Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Economie & arbeidsmarkt

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Armoede, welzijn & ongelijkheid

Nicky Pouw
Foto: Kirsten van Santen

Dr. Nicky Pouw is universitair hoofddocent Economics of Wellbeing, wetenschappelijk raadslid van het Afrika Studiecentrum en bestuurslid van The Broker. Haar expertisegebieden zijn armoede en ongelijkheid, alternatieve visies op economie, welzijneconomie, sociale economie, duurzaamheid, inclusieve ontwikkeling, positie van vrouwen in de economie, en Afrika. In haar meest recente boek 'Welzijnseconomie: Hoe en waarom de economie moet veranderen' (Amsterdam University Press, 27 oktober 2020) presenteert Pouw een model om de economie duurzamer en sociaal rechtvaardiger te maken, en geeft zij tien redenen waarom onze economie moet veranderen.

Dr. N.R.M. (Nicky) Pouw

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Governance and Inclusive Development

Mededingingszaken, kartelgedrag & fusiecontrole

Prof. dr. Maarten Pieter Schinkel is gespecialiseerd in de economie (microeconomie en industriële organisatie theorie) toegepast in mededingingszaken (competition policy, antitrust). Zijn expertise is kartelgedrag, marktmachtsmisbruik (waaronder big tech), fusiecontrole en staatssteun. Schinkel doet toegepast theoretisch en beschrijvend econometrisch onderzoek met toepassingen in actuele mededingingszaken en regulering. Onder andere werkt hij aan green antitrust, CSR en concurrentie, en kartelschade.

Prof. dr. M.P. (Maarten Pieter) Schinkel

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Pensioenbeleid, werkloosheid & vergrijzing

Dr. Ward Romp richt zich in zijn huidige onderzoek op de interactie tussen pensioenfondsen en de conjunctuur. Daarnaast heeft hij expertise op het gebied van de effecten van pensioenbeleid op werkloosheid en kosten van vergrijzing op overheidsfinanciën.

Dr. W.E. (Ward) Romp

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Sectie Macro & International Economics

Pensioenen & begrotingsbeleid

Roel Beetsma

Prof. dr. Roel Beetsma is hoogleraar Macro-economie. Zijn expertisegebieden zijn pensioenen, de monetaire unie, de eurozone en het (Nederlande en Europese) begrotingsbeleid.

T:  +31 (0) 20 525 5280 / 4252
E: R.M.W.J.Beetsma@uva.nl

Prof. dr. R.M.W.J. (Roel) Beetsma

Bestuur en Bestuursstaf

Decanen

Strategie & Innovatie

Prof. dr. Henk Volberda is hoogleraar Strategic Management & Innovation aan de Amsterdam Business School (ABS) en wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation. Strategie- en innovatie-expert Volberda richt zich in zijn onderzoek op verschillende thema’s: hyperconcurrentie, technologische disruptie, nieuwe businessmodellen, strategische flexibiliteit, managementinnovatie en nieuwe organisatievormen.

T:  +31 (0) 6 1297 2233

Prof. dr. H.W. (Henk) Volberda

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Sectie Strategy & International Business