychology, 51, 362-363.

  2012

  • Tavecchio, L., & Gerrebrands, M. (2012). Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek: methodologische en wetenschapstheoretische reflecties op de onderbouwing van professionele interventies. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. [details]

  2011

  2009

  • de Kruif, R. E. L., Riksen-Walraven, J. M. A., Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M., Helmerhorst, K. O. W., Tavecchio, L. W. C., & Fukkink, R. G. (2009). Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008. Amsterdam: Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. [details]

  2007

  • de Kruif, R. E. L., Vermeer, H. J., Fukkink, R., Riksen-Walraven, J. M. A., Tavecchio, L. W. C., van IJzendoorn, M. H., & van Zeijl, J. (2007). De nationale studie Pedagogische kwaliteit Kinderopvang. Eindrapport Project 0 en 1. Amsterdam: Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. [details]

  2006

  • Fukkink, R., Tavecchio, L. W. C., de Kruit, R., Vermeer, H., & van Zeijl, J. (2006). Criteria voor kwaliteit van kinderopvang: Visies van sleutelfiguren. Pedagogiek, 25(4), 243-261. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2006). De rol van gehechtheid en temperament in de acceptatie door leeftijdgenoten bij kinderen in de kleuterleeftijd. Kind en Adolescent Review, 13(1), 114-116. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2006). Het relatieve belang van vaders en moeders in de opvoeding. Kind en Adolescent Review, 13(1), 116-118. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2006). Overheidssteun voor lagere inkomens in de Verenigde Staten: Beïnvloedt het krijgen van subsidie de keuze voor het soort kinderopvang? Kind en Adolescent Review, 13(2), 240-242. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2006). Pedagogische visie nodig voor kinderopvang. Kwaliteit kinderopvang is meer dan hygiëne en veiligheid. SoziO : Vakblad voor Sociale en Pedagogische Beroepen, 70, 42-45. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2006). Voorbij de moederschoot. Pedagogiek in Praktijk, 12(2), 20-23. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & den Heijer, J. (2006). Morele vaardigheden van schoolkinderen. Kind en Adolescent Review, 13(2), 238-239. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & den Heijer, J. (2006). Stress bij werkende ouders van schoolgaande kinderen. Kind en Adolescent Review, 13(3), 369-371. [details]

  2005

  • Tavecchio, L. W. C. (2005). (Te) vroeg vaderschap van jonge 'at-risk' mannen: Een conceptueel risicomodel. Kind en Adolescent Review, 12(4), 484-486. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2005). De rol van ouders in de ontwikkeling van kinderen met een 'atypische' seksuele voorkeur en oriëntatie. Kind en Adolescent Review, 12(4), 486-488. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2005). Kinderopvang: Opvoedingsmilieu tussen gezin en school. In M. H. van IJzendoorn, & H. de Frankrijker (Eds.), Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 127-142). Bohn Stafleu van Loghum. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2005). Raciaal-etnische verschillen in de betrokkenheid van niet-thuiswonende vaders. Kind en Adolescent Review, 12(3), 364-366. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & Fukkink, R. G. (2005). Empirisch onderzoek naar de Nederlandse kinderopvang. Een overzicht van de laatste 30 jaar. In M. Vandenbroeck (Ed.), Pedagogisch Management in de Kinderopvang (pp. 114-125). Amsterdam: Uitgeverij SWP. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & Fukkink, R. G. (2005). Empirisch onderzoek naar de Nederlandse kinderopvang. Een overzicht van de laatste 30 jaar. In M. Vandenbroek (Ed.), Pedagogisch management in de kinderopvang (pp. 114-125). Amsterdam: SWP.
  • Tavecchio, L. W. C., & de Schipper, J. C. (2005). Kinderopvang. In Handboek Kinderen & Adolescenten (pp. 1-18). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. [details]
  • Vermeer, H. J., van IJzendoorn, M. H., de Kruif, R. E. L., Fukkink, R. G., Tavecchio, L. W. C., van Zeijl, J., & Riksen-Walraven, J. M. A. (2005). Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven: Trends in kwaliteit in de jaren 1995-2005. Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). [details]
  • Woltring, L., & Tavecchio, L. W. C. (2005). Respect voor het verschil. Pedagogiek in Praktijk, 11(2), 12-15. [details]

  2004

  • Beem, A. L., Brugman, D., Host, K., & Tavecchio, L. W. C. (2004). Students' perception of school moral atmosphere: from moral culture to social competence. A generalizability study. The European Journal of Developmental Psychology, 1(2), 171-192. https://doi.org/10.1080/17405620444000076 [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2004). Interventie en transactie: Commentaar bij de oratie van prof. dr. B. F. van der Meulen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 43(3), 104-106. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2004). Lichamelijke opvoeding in Nederland. Sluitpost van een wankel onderwijsbeleid. In J. Twisk, & W. van Mechelen (Eds.), Liber amoricum voor Han Kemper: beweegredenen onderzocht . (pp. 141-146). Maarssen: Elsevier gezondheidzorg. [details]

  2003

  • Tavecchio, L. W. C. (2003). Papa voedt ook op: Hoe vaders onderschat worden. Signalement, 164-168. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2003). Van opvang naar opvoeding. De emancipatie van een uniek opvoedingsmilieu (rede). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42(5), 211-230. [details]
  • de Schipper, C., de Jong, M., van Zeijl, J., Tavecchio, L. W. C., & van IJzendoorn, R. (2003). Pedagogische kijk op kinderopvang : een beknopte inleiding voor het beroepsonderwijs. Amsterdam: SWP. [details]
  • de Schipper, J. C., Tavecchio, L. W. C., van IJzendoorn, M. H., & Greijn, E. (2003). Ontwikkelingen in flexibele kinderopvang en kwaliteit: 1998-2002. Leiden: Universiteit Leiden. [details]
  • de Schipper, J. C., Tavecchio, L. W. C., van IJzendoorn, M. H., & Linting, M. (2003). The relation of flexible child care to quality of center day care and children's socio-emotional functioning: A survey and observational study. Infant Behavior and Development, 26, 300-325. https://doi.org/10.1016/S0163-6383(03)00033-X [details]
  • van IJzendoorn, M. H., & Tavecchio, L. W. C. (2003). Infant day-care: Short-term and long-term implications for mother-child interaction and child development. Infant Behavior and Development, 26, 283-284. https://doi.org/10.1016/S0163-6383(03)00031-6 [details]

  2002

  • Tavecchio, L. W. C. (2002). Kinderopvang: Opvoedingsmilieu tussen gezin en school. In M. H. van IJzendoorn, & H. de Frankrijker (Eds.), Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. (pp. 137-153). Bohn Stafleu van Loghum. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2002). Ouderbelang of kindbelang? In S. Vinders (Ed.), De pedagogische balans in vraag en aanbod : kwaliteit versus capaciteit in de kinderopvang. (pp. 37-43). Amsterdam: SWP. [details]

  2001

  • Tavecchio, L. W. C. (2001). Kinderopvang. De emancipatie van een uniek en relevant opvoedingsmilieu tussen gezin en school. Pedagogiek, 21(4), 291-295. [details]

