Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Thomas Poell (foto: Bob Bronshoff)
Foto: Bob Bronshoff

Digitale platformen

Prof. dr. Thomas Poell is hoogleraar Data, Culture & Institutions. In zijn onderzoek richt hij zich op de maatschappelijke gevolgen van de opkomst van digitale platformen als Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Airbnb en Uber. Hij publiceerde veelvuldig over de rol van sociale media in hedendaagse politieke en sociale conflicten in Canada, Egypte, Tunesië, India en China. De laatste jaren doet hij onderzoek naar de ontwikkeling van de platformsamenleving. | T.Poell@uva.nl | 020 525 2915

Profielpagina

Bas van der Putte (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans

Gezondheidscommunicatie

Prof. dr. Bas van den Putte is hoogleraar Gezondheidscommunicatie. In zijn onderzoek richt hij zich op het evalueren van en vergroten van de effectiviteit van on- en offline (interpersoonlijke) communicatie gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld adolescenten en volwassenen). | S.J.H.M.vandenPutte@uva.nl | 020 525 2205 |06 2700 8981

Profielpagina

Mark Deuze (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans

Journalistiek en nieuwe media

Prof. dr. Mark Deuze is hoogleraar Mediastudies. Hij doet onderzoek naar de positie van journalisten op de arbeidsmarkt, de impact en invloed van nieuwe media op het alledaagse leven, digitale cultuur en de creatieve industrie. | M.J.P.Deuze@uva.nl | 020 525 7424

Profielpagina

Mark Boukes

Journalistiek en media-effecten

Dr. Mark Boukes is universitair hoofddocent Corporate Communication bij de afdeling Communicatiewetenschap. Hij heeft expertise op het terrein van onder meer de journalistiek, media-effecten en infotainment. Zo kijkt hij bijvoorbeeld naar de rol die media spelen in de maatschappij en in de politiek, de invloed van media en journalistiek op de publieke opinie, en de inhoud en effecten van economisch nieuws. Daarnaast heeft Boukes in het bijzonder aandacht voor de invloed en productie van politieke satire en voor de werking van de journalistiek, waaronder de processen die spelen bij het maken van nieuws. | M.Boukes@uva.nl | 06 1178 9948

Profielpagina

Natali Helberger (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen)

Media en AI

Prof. dr. Natali Helberger is universiteitshoogleraar op de leerstoel Law and Digital Technology, with special emphasis on Artificial Intelligence. Ze houdt zich in haar onderzoek onder meer bezig met media en data analytics, de juridische implicaties van AI en geautomatiseerde besluitvorming, social media-platforms, privacy en digitale (gebruikers)rechten, publieke waarden en media-pluralisme. | N.Helberger@uva.nl

Profielpagina

Alexandra Schwinges

Media en big tech

Alexandra Schwinges is promovendus bij de programmagroep Corporate Communication. In haar onderzoek kijkt ze in hoeverre nieuwsmedia big tech-bedrijven verantwoordelijk houden voor hun steeds groter wordende invloed in de samenleving. Ze onderzoekt de mediaberichtgeving over big tech, waarbij ze in het bijzonder inzoomt op de rol van de journalistiek als waakhond, en de machtsverhoudingen tussen journalisten en public affairs-managers in Big Tech. Daarnaast bestudeert Schwinges de Digital Services and Markets Acts als case study om de invloed van nieuwsmedia en public affairs op publieke beleidsvorming in kaart te brengen. | A.Schwinges@uva.nl  

Profielpagina

Claes de Vreese (foto: Bram Belloni)
Foto: Bram Belloni

Media en politiek

Prof. dr. Claes de Vreese is universiteitshoogleraar Artificial Intelligence and Society, met in het bijzonder focus op media en democratie. Hij is geïnteresseerd in de rol van automatisering, algoritmes en kunstmatige intelligentie op democratische processen. Denk daarbij aan onderwerpen als: microtargeting, nieuwsaanbevelingen, sociale mediaplatforms, desinformatie, vergelijkend journalistiek onderzoek, en de effecten van nieuws, publieke opinie en Europese integratie. | C.H.deVreese@uva.nl | 020 525 2426

Profielpagina

Monique Timmers

Mediapsychologie

Dr. Monique Timmers is een emotie- en mediaonderzoeker. Ze is geïnteresseerd in de emotionele oorsprong en aantrekkingskracht van media en entertainment. Als emotiepsycholoog richt ze zich op media-psychologische vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van gemedieerde interactie en -relaties: parasociale interactie- en relatievorming met mediakarakters. Centraal in haar werk staat altijd de werking van media-entertainment: waarom is het plezierig om zo veel tijd te besteden aan entertainment; wat levert dat op? | M.Timmers@uva.nl | 020 525 2201

Profielpagina

Tom Dobber

Microtargeting en desinformatie

Dr. Tom Dobber is universitair docent Political Communication and Journalism. Hij doet onderzoek naar AI, politiek en journalistiek, met name naar politieke microtargeting en (door AI gegenereerde) desinformatie. Dobber kijkt hoe AI wordt gebruikt in de samenleving, wat de effecten ervan zijn voor de (sociale) media en de politiek, en hoe we negatieve effecten kunnen tegengaan en positieve effecten kunnen bevorderen. | T.Dobber@uva.nl

Profielpagina

Damian Trilling

Nieuws en politiek

Dr. Damian Trilling is communicatiewetenschapper. Hij doet onderzoek naar hoe mensen in aanraking komen met nieuws en politiek. Daarbij gaat zijn aandacht vooral uit naar de rol van sociale media, nieuwsaanbevelingssystemen, algoritmes en het al dan niet bestaan van filterbubbels. | D.C.Trilling@uva.nl | 06 27 82 79 04  

Profielpagina

Annemarie van Oosten

(Social) media en seksualiteit

Dr. Annemarie van Oosten is communicatiewetenschapper. Ze doet onderzoek naar media, met name sociale media, in relatie tot de seksualiteit van adolescenten en jongvolwassenen. | J.M.F.vanOosten@uva.nl | 06 2557 1785

Profielpagina