For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Arthur Bruin, student

Waarom heb je voor deze studie gekozen?

‘Vanuit de bachelor Geschiedenis aan de UvA ben ik doorgestroomd naar de master Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, ook aan de UvA. Persoonlijke interesse gaf de doorslag bij het kiezen van deze master. Diplomatie en internationale betrekkingen, met name vanaf de twintigste eeuw, fascineren mij al jaren. Ik had tijdens mijn bachelor ook al onderzoek gedaan in dit vakgebied en hier verschillende essays over geschreven. In deze master wordt de geschiedenis van de internationale betrekkingen van de afgelopen tweehonderd jaar behandeld, met als zwaartepunt de twintigste eeuw. Dit sluit naadloos aan op mijn interessegebieden. Deze master was voor mij dan ook een logische vervolgstap.’

Heb je veel keuzevrijheid in deze master?

‘Zeker! Alleen het kernvak in het eerste semester heeft een vast programma met afgebakende studieopdrachten, maar zowel het themavak als de masterscriptie geeft veel ruimte om zelf te bepalen welke thema’s en onderwerpen je wilt onderzoeken, en op welke manier. Dit heeft als resultaat dat je medestudenten zeer uiteenlopende onderwerpen bestuderen. Ik heb vaak met verwondering naar onderzoekspresentaties van medestudenten geluisterd, omdat die over gebeurtenissen of ontwikkelingen gingen die voor mij onbekend waren. De vrije keuzeruimte is ook geheel vrij in te vullen. Ik heb ervoor gekozen stage te lopen bij het Huygens Instituut, maar het is ook mogelijk in dit gedeelte van de master keuzevakken te volgen.’

Hoe is de sfeer bij de studie?

‘Ik heb de sfeer binnen de studie als prettig en constructief ervaren. Het contact met de docenten is laagdrempelig en persoonlijk, en tijdens de colleges is er genoeg ruimte voor inhoudelijk debat. Dat je als student veel vrijheid krijgt om je eigen invalshoeken te kiezen en je eigen visie te ontwikkelen, verhoogt het studieplezier.’

Wat maakt deze master zo interessant?

‘Wat mij erg aansprak aan deze studie is de toepassing van theoretische omkadering op primair bronmateriaal. In het kernvak leer je veel verschillende begrippen en theorieën kennen die binnen het vakgebied worden gehanteerd. Vervolgens mag je je onderzoek uitwerken aan de hand van een zelfgekozen begrip of theorie.
Ik heb het begrip Small State Studies en de daaraan verbonden literatuur gebruikt als theoretisch fundament voor mijn scriptie. Ik onderzocht de invloed van Nederland op het Europese Midden-Oostenbeleid in de jaren 70 en heb veel gewerkt met primaire bronnen uit het Nationaal Archief. Door je masterscriptie te voorzien van een theoretische achtergrond kun je als student een waardevolle bijdrage leveren aan de bestaande vakliteratuur over een onderwerp. Hoewel het best een uitdagende klus is dit goed uit te voeren, vond ik de combinatie van theorie en praktijk zeer interessant.’

Sluit je studie aan op de huidige maatschappij?

‘De huidige oorlogen en conflicten zijn geankerd in het verleden. De master Geschiedenis van de internationale betrekkingen biedt de kans om meer kennis te vergaren over het recente verleden en zo een beter inzicht te krijgen in de problemen die nu spelen. De onrust in de wereld heeft impact op ons dagelijks leven; historici zijn nodig om deze gebeurtenissen te duiden en van de juiste uitleg te voorzien. Mijn masterscriptie is een voorbeeld van een onderwerp dat nu weer zeer actueel is.’