Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Nicky Pouw (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Armoede, welzijn en ongelijkheid

Dr. Nicky Pouw is universitair hoofddocent Economics of Wellbeing, wetenschappelijk raadslid van het Afrika Studiecentrum en bestuurslid van The Broker. Haar expertisegebieden zijn armoede en ongelijkheid, alternatieve visies op economie, welzijneconomie, sociale economie, duurzaamheid, inclusieve ontwikkeling, positie van vrouwen in de economie, en Afrika. In haar boek 'Welzijnseconomie: Hoe en waarom de economie moet veranderen' (AUP) presenteert Pouw een model om de economie duurzamer en sociaal rechtvaardiger te maken, en geeft zij tien redenen waarom onze economie moet veranderen. | N.R.M.Pouw@uva.nl | 06 55 406 337

Profielpagina

Daniel Mügge (foto: JW Kaldenbach)
Foto: JW Kaldenbach

Economische statistiek in beleid

Prof. dr. Daniel Mügge is hoogleraar Politieke arithmetiek. Hij is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, cijfers in beleid, Europese regulering, en politiek en economie. Mügge publiceerde onder meer over de politieke onderbuik van economische statistiek in bestuur en politiek, problemen in de berekening van economische indicatoren, en de politieke en sociale effecten van zwaar op cijfers leunend beleid. In zijn huidige onderzoek richt hij zich met name op Europese regulering van kunstmatige intelligentie. | D.K.Muegge@uva.nl | 020 525 2112

Profielpagina

Maarten Pieter Schinkel (foto: Ineke Oostveen)
Foto: Ineke Oostveen

Mededingingszaken, kartelgedrag en fusiecontrole

Prof. dr. Maarten Pieter Schinkel is hoogleraar Competition Economics and Regulation. Hij is gespecialiseerd in de economie (microeconomie en industriële organisatie-theorie) toegepast in mededingingszaken (competition policy, antitrust). Hij richt zich in zijn onderzoek onder meer op kartelgedrag, marktmachtsmisbruik (waaronder big tech), fusiecontrole en staatssteun. Schinkel doet toegepast theoretisch en beschrijvend econometrisch onderzoek met toepassingen in actuele mededingingszaken en regulering. | M.P.Schinkel@uva.nl | 020 525 7132

Profielpagina

Almasa Sarabi

Ongelijkheid op werkplek

Dr. Almasa Sarabi (EN) is universitair docent Leadership & Management. Haar expertisegebieden zijn loopbaantrajecten, werk- en genderongelijkheid, organisatiepraktijken en people analytics. Ze is geïnteresseerd in hoe organisatorische processen ongelijkheid op de werkplek beïnvloeden. Ze onderzoekt de kansen van een datagestuurde benadering van mensgerelateerde problemen in organisaties. | a.sarabi@uva.nl

Profielpagina

Ward Romp

Pensioenbeleid, werkloosheid en vergrijzing

Dr. Ward Romp is universitair hoofddocent aan de Amsterdam School of Economics (ASE). Hij doet onderzoek naar de interactie tussen pensioenfondsen en de conjunctuur. Daarnaast heeft hij expertise op het gebied van de effecten van pensioenbeleid op werkloosheid en kosten van vergrijzing op overheidsfinanciën. | W.E.Romp@uva.nl | 020 525 7344

Profielpagina

Roel Beetsma (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Pensioenen en begrotingsbeleid

Prof. dr. Roel Beetsma is hoogleraar Macro-economie en decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zijn expertisegebieden zijn pensioenen, de monetaire unie, de eurozone en het (Nederlande en Europese) begrotingsbeleid. | R.M.W.J.Beetsma@uva.nl 

Profielpagina

Niels van Doorn

Platform- en deeleconomie

Dr. Niels van Doorn is universitair docent bij Nieuwe Media & Digitale Cultuur. Zijn expertise ligt op het terrein van platform- en deeleconomie. Hij leidt het door de ERC gefinancierde onderzoeksproject ‘Platform Labour’ dat tot doel heeft vast te stellen hoe digitale platforms de organisatie van arbeid, levensonderhoud en bestuur transformeren in steden. | N.A.J.M.vanDoorn@uva.nl

Profielpagina

Albert Jan Hummel 

Publieke economie

Dr. Albert Jan Hummel is universitair docent Economie bij de onderzoeksgroep Macro and International Economics. Zijn onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar publieke economie, met raakvlakken richting arbeidseconomie en macro-economie. Hij heeft onder meer expertise op het terrein van begrotingsbeleid, fiscaal beleid, inkomstenbelasting, goederenbelasting, arbeidsmarkt en minimumloon. | A.J.Hummel@uva.nl | 020 525 5237

Profielpagina

Niels van der Neut 

Rechtspositie zzp'er

Mr. Niels van der Neut is universitair docent bij de leerstoelgroep Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht (AIAS-HSI). In zijn promotieonderzoek onderzocht hij de verbintenisrechtelijke bescherming van de zzp’er. Hij keek o.a. naar wat het huidige verbintenissenrecht de zzp’er biedt en hoe individuele beschermingsnormen kunnen worden gevonden door middel van een vergelijking met andere categorieën natuurlijke personen die in het Burgerlijk Wetboek worden beschermd, waaronder de werknemer, handelsagent en huurder. Ook houdt hij zich veel bezig met de arbeidsrechtelijke kwalificatievraag (werknemer of zzp’er). | n.m.q.vanderneut@uva.nl | 06 5131 1366 

Profielpagina

Annebel de Hoogh

Leiderschap

Prof. dr. Annebel de Hoogh is hoogleraar Responsible Leadership aan de Amsterdam Business School. Zij richt zich op de unieke relatie tussen leiders en volgers. Ze onderzoekt hoe leiderschap het beste in mensen naar boven kan brengen, maar ook waar leiderschap fout kan gaan. De Hoogh is vooral geïnteresseerd in de link tussen persoonlijkheid en leiderschap (narcisme, machiavellisme), visionair en ethisch leiderschap, de donkere kant van leiderschap, en het effect van culturele aspecten, zoals een giftige werksfeer en diversiteit in organisaties. | A.H.B.deHoogh@uva.nl 

Profielpagina

Henk Volberda (foto: Dirk Gilissen)
Foto: Dirk Gillissen

Strategie en innovatie

Prof. dr. Henk Volberda is hoogleraar Strategic Management & Innovation aan de Amsterdam Business School (ABS) en wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation. Hij richt zich in zijn onderzoek op verschillende thema’s: hyperconcurrentie, technologische disruptie, nieuwe businessmodellen, strategische flexibiliteit, managementinnovatie en nieuwe organisatievormen. | H.W.Volberda@uva.nl | 020 525 4369 |06 1297 2233

Profielpagina

Saskia Boumans

Vakbonden en cao's

Saskia Boumans doet promotieonderzoek naar de rol van werkgevers en vakbonden in de vormgeving van arbeidsrelaties en de arbeidsmarkt sinds de jaren 70. | s.boumans@uva.nl | 020 525 4906

Martin Obschonka (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Ondernemerschap

Prof. dr. Martin Obschonka is hoogleraar Ondernemerschap en hoofd van de sectie Entrepreneurship and  Innovation aan de Amsterdam Business School. Zijn onderzoek omvat projecten over ondernemerschapsontwikkeling, ondernemende regio's en cultuur, overheidsbeleid, menselijk kapitaal, persoonlijkheid, geografische psychologie, organisatiegedrag, welzijn en stress, en sociale en economische verandering.  | M.Obschonka@uva.nl 

Profielpagina