Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duurzame bedrijfsvoering

De UvA werkt aan een duurzame bedrijfsvoering, van milieuvriendelijk printen tot bewegingssensoren. Bij bouwprojecten, het beheer van gebouwen, energiebeheer, transport, inkoop en consumptie hebben we voor een duurzame aanpak gekozen.

Studenten en medewerkers werken graag op een duurzame manier. Het is de taak van de UvA om omstandigheden te creëren die duurzaam gedrag binnen de academische gemeenschap bevorderen en die ons helpen belangrijke doelen, zoals CO2-reductie, te verwezenlijken.

Duurzaamheidsbeleid en -doelen

Als publieke instelling hebben we een voorbeeldfunctie. We hebben een aantal belangrijke duurzaamheidsdoelen opgesteld die passen bij het institutionele karakter van een universiteit. De nadruk ligt op verantwoord energie- en papierverbruik en duurzame bouw- en renovatieprojecten. Belangrijke doelen op het gebied van milieubeleid en bedrijfsvoering zijn onder andere:

  • een reductie van het energieverbruik met 2% per jaar (ten opzichte van 2005)
  • een reductie van de CO2-uitstoot van de UvA-gebouwen met 3% per jaar (ten opzichte van 2010)

Energie-efficiency

Ons doel is om in 2020 een energie-efficiëntie van 20% te realiseren, ten opzichte van 2005. In de periode 2005-2016 is het primaire energieverbruik per student met 31% gedaald, een enorme verbetering.

We reduceren het energieverbruik ook door de energiekenmerken van onze gebouwen tijdens onderhoud, renovatie en nieuwbouw te verbeteren. Bij alle renovatie- en nieuwbouwprojecten wordt gestreefd naar energie-efficiëntieniveaus die 10% boven de wettelijke normen liggen.

Energieopwekking

Voor de opwekking van onze eigen duurzame energie hebben we zonnepanelen geïnstalleerd op de gebouwen van onder andere de Amsterdam Business School, de Faculty of Science en Amsterdam University College.

Reductie van de CO2-uitstoot

We streven ernaar om in 2020, ten opzichte van 2010, de CO2-uitstoot per student met 85% te verminderen. Dankzij diverse energie-efficiëntiemaatregelen hebben we al reducties gerealiseerd, bijvoorbeeld door volledig over te stappen op windenergie van Nederlandse bodem.

Duurzame inkoop

We zijn begonnen met het toepassen van de overheidscriteria voor duurzaam inkopen, waaronder sociaal aanbesteden, en we wisselen regelmatig informatie over sociaal aanbesteden uit met andere instellingen voor hoger onderwijs.

Duurzaam afval scheiden

Bij de UvA willen we op een andere meer duurzame manier afval gaan scheiden. Van september tot en met december 2020 wordt getest wat de beste aanpak daarvoor is bij de universiteit. Lees meer over dit project.

Campusontwikkeling en infrastructuurprojecten

Onze campussen dienen als proeftuin voor duurzame innovatie. In samenwerking met de gemeente en bedrijven realiseert de UvA een unieke en indrukwekkende reeks duurzame projecten. Een aantal voorbeelden:

  • Vanaf 1 januari 2020 moeten alle utiliteitsbebouwen voldoen aan de eisen van bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese regelgeving. De UvA streeft bij de realisatie van nieuwbouw of renovatie tenminste BENG na. Zo krijgt de UvA in 2021 een energieneutraal gebouw voor Informatiewetenschappen.
  • Er is een logistieke hub opgericht voor efficiënte, duurzame bevoorrading van de gebouwen van de UvA en AUAS.
  • We werken samen met de gemeente aan de ontwikkeling van een ondergronds koude- en warmteopslagsysteem, waarmee de CO2-uitstoot van de Universiteit en haar stedelijke partners wordt verlaagd.
Impressie van het nieuwe gebouw op Amsterdam Science Park.
Op het Amsterdam Science Park betrekt informatiewetenschappen medio 2021 een zeer duurzaam gebouw. Met minimaal gebruik van grondstoffen en het voorkomen van afvalstromen wordt een energieleverend gebouw gerealiseerd. Gasloos, met optimale zonligging en op het gebruik en bezetting van het gebouw afgestemde verwarming en koeling.

Milieurapport

De Milieubarometer is een jaarlijks rapport waarin de milieuprestatie van een organisatie inzichtelijk wordt gemaakt door middel van tabellen en grafieken.

Pensioenen

De UvA is aangesloten bij pensioenfonds ABP. De UvA vindt het belangrijk dat het ABP duurzaam belegt. Hier lees je een brief van het College van Bestuur van de UvA aan de bestuursvoorzitter van het ABP, met de oproep om niet te investeren in bedrijven die banden hebben met de fossiele industrie, investeringen in innovatieve technieken versneld voort te zetten en bedrijven te wijzen op de urgentie van het verminderen van CO2-uitstoot.