For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master

Kunst, cultuur en politiek (Kunst- en cultuurwetenschappen)

Compare programmes

De master Kunst, cultuur en politiek biedt inzicht in het hoe, waartoe en waarom van cultuurpolitiek en -beleid op verschillende beleidsniveaus.

Kunst en cultuur in het publieke domein

De kunstpraktijk en het cultuurbeleid worden beïnvloed door de (mondiale) politieke, economische en demografische processen. In deze dynamiek beïnvloeden kunstenaars, culturele instellingen en beleidsorganen elkaar. Het huidige discours over de economische en sociale impact van kunst, over de ‘beleveniseconomie’ en de creatieve industrieën, bepaalt in sterke mate hoe er naar kunst, cultuur en cultuurbeleid wordt gekeken, maar roept allerlei tegendiscoursen op. In deze master leer je vanuit verschillende perspectieven te begrijpen wat cultuurpolitiek en cultuurbeleid is en hoe deze tot stand komen. Je leert de hieraan ten grondslag liggende vooronderstelingen kritisch te bevragen.

Werkervaring

Stagemogelijkheden

Kies jouw interesse

Theoretische of beleidsgerichte verdieping

Studievorm

Studeren in deeltijd is mogelijk

Persoonlijk

Intensieve begeleiding

Na je studie

Na je studie kun je aan de slag in bijvoorbeeld de culturele sector, bij musea, in de journalistiek of bij de overheid. Maar je hebt veel meer mogelijkheden. 

Lees meer over de mogelijkheden

Diploma

Kunst, cultuur en politiek is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. Na afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Kunst- en cultuurwetenschappen en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma MA Kunst- en cultuurwetenschappen
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 60087
Locatie Universiteitskwartier