  2000

  • Pool, M. M., Bijleveld, C. C. J. H., & Tavecchio, L. W. C. (2000). The effect of same-age and mixed-age grouping in day care on parent-child attachment security. Social Behavior and Personality, 28, 595-603. https://doi.org/10.2224/sbp.2000.28.6.595 [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & Reiling, E. J. (2000). De vreemde situatie: Hechtingstheorie in de praktijk van de kinderopvang. In A. Hol, & A. Rusch (Eds.), Kinderopvang als beroep : handboek voor opleiding en praktijk. (pp. 45-62). Maarssen: Elsevier/de Tijdstroom. [details]

  1999

  • Brugman, D., Tavecchio, L. W. C., van Os, B. J., & Høst, K. (1999). Students' perception of moral atmosphere in secondary schools: Their moral reasoning competence, and their practical judgement in school. (MOSAIC Monographs; No. 8). Bath: University of Bath Press. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., Stams, G. J. J. M., Brugman, D., & Thomeer-Bouwens, M. A. E. (1999). Moral judgement and delinquency in homeless youth. Journal of Moral Education, 28(1), 63-79. https://doi.org/10.1080/030572499103313 [details]
  • Tavecchio, L. W. C., Thomeer, M., & Meeus, W. (1999). Attachment, social network and homelessness in young people. Social Behavior and Personality, 27, 247-262. https://doi.org/10.2224/sbp.1999.27.3.247 [details]

  1998

  • Høst, K., Brugman, D., Tavecchio, L. W. C., & Beem, L. (1998). Students' perception of the moral atmosphere in secondary school and the relationship between moral competence and moral atmosphere. Journal of Moral Education, 27(1), 47-70. https://doi.org/10.1080/0305724980270104 [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (1998). Seksespecifieke socialisering niet alleen voor meisjes nadelig. In A. Meulenbelt (Ed.), De eerste sekse : meningen over mannelijkheid. (pp. 47-66). Amsterdam: Van Gennep. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & Thomeer-Bouwens, M. A. E. (1998). Protectieve en risicofactoren in de ontwikkeling van thuisloosheid bij jongeren. Gezinsonderzoek, 42-60. [details]
  • Thomeer, M. A. E., & Tavecchio, L. W. C. (1998). Thuisloze jongeren: Schets van een ontwikkelingsgang. Justitiële Verkenningen, 24, 51-68. [details]
  • van Dijken, S., & Tavecchio, L. W. C. (1998). De pedagogische betekenis van vaders. Kind en Adolescent, 19(1), 68-77. [details]
  • van IJzendoorn, M. H., Tavecchio, L. W. C., Stams, G. J. J. M., Verhoeven, M. J. E., & Reiling, E. J. (1998). Attunement between parents and professional caregivers: A comparison of childrearing attitudes in different child-care settings. Journal of Marriage and the Family, 60, 771-781. https://doi.org/10.2307/353545 [details]
  • van IJzendoorn, M. H., Tavecchio, L. W. C., Stams, G. J. J. M., Verhoeven, M. J. E., & Reiling, E. J. (1998). Quality of center day care and attunement between parents and caregivers. Center day care in cross-national perspective. Journal of Genetic Psychology, 159, 437-454. https://doi.org/10.1080/00221329809596163 [details]

  1997

  • Tavecchio, L. W. C., & Hoogeweij, J. (1997). Oefenboek statistiek : methoden en technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff. [details]

  1996

  • Harpman, A., & Tavecchio, L. W. C. (1996). Opvoeding als evenwichtskunst : pedagogiek voor 0- tot 2-jarigen. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (1996). Interventie: méér dan het opheffen van tekorten. In A. Harpman, & L. W. C. Tavecchio (Eds.), Opvoeding als evenwichtskunst : pedagogiek voor 0- tot 2-jarigen. (pp. 225-234). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & Thomeer-Bouwens, M. A. E. (1996). Gehechtheid, sociaal netwerk en thuisloosheid bij jongeren. Pedagogisch Tijdschrift, 21(4/5), 341-356. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., van IJzendoorn, M. H., Verhoeven, M. J. E., Reiling, E. J., & Stams, G. J. J. M. (1996). Hoofdstudie kinderopvang: kinderopvang in Nederland: een empirisch onderzoek naar de afstemming tussen ouders en professionele opvoeders in relatie tot de kwaliteit van kinderopvang. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Algemene Pedagogiek. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., van IJzendoorn, M. H., Verhoeven, M. J. E., Reiling, E. J., & Stams, G. J. J. M. (1996). Opvoeding in gezin en kinderopvang: Overeenkomsten, verschillen en afstemming. Gezinsonderzoek, 10-26. [details]
  • Tavecchio, L., van IJzendoorn, R., & Stams, G. J. (1996). Kinderopvang en opvoeding thuis: Twee gescheiden werelden. Kinderopvang, 29(12), 24-27. [details]
  • Thomeer-Bouwens, M. A. E., Tavecchio, L. W. C., & Meeus, W. H. J. (1996). Zonder thuis zonder toekomst? : een empirisch onderzoek naar ontwikkelingsantecedenten van thuisloosheid bij jongeren. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW. [details]
  • van IJzendoorn, M. H., Tavecchio, L. W. C., Verhoeven, M. J. E., Reiling, E. J., & Stams, G. J. J. M. (1996). De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 12(5), 286-313. [details]

  1995

  • Brugman, D., Tavecchio, L. W. C., van Os, B. J., Host, K., Meijer, T., & van Roosmalen, M. (1995). Moreel schoolklimaat en morele competentie bij scholieren van het voortgezet onderwijs: Convergerende en discriminerende validiteit. (SVO; No. 94742). Leiden: Vakgroep Algemene Pedagogiek. [details]
  • Hox, J. J., van der Meulen, B. F., Janssens, J. M. A. M., Tavecchio, L. W. C., & ter Laak, J. J. F. (1995). Advances in family research. Amsterdam: Thesis. [details]
  • Jongbloed, M. H. B., & Tavecchio, L. W. C. (1995). Gezins Interactie Training: Ontwikkeling, evaluatie en methodiek. Rotterdam/ Leiden: Pedologisch Instituut; Vakgroep Algemene Pedagogiek. [details]

  1994

  • Brugman, D., Host, K., Tavecchio, L. W. C., & van Roosmalen, M. (1994). Moreel klimaat van scholen voor voortgezet onderwijs: De perceptie van de leerlingen. Comenius. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en cultuur, 14(1), 64-82. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & Roorda-Honée, J. M. T. G. (1994). Thuisloze jongeren: Gezinsachtergronden en opvoedingsfactoren. Gezinsonderzoek, 81-94. [details]
  • ter Laak, J. J. F., Tavecchio, L. W. C., & van der Meulen, B. F. (1994). Opvoeding in perspectief: Theorievorming, onderzoek en hulpverlening. (Empirisch gezinsonderzoek; No. 3). Groningen: Stichting Kinderstudies. [details]

  1993

  • Tavecchio, L. W. C., & Hoogeweij, J. (1993). Oefenboek statistiek : methoden en technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & Reiling, E. J. (1993). De vreemde situatie: Hechtingstheorie in de praktijk van de kinderopvang. In A. Hol, & A. Rusch (Eds.), Kinderopvang als beroep : handboek voor opleiding en praktijk. (pp. 49-62). Amersfoort: Academische Uitgeverij Amersfoort. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & Roorda-Honée, J. M. T. G. (1993). Affectieve verwaarlozing en thuisloosheid: Een visie op het ontstaan van thuisloosheid vanuit het perspectief van de gehechtheidstheorie. In L. W. C. Tavecchio, J. D. van der Ploeg, & J. M. T. G. Roorda-Honée (Eds.), Visies op thuisloosheid: theoretische inzichten over antecedenten van thuisloosheid en de praktijk van de hulpverlening (pp. 15-36). (Passage-reeks). Utrecht: SWP. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., van der Ploeg, J. D., & Roorda-Honée, J. M. T. G. (1993). Visies op thuisloosheid : theoretische inzichten over antecedenten van thuisloosheid en de praktijk van de hulpverlening. (Passage-reeks). Utrecht: SWP. [details]

  1992

  • Roorda-Honée, J. M., & Tavecchio, L. W. C. (1992). Gehechtheid en thuisloosheid. Passage. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 1, 16-20. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (1992). Book review [Review of: A. Collot d' Escury-Koenigs. What's on a childs mind : practical application in perspective taking.]. Jeugd en Samenleving, 22, 767-769.
  • Tavecchio, L. W. C., & Goossens, F. A. (1992). Opvoeding buiten het gezin, in het bijzonder in het kader van dagopvang. In A. J. Dieleman, & P. Span (Eds.), Pedagogiek van de levensloop. (pp. 88-98). Amersfoort [etc.]: Acco. [details]

  1991

  • Tavecchio, L. W. C. (1991). Kritische kanttekeningen bij "De groei van het speciaal onderwijs: een volksgezondheidsprobleem?" (Orlebeke, Das-Smaal, Boomsma & Eriksson, 1990). Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie, 18, 99-105. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., Dijkstra, F. E. M., Oomen-v.d.Kerkhof, H. W., Roorda-Honée, J. M., Thomeer-Bouwens, M. A. E., & Wouters, L. (1991). Affectieve verwaarlozing en thuisloosheid: Een haalbaarheidsstudie naar thuisloosheid vanuit het perspectief van de gehechtheidstheorie. Leiden: Vakgroep Algemene Pedagogiek. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., Oomen-v.d.Kerkhof, H. W., & Roorda-Honée, J. M. (1991). Pedagogische determinanten van gedragsproblemen bij jongens. Gezin, 3, 151-161. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., Oomen-van de Kerkhof, H. W., & Roorda-Honée, J. M. T. G. (1991). De relatie tussen seksespecifieke socialisatie, psychosociale stress en gedragsproblemen bij jongens. Gezinsonderzoek, 89-108. [details]
  • van Busschbach, A. M., Tavecchio, L. W. C., & van IJzendoorn, M. H. (1991). Procesevaluatie van dagbehandeling: een vooronderzoek. Leiden: Vakgroep Algemene Pedagogiek. [details]

  1990

  • Tavecchio, L. W. C., Dijkstra, F. E. M., Oomen-v.d.Kerkhof, H. W., Roorda-Honée, J. M., & Thomeer-Bouwens, M. A. E. (1990). Vooronderzoek ontwikkeling en toepassing diagnosticum. Leiden: Vakgroep Algemene Pedagogiek. [details]

  1989

  • Goossens, F. A., & Tavecchio, L. W. C. (1989). Effecten van dagopvang. TJJ: tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk, 1, 40-47. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (1989). Jongens in het speciaal onderwijs. De Psycholoog, 24, 364-368. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (1989). Seksespecifieke socialisering: niet alleen nadelig voor meisjes. Jeugd en Samenleving, 19, 276-290. [details]

  1988

  • Goossens, F. A., & Tavecchio, L. W. C. (1988). Effecten van dagopvang. In G. Cluckers, & R. Kohnstamm (Eds.), Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten : achtergrond, oorzaak en behandeling. Deventer [etc.] :Van Loghum Slaterus. [details]
  • Goossens, F. A., & Tavecchio, L. W. C. (1988). Over dekens, doekjes en knuffeldieren. Psychologie, 7(4), 50-53. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & van Engers, M. (1988). Book review [Review of: R. Vuyk. Opgroeien onder moeilijke gezinsomstandigheden.]. Pedagogische Studiën, 65, 373-374.
  • Vooijs, M. W., & Tavecchio, L. W. C. (1988). Book review [Review of: A.D. de Groot. Begrip van evalueren.]. Pedagogische Studiën, 65, 519-521.

  1987

  • Tavecchio, L. W. C., & van IJzendoorn, M. H. (1987). Attachment in social networks : contributions to the Bowlby-Ainsworth attachment theory. (Advances in psychology; No. 44). Amsterdam ; New York: North-Holland. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & van IJzendoorn, M. H. (1987). Perceived Security and extension of the child's rearing context: A parent-report approach. Advances in psychology, 44, 35-92. https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)61072-9 [details]

  1986

  • Goossens, F. A., & Tavecchio, L. W. C. (1986). Bespreking van F.J. de Wuffel: "Attachment beyond childhood: Individual and developmental differences in parent-adolescent relationships" [Review of: F.J. de Wuffel:. Attachment beyond childhood: Individual and developmental differences in parent-adolescent relationships]. Informatiebulletin voor Ontwikkelingspsychologie, 13, 27-34.
  • Goossens, F. A., van IJzendoorn, M. H., Tavecchio, L. W. C., & Kroonenberg, P. M. (1986). Stability of attachment across time and context in a Dutch sample. Psychological Reports, 58, 23-32. https://doi.org/10.2466/pr0.1986.58.1.23 [details]
  • Tavecchio, L. W. C., Beishuizen, M., van den Berge, J. N., & Bleek, M. W. (1986). Wolters' ongerechtvaardigde conclusies. Een kritisch commentaar op "De functie van deel-geheel schema's in het rekenonderwijs: een terugblik" (Wolters, 1984). Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 11, 312-318. [details]

