For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
De UvA gaat voorlopig geen onderzoekssamenwerkingen met Shell of soortgelijke bedrijven aan. Het College van Bestuur wil eerst het gesprek hierover met studenten en medewerkers voeren. In de afgelopen weken is op verschillende universiteiten gedemonstreerd tegen banden tussen universiteiten en de fossiele industrie.

Moratorium

De UvA is betrokken bij vier projecten waar ook Shell één van de partijen is. Het zijn onderzoeken gericht op schone energie, betere analysemethoden, of een beter milieu. Critici beschouwen de inbreng van Shell als greenwashing en vinden dat alle banden met vervuilende bedrijven moeten worden verbroken, ook als het gaat om ‘groen’ onderzoek. Anderen zijn van mening dat dit onderzoek een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.

De vraag is hoe en met wie samengewerkt kan worden. Hierover wordt in de komende periode een UvA-brede discussie georganiseerd, waarbij zoveel mogelijk studenten en medewerkers betrokken zullen worden. Het College van Bestuur heeft nu besloten om, tot deze discussie is afgerond en binnen de UvA afspraken zijn gemaakt, geen onderzoeken meer te beginnen met steun van bedrijven in fossiele brandstoffen.

Wat doet de UvA níet?

De UvA werkt níet aan onderzoek dat bijdraagt aan de exploratie of productie van fossiele energie. We ontvangen geen geld van de fossiele industrie voor wetenschappelijke congressen, voor reizen van wetenschappers of voor beurzen. We hebben geen leerstoelen die door de fossiele industrie betaald worden. De onderzoeksagenda van de UvA is gericht op de transitie naar duurzame energie.

Wat doet de UvA wel?

De UvA draagt bij aan de energietransitie in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Informatie over de harde doelstellingen in de bedrijfsvoering staat hier en de grote verscheidenheid aan onderzoeken gericht op duurzaamheid staan hier. Veel UvA-wetenschappers doen hoogwaardig onderzoek op dit gebied: van sustainable chemistry tot green life sciences, en van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica tot Energy transitions through the lens of the SDG’s.