Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In semester 1 leer je met een brede en maatschappelijke blik te kijken naar belangrijke vraagstukken in het onderwijs. Daarbij leer je bijvoorbeeld over de instrumenten die de overheid kan inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren, wat verschillende manieren zijn waarop kansengelijkheid een rol speelt, of over de rol van schoolleiders bij onderwijskundige vernieuwingen in de school. In semester 2 kies je zelf hoe je je opleiding invult. Vanuit de brede blik die je in semester 1 hebt ontwikkeld, bepaal je: je keuzevak, waar je stage loopt en waar je scriptie over gaat.
 • Semester 1

  In semester 1 leer je vanuit 3 perspectieven naar belangrijke onderwijsvraagstukken te kijken:

  • vanuit een persoon (microniveau)
  • vanuit een organisatie (mesoniveau)
  • vanuit de overheid (macroniveau)

  Je verdiept en verbreedt je wetenschappelijke kennis. Hierover ga je met docenten en medestudenten in gesprek. Daarnaast analyseer je actuele vraagstukken over diversiteit, kansengelijkheid, onderwijsvernieuwing, motivatie van leerlingen en het Nederlandse onderwijsstelsel.

 • Semester 2

  In semester 2 breng je je eigen focus aan. Je volgt een keuzevak, loopt stage bij een organisatie die jou interessant lijkt én je kiest je eigen scriptieonderwerp. Zo krijg jij de kans om je eigen interesses verder uit te diepen. Laat je daarbij inspireren door het brede aanbod aan stageplaatsen en scriptieonderwerpen binnen de opleiding.

 • Stage

  Het werkveld van een onderwijswetenschapper is breed en divers. Die veelzijdigheid is terug te zien in de stages en opdrachten waar studenten aan werken. Denk aan:

  • meeschrijven aan een beleidsbrief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer
  • achtergrondonderzoek verrichten ter ondersteuning van een advies van de Onderwijsraad
  • advies uitbrengen aan een schoolbestuur over de (verdere) implementatie van zelfregulerend leren door leraren
  • (her)ontwerpen van een ontwikkelprogramma voor schoolleiders
  • evaluatie van nascholingsprogramma’s aan medewerkers van een grote organisatie
  • advies geven over hoe het studiesucces van studenten aan een hbo-instelling verhoogd kan worden
  • het educatief programma van een dierentuin evalueren en verbeteradviezen geven
  • inkoop van personeelstrainingen evalueren en verbeteradviezen geven
  • onderzoeken hoe een lesmethode verbeterd kan worden aan de hand van nieuwe ontwerpprincipes
 • Scriptie

  Het is mogelijk om je scriptie (18 studiepunten) binnen lopende onderzoeksprojecten te schrijven. Ieder jaar nodigen docenten studenten uit om samen te werken en het scriptieonderzoek binnen hun project uit te voeren. De scriptieonderwerpen zijn heel divers. Denk aan:

  • individuele vraagstukken, bijvoorbeeld over de motivatie van leerlingen
  • organisatiekwesties, bijvoorbeeld over leiderschap in onderwijsvernieuwing
  • beleidsuitdagingen, bijvoorbeeld over de bestrijding van het lerarentekort
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Leren en leeromgeving
  Blok 1
  6

  Dit vak belicht theoretische perspectieven op leren en leeromgevingen en empirisch onderzoek. Je leert bijdragen aan verbeteringen in onderwijs, adviseren en leeromgevingen ontwerpen. Onderwerpen omvatten transfer van kennis, museumleren, hogere-orde vaardigheden en online leeromgevingen.

 • Onderwijsbeleid: stelsel en sturing
  Blok 1
  6

  Het vak 'Onderwijsbeleid: stelsel en sturing' draait om kennis van internationale onderzoeken over onderwijsstelsels en beleid. Je leert deze kennis toepassen op praktische onderwijsbeleidsproblemen, vertaalt beleidstheorieën naar onderzoeksvragen, en vormt weloverwogen oordelen voor beleidskeuzes. Je ontwikkelt schrijfvaardigheden om analyses en oplossingen voor onderwijsbeleidsvraagstukken te presenteren.

