For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Op 4 april bereikte ons het zeer droeve bericht dat Hanneke Los, student aan de bachelor Filosofie, plotseling is overleden. Ze is 66 jaar geworden.

Na en naast haar werk als vertaalster van Franse literatuur en filosofie, onder meer van Raymond Queneau en Bernard-Henri Lévy, begon Hanneke in 2006 aan de bachelor Filosofie. De vreugde en intensiteit waarmee ze zich aan deze studie wijdde zal al haar docenten zijn bijgebleven. Wanneer andere zaken in haar leven erom vroegen, schortte ze haar studie soms even op, om deze daarna zelfs met nog groter enthousiasme voort te zetten.

Sinds enige tijd was Hanneke bezig met het schrijven van haar bachelorscriptie, over narratieve identiteit, waaraan ze met veel plezier werkte. Leidend in deze scriptie was de vraag hoe iemands persoonlijk leven, met alle onverwachtheid en ondoorgrondelijkheid die daar deel van uitmaken, nog in een narratief gevangen kan worden. Leidend motto was voor Hanneke van meet af aan een foto van straatfotograaf Ed van der Elsken, van een vervallen muur in een Amsterdamse straat, met daarop in grote witte letters gekalkt Leve Ik. Van der Elsken zegt daarover: 'Een tekst beter dan het beschouwende van het tamelijk ingewikkelde to be or not to be van Shakespeare…. Die onschuld! Leve ik. Volkomen acceptabele opschepperij, vitaliteit…. U zou me een enorm plezier doen als u deze foto uitknipt en boven uw bed hangt voor als u wakker wordt.'  Het is diezelfde combinatie van innemendheid en uitbundigheid die Hanneke kenmerkte en die we ons zullen blijven herinneren.

We wensen Hannekes familie en vrienden alle sterkte toe. 

Aukje van Rooden
namens de afdeling Filosofie, Universiteit van Amsterdam