For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Voor wie is de leergang bedoeld?

Met de leergang Nederlands als tweede taal kunnen docenten NT2, materiaalontwikkelaars, beleidsmakers of andere belangstellenden die in het bezit zijn van een doctoraal-, master-, bachelor- of hbo-diploma én werkervaring hebben op het gebied van NT2 hun kennis op dit terrein uitbreiden. Leergangstudenten kiezen maximaal drie van de vier vakken die worden aangeboden in de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid. Bij de toelating tot de leergang hanteren wij dezelfde criteria als voor studenten die voor het masterprogramma worden geselecteerd, dat wil zeggen een afgeronde studie, een academisch denk- en werkniveau en een duidelijke motivatie voor het volgen van de leergang.

Aanmelden en betalen

Aanmelden voor de leergang kan tot uiterlijk 15 december of 15 juni voorafgaand aan het semester waarin men wil starten. Vóór aanmelding dient u een afspraak te maken met coördinator dr. Sible Andringa voor een intakegesprek. Na toelating door de coördinator kunt u zich aanmelden via de link hieronder. Plaatsing voor de colleges geschiedt in volgorde van aanmelding. Per vak worden maximaal vijf leergangstudenten toegelaten, selectie behoort daarom tot de mogelijkheden. Als het college van uw keuze vol zit, krijgt u bericht.

Betaling geschiedt per vak. Een vak van 6 EC kost € 690. De benodigde literatuur is niet bij de prijs inbegrepen. Na het intakegesprek en de plaatsing (op basis van beschikbaarheid) ontvangt u een factuur. Er wordt over de prijzen geen btw berekend. Aan de prijzen zoals vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. U dient er rekening mee te houden dat de prijzen jaarlijks verhoogd (kunnen) worden. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling kan toegang tot het college geweigerd worden. 

Programma

Deelnemers aan de leergang NT2 en meertaligheid kunnen maximaal drie van de onderstaande vakken volgen. 

Vakken Prijs  Studiepunten
Alfabetisering en geletterdheid € 690 6
Tweedetaalverwerving en -taalonderwijs € 690 6
Ontwikkeling leermiddelen NT2 € 690 6
Leerkrachtdidactiek NT2 € 690 6
De meertalige samenleving. Beleid en praktijk € 690 6

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is voor een vak van zes studiepunten 20 uur per week gedurende een periode van acht weken. Deze 20 uur omvat twee maal twee contacturen per week en daarnaast 16 uur voorbereiding. Met het oog op de verwachte beschikbaarheid van belangstellenden voor de leergang NT2 en meertaligheid wordt geprobeerd de colleges aan het einde van de dag te roosteren (van 15.00-17.00 uur).

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de leergang kunt u contact opnemen met de coördinator:

Prof. S.J. (Sible) Andringa

Faculty of Humanities

Seconde Language Acquisition