For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Marjolein Lanzing (Filosofie) is een van de nieuwe leden van AYA, een netwerk van veelbelovende jonge wetenschappers aan de VU, UvA en Amsterdam UMC die onderzoek over de grenzen van hun eigen werkveld trekken.

AYA is in 2018 opgericht door een aantal Amsterdamse leden van De Jonge Akademie en zet zich in voor interdisciplinair onderzoek, maatschappelijke dialoog en wetenschapsbeleid.

Elk jaar worden de faculteiten van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam gevraagd kandidaten voor te dragen voor het lidmaatschap van AYA. In totaal verwelkomde AYA dit jaar negen nieuwe leden.

Andere AYA-leden van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn Boris Noordenbos, Bram Mellink, Hanneke Stuit, Leonie Schmidt, Maartje Stols-Witlox en Tommy Tse.

Dr. M. (Marjolein) Lanzing MA MSc

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs