For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
We raden je aan je aanmelding zo vroeg mogelijk in te dienen, in plaats van te wachten tot de aanmelddeadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder je bericht ontvangt over je toelating.

Deadlines

Controleer de onderstaande deadlines zorgvuldig, want ze zijn strikt. Als je de deadline mist, kan je aanmelding niet in behandeling worden genomen.

 • Ik heb een Nederlandse nationaliteit

  Inschrijving via Studielink (zie stap 3)
  8 mei 2024, 23.59 uur 

  Aanmelding in MyInfo (zie stap 4)
  15 mei 2024, 23.59 uur

 • Ik heb een EU/EER-nationaliteit

  Als je in aanmerking wilt komen voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten

  Inschrijving via Studielink (zie stap 3)
  23 februari 2024, 23.59 uur 

  Aanmelding in MyInfo (zie stap 4)
  1 maart 2024, 23.59 uur

   

  Als je niet in aanmerking wilt komen voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten

  Inschrijving via Studielink (zie stap 3)
  8 mei 2024, 23.59 uur 

  Aanmelding in MyInfo (zie stap 4)
  15 mei 2024, 23.59 uur

  Inschrijfgeld

  Alle internationale studenten die zich aanmelden voor een masterprogramma moeten een bedrag van € 100 aan inschrijfgeld betalen dat niet kan worden gerestitueerd. De UvA kan je aanmelding pas in behandeling nemen als dit bedrag is betaald. Je kunt het inschrijfgeld met creditcard (Master of Visacard) of via iDEAL betalen. 

  Je hoeft het inschrijfgeld niet te betalen:

  • Als je een bachelordiploma hebt behaald of zal behalen aan een Nederlandse universiteit of hogeschool (HBO);
  • Als je je al hebt aangemeld en het inschrijfgeld hebt betaald voor een andere masteropleiding aan de UvA voor het studiejaar 2024-2025;
  • Als je je al hebt aangemeld en het inschrijfgeld hebt betaald voor een masteropleiding aan de Graduate School of Humanities voor het studiejaar 2023-2024;
  • Als je in 2021, 2022 of 2023 gestart bent met een masteropleiding aan de UvA.

  Houd er rekening mee dat het inschrijfgeld in geen enkel geval kan worden gerestitueerd.

 • Ik heb een non-EU/EER-nationaliteit

  Inschrijving via Studielink (zie stap 3)
  23 februari 2024, 23.59 uur 

  Aanmelding in MyInfo (zie stap 4)
  1 maart 2024, 23.59 uur

  Inschrijfgeld

  Alle internationale studenten die zich aanmelden voor een masterprogramma moeten een bedrag van € 100 aan inschrijfgeld betalen dat niet kan worden gerestitueerd. De UvA kan je aanmelding pas in behandeling nemen als dit bedrag is betaald. Je kunt het inschrijfgeld met creditcard (Master of Visacard) of via iDEAL betalen. 

  Je hoeft het inschrijfgeld niet te betalen:

  • Als je een bachelordiploma hebt behaald of zal behalen aan een Nederlandse universiteit of hogeschool (HBO);
  • Als je je al hebt aangemeld en het inschrijfgeld hebt betaald voor een andere masteropleiding aan de UvA voor het studiejaar 2024-2025;
  • Als je je al hebt aangemeld en het inschrijfgeld hebt betaald voor een masteropleiding aan de Graduate School of Humanities voor het studiejaar 2023-2024;
  • Als je in 2021, 2022 of 2023 gestart bent met een masteropleiding aan de UvA.

  Houd er rekening mee dat het inschrijfgeld in geen enkel geval kan worden gerestitueerd.

Inschrijfproces

 • 1. Check de toelatingseisen

  Het masterprogramma Nederlands (Educatie en communicatie) is toegankelijk voor kandidaten die beschikken over een bachelordiploma van de Universiteit van Amsterdam, of een andere erkende Nederlandse of buitenlandse universiteit, in: 

  • Nederlandse taal en cultuur 
  • Regiostudies in de betreffende taal​

  Een ander universitair bachelordiploma in geesteswetenschappen

  Je kunt je ook aanmelden met een ander universitair bachelordiploma in de geesteswetenschappen, mits je kunt aantonen dat je beschikt over voldoende kennis van de beoogde doelcultuur (letter- en cultuurkunde, taalkunde, taalvaardigheid en -beheersing). Het wegwerken van eventuele deficiënties is in sommige gevallen een voorwaarde.
  Daarnaast is het aanleveren van een van de volgende certificaten vanaf het genoemde niveau volgens het Europees referentiekader een vereiste:

  • Nederlands (niveau C1, of Nederlands referentiekader 4F, niveau eind VWO):
  • Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, examen II (NT2);
  • Certificaat Nederlands als Tweede Taal, examens PAT en PTHO;
  • een door de toelatingscommissie erkend equivalent van bovenstaande certificaten.

  Pre-master

  Als je niet direct voldoet aan bovenstaande toelatingseisen, bijvoorbeeld als je een relevant hbo-bachelordiploma hebt of een universitaire bachelor die niet direct toegang biedt, dan zou je mogelijk je deficiënties kunnen wegwerken door de pre-master Nederlands (Educatie en communicatie) te volgen. De toelatingscommissie beoordeelt of je vooropleiding voldoende aansluit om toegelaten te worden tot de (pre-)master. Toelating tot het (pre-)masterprogramma is niet gegarandeerd.

  Flowchart

  Om een eerste indruk te krijgen of je al dan niet toegelaten wordt tot de master of tot de pre-master kun je de flowchart invullen.

  Verdere procedure

  Naar aanleiding van je ingediende aanmelddossier zal de toelatingscommissie besluiten tot toelating, afwijzing of zal zij beslissen of een toelatingsgesprek en/of aanvullende opdracht (bijv. een take-home tentamen of essay) deel zal uitmaken van de selectieprocedure. Indien dit laatste het geval is, zal hierover contact met je worden opgenomen.

  Nederlandse taaleis

  Om met de master te kunnen starten, moet je voldoen aan de Nederlandse taaleis. Je voldoet hier automatisch aan met een havo-diploma (met ten minste een 6.0 voor het vak Nederlands) of vwo-diploma, of als je een Nederlandstalige hbo- of universitaire bachelor hebt voltooid. Heb je een andere vooropleiding of ben je internationale student, dan dien je bewijs van Nederlandse taalvaardigheid in te dienen met je aanmelding in MyInfo. Op onderstaande pagina vind je de bewijzen die we accepteren.

 • 2. Check het collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken. Let op: de collegegeldmeter werkt niet goed in Safari.

  Overige studiekosten

  Naast het collegegeld ben je gemiddeld tussen de € 50 en € 100 per maand kwijt aan boeken, excursies, een laptop en ander studiemateriaal. Houd tevens rekening met andere kosten zoals eten, openbaar vervoer en woonkosten als je op kamers gaat.

 • 3. Schrijf je in via Studielink
 • 4. Meld je aan voor de master in MyInfo

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Hiermee krijg je toegang tot MyInfo, het aanmeldformulier waarin je je aanmelddocumenten kunt uploaden. 

  Bereid je aanmelding goed voor en zorg dat je alle benodigde documenten klaar hebt staan. Je dient de onderstaande documenten te uploaden:

  • curriculum vitae;
  • bewijs van taalvaardigheid (indien van toepassing);
  • actuele cijferlijst, uitgegeven door je onderwijsinstelling (ben je UvA-student, dan is een printscreen uit SIS voldoende);
  • diploma (indien behaald)* of een lijst van vakken die je nog moet behalen;
  • vertaling van je diploma en cijferlijst (indien niet Nederlands, Engels, Duits of Frans).

  Voor dit programma zijn geen aanvullende programma-specifieke documenten vereist, zoals een motivatiebrief. Alleen bovengenoemde documenten zullen door de toelatingscommissie in overweging worden genomen. 

  *Let op: Als je je diploma nog niet hebt behaald maar wel in het bezit bent van alle andere overige aanmelddocumenten, dan kun je je aanmelding indienen - zolang je maar vóór 1 september je bachelordiploma behaalt.

  Dien je aanmelding in vóór de aanmelddeadline die op jou van toepassing is. Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen. We adviseren je om je aanmelding inclusief aanmelddocumenten zo vroeg mogelijk in te dienen, en niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder we je kunnen informeren over je toelating.

Na je aanmelding

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, controleren we of je een compleet dossier hebt ingeleverd. Als dit het geval is, sturen we je aanmelding door naar de toelatingscommissie. Binnen 10 tot 12 weken ontvang je per e-mail uitsluitsel of je bent toegelaten tot de master.

Als je wordt toegelaten, ontvang je een besluit van (voorwaardelijke) toelating. Om verder te gaan met je inschrijving moet je dit aanbod zo snel mogelijk accepteren. Lees meer over de stappen die je moet nemen na voorwaardelijke toelating op de website van de Graduate School of Humanities:

Veelgestelde vragen
 • Over welke kennis en kwaliteiten moet ik beschikken?

  Je komt in aanmerking voor deze master als je beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

  • Je hebt voldoende academische kennis van de Nederlandse taal en cultuur.
  • Je bent nieuwsgierig naar hoe je de vakkennis kunt omzetten in een didactische vorm.
  • Je ben geïnteresseerd in de toepassing van je wetenschappelijke kennis in actuele didactische vraagstukken.
  • Je beschikt over didactische vaardigheden, houdt van mensen en bent communicatief.
  • Je bent geïnteresseerd in het motiveren, inspireren en coachen van anderen.
 • Wanneer ben je direct toelaatbaar tot deze master?

  Je wordt direct toegelaten met een universitair bachelordiploma Taal en cultuur of Regiostudies in het betreffende schoolvak, of een (buitenlands) equivalent hiervan.

 • Kan ik toegelaten worden tot de master met een hbo-diploma in dezelfde schooltaal?

  Met een hbo-diploma in dezelfde schooltaal ben je niet direct toelaatbaar tot deze academische master. Hbo-studenten hebben de mogelijkheid om een pre-masterprogramma te volgen (42 EC). Na succesvolle afronding van de pre-master word je automatisch toegelaten tot de master.

 • Kan ik toegelaten worden tot de master met een universitair masterdiploma in een sterk verwante opleiding?

  Met een universitair masterdiploma in een sterk aan de schooltaal verwante opleiding (zoals Literatuurwetenschap, Taalwetenschap, Communicatiewetenschappen, of een moderne taal) kun je via de pre-master en/of aanvullende zelfstudiepakketten van maximaal 30 EC toegelaten worden. Je moet dan wel al enige vakken hebben behaald op een of meer van de gebieden van het schoolvak (letterkunde, taalkunde, en/of taalbeheersing/argumentatie/communicatie). Het taalniveau in de schooltaal moet ook van voldoende niveau zijn (Engels, Nederlands: C1; Frans, Duits: B2).

  Afhankelijk van je voorkennis volg je het standaard pre-masterprogramma of een programma dat door een selectiecommissie is vastgesteld. Om een eerste indruk te krijgen of je al dan niet toegelaten wordt tot de master of tot de pre-master kun je de flowchart invullen. Voor wie een universitair masterdiploma in een sterk verwante opleiding heeft, is de eenjarige post-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs een goed alternatief. Ook hiervoor volg je dan een pre-postmaster met vakken die door een selectiecommissie voor je zijn vastgesteld.

 • Kan ik deze master volgen als ik een bachelor-, hbo-, of masterdiploma heb van een niet aan het schoolvak verwante studie binnen de geesteswetenschappen?

  Als je een niet aan het schoolvak verwante studie hebt gevolgd en ook niet al eerder via de keuzeruimte vakken hebt gevolgd die georiënteerd zijn op het betreffende schoolvak (taalkunde, (historische en moderne) letterkunde, taalbeheersing), dan word je niet toegelaten tot de pre-master. Je kunt dan het beste de bacheloropleiding van het schoolvak volgen. Bij succesvolle afronding daarvan word je alsnog toegelaten tot het masterprogramma.

 • Ik heb een bachelordiploma Geschiedenis, Arabisch, Filosofie, Mediastudies, Rechten of Europese Studies. Word ik daarmee toegelaten tot de pre-master?

  Met een van deze bachelordiploma’s ben je niet direct toelaatbaar tot de pre-master, tenzij je al (bijvoorbeeld in je keuzeruimte) een aantal vakken hebt gevolgd die georiënteerd zijn op de schooltaal van je keuze én je taalniveau voldoende is (Engels, Nederlands: C1; Frans, Duits: B2). Om een eerste indruk te krijgen of je al dan niet toegelaten wordt tot de master of tot de pre-master kun je de flowchart invullen.

 • Wat moet je doen als je twijfelt of je toelaatbaar bent tot de master of tot een van de pre-masters?

  Om een eerste indruk te krijgen of je al dan niet toegelaten wordt tot de master of tot de pre-master kun je de flowchart invullen. Om te kunnen beoordelen of je daadwerkelijk toelaatbaar bent, is het belangrijk om je zo snel mogelijk aan te melden voor de master Educatie en Communicatie: Nederlands, Engels, Duits of Frans, net als studenten die wel direct aan alle ingangseisen voldoen. De toelatingscommissie beslist vervolgens of je al dan niet wordt toegelaten, of dat je nog een pre-master moet volgen en hoe dit programma eruitziet. Nadat je bericht hebt ontvangen, word je geïnformeerd over hoe je je eventueel kunt inschrijven voor de pre-master.

 • Ik heb een andere vraag over de toelating tot deze master. Waar kan ik terecht?

  De toelatingseisen voor deze opleiding vind je op de pagina ‘Toelating en inschrijven’. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met het Admissions Office van de Graduate School of Humanities via de contactpagina. Als je op basis van de informatie op de site en de flowchart twijfels houdt over de toelaatbaarheid of als je een andere specifieke vraag hebt, neem dan contact op met de mastercoördinator Feike Dietz.

  Prof. dr. F.M. (Feike) Dietz

  Faculty of Humanities

  Departement Neerlandistiek