For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Nederlands als tweede taal en meertaligheid (Taalwetenschappen)

Dual Master
Compare programme

In deze duale master doe je theoretische en praktische kennis op over het leren van Nederlands als tweede taal of tweede moedertaal, meertaligheid en geletterdheid. Je onderzoekt hoe het Nederlandse (tweede)taalonderwijs en taalbeleid verbeterd kunnen worden. De master leidt je op tot specialist op het gebied van Nederlandse (tweede)taalverwerving en meertaligheid.

Voertaal
Nederlands
Vorm
Voltijd

nov18
Masterweek 18-24 nov. '23
feb12
Masterweek 12-16 feb. '24
Bezoek een open dag of event

Taal, beleid en praktijk

Wonen en werken in de snel veranderende Nederlandse kenniseconomie vraagt veel van iemands taalvaardigheid en geletterdheid. Taalvaardigheid en geletterdheid zijn belangrijke voorwaarden voor toegang tot werk en maatschappij. Daarom is er veel vraag naar professionals op het gebied van Nederlandse (tweede)taalverwerving, meertaligheid en geletterdheid.

In deze master verwerf je de kennis en vaardigheden om bij te kunnen dragen aan deze maatschappelijke thema’s. Je bestudeert hoe mensen zich de Nederlandse taal eigen maken als tweede taal en denkt na over hoe je effectief taalonderwijs en taalbeleid vormgeeft. Met de duale master doe je een unieke combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring op. Zo ben je optimaal voorbereid op een carrière als expert in (tweede)taalonderwijs en taalbeleid.

Nederlands als tweede taal en meertaligheid
UvA-master Nederlands als tweede taal en meertaligheid uitgelegd

In deze video vertellen de coordinator van de opleiding en een student wat je leert in deze master.

Werkervaring

Uitgebreide stagemogelijkheden

Kies jouw interesse

Veel keuzeruimte

Behalen certificaat ‘Competent NT2-docent’ mogelijk

Duale master

Theorie en praktijk

Waarom Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de UvA?

 • Voorbereiding op de arbeidsmarkt
  Deze opleiding kent een praktijkperiode van een half jaar waarin je alvast werkervaring op doet. Je ontwikkelt bijvoorbeeld samen met professionals onderwijsmateriaal, taalbeleid of je geeft les.
 • Ideaele werk- en studieomgeving
  Amsterdam is als internationale en diverse stad een levend voorbeeld voor je latere werkveld op het gebied van meertaligheid, taalbeleid en Nederlands taalonderwijs, met ruime en diverse mogelijkheden voor het lopen van stages (maar dat mag ook buiten Amsterdam).
 • Kies jouw interesse
  Ben je specifiek geïnteresseerd in de taalontwikkeling van het jonge kind, alfabetisering, of beleid en advies? Er is veel ruimte om je te specialiseren door middel van keuzevakken, stagekeuzes en je scriptie.
 • Mogelijkheid tot certificaat ‘Competent NT2-docent’
  De master biedt de mogelijkheid tot het behalen van het certificaat ‘Competent NT2-docent’, de officiële startkwalificatie voor het docentschap NT2.

Duaal programma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een duaal programma: een academische voorbereiding op een specifiek beroep. Duale programma's duren anderhalf jaar; de praktijkperiode van een half jaar is een belangrijk onderdeel van het curriculum.

Een duale master is een master die een brug probeert te zijn tussen de wetenschap en de praktijk. De master biedt een academische voorbereiding op praktische beroepen in het domein van de tweedetaalverwerving en –taalonderwijs, meertaligheid en geletterdheid. Een praktijkperiode van een half jaar is een belangrijk onderdeel van het curriculum. Dat kan in de vorm van één grote stage, maar je mag ook meerdere stages lopen om te ontdekken wat jij leukt vindt.

Na je studie

Door de toenemende internationalisering, de komst van migranten en de steeds meertaliger wordende samenleving is er veel vraag naar expertise op het gebied van Nederlands als tweede taal, meertaligheid, en de ontwikkeling van geletterdheid. Na je studie kun je aan de slag als NT2-consulent, schoolbegeleider, beleidsmedewerker taalbeleid, ontwikkelaar van lesmateriaal, taaltrainer of onderwijsonderzoeker.

Nascholing: De leergang Nederlands als tweede taal en meertaligheid

Het is mogelijk om vakken van het programma te volgen voor mensen die werkzaam zijn in het veld en wier vooropleiding voldoende aansluit bij de ingangseisen van dit programma.

Diploma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Taalwetenschappen. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Taalwetenschappen en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma
MA Taalwetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
90 EC, 18 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
60816
Locatie
Universiteitskwartier