  1985

  • Duijvelaar, L. J., & Tavecchio, L. W. C. (1985). Taakverdeling in tweelinggezinnen. Een onderzoek naar het aktiviteitenpatroon van moeders en vaders in gezinnen met jonge tweelingen. Pedagogisch Tijdschrift, 10, 419-425. [details]
  • Goossens, F. A., & Tavecchio, L. W. C. (1985). Gehechtheidsonderzoek in longitudinaal perspectief. Gedrag, 13(3), 96-120. [details]
  • Leenders, F. H. R., & Tavecchio, L. W. C. (1985). Opvoeder-kind interactie in de eerste zes levensjaren: Responsiviteit, gehechtheid en temperament. Thema's en tendenties. Gedrag, 13(3), 1-10. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (1985). Book review [Review of: F.H.R. Leenders. Brood en spelen : een studie naar de moeder-kindomgang in een tweetal interaktie-situaties in relatie tot het struktureringsgedrag van het kind en attituden van de moeder.]. Informatiebulletin voor Ontwikkelingspsychologie, 12, 122-127.
  • Tavecchio, L. W. C., & van IJzendoorn, M. H. (1985). Discriminante validiteit van schalen voor Temperament en Waargenomen Veiligheid. Gedrag, 13(3/4), 79-95. [details]
  • van IJzendoorn, M. H., Goossens, F. A., Tavecchio, L. W. C., & Kroonenberg, P. M. (1985). Dependent attachment: B4 children in the Strange Situation. Psychological Reports, 57, 439-451. https://doi.org/10.2466/pr0.1985.57.2.439 [details]
  • van IJzendoorn, M. H., Tavecchio, L. W. C., Goossens, F. A., & Vergeer, M. M. (1985). Opvoeden in geborgenheid : een kritische analyse van Bowlby's attachmenttheorie. Deventer: Van Loghum Slaterus. [details]

  1984

  • Tavecchio, L. W. C., & van IJzendoorn, M. H. (1984). Niet alle banden binden even vast. De gehechtheidstheorie van John Bowlby. Psychologie, 3(11), 18-25. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., van IJzendoorn, M. H., Goossens, F. A., & Vergeer, M. M. (1984). The division of labor in Dutch families with preschool children. Journal of Marriage and the Family, 46, 231-242. https://doi.org/10.2307/351880 [details]

  1983

  • Tavecchio, L. W. C., van IJzendoorn, M. H., & Hubbard, F. O. A. (1983). Dichtheid van het opvoedingsmilieu en waargenomen veiligheid: Een tweede vooronderzoek. Kind en Adolescent, 4(1), 45-68. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., van IJzendoorn, M. H., Goossens, F. A., & Vergeer, M. M. (1983). Initiatief tot validering van aspecten uit de Bowlby-Ainsworth attachment theorie. Publikatie van het Nederlands Instituut van Psychologen, 246-262. [details]
  • van IJzendoorn, M. H., Goossens, F. A., Tavecchio, L. W. C., Vergeer, M. M., & Hubbard, F. O. A. (1983). Attachment to soft objects: its relationship with attachment to the mother and with thumbsucking. Child Psychiatry and Human Development, 14, 97-105. https://doi.org/10.1007/BF00707674 [details]
  • van IJzendoorn, M. H., Tavecchio, L. W. C., Goossens, F. A., & Vergeer, M. M. (1983). How B is B4? Attachment and security of Dutch children in Ainsworth's Strange Situation and at home. Psychological Reports, 52, 683-691. https://doi.org/10.2466/pr0.1983.52.3.683 [details]

  1982

  • Hubbard, F. O. A., Tavecchio, L. W. C., & van IJzendoorn, M. H. (1982). Validation of a questionnaire measuring attitudes towards females' social roles for a Dutch population. Psychological Reports, 51, 491-498. https://doi.org/10.2466/pr0.1982.51.2.491 [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & van IJzendoorn, M. H. (1982). Dichtheid van het opvoedingsmilieu en attachment: Een vooronderzoek. Pedagogische Studiën, 59, 1-15. [details]
  • Tavecchio, L. W. C., & van IJzendoorn, M. H. (1982). Taakverdeling bij ouders van jonge kinderen. Een onderzoek naar man-vrouw verschillen in het hedendaagse gezin. Bevolking en gezin, 11(1), 19-48. [details]
  • van IJzendoorn, M. H., & Tavecchio, L. W. C. (1982). Ouderschapsmotieven en opvoedingsdoelen. Sexe- en milieuverschillen. Pedagogisch Tijdschrift, 7, 18-25. [details]
  • van IJzendoorn, M. H., Tavecchio, L. W. C., & Hubbard, F. O. A. (1982). Objectgehechtheid en duimzuigen bij jonge kinderen Een onderzoeksnotitie. Kind en Adolescent, 3(2), 23-28. [details]
  • van IJzendoorn, M. H., Tavecchio, L. W. C., Goossens, F. A., & Vergeer, M. M. (1982). Opvoeden in geborgenheid : een kritische analyse van Bowlby's attachmenttheorie. Deventer: Van Loghum Slaterus. [details]

  1980

  • Beukelaar, L., van Donselaar, G., & Tavecchio, L. (1980). Die verdraaide werkelijkheid : hoe komt de onderzoeker aan zijn gegevens? (Basisboeken). Baarn: Ambo. [details]

  1979

  • Elffers, H., & Tavecchio, L. W. C. (1979). Variance components in test generalizability research : which, when, why? (VOR-publikatie; No. 9). Utrecht [etc.]: Vereniging voor Onderwijsresearch. [details]

  1978

  • Kemper, H. C. G., Verschuur, R., Ras, J. G. A., Snel, J., Splinter, P. G., & Tavecchio, L. W. C. (1978). Investigation into the effects of two extra physical education lessons per week during one schoolyear upon the physical development of 12- and 13-year old boys. Medicine and Sport, 159-166. [details]
  • Kemper, H. C. G., Verschuur, R., Ras, J. G., Snel, J., Splinter, P. G., & Tavecchio, L. W. C. (1978). Effect of extra physical education upon physical development. Medicine and Sport, 11, 159-166. [details]
  • Splinter, P. G., Tavecchio, L. W. C., Ras, J. G. A., Snel, J., Kemper, H. C. G., & Verschuur, R. (1978). The reliability of a questionnaire to measure pupils' attitudes towards physical education. International Journal of Physical Education, 15, 19-23. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (1978). Methoden voor een kwantitatieve beschrijving en analyse van leerkrachtgedrag in de les lichamelijke oefening. Thomas, 18, 256-262. [details]

  1977

  • Tavecchio, L. W. C., Splinter, P. G., Ras, J. G. A., Snel, J., Kemper, H. C. G., & Verschuur, R. (1977). Development and application of a Physical Education Interaction Analysis System. International Journal of Physical Education, 14, 12-19. [details]

