For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL
Master
Onderwijswetenschappen

Studieprogramma

 • Doel van de opleiding

  In de master Onderwijswetenschappen ga je aan de slag met thema's als de professionalisering van docenten, segregatie en culturele diversiteit in het onderwijs.

  Ook houd je je bezig met vraagstukken over onderwijsbeleid en -organisatie, zoals marktwerking in het onderwijs en de verbetering van onderwijskwaliteit.

  Het onderwijsprogramma bestaat voor de helft (30 studiepunten) uit cursorisch onderwijs. De andere helft van de studiebelasting is uitgetrokken voor intensief begeleide stage- en onderzoeksactiviteiten (de scriptie).

 • Opbouw

  De master heeft een omvang van 60 ECTS-studiepunten (één studiejaar) en is opgebouwd uit:

  • module Leren en leeromgeving (6 studiepunten)
  • module Onderwijsbeleid: stelsel en sturing (6 studiepunten)
  • module Diversiteit en Onderwijs (6 studiepunten)
  • module Leadership for educational change (3 studiepunten)
  • module Masterclass Onderwijsonderzoek (3 studiepunten)
  • vrije keuzeruimte (totaal 6 studiepunten)
   Mogelijke modules zijn:
   - Educational innovation: improving the quality of teaching and learning (6 studiepunten)
   - Critical Debates on Children and Education in a Comparative Perspective (6 studiepunten)
   - Democratic citizenship and education (3 studiepunten)
   - andere modules bij gerelateerde opleidingen (totaal 6 studiepunten), met goedkeuring van de examencommissie Onderwijswetenschappen
  • masterstage (12 studiepunten)
  • onderzoek en masterscriptie (18 studiepunten)

  De vakbeschrijvingen van de modules kun je vinden in de digitale Studiegids.

 • Deeltijd

  Het is ook mogelijk om de masteropleiding in deeltijdtempo te volgen. Je verdeelt het programma dan over 1,5 tot 2 jaar. De colleges vinden deels overdag  en deels 's avonds plaats, de persoonlijke begeleiding bij stage en scriptie overdag. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs.

Extra mogelijkheden

Het adviesbureau StudentWeetRaad wil de maatschappij en de wetenschap met elkaar verbinden door studenten vragen te laten beantwoorden die spelen in de praktijk. Het adviesbureau vormt een leergemeenschap binnen POW (Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Universitaire Pabo), waarbij partners en studenten van elkaar kunnen leren. Bij het adviesbureau kunnen gemotiveerde studenten, onder begeleiding van docenten, met elkaar werken aan onderwijskundige en pedagogische vraagstukken en uiteindelijk een advies uitbrengen aan de partner. 

Studielast

Je hebt in het eerste semester iedere lesweek twee hoorcolleges van 3 uur. De voorbereiding en verwerking van de collegestof gebeurt in zelfstudie en in samenwerking met medestudenten aan opdrachten