For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Op grond van bepaalde examens en/of vooropleidingen kun je vrijstelling krijgen van één of meerdere onderdelen van het colloquium doctum. Diploma's of certificaten die je vrijstelling verlenen dienen voor 20 augustus toegevoegd te worden aan je digitale aanmelddossier.

Certificaten waarvoor de Faculteit der Geesteswetenschappen in ieder geval vrijstelling verleent, zijn:

International Baccalaureate (IB)

Het IB-examen is gelijkgesteld met een vwo-examen. Afzonderlijke vakken van het IB gelden als deelcertificaat.

Engels

  • IELTS (International English Language Testing System): met een gemiddelde van 6,5 of hoger en een minimum score van 6,0 voor de afzonderlijke onderdelen. Zie: IELTS.
  • Cambridge International Examination: minimaal 180 op Cambridge C1 Advanced, minimaal 200 op Cambridge C2 Proficiency. Zie: Cambridge English.
  • TOEFL test: minimum score 92, minimaal 22 op losse onderdelen. Zie: TOEFL.

Duits

Voldoende resultaten op de B1 (Zertifikat Deutsch), B2 (Goethe-Zertifikat B2), C1 (Goethe-Zertifikat C1) of C2 (Zentrale Oberstufenprüfung). Deze test wordt o.a. in Amsterdam afgenomen door het Goethe Instituut.

Frans

Voldoende resultaten op de drie verplichte onderdelen van de TCF. Deze test is twee jaar geldig en kan worden afgelegd bij Institut français.

Elders behaald colloquium doctum

In sommige gevallen wordt (gedeeltelijk) vrijstelling verleend op grond van een colloquium doctum dat aan een andere universiteit in Nederland is behaald. Dit is ter beoordeling van de Colloquium doctum commissie. De verkregen toelatingsbeschikking dien je mee te sturen met je aanmelding.