  1976

  • Kemper, H. C. G., Ras, J. G. A., Snel, J., Splinter, P. G., Tavecchio, L. W. C., & Verschuur, R. (1976). Development of an instrument for the analysis of social-emotional teacher-pupil interaction in physical education. Monographie / École Supérieure d'Éducation Physique Jędrzej Śniadecki, 234-239. [details]
  • Kemper, H. C. G., Verschuur, R., Ras, J. G. A., Snel, J., Splinter, P. G., & Tavecchio, L. W. C. (1976). Beoordeling van lesgeefgedrag van leerkrachten lichamelijke oefening. Lichamelijke Opvoeding, 64, 201-204 & 246-251. [details]
  • Kemper, H. C. G., Verschuur, R., Ras, J. G., Snel, J., Splinter, P. G., & Tavecchio, L. W. C. (1976). Effect of 5 versus 3 lessons-a-week physical education program upon the physical development of 12- and 13-year old schoolboys. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 16, 319-326. [details]
  • Snel, J., Ras, J. G. A., Tavecchio, L. W. C., Splinter, P. G., Kemper, H. C. G., & Verschuur, R. (1976). Effect of physical education upon the psychological development of schoolboys. International Journal of Physical Education, 13, 10-14. [details]
  • Splinter, P. G., Tavecchio, L. W. C., Kemper, H. C. G., Ras, J. G. A., Snel, J., & Verschuur, R. (1976). Beoordeling van het vak gymnastiek door leerlingen. In Congresboek ORD (pp. 243-247) [details]
  • Tavecchio, L. W. C., Kemper, H. C. G., Ras, J. G. A., Snel, J., Splinter, P. G., & Verschuur, R. (1976). Ontwikkeling en toepassing van een Physical Education Interaction Analysis System (PEIAS). In Congresboek ORD (pp. 508-512) [details]
  • Tavecchio, L. W. C., Splinter, P. G., Kemper, H. C. G., Ras, J. G. A., Snel, J., & Verschuur, R. (1976). Beoordeling van de leerkracht lichamelijke opvoeding door leerlingen. In Congresboek ORD (pp. 237-242) [details]
  • Tavecchio, L. W. C., Splinter, P. G., Kemper, H. C. G., Ras, J. G. A., Snel, J., & Verschuur, R. (1976). Influence of physical education IV: Development and application of a physical education analysis system. Proceedings ICHPER, 18, 375-382. [details]

  1975

  • Kemper, H. C. G., Ras, J. G., Snel, J., Splinter, P. G., Tavecchio, L. W. C., & Verschuur, R. (1975). Biological age and habitual physical activity in relation to physical fitness in 12- and 13-year old schoolboys. The Journal of Pediatrics, 119, 169-179. [details]
  • Kemper, H. C. G., Verschuur, R., Ras, J. G., Snel, J., Splinter, P. G., & Tavecchio, L. W. C. (1975). Invloed van extra lichamelijke oefening op de lichamelijke ontwikkeling van scholieren. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 53, 326-336. [details]

  1974

  • Kemper, H. C. G., Ras, J. G. A., Snel, J., Splinter, P. G., Tavecchio, L. W. C., & Verschuur, R. (1974). Invloed van extra lichamelijke oefening. Haarlem: De Vrieseborch. [details]
  • Kemper, H. C. G., Verschuur, R., Ras, J. G. A., Snel, J., Splinter, P. G., & Tavecchio, L. W. C. (1974). Onderzoek naar de invloed van twee extra lessen lichamelijke oefening per week gedurende een schooljaar op de lichamelijke en geestelijke groei en ontwikkeling van 12- en 13-jarige jongens van de brugklassen op een school voor VWO en HAVO. Thomas, 14, 325-370. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (1974). Invloed van extra lichamelijke oefening VI: Resultaten, covariantie-analyse en conclusies. Richting, 29, 4-7. [details]

  2022

  2020

  • Woltring, L., & Tavecchio, L. (2020). Pedagogiek: Jongens in het Onderwijs. Pedagogiek in Praktijk, 26(113), 36-40. [details]

  2019

  • Tavecchio, L. (2019). Jongens en hun relatie met professionele opvoeders en onderwijsgevenden. In L. Woltring, & D. van de Wateren (Eds.), De ontwikkeling van jongens in het onderwijs: Context en praktijk van primair tot hoger onderwijs (pp. 63-75). LannooCampus. [details]

  2015

  • Hamerslag, R., Oostdam, R., & Tavecchio, L. (2015). De rol van sociaal-emotionele en gedragsmatige aspecten bij het leerproces van jonge kinderen: het concept schoolrijpheid 'afgestoft'. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54(11/12), 517-531. [details]
  • Tavecchio, L. (2015). Positief betrokken vaderschap: een factor van belang voor een gezonde ontwikkeling. Tijdschrift van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 42(4), 16-33. [details]

  2014

  • Tavecchio, L. (2014). Betrokkenheid van de vaders. In R. Oostdam, & P. de Vries (Eds.), Samen werken aan leren en opvoeden: basisboek over ouders en school (pp. 87-95). Bussum: Coutinho. [details]
  • Tavecchio, L. (2014). Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek: op zoek naar alternatieven voor de randomized controlled trial (RCT). KiZ: tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in zorg, 2014(2), 16-20. [details]
  • van Dijkum, C., & Tavecchio, L. (2014). Praktijkonderzoek in ontwikkeling: nieuwe inzichten en voorbeelden. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. [details]

  2013

  • Tavecchio, L., & van Polanen, M. (2013). Het belang van mannen in de kinderopvang. In C. Gravesteijn, & R. Diekstra (Eds.), Jongens & meisjes: zoek de verschillen?! (pp. 42-55). Assen: Van Gorcum. [details]

  2012

  • Tavecchio, L. (2012). De benadering van jongens en meisjes in de kinderopvang: diversiteit of vooringenomenheid? Kind en Adolescent Review, 19(3), 308-314. [details]
  • Tavecchio, L. (2012). De vicieuze cirkel van de intergenerationele overdracht van vaderlijke afwezigheid. Kind en Adolescent Review, 19(4), 434-437. [details]
  • Tavecchio, L. (2012). Ouders en school. In F. Smit (Ed.), Brug naar de toekomst: partnerschap ouders, school en buurt (pp. 27-29). Nijmegen: ITS. [details]

  2011

  • Tavecchio, L. (2011). Gezinsstructuur en gezinsopvoeding: essentiële elementen in een ecologisch model van onderzoek naar schoolrijpheid en schoolprestaties. Kind en Adolescent Review, 18(4), 439-442. [details]
  • Tavecchio, L. (2011). Ontluikend moreel besef bij driejarige kinderen: 'Bedankt voor het cadeau, maar mag hij er ook een?'. Kind en Adolescent Review, 18(3), 324-326. [details]
  • Tavecchio, L. (2011). Tieners op weg naar volwassenheid: voor- en nadelen van populariteit op school. Kind en Adolescent Review, 18(1), 116-119. [details]
  • Tavecchio, L. (2011). Voor kinderen met gedrags- en aanpassingsproblemen komt de voorschool te vroeg. Kind en Adolescent Review, 18(2), 225-229. [details]

  2010

  • Tavecchio, L. (2010). Eerst gastouderopvang en dan naar de crèche: de beste volgorde voor het kind? Kind en Adolescent Review, 17(3), 348-350. [details]
  • Tavecchio, L. (2010). Onderzoek naar effecten van geslacht en seksuele identiteit van ouders: worden we er wijzer van? Een kritische analyse van Biblarz en Stacey. Kind en Adolescent Review, 17(4), 470-473. [details]
  • Tavecchio, L. (2010). Terecht veel aandacht voor gedragsaspecten van schoolrijpheid in Head Start-onderzoek. Kind en Adolescent Review, 17(1), 110-113. [details]
  • Tavecchio, L., & Woltring, L. (2010). Samen werken aan de puzzel. Pedagogiek in Praktijk, 55, 15-17. [details]

