Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Francio Guadeloupe

Antillen/Caraïben

Dr. Francio Guadeloupe onderzoekt de manier waarop populaire opvattingen over nationale verbondenheid, culturele diversiteit, religieuze identiteit en de ‘waarheid’ volgens massamedia nog steeds worden beïnvloed door koloniaal racisme en mondiaal kapitaal. Hij richt zich hierbij op Sint Maarten/ Saint-Martin, Curaçao, Aruba, Saba, Sint Eustatius, Brazilië en Nederland. Momenteel werkt hij aan een onderzoek naar klimaatuitdagingen in het (Nederlandse) Caribisch gebied vanuit het perspectief van populaire cultuur en cultureel erfgoed. Guadeloupe is cultureel antropoloog en ontwikkelingssocioloog bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). Daarnaast is hij senior onderzoeker bij het Koninklijke Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV). | F.E.Guadeloupe@uva.nl 

Profielpagina

Julia Bader

China

Dr. Julia Bader richt zich in haar onderzoek en onderwijs op de buitenlandpolitiek van China en de invloed van China buiten de eigen landsgrenzen. Andere thema’s binnen haar onderzoek zijn autoritarisme en ontwikkelingssamenwerking. Bader is onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Politicologie. | J.Bader2@uva.nl | 020 525 7378

Profielpagina

Hanco Jürgens (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Duitsland

Dr. Hanco Jürgens is gespecialiseerd in moderne Duitse geschiedenis, de positie van Duitsland in Europa en de werking van de EU. Momenteel doet hij onderzoek naar de geschiedenis van het verenigde Duitsland sinds de val van de Muur. Hij richt zich op de grote veranderingsprocessen sinds het einde van de Koude Oorlog. | H.J.Jurgens@uva.nl | 020 525 3700

Profielpagina

Matthijs Lok

Europa

Dr. Matthijs Lok is gespecialiseerd in de politieke, culturele en intellectuele geschiedenis van het hedendaagse en moderne Europa. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in onderwerpen op het snijvlak van geschiedenis, filosofie, politiek en herinnering. Trefwoorden: Europa (vooral identiteit), conservatisme, antiliberalisme, politieke midden/gematigdheid, Eurocentrisme, Franse politiek en geschiedenis, geschiedenis-politiek. Lok is onderzoeker en universitair docent Moderne Europese geschiedenis aan de afdeling Europese Studies. | M.M.Lok@uva.nl | 020 525 4479

Profielpagina

Niek Pas (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Frankrijk

Dr. Niek Pas is historicus, romanist en universitair docent. Zijn deskundigheid ligt op het vlak van de Franse politiek en cultuur in de 19e en 20e eeuw. Momenteel betreft zijn onderzoek ontwikkelingen in Frankrijk onder president Emmanuel Macron, en de (post)koloniale geschiedenis van Algerije. | N.G.Pas@uva.nl | 020 525 4452

Profielpagina

Tatiana Markaki

Griekenland

Dr. Tatiana Markaki houdt zich bezig met de Griekse taal en cultuur. Haar deskundigheid ligt onder meer op het terrein van Nieuwgriekse taalverwerving en lexicografie, en de Griekse cultuurgeschiedenis, vooral die van Kreta. Ook het moderne Griekenland en actualiteiten die spelen in Griekenland, hebben haar interesse. Markaki is onderzoeker en docent Cultuurkunde en Taalvaardigheid Nieuwgrieks aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Tevens is Markaki hoofd van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur aan de UvA. | T.Markaki@uva.nl | 020 525 2988

Profielpagina

Ladan Rahbari

Iran

Dr. Ladan Rahbari is politiek socioloog bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). In haar onderzoek richt ze zich onder meer op genderpolitiek, vrouwenrechten, gender-based geweld, staatgeweld, politiek activisme en religie (islam), met een focus op Iran en de Iraanse diaspora in West-Europa, vooral in België en Nederland. | l.rahbari@uva.nl | 06 4354 8634

N.B. Rahbari ontvangt bij voorkeur Engelstalige verzoeken, maar ze verwelkomt ook verzoeken in de Nederlandse taal.

Profielpagina

Erella Grassiani 

Israël/Palestina

Dr. Erella Grassiani is antropoloog en werkt aan kwesties van militarisering en veiligheid in Israël/Palestina. Ze houdt zich bezig met gemilitariseerde en geprivatiseerde beveiligingspraktijken, in het bijzonder van Israëlische bedrijven. Ze deed uitgebreid onderzoek naar Israëlische soldaten en hun 'moraliteiten' in de Palestijnse bezette gebieden. Ze houdt zich verder bezig met de antropologie van geweld en conflict in het algemeen. | E.Grassiani@uva.nl

Profielpagina

Barbara Hogenboom (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Latijns-Amerika

