For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Waarom deze masterclass?
Inspirerend

Ontwikkel nieuwe inzichten over werk en organisaties

Theorie en praktijk

De laatste wetenschappelijke inzichten verbonden aan concrete user cases

Toplocatie

Inspirerende academische omgeving in hartje Amsterdam

Voor wie?

Dit programma is voor beleidsmedewerkers, managers en (HR) professionals van organisaties die adequaat willen anticiperen op een arbeidsmarkt in transitie. Je loopt tegen verandervraagstukken aan waar je met behulp van wetenschap en praktijkcasussen tot nieuwe inzichten komt. Zo ben jij voorbereid op The Future of Work in deze toenemende onzekere en complexe maatschappij.
 

Contact

Neem gerust contact op met Esther Verhamme

E: academy@uva.nl
T:  06 28759774

Het programma

In de masterclass “The Future of Work” richten we ons met een voorwaartse blik (forecast) op de arbeidsmarkt, het werk, en werk-gerelateerd beleid in de aankomende tien jaar. De centrale vraag binnen deze veranderende context is: Hoe gaan we het werk verricht krijgen?”. Op afstand samenwerken, nieuwe technologieën, en andere manieren om het werk te organiseren, zijn niet langer toekomst, maar realiteit geworden. De versnelling in de evolutie van werk heeft geresulteerd in meer zelfregie en zelfredzaamheid van werkenden. Het heeft de rol van leidinggevenden veranderd en roept nieuwe fundamentele vraagstukken op voor HR, ICT en facilities.

The Future of Work bestaat uit zeven modules.

Modules
 • Masterclass I. De Toekomst van Werk in een structureel krappe arbeidsmarkt

  Met Bart Götte: Foresight specialist en programma manager

  We schetsen de uitdagende context van een structureel krappe arbeidsmarkt met grotere regionale verschillen. Een arbeidsmarkt die bovendien vergrijst, en waar de verhoudingen tussen werkgevers en werkenden verandert. Daarnaast verandert de aard van het werk. Werk wordt complexer. Werk vraagt om steeds meer specialisatie. En werk vraagt om een continue proces van leren en proberen. Hoe houdbaar is het huidig beleid rondom werk? Welke nieuwe perspectieven dienen zich aan om als organisatie adequaat te anticiperen op de toekomst van werk. En, hoe raken fundamentele veranderingen onze huidige aannames, overtuigingen en gewoonten rondom werk?

 • Masterclass II. De Toekomst van Organisatie: Platformen

  Met Martijn Arets: Internationaal onafhankelijk platformexpert

  De meeste organisaties zijn het product van de afgelopen honderd jaar: hiërarchisch, functionele silo-structuren, heldere accountability en beslisbevoegdheden. Maar voldoet die klassieke opvatting van een organisatie nog wel? In deze masterclass verkennen we de platform-organisatie. Een organisatie waarin vraag en aanbod van taken snel, laagdrempelig, ogenschijnlijk moeiteloos, en tegen zeer lage coördinatiekosten elkaar weet te vinden. Hoe werken platform organisaties? Welke voor- en nadelen kleven hieraan? Hoe staat het met de rechten en plichten van werkenden? En in hoeverre zijn platformorgansiaties de oplossing op de vele knellende vraagstukken in de huidige arbeidsmarkt? In deze masterclass leren we de organiseerprincipes van de platform-organisaties toe te passen voor onze eigen organisatieonderdelen.

 • Masterclass III. De Toekomst van Leren

  Met Dr. Isolde Kolkhuis-Tanke: zelfstandig adviseur en onderzoeker

  Waar je voorheen ging leren om aan het werk te kunnen, wordt werk tegenwoordig steeds meer leren. Naarmate het werk complexer wordt, wordt samen leren steeds belangrijker. Dit ‘exploleren’ geeft nieuwe invalshoeken en perspectieven op het beleid over leren en ontwikkelen. Vanuit organisaties is het ontwikkelen van een goed leer- & probeer klimaat de sleutel tot het (tijdelijk) aantrekken van schaars talent. Complex werk vraagt om leren door experimenteren. Hoe faciliteer je dit proces? En wat zijn de do’s en don’ts om leren op de werkplek te stimuleren?

 • Masterclass IV. De Toekomst van Diversiteit en Inclusie 

  Met Dr. Ilja Sligte, Cognitieve Neurowetenschapper, Universiteit van Amsterdam

  “Diversiteit is mooi, maar inclusiviteit is beter.” Wat voor de natuur geldt, geldt ook voor je werkomgeving. Een gezond ecosysteem is open, divers en levendig. Het stimuleren van variatie op de werkvloer in elk opzicht maakt organisaties innovatiever, weerbaarder en productiever. Dat gaat echter niet vanzelf. Werken aan een bruisend ecosysteem van werkenden begint met het adresseren van ingesleten processen en patronen. In deze masterclass kijken we hoe je werk kunt maken van een werkvloer waar ‘anders’ heel gewoon is.

 • Masterclass V. De Toekomst van Organiseren: Agile

  Met Willemijn Vos: Agile Coach

  “Stroomt het nog een beetje?”. In een structureel krappe arbeidsmarkt (in vrijwel alle sectoren en beroepsgroepen gaan tekorten ontstaan) is werving, en de meest effectieve inzet van schaarse talenten een grote uitdaging. Tegelijkertijd strookt de wijze waarop we het werk coördineren, de rol van de organisatie, en het HR-beleid niet meer met een samenleving waarbij wendbaarheid en weerbaarheid de norm is. De toekomst van organiseren draait om het vergroten van schakelkracht en het faciliteren van relaties tussen werkenden, met veelal een tijdelijke relatie met jouw organisatie. Zo snel en moeiteloos mogelijk, als de omstandigheden daar om vragen. “Hoe breek je uit de silo-structuren? Welke barrières zetten het werk ‘vast’? En welke nieuwe organiseerprincipes dragen bij aan soepel en lenig het werk gedaan te krijgen?

 • Masterclass VI. De Toekomst van de Werkplek

  Met Frank Hulsbos

  Samenwerken - fysiek, virtueel en hybride - wordt steeds belangrijker. Het werk wordt steeds complexer, specifieker en deels op afstand. Welke handvatten krijgen werkenden aangereikt om het werk mogelijk te maken? De toekomst van de werkplek raakt digitale transformatie en de disciplines van facility management, ICT-beleid en HRM. Beleid op deze disciplines heeft veelal het kenmerk van ‘voorschrijvend’. Dat is begrijpelijk vanuit het perspectief van efficiency, kostenbeheersing en kwaliteitskaders. Maar complex werk vraagt niet om standaard gereedschap en een standaard werkomgeving. Welke nieuwe mogelijkheden zijn er? En hoe verschuif je het perspectief van de werkende in dienst van de werkgever, naar de werkgever die ten dienste is aan de werkenden?

 • Masterclass VII. Employer Branding

  Met Peter van der Schouw & Winnie Nijhoff: The Branddoctors

  Hoe word je een organisatie waar mensen bij willen horen en aan bij willen dragen? Door aan een sterk werkgeversmerk te bouwen, dat toekomstbestendig én onderscheidend is. In deze interactieve masterclass gaan we in op het belang van een integrale aanpak waar zowel HR/Recruitment als Marketing/Communicatie bij betrokken zijn. Én leer je hoe je je werkgeversmerk kunt doorvertalen in een unieke en aantrekkelijke propositie richting jouw toekomstige en bestaande medewerkers in de vorm van een Employee Value Proposition.  

UvA Academy
The Future of Work is een interessante en inspirerende masterclass over de fundamentele veranderingen in werk en organisaties. Barbara Lamberts, Senior HR Business Partner bij PostNL

Deze masterclass wordt gegeven door:

Bart Götte
Is Business futurist, psycholoog & keynote speaker. Als oprichter van FutureFlock daagt hij executives, beleidsmakers en professionals om vooruit te kijken. Bart is gespecialieerd in toekomstdenken.

Na afronding van dit programma:

 • Weet je welke trends verrassende wendigen gegeven hebben in de arbeidsmarkt en welke mogelijke toekomsten, uitdagingen en kansen je kunt identificeren om toekomstscenario's te maken;
 • Heb je  inzicht in de nieuwe generaties, nieuwe werkvormen en nieuwe wensen op de arbeidsmarkt; 
 • Weet je hoe HR anders georganiseerd kan en zal worden, welke transities dat vraagt van je organisatie en hoe je conventies rondom organiseren kunt doorbreken;
 • Heb je inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van leven lang leren;
 • Weet je welke sociologische en technologische ontwikkelingen radicale transformaties teweeg gaat brengen;
 • Weet je hoe je de opgedane kennis kunt toepassen in je eigen praktijk.

Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Wat betekent dit voor organisaties? Hoe gaan we om met de krapte en de behoefte aan schaars talent?
 • Hoe ga je om met ZZP-ers en quiet quitters, hoe richt je je employer branding optimaal in en hoe organiseer je het?
 • Hoe verandert de aard van het werk? Hoe organiseer je dit werk als organisatie? Hoe maken we organisaties wendbaarder en weerbaarder? 
 • Hoe organiseren we dat mens en organisatie op de juiste wijze leren om het complexe werk gedaan te krijgen: ‘exploleren’
 • Hoe krijg je het beste team, hoe verbind je ze, hoe benut je hun potentieel, om optimaal te presteren in een veranderende, complexe wereld?
 • Het optimale team is divers en inclusief tegelijkertijd. Hoe krijg je dit voor elkaar?
 • Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit? De hybride werkplek, die relaties tussen werkenden faciliteert, zodat we het beste uit het team halen… Welke gereedschappen zijn nodig?
 • De toekomst van leiderschap: wat zijn jouw ambities en plannen om het werk in de komende vijf jaar te organiseren? Denken vanuit scenario’s.
De masterclass the Future of Work was voor mij een echte eye-opener, waarbij je echt leert om 'om te denken'. Het geeft je een heel goed beeld van de mogelijk toekomstige ontwikkelingen en hoe je als afdeling HRM hierop kunt anticiperen zodat je niet achter de feiten aanloopt. Kim Roos, manager HRM bij Vilans

UvA Academy 

De UvA Academy biedt opleidingen voor professionals. We maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. De opgedane kennis is toepasbaar in je dagelijkse praktijk. Meer weten over ons en ons aanbod? Lees verder