  2009

  • Gevers Deynoot-Schaub, M., Fukkink, R., Riksen-Walraven, M., de Kruif, R., Helmerhorst, K., & Tavecchio, L. (2009). De NCKO-Kwaliteitsmonitor: het instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen. Amsterdam: SWP. [details]
  • Tavecchio, L. (2009). Differentieel opvoedingsgedrag en kinderlijke ontwikkeling: een onderzoek bij identieke tweelingen. Kind en Adolescent Review, 16(4), 488-490. [details]
  • Tavecchio, L. (2009). Hangen vroege(re) gehechtheidservaringen samen met autonomie en verbondenheid van adolescenten? Kind en Adolescent Review, 16(1), 105-108. [details]
  • Tavecchio, L. (2009). Kinderopvang als epidemie: is het besmettelijk? Kind en Adolescent Review, 16(3), 350-353. [details]
  • Tavecchio, L. (2009). Verschillen in kwaliteit en hoeveelheid kinderopvang die kinderen in hun eerste levensjaren (kunnen) meemaken. Kind en Adolescent Review, 16(2), 230-233. [details]
  • Tavecchio, L. (2009). [Review of: J. Peeters (2008) The construction of a new profession: a European perspective on professionalism in early childhood education and care]. International Journal of Early Years Education, 17(2), 171-173. https://doi.org/10.1080/09669760902982364 [details]

  2008

  • Tavecchio, L. (2008). Systematisch en flexibel: Methodiekontwikkeling in het spanningsveld tussen evaluatie en beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Tavecchio, L. (2008). Arbeidsmarkteffecten van op hun kleinkinderen passende grootouders. Kind en Adolescent Review, 15(2), 230-232. [details]
  • Tavecchio, L. (2008). Contact tussen grootouders en kleinkinderen na echtscheiding. Kind en Adolescent Review, 15(1), 101-103. [details]
  • Tavecchio, L. (2008). Drie soorten kinderopvang vergeleken. Kind en Adolescent Review, 15(4), 466-470. [details]
  • Tavecchio, L. (2008). Is opgroeien in gezinnen van gehuwde ouders beter voor kinderen? Kind en Adolescent Review, 15(2), 232-235. [details]
  • Tavecchio, L. (2008). Succesfactoren in programma's op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Kind en Adolescent Review, 15(3), 362-365. [details]
  • Tavecchio, L. (2008). Zijn er langetermijneffecten van vroege kinderopvangervaringen? Kind en Adolescent Review, 15(1), 98-101. [details]

  2007

  • Tavecchio, L. W. C. (2007). De invloed van onregelmatige werktijden van moeders uit lage inkomensgroepen op de ontwikkeling van hun kinderen. Kind en Adolescent Review, 14(3), 358-360. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2007). Effecten van oorlogsgeweld op agressief en prosociaal gedrag van kinderen. Kind en Adolescent Review, 14(1), 119-121. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2007). Gendergelijkheid, of is de moeder toch belangrijker? Kind en Adolescent Review, 14(4), 462-464. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2007). Kinderen van tienermoeders: een risicogroep? Kind en Adolescent Review, 14(3), 356-358. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2007). Opvattingen van ouders over qualitytime. Kind en Adolescent Review, 14(4), 464-466. [details]
  • Tavecchio, L. W. C. (2007). Vaders blijven vaders, ook al wonen ze niet thuis. Kind en Adolescent Review, 14(1), 121-123. [details]

  2002

  • Tavecchio, L. (2002). Van opvang naar opvoeding: De emancipatie van een uniek opvoedingsmilieu. (Oratiereeks). Vossiuspers UvA. [details]

  2016

  • Helmerhorst, K. O. W., Riksen-Walraven, J. M. A., Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M., Fukkink, R. G., & Tavecchio, L. W. C. (2016). Moderating effects of the Caregiver Interaction Profile (CIP) Training on caregiver-child interactions in child care centers. Paper presented at 31st International Congress of Psychology (ICP), Yokohama, Japan.

  2015

  • Hamerslag, R., Oostdam, R. J., & Tavecchio, L. (2015). Klaar voor school? De invloed van sociaal-emotionele en gedragsmatige aspecten van schoolrijpheid op het gestructureerde leren in groep 2-3 van de basisschool. Paper presented at Onderwijs Research Dagen, Leiden, Netherlands.
  • Helmerhorst, K. O. W., Riksen-Walraven, J. M. A., Fukkink, R. G., Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M., & Tavecchio, L. W. C. (2015). Effects of the Caregiver Interaction Profile (CIP) Training on caregiver-child interactions in child care centers. Poster session presented at Biennial Meeting of the Society for Research on Child Development (SRCD) 2015 , Philadelphia, United States.

  2010

  • Tavecchio, L. W. C. (2010). Poster presented at the. Poster session presented at NJi (Nederlands Jeugdinstituut) National Congress on Triple P (Positive Parenting Program), .

  2009

  • de Kruif, R. E. L., Riksen-Walraven, J. M. A., Fukkink, R. G., Tavecchio, L. W. C., & van Zeijl, J. (2009). What constitutes high-quality center child care: Stakeholders’ views. Poster session presented at Poster presented at the SRCD Biennial Meeting (Society for Research in Child Development), .

  2007

  • Huijbregts, S. K., Tavecchio, L. W. C., & Leseman, P. P. M. (2007). Caregivers’ cultural background and childrearing behavior. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 25(3).

  Membership / relevant position

  • Tavecchio, L. (2022-2023). Member Committee Gender & Youth (Gender en Jeugd), ZonMw.
  • Tavecchio, L. (2021). NRO Overkoepelend Onderwijsonderzoek, Voorzitter Beoordelingsvergadering NCO Open Modules; Lid Begeleidingscommissie Innovatiecentra VVE (NRO), tot (…), NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).
  • Tavecchio, L. (2019-2022). Chair Programmacommisie Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), National Initiative Education Research (NWO-NRO).
  • Tavecchio, L. (2019-2020). Lid Expertteam Ouderverstoting/Complexe Omgangsproblematiek, Ministerie van Justitie en veiligheid.
  • Tavecchio, L. (2019-2022). Lid Commissie Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ), ZonMw.
  • Tavecchio, L. (2019-2024). Lid Commissie Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ), ZonMw.
  • Tavecchio, L. (2019-2023). Lid Programmacommissie Effectief Jeugd: Wat Werkt voor de Jeugd (ZonMw); Lid Commissie Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) (ZonMw); (…), ZonMw.
  • Tavecchio, L. (2019-2021). Lid (member) Commissie Zorg voor Vluchtelingen, ZonMw.
  • Tavecchio, L. (2018-2021). Lid (member) Begeleidingscommissie Innovatiecentra VVE, NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).
  • Tavecchio, L. (2018-2022). Confidential Adviser for Academic Integrity, Hogeschool van Amsterdam (HvA).
  • Tavecchio, L. (2018-2022). Lid (Member) Commissie Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ), ZonMw.
  • Tavecchio, L. (2018-2022). Lid (member) Programmacommissie Effectief Jeugd: Wat Werkt voor de Jeugd, ZonMw.

  Media appearance

  • Tavecchio, L. W. C. (31-03-2008). Interview [Radio] Hilversum, RVU. Interview.

