Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Promoveren

Promotietraject

Heb je een promotieplaats gevonden? Dan is er een aantal zaken dat je gedurende je promotietraject moet regelen.

Promotiereglement 

Het College voor Promoties van de UvA heeft in het Promotiereglement vastgelegd wat de procedures, taken en verantwoordelijkheden rondom de promotie zijn. Iedere promotie en elke promovendus van de UvA dient te voldoen aan de voorschriften van dit reglement. Het is daarom van groot belang om aan het begin van je promotietraject al kennis  te nemen van deze voorschriften.  

In onderstaand stappenplan is samengevat wanneer je wat dient te regelen, het Promotiereglement geeft aanwijzingen over de precieze wijze waarop je zaken dient te regelen.

Wijzigingen Promotiereglement 2014

Verruiming ius promovendi

Per 1 september 2017 is wettelijk geregeld dat ook niet-hoogleraren het promotierecht (ius promovendi) kunnen krijgen, en dientengevolge kunnen worden aangewezen als promotor.

Het College voor Promoties heeft een Regeling verruiming ius promovendi vastgesteld. Daarnaast is het Promotiereglement 2014 op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn opgenomen in een addendum.

Promotie in de kunsten

Het College voor Promoties heeft besloten de promotie in de kunsten nader te faciliteren. Hiertoe zijn enkele voorzieningen getroffen in het Promotiereglement 2014, vervat in een addendum.