Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Onderwijswetenschappen
Vergelijk

Studieprogramma

In het eerste semester leer je vanuit een brede en maatschappelijke blik te kijken naar belangrijke vraagstukken in ons onderwijs. Hierbij worden centrale wetenschappelijke concepten aangereikt. In het tweede semester snijd je je eigen opleiding op maat. Je brengt vanuit de brede blik die je in het eerste semester ontwikkelde nu een eigen focus aan in je keuzevak, stage en scriptie.

Semester 1

In het eerste semester leer je vanuit het perspectief van het individu (micro), de organisatie (meso) en de overheid (macro) naar belangrijke onderwijsvraagstukken te kijken. Je verdiept en verbreedt je wetenschappelijke kennis, je gaat met docenten en medestudenten in gesprek hierover en je analyseert actuele kwesties rondom diversiteit, kansengelijkheid, onderwijsvernieuwing, motivatie van leerlingen en ons onderwijsstelsel.

Semester 2

In het tweede semester kun je je eigen focus aanbrengen. Je volgt een keuzevak, loopt stage in een organisatie naar keuze en mag je eigen scriptieonderwerp kiezen. Op deze manier krijg je de mogelijkheid om je eigen interesses verder uit te diepen. De opleiding biedt hierbij een grote diversiteit aan stageplaatsen en scriptieonderwerpen aan.

Thesis / Research project

Het is mogelijk om je sciptie (18 ECTS) te schrijven binnen lopende onderzoeksprojecten. Ieder jaar nodigen docenten studenten uit om met hen samen te werken en het scriptieonderzoek binnen hun project uit te voeren. De scriptieonderwerpen zijn zeer divers en variëren van individuele vraagstukken (bijvoorbeeld motivatie van leerlingen) tot organisatiekwesties (bijvoorbeeld leiderschap in onderwijsvernieuwing) en beleidsuitdagingen (bijvoorbeeld bestrijden van het lerarentekort).

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Leren en leeromgeving
  Blok 1
  6

  Dit vak belicht theoretische perspectieven op leren en leeromgevingen en empirisch onderzoek. Je leert bijdragen aan verbeteringen in onderwijs, adviseren en leeromgevingen ontwerpen. Onderwerpen omvatten transfer van kennis, museumleren, hogere-orde vaardigheden en online leeromgevingen.

 • Onderwijsbeleid: stelsel en sturing
  Blok 1
  6

  Het vak 'Onderwijsbeleid: stelsel en sturing' draait om kennis van internationale onderzoeken over onderwijsstelsels en beleid. Je leert deze kennis toepassen op praktische onderwijsbeleidsproblemen, vertaalt beleidstheorieën naar onderzoeksvragen, en vormt weloverwogen oordelen voor beleidskeuzes. Je ontwikkelt schrijfvaardigheden om analyses en oplossingen voor onderwijsbeleidsvraagstukken te presenteren.

 • Diversiteit en Onderwijs
  Blok 2
  6

  Dit vak onderzoekt diversiteit in onderwijs en samenleving, behandelt hoe verschillende sociale categorieën worden gevormd en gereproduceerd, en belicht kansenongelijkheid. Je leert kritisch analyseren, beleidsadviezen formuleren en communiceren over diversiteit en gelijkheid in onderwijs. De module onderzoekt praktijken, beleid en onderzoek gericht op het omgaan met verschillen en het bevorderen van rechtvaardige kansen voor alle leerlingen.

 • Leadership for educational change
  Blok 2
  3

  'Leadership for educational change' gaat over leiderschap in veranderprocessen, waarbij je leert over verschillende leiderschapstheorieën en -modellen. Je ontwikkelt vaardigheden om deze kennis toe te passen, je eigen visie op leiderschap te vormen en kritisch te analyseren. Tijdens enkele colleges zal een gastspreker uit de leiderschapspraktijk worden uitgenodigd. Deze colleges zijn bedoeld om leiderschapstheorie en -praktijk samen te brengen en zo stap voor stap je eigen visie op leiderschap te vormen. In dit kader is er ruimte voor reflectie en discussie.

 • Masterclass Onderwijsonderzoek
  Blok 2
  3

  In de Masterclass Onderwijsonderzoek bereid je je voor op je masterscriptie. In een vaste groep werk je aan je eigen onderzoeksvoorstel met feedback van docenten en peers. Je leert onderzoekstypen, methoden en ethische aspecten, en ontwikkelt het vermogen om je voorstel te formuleren en presenteren, en zelfstandig verder te onderzoeken.

 • Vrije keuze: Keuzevakken master Onderwijswetenschappen (zie UvA studiegids voor de opties)
  Blok 3
  Blok 5
  6

  De vrije keuzeruimte van 6 EC kan worden ingevuld door het volgen van vakken op de UvA of aan een andere universiteit.

 • Masterscriptie Onderwijswetenschappen
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18

  In de masterscriptie doe je diepgaand onderzoek in de onderwijswetenschappen. Je leert zelfstandig een onderzoek uitvoeren, van vraagstelling tot resultaten en aanbevelingen. Dit vormt de afsluiting van je masterstudie en toont je wetenschappelijke vaardigheden.

 • Stage Master Onderwijswetenschappen
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12

  In de master Onderwijswetenschappen bereid je je voor op een zelfstandige rol in onderwijskundig werk. Je past theoretische kennis en vaardigheden toe binnen een professionele omgeving, communiceert effectief en voert onderwijskundige taken uit volgens planning. De masterstage biedt praktijkervaring en combineert wetenschap met de beroepspraktijk.

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.

Extra mogelijkheden

Deeltijd

Het is ook mogelijk om de masteropleiding in deeltijdtempo te volgen. Je verdeelt het programma dan over 1,5 tot 2 jaar. De colleges vinden deels overdag en deels 's avonds plaats, de persoonlijke begeleiding bij stage en scriptie overdag. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs.

Adviesbureau StudentWeetRaad

Het adviesbureau StudentWeetRaad wil de maatschappij en de wetenschap met elkaar verbinden door studenten vragen te laten beantwoorden die spelen in de praktijk. Het adviesbureau vormt een leergemeenschap binnen POW (Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Universitaire Pabo), waarbij partners en studenten van elkaar kunnen leren. Bij het adviesbureau kunnen gemotiveerde studenten, onder begeleiding van docenten, met elkaar werken aan onderwijskundige en pedagogische vraagstukken en uiteindelijk een advies uitbrengen aan de partner. 

Studielast

Je hebt in het eerste semester iedere lesweek twee hoorcolleges van 3 uur. De voorbereiding en verwerking van de collegestof gebeurt in zelfstudie en in samenwerking met medestudenten aan opdrachten.

Hoorcollege: 6 uur per week
Zelfstudie: 30 uren per week

 

Veelgestelde vragen