For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Drs. A.M. (Annemiek) Veen

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Kohnstamm Institute BV

Visiting address
 • Roetersstraat 31
 • Room number: 215
Postal address
 • Postbus 94208
  1090 GE Amsterdam
 • Publications

  2011

  • Veen, A., van der Veen, I., & Koopman, P. (2011). Project Capabel 1991-2008: evaluatieonderzoek project Capabel in Bos en Lommer. (Rapport / Kohnstamm Instituut; No. 862). Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]

  2010

  • Veen, A., Roeleveld, J., & Heurter, A. (2010). Onderwijs en opvang voor jonge kinderen: deelname aan opvang door driejarigen en kwaliteit van onderwijs en opvang voor drie- en vierjarigen. Den Haag: Onderwijsraad. [details]

  2009

  • Boogaard, M., Fukkink, R. G., Schreuder, L., Veen, A., Felix, C., ten Hagen, I., ... Trienekens, N. (2009). Pedagogische kwaliteiten van buitenschoolse opvang: de ontwikkeling van een meetinstrument. (SCO-rapport; No. 821). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Emmelot, Y., Felix, C., Roeleveld, J., & Veen, A. (2009). Onderzoek taalsituatie 4-jarigen ASG Almere. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
  • Ledoux, G., & Veen, A. (2009). Beleidsdoorlichting onderwijsachterstandenbeleid: periode 2002-2008. (SCO-rapport; No. 826). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Ledoux, G., Veen, A., & Breetvelt, I. (2009). De Onderwijsraad over toegankelijkheid en gelijke kansen: balans van tien jaar adviezen. (SCO-rapport; No. 831). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Veen, A., & van Daalen, M. (2009). Doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie. (SCO-rapport; No. 817). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Veen, A., & van Daalen, M. (2009). Notitie voor DMO. Gericht op het uitwerken van oplossingen voor knelpunten in vroegscholen met zeer weinig gewichtenleerlingen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
  • Veen, A., van Daalen, M., Roeleveld, J., & Cats, L. (2009). "Zo krijgt de school een gezicht": huisbezoeken door Amsterdamse scholen. (SCO-rapport; No. 828). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]

  2008

  • Roede, E., Karsten, S., Leeman, Y., Boogaard, M., Radstake, H., & Veen, A. M. (2008). Een kwestie van perspectief? Etniciteit en cultuur in conflicten op scholen voor basis en voortgezet onderwijs. Den Haag: NICIS Institute. [details]

  2016

  • Veen, A. M., Heurter, A. M. H., Bollen, I., & Karssen, A. M. (2016). Pre-Cool Cohortonderzoek: Technisch rapport tweejarigen cohort, vijfde meting 2014-2015. Kohnstamm Instituut.

  2014

  • Veen, A., Fukkink, R., Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M., Heurter, A. M. H., Helmerhorst, K., & Bollen, I. (2014). Pedagogische kwaliteit gemeten in peuterspeelzalen: Uitkomsten uit het pre-COOL cohortonderzoek en het NCKO-onderzoek naast elkaar gezet. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. [details]

  2008

  • Veen, A. M., Boogaard, M., van Schooten, E. J., & Ledoux, G. (2008). Evaluatie onderwijsachterstandenbeleid 2002-2007 in Schiedam-Vlaardingen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
  • Veen, A., Boogaard, M., Fukkink, R., & Valkestijn, M. (2008). Wat heb je gedaan vandaag? Een onderzoek naar opvang en educatie rond de basisschool: aanbod, wensen en behoeften. (SCO-rapport; No. 790). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  • Veen, A., Roeleveld, J., & van Daalen, M. (2008). Inplementatie en effecten van Voor- en Vroegschoolse Educatie in Rotterdam. Samenvatting. (SCO-rapport; No. 803). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities