Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Centrale Promovendiraad (CPC) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) behartigt de belangen van alle promovendi op bestuurlijk niveau, en is een klankbord voor organisatorische ontwikkelingen rond promovendi binnen de universiteit.

Alle UvA-faculteiten zijn vertegenwoordigd in de CPC: Economie en Bedrijfskunde (EB), de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW), de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), de Faculteit der Geneeskunde (FG) en de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA).

De CPC vertegenwoordigt op centraal niveau meer dan 4000 UvA-promovendi van deze 7 faculteiten. Daarnaast is de Centrale Promovendiraad lid van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en behartigt daarmee ook op landelijk niveau de belangen van promovendi.

Wat doen wij?

 • Maandelijkse CPC-vergaderingen. Het bestuur van de CPC komt één keer per maand bijeen om actuele onderwerpen te bespreken en informatie uit te wisselen tussen PhD councils van elke faculteit. Promovendi die geen lid zijn van de raad, of andere universiteitsmedewerkers, kunnen de vergaderingen van de raad bijwonen om onderwerpen te bespreken en op de agenda te zetten. Voel je vrij om ons een e-mail te sturen!
 • Driemaandelijkse vergaderingen met de Rector Magnificus van de universiteit, een vertegenwoordiger van de afdeling Academische Zaken, en een vertegenwoordiger van de decanen van faculteiten. 
 • Bijeenkomsten met verschillende mensen binnen de organisatie, afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt. Zo hebben we bijvoorbeeld vergaderingen gehad of maken we deel uit van vergaderingen met: De Centrale Ondernemingsraad (COR), de taskforce sociale veiligheid, de ombudspersoon, de UvA-vertrouwenspersonen, de commissie Erkennen en Waarderen, de werkgroep “PhD trajectory”, de health week commissie.
 • De tweejaarlijkse PhD survey met bijbehorend rapport.
PhD survey

Om de ervaringen van promovendi op een aantal onderwerpen te monitoren, wordt er door de CPC een tweejaarlijkse enquête gehouden onder alle promovendi. Deze enquête wordt verspreid onder alle faculteiten, inclusief de faculteit Geneeskunde. 

De enquête bevat vragen over een aantal algemene onderwerpen; arbeidsvoorwaarden, onderzoeksomgeving, begeleiding, onderwijs, ondersteuning, voortgang en welzijn, sociale veiligheid, afronding van je promotie, en loopbaanontwikkeling.

De resultaten van de PhD-enquête zijn samengevat in een PhD-survey-rapport, dat openbaar beschikbaar is op de website van de UvA. Het doel van dit rapport is om ervaringen van promovendi van alle faculteiten te monitoren, en verbeterpunten te identificeren.

2023-2024 Speerpunten

Gebaseerd op informatie uit onder andere de PhD survey report, selecteert de CPC speerpunten die extra aandacht of verbetering behoeven. Voor het academisch jaar 2023-2024 betreffen deze speerpunten: ‘PhD-traject’, ‘Diversiteit en inclusie’, ‘Welzijn en sociale veiligheid’, ‘Arbeidsomstandigheden’ en ‘Carrièreontwikkeling en onderwijs’.

Infographic in woorden
 • PhD-traject
  • Participeren in werkgroepen die nieuw beleid ontwikkelen om PhD-supervisie, loopbaan oriëntatie en ‘transferable skills’ te verbeteren.
  • Onderzoeken goede parktijdvoorbeelden in jaarlijkse voortgangsgesprekken.
 • Diversiteit en inclusie
  • Behartigen de belangen van diverse groepen promovendi bij de universiteitsadministratie.
  • Bevorderen gelijke toegang tot universitaire faciliteiten en diensten.
 • Welzijn en sociale veiligheid
  • Bespreken de beschikbaarheid van studentpsychologen voor promovendi binnen de universiteit.
  • Ondersteunen universitaire initiