For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Je wordt opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs met wetenschappelijke expertise om bij te dragen aan onderwijsverbetering in de klas en op school.

Na je afstuderen ben je verzekerd van een baan. Het basisonderwijs staat niet alleen te springen om meer leerkrachten maar nadrukkelijk ook om meer academische leerkrachten.

Marjolein Moorman,  Wethouder onderwijs, armoede en inburgering Gemeente Amsterdam
Copyright: rechtenvrij
Door het aanbieden van een educatieve master voor het primair onderwijs boort de stad een nieuwe groep potentiële, academische leraren aan. Dit is zowel kwantitatief als kwalitatief van grote waarde. Met academisch geschoolde leraren beschikken scholen over meer onderzoekend en innovatief werk- en denkvermogen om het hoofd te bieden aan ingewikkelde vraagstukken zoals kansen- ongelijkheid en onderwijsachterstanden. Daarnaast dragen zij bij aan de diversiteit binnen schoolteams, wat een bewezen positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Marjolein Moorman, Wethouder onderwijs, armoede en inburgering Gemeente Amsterdam
Copyright: Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam
Juist op scholen met veel risicoleerlingen kunnen academisch geschoolde leraren het verschil maken. Met hun analytische, onderzoekende en onafhankelijke houding dragen zij bij aan een onderzoekende cultuur binnen scholen, jagen zij ontwikkeling en vernieuwing aan en kunnen ze complexe problemen duiden en aanpakken. Daarnaast zijn zij in staat om binnen de scholen en besturen verschillende rollen te vervullen; behalve als leraar zijn zij inzetbaar als onderzoeker, adviseur, vernieuwer, coach of onderwijsontwerper. Zo dragen zij bij aan de diversiteit binnen schoolteams, wat een bewezen positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Lieke Thesingh, Voorzitter Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Carrièrebegeleiding en -evenementen

Voor begeleiding bij je loopbaanplanning en sollicitatietips kun je terecht bij het Student Careers Centre (SCC), zie carriere.uva.nl.

Veelgestelde vragen