 • Diversiteit en Onderwijs
  Blok 2
  6

  Dit vak onderzoekt diversiteit in onderwijs en samenleving, behandelt hoe verschillende sociale categorieën worden gevormd en gereproduceerd, en belicht kansenongelijkheid. Je leert kritisch analyseren, beleidsadviezen formuleren en communiceren over diversiteit en gelijkheid in onderwijs. De module onderzoekt praktijken, beleid en onderzoek gericht op het omgaan met verschillen en het bevorderen van rechtvaardige kansen voor alle leerlingen.

 • Leadership for educational change
  Blok 2
  3

  'Leadership for educational change' gaat over leiderschap in veranderprocessen, waarbij je leert over verschillende leiderschapstheorieën en -modellen. Je ontwikkelt vaardigheden om deze kennis toe te passen, je eigen visie op leiderschap te vormen en kritisch te analyseren. Tijdens enkele colleges zal een gastspreker uit de leiderschapspraktijk worden uitgenodigd. Deze colleges zijn bedoeld om leiderschapstheorie en -praktijk samen te brengen en zo stap voor stap je eigen visie op leiderschap te vormen. In dit kader is er ruimte voor reflectie en discussie.

 • Masterclass Onderwijsonderzoek
  Blok 2
  3

  In de Masterclass Onderwijsonderzoek bereid je je voor op je masterscriptie. In een vaste groep werk je aan je eigen onderzoeksvoorstel met feedback van docenten en peers. Je leert onderzoekstypen, methoden en ethische aspecten, en ontwikkelt het vermogen om je voorstel te formuleren en presenteren, en zelfstandig verder te onderzoeken.

 • Vrije keuze: Keuzevakken master Onderwijswetenschappen (zie UvA studiegids voor de opties)
  Blok 3
  Blok 5
  6

  De vrije keuzeruimte van 6 EC kan worden ingevuld door het volgen van vakken op de UvA of aan een andere universiteit.

 • Masterscriptie Onderwijswetenschappen
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18

  In de masterscriptie doe je diepgaand onderzoek in de onderwijswetenschappen. Je leert zelfstandig een onderzoek uitvoeren, van vraagstelling tot resultaten en aanbevelingen. Dit vormt de afsluiting van je masterstudie en toont je wetenschappelijke vaardigheden.

 • Stage Master Onderwijswetenschappen
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12

  In de master Onderwijswetenschappen bereid je je voor op een zelfstandige rol in onderwijskundig werk. Je past theoretische kennis en vaardigheden toe binnen een professionele omgeving, communiceert effectief en voert onderwijskundige taken uit volgens planning. De masterstage biedt praktijkervaring en combineert wetenschap met de beroepspraktijk.

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.
Extra informatie
 • Deeltijd

  Je kunt de masteropleiding ook in deeltijd volgen. Je verdeelt het programma dan over 1,5 tot 2 jaar. De colleges vinden deels overdag en deels 's avonds plaats. De persoonlijke begeleiding tijdens je stage en scriptie krijg je overdag. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs

 • Adviesbureau StudentWeetRaad

  Adviesbureau StudentWeetRaad verbindt de maatschappij en de wetenschap met elkaar door studenten vragen uit de praktijk te laten beantwoorden. Het adviesbureau vormt een leergemeenschap binnen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en de Universitaire Pabo (POW). Opdrachtgevers en studenten kunnen daarbij van elkaar leren. Bij StudentWeetRaad werken gemotiveerde studenten samen aan onderwijskundige en pedagogische vraagstukken. Dit doen ze onder begeleiding van docenten. Daarna brengen ze een advies uit aan de opdrachtgever.

 • Studielast

  In semester 1 heb je iedere lesweek 2 hoorcolleges van 3 uur. De voorbereiding en verwerking van de collegestof doe je via zelfstudie. Ook werk je samen met je medestudenten aan opdrachten.

  Hoorcollege:     6 uur per week

  Zelfstudie:         30 uur per week

  In semester 2 heb werk je aan je scriptie en loop je stage, waarbij je in overleg met je begeleiders afspreekt hoe je de tijd die je daaraan besteedt over het semester verdeelt.

Veelgestelde vragen