Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Economie & arbeidsmarkt

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Nicky Pouw (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen
Armoede, welzijn en ongelijkheid

Dr. Nicky Pouw is universitair hoofddocent Economics of Wellbeing, wetenschappelijk raadslid van het Afrika Studiecentrum en bestuurslid van The Broker. Haar expertisegebieden zijn armoede en ongelijkheid, alternatieve visies op economie, welzijneconomie, sociale economie, duurzaamheid, inclusieve ontwikkeling, positie van vrouwen in de economie, en Afrika. In haar boek 'Welzijnseconomie: Hoe en waarom de economie moet veranderen' (AUP) presenteert Pouw een model om de economie duurzamer en sociaal rechtvaardiger te maken, en geeft zij tien redenen waarom onze economie moet veranderen. | N.R.M.Pouw@uva.nl | 06 55 406 337

Mededingingszaken, kartelgedrag en fusiecontrole

Prof. dr. Maarten Pieter Schinkel is hoogleraar Competition Economics and Regulation. Hij is gespecialiseerd in de economie (microeconomie en industriële organisatie-theorie) toegepast in mededingingszaken (competition policy, antitrust). Hij richt zich in zijn onderzoek onder meer op kartelgedrag, marktmachtsmisbruik (waaronder big tech), fusiecontrole en staatssteun. Schinkel doet toegepast theoretisch en beschrijvend econometrisch onderzoek met toepassingen in actuele mededingingszaken en regulering. | M.P.Schinkel@uva.nl | 020 525 7132

Pensioenbeleid, werkloosheid en vergrijzing

Dr. Ward Romp is universitair hoofddocent aan de Amsterdam School of Economics (ABS). Hij doet onderzoek naar de interactie tussen pensioenfondsen en de conjunctuur. Daarnaast heeft hij expertise op het gebied van de effecten van pensioenbeleid op werkloosheid en kosten van vergrijzing op overheidsfinanciën. | W.E.Romp@uva.nl | 020 525 7344

Roel Beetsma (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen
Pensioenen en begrotingsbeleid

Prof. dr. Roel Beetsma is hoogleraar Macro-economie en decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zijn expertisegebieden zijn pensioenen, de monetaire unie, de eurozone en het (Nederlande en Europese) begrotingsbeleid. | R.M.W.J.Beetsma@uva.nl

Henk Volberda (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen
Strategie en innovatie

Prof. dr. Henk Volberda is hoogleraar Strategic Management & Innovation aan de Amsterdam Business School (ABS) en wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation. Hij richt zich in zijn onderzoek op verschillende thema’s: hyperconcurrentie, technologische disruptie, nieuwe businessmodellen, strategische flexibiliteit, managementinnovatie en nieuwe organisatievormen. | H.W.Volberda@uva.nl | 020 525 4369 |06 1297 2233