Prof. dr. Barbara Hogenboom is hoogleraar Latijns-Amerikastudies. Haar onderzoek richt zich op de botsende waardes en belangen rondom het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in Latijns Amerika. Zij richt zich op lokaal verzet tegen mijnbouw en olie- en gasprojecten, nationale politieke debatten en beleid t.a.v. 'natuurlijke rijkdommen' (o.a. nationalisme versus liberalisering) en internationale invloeden, met name die van Chinese en Amerikaanse actoren. | B.B.Hogenboom@uva.nl | 020 525 3383

Profielpagina

Anne de Jong

Midden-Oosten en Zuid-Afrika

Dr. Anne de Jong richt zich in haar onderzoek op verschillende landen in het Midden-Oosten: Palestina, Syrië en Bahrein. Ze bestudeert geweld en geweldloosheid, (radicaal) activisme en sociale bewegingen, mensenrechtenschendingen en verzet, antiracisme en antikoloniale strijd. De Jong deed lange tijd veldwerk in de bezette Palestijnse gebieden en in Syrië en Bahrein. Haar huidige onderzoek strekt zich uit tot Zuid-Afrika en Nepal. De Jong is onderzoeker en universitair docent Anthropology of Conflict bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). | A.deJong@uva.nl | 020 525 2159

Profielpagina

Ellen Rutten (foto: Esther de Jongh)
Foto: Esther de Jongh

Oost-Europa/Rusland

Prof. dr. Ellen Rutten is hoogleraar Slavische literaturen en culturen. In haar onderzoek richt ze zich op literatuur, beeldvorming en sociale media in/over Oost-Europa. | E.Rutten1@uva.nl | 020 525 5518

Profielpagina

László Marácz

Oost-Europa

Dr. László Marácz is docent Oost-Europese Studies en gespecialiseerd in de politieke actualiteit in Oost-Europa. Ook houdt Marácz zich bezig met de relatie tussen de Oost-Europese landen met de EU en de uitbreiding van de Unie met Oost-Europa en Turkije. | L.K.Maracz@uva.nl | 020 525 2267

Profielpagina

Michael Kemper

Rusland/Eurazië

Prof. dr. Michael Kemper is geïnteresseerd in de hedendaagse Russische politiek en de geschiedenis van Rusland en Eurazië. Hij combineert in zijn onderzoek Russische geschiedenis met de bestudering van de islam in Rusland, Centraal-Azië en de Kaukasus. Ook de geschiedenis van de oriëntalistiek in Europa heeft zijn aandacht. Kemper is hoogleraar Oost-Europese studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en directeur van de Amsterdam Research School of Regional, Transregional and European Studies (ARTES). | M.Kemper@uva.nl | 020 525 4370

Profielpagina

Henk van der Liet (foto: Eduard Lampe)
Foto: Eduard Lampe

Scandinavië

Prof. dr. Henk van der Liet is een kenner van de cultuur en literatuur van Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Groenland. Zijn expertise is heel breed, van literatuurgeschiedenis en populaire tv-programma’s tot aan de geschiedenis, actuele politiek en de manier van leven in de Scandinavische landen. Vooral Denemarken heeft Van der Liets interesse. Van der Liet is hoogleraar Scandinavische Taal- en Letterkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. | H.A.vanderLiet@uva.nl | 020 525 4664 / 06 2127 3849

Profielpagina

Rosemarijn Hoefte (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Suriname & Caraïben

Prof. dr. Rosemarijn Hoefte is gespecialiseerd in de koloniale en postkoloniale geschiedenis van de Nederlandse (voormalige) koloniën in de Caraïben en Zuidoost-Azië, in het bijzonder van Suriname. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn de geschiedenis van Suriname in de postslavernij periode, migratie en onvrije arbeid, en hedendaagse sociale en politieke Caraïbische geschiedenis. Hoefte is hoogleraar Geschiedenis van Suriname sinds 1873 in vergelijkend perspectief aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Daarnaast is zij senior onderzoeker bij KITLV. | R.M.A.L.Hofte@uva.nl

Profielpagina

Beste Isleyen

Turkije

Dr. Beste Isleyen is universitair docent Politicologie. Ze doet onderzoek naar de dagelijkse governance van migratie en grenzen in Turkije. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van internationale betrekkingen, kritische veiligheidsstudies en internationale politieke sociologie. | B.Isleyen@uva.nl 

Profielpagina

George Blaustein (foto: Raymond van Mil)
Foto: Raymond van Mil

Verenigde Staten

Dr. George Blaustein is een expert op het terrein van de Amerikanistiek. Hij houdt zich bezig met de geschiedenis, politiek, cultuur en literatuur van de Verenigde Staten. Blaustein is onderzoeker en universitair docent American Studies and History aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. | G.H.Blaustein@uva.nl 020 525 2269

N.B. Blaustein ontvangt bij voorkeur Engelstalige verzoeken. Zijn Nederlandse spreekvaardigheid is naar eigen zeggen onvoldoende voor Nederlandstalige RTV-interviews.

Profielpagina