  Journal editor

  • Tavecchio, L. W. C. (editor) (2011). Kind en Adolescent Review (Journal).
  • Tavecchio, L. W. C. (editor) (2011). Pedagogiek (Journal).
  • Tavecchio, L. W. C. (editor) (2010). Kind en Adolescent Review (Journal).
  • Tavecchio, L. W. C. (editor) (2010). Pedagogiek (Journal).
  • Tavecchio, L. W. C. (editor) (2009). Pedagogiek (Journal).
  • Tavecchio, L. W. C. (editor) (2009). Kind en Adolescent Review (Journal).

  Talk / presentation

  • Tavecchio, L. (speaker) (17-12-2022). Perspectief op modern, positief betrokken vaderschap (Perspective on modern, positively involved fatherhood), Odisee Hogeschool.
  • Tavecchio, L. (speaker) (8-12-2022). Perspectief op betrokken en modern jong vaderschap, Euregionaal Congresbureau.
  • Tavecchio, L. (speaker) (30-3-2021). Een perspectief op modern, betrokken vaderschap ('A perspective on modern, engaged fatherhood'), Icare Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ).
  • Tavecchio, L. (speaker) (10-12-2020). Een perspectief op modern, betrokken vaderschap, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).
  • Tavecchio, L. (invited speaker) (14-11-2019). Inhoud en betekenis van positief betrokken vaderschap, Association for Maternity care.
  • Tavecchio, L. (speaker) (18-10-2019). Risicovol spel voor een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling, Congres Topsprekers in de kinderopvang, Ede.
  • Tavecchio, L. (invited speaker) (16-5-2019). (tekortschietende) Opvoeding en seksueel grensoverschrijdend gedrag, Congres Seksueel Geweld, Eindhoven.
  • Tavecchio, L. (speaker) (5-4-2019). De waarde van mannen in de kinderopvang, Openingsevent 'Week van het Jonge Kind', Nieuwegein.
  • Tavecchio, L. (speaker) (25-2-2019). Ook in de vroeg(st)e ontwikkelingsfase(n) hebben kinderen baat bij en recht op contact met beide ouders na scheiding, Rechtszorg voor ouders met kinderen die uit elkaar gaan. , Rotterdam.
  • Tavecchio, L. (invited speaker) (28-11-2018). Gezinnen met baby’s in een complexe echtscheidingssituatie, Vakblad Vroeg.
  • Tavecchio, L. (speaker) (14-11-2018). Primaire socialisatie, hechting en gevolgen van onveilige gehechtheid en afwijzing, Nationale studiedag 'Jongens in het Primair Onderwijs', Deventer.
  • Tavecchio, L. (invited speaker) (30-10-2018). De relatie tussen deeltijdcultuur en kinderopvang in Nederland, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).
  • Tavecchio, L. (speaker) (30-10-2018). The importance of exploration and testing boundaries from a pedagogical perspective, Research Seminar ‘Risky play: Professional attitudes and role towards facilitating children’s risk-taking in play’, Utrecht .
  • Helmerhorst, K. O. W. (speaker), Riksen-Walraven, J. M. A. (speaker), Fukkink, R. (speaker), Tavecchio, L. W. C. (speaker) & Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M. (speaker) (31-8-2018). Effects of the CIP-Training on caregiver–child Interactions in Dutch child care centers: An RCT-study, Freie Universität Berlin.
  • Tavecchio, L. (speaker) (15-6-2018). Ook in de vroeg(st)e ontwikkelingsfase(n) hebben kinderen baat bij contact met beide ouders na scheiding, Nationaal Vaderschapssymposium ‘(rechts)Positie van de uitwonende ouder na scheiding’ , Amsterdam.
  • Tavecchio, L. (speaker) (18-4-2018). Vaderschap in ontwikkeling: Een modern perspectief, Vakblad Vroeg.
  • Tavecchio, L. (invited speaker) (15-2-2018). Omgangsregelingen: een kritische blik vanuit gedragswetenschappelijk perspectief, Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR).
  • Tavecchio, L. (invited speaker) (8-2-2018). Ondersteuning van Ouder-Kind Interacties, Euregionaal Congresbureau.
  • Helmerhorst, K. O. W. (speaker), Riksen-Walraven, J. M. A. (speaker), Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M. (speaker), Fukkink, R. G. (speaker) & Tavecchio, L. W. C. (speaker) (23-1-2016). Effects of the Caregiver Interaction Profile (CIP) Training on caregiver-child interactions in child care centers, Conference Video Interaction Guidance in Early Education (AVIGuk), London. https://www.videointeractionguidance.net/event-1996921/Attendees?elp=1
  • Helmerhorst, K. O. W. (speaker), Riksen-Walraven, J. M. A. (speaker), Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M. (speaker), Fukkink, R. G. (speaker) & Tavecchio, L. W. C. (speaker) (18-4-2013). The quality of caregiver-child interactions in different types of child care groups, measured with the CIP-scales, Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Seattle (WA), USA.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (21-11-2011). De rol van mannen in de opvoeding/Mannen in de kinderopvang, Presentatie op de thema avond 'B4Kids', Leiden, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (16-11-2011). De centrale rol van de pedagogisch medewerker, Presentatie op de conferentie Amsterdamse Kinderopvang: Kwaliteit, Transparantie en Governance, Amsterdam (NL).
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (5-10-2011). Pedagogische kwaliteit en de NCKO-kwaliteitsmonitor, Presentatie op de Studiedag IJsselkids, Hillegersberg, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (17-6-2011). Vaderinclusief beleid begint al tijdens de zwangerschap, lezing op Vaderschapssymposium ‘Rol van vaders in de opvoeding van kinderen en diversiteit van vaderschap’. Vaderkenniscentrum en UvA, Amsterdam.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (15-6-2011). Lezing op symposium ‘Ethische puzzels in de kinderopvang’, CNV, Lezing op Symposium ‘Ethische puzzels in de kinderopvang’, CNV, Utrecht.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (17-5-2011). De adolescentie: Hoe te worstelen met identiteit en óók nog verantwoord kiezen voor de studie?, Lezing op de thema-avond Gymnasium Beekvliet, Sint-Michielsgestel, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (12-5-2011). Dagarrangementen en bioritme, Presentatie op de Conferentie ‘Onderwijstijdverlenging’, Terneuzen, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (29-4-2011). Rekening houden met seksespecifieke ontwikkeling in opvoeding en onderwijs, Presentatie op het Achtste Jaarcongres Vakblad ‘Kinderopvang’, Ede.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (15-4-2011). Opvoeding (buiten het gezin). Een ontwikkelingsgerichte visie., Presentatie tijdens Expertmeeting over ‘Onderwijsachterstandbeleid’, Stadsdeelraad Amsterdam-Z.O., Amsterdam.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (26-11-2010). Plussen en minnen, Lezing op het 5e Jaarsymposium ‘Babies & Science’, Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH), Amsterdam, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (18-11-2010). Kinderopvang in Nederland: Hoe verder (en beter)?, Conferentie MOgroep Kinderopvang, Zeist, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (5-11-2010). Rekening houden met seksespecifieke ontwikkeling in opvoeding en onderwijs: Over (moeilijke?) jongens in een feminiserende samenleving, Lezingen Kindvak Academie, Den Bosch en Zwolle.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (14-10-2010). Methodisch werken in de kinderopvang, Lezing tijdens Kenniskring Kinderopvang, Domein Onderwijs & Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (21-9-2010). Geen Opvang, maar Opvoeding!: De emancipatie van een uniek opvoedingsmilieu, presentatie op de Kwaliteitsdag Welstede Kinderopvang, Lunteren, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (18-6-2010). Rol en pedagogische betekenis van vaders, Symposium Vaderschap, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (16-6-2010). Opvoeding (buiten het gezin): Een ontwikkelingsgerichte visie, Lezing op het Landelijk Congres Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen (Wet OKE), Utrecht, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (10-6-2010). Pedagogische kwaliteit en de NCKO-Kwaliteitsmonitor, Landelijke PIKO-dag (Platform Inspecteurs Kinder Opvang), Utrecht, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (4-6-2010). Zwanger, bevallen, een Kind!, Presentatie op het 3e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning, Ede, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (11-3-2010). Opvoeding in de kinderopvang: De centrale rol van de pedagogisch medewerker, Lezing op de Medewerkersdag Stichting Kinderopvang UK, Amsterdam, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (19-2-2010). Seksespecifieke ontwikkeling en 'opvoeding', Lezing op het Stedelijk Gymnasium, Haarlem, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (23-11-2009). Seksespecifieke relaties in kinderopvang en basisonderwijs, Presentatie op de Conferentie 'Jongens in beeld', APS Onderwijsadvies, Utrecht, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (11-11-2009). VVE in de Kinderopvang, Presentatie op de Werkconferentie Vverster, Amersfoort, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (7-10-2009). Landelijk NCKO-onderzoek naar pedagogische kwaliteit kinderopvang, Lezing op Scholingsdag voor pedagogisch medewerkers, AbvaKabo FNV. NDC, Utrecht, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (6-10-2009). Resultaten NCKO kwaliteitspeiling kinderopvang + introductie NCKO kwaliteitsmonitor, Lezing tijdens de Expertmeeting i.h.k.v. Cultureel verdrag Vlaanderen-Nederland, Brussel (B).
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (1-10-2009). Resultaten NCKO kwaliteitspeiling kinderopvang + introductie NCKO kwaliteitsmonitor, Lezing tijdens de Managementdag Kinderopvang, Bussum, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (19-6-2009). Rol en pedagogische betekenis van vaders, Symposium Vaderschap, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (7-10-2008). Pedagogische kwaliteit van kinderopvang, Lezing bij Stichting Kinderopvang Noord-Holland (SKON), Amsterdam, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (3-10-2008). Genderpedagogiek, Lezing Seminarium voor Orthopedagogiek, Utrecht, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (10-6-2008). Opvoeding buiten het gezin: Een ontwikkelingsgerichte visie, Lezing bij Stichting Eigentijdse Kinderopvang (STEK), Amsterdam, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (18-3-2008). Genderpedagogiek, Lezing op JSO Expertisecentrum ( jeugd, samenleving en ontwikkeling), Den Haag, NL.
  • Tavecchio, L. W. C. (speaker) (4-3-2008). Kinderopvang als opvoeder, Presentatie op Studium Generale 'Opvoeding als spiegel van de beschaving', Utrecht, NL.

  Others

  • van de Leur, W. (organiser) & Tavecchio, L. W. C. (organiser) (14-5-2014 - 18-5-2014). 22nd International Duke Ellington Study Club Conference, Conservatorium van Amsterdam. On the Road with Duke Ellington (organising a conference, workshop, ...). http://dukeellington.nl
  • Tavecchio, L. W. C. (other) (2011). Lid Visitatiecommissies NVAO, NVAO (other).
  • Tavecchio, L. W. C. (other) (2011). Lid ZonMw Commissie ‘Programma Academische Werkplaatsen Jeugd’ (AWP-J), AWP-J (other).
  • Tavecchio, L. W. C. (other) (2010). Lid OCW Commissie ‘Kwaliteitsnormen en toetsingskaders voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang’, Commissie ‘Kwaliteitsnormen en toetsingskaders voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang’ (other).
  • Tavecchio, L. W. C. (other) (2010). Lid ZonMw Commissie ‘Programma Academische Werkplaatsen Jeugd’ (AWP-J), Commissie ‘Programma Academische Werkplaatsen Jeugd’ (other).
  • Hermanns, J. M. A. (other) & Tavecchio, L. W. C. (other) (2010 - 2011). Lid visitatiecommissie NVAO, visitatiecommissie NVAO (other).
  • Tavecchio, L. W. C. (other) (2009). Lid Commissie ‘Programma Academische Werkplaatsen Jeugd’, ZonMw (other).
  • Tavecchio, L. W. C. (other) (2009). Lid Programmaraad Educom, Kamer Jeugdeducatie Teleac/NOT, Hilversum (other).
  • Tavecchio, L. W. C. (other) (2009). Lid Commissie "Kwaliteitsnormen en toetsingskaders voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang", OCW (other).
  • Tavecchio, L. W. C. (participant) (27-11-2008). Inleider en forumbijdrage Opvoeddebat, ‘Wil de echte opvoeder nu opstaan’, Gouda. Wil de echte opvoeder nu opstaan (participating in a conference, workshop, ...).
  • Tavecchio, L. W. C. (participant) (14-11-2008). Inleider en bijdrage aan debat ‘Opvoeden kan iedereen’, Groningen. Opvoeden kan iedereen (participating in a conference, workshop, ...).
  • Tavecchio, L. W. C. (participant) (7-6-2008). Debat op de Universiteitsdag UvA, Amsterdam. Feminisering van de samenleving (participating in a conference, workshop, ...).
  • Tavecchio, L. W. C. (participant) (24-1-2008). Landelijk VVE (voor- en vroegschoolse educatie) Congres 2008, Amsterdam: RAI. VVE in de kinderopvang (participating in a conference, workshop, ...).
  • van IJzendoorn, R. (participant), Tavecchio, L. W. C. (participant), Riksen-Walraven, M. (participant), de Schipper, C. (participant) & Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M. (participant) (11-7-2004 - 15-7-2004). ISSBD Biennal Meeting, Ghent. Center day care in the Netherlands: What do we know about its quality and effects? (participating in a conference, workshop, ...).
  • Huijbregts, S. K. (participant), Leseman, P. P. M. (participant) & Tavecchio, L. W. C. (participant) (2004). ISSBD 18th biennial meeting, Gent. Day care teachers' cultural beliefs about child development: a dynamic approach (participating in a conference, workshop, ...).

  2021

  2013

  2006

  • Schaub, M. J. J. M. (2006). Young children's behavior and experiences in child care centers: a longitudinal study. [details]

  1977

  • Tavecchio, L. W. C. (1977). Quantification of teaching behavior in physical education : a methodological study. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Proo/nro ZonMw
   Lidmaatschap beoordelingscommissies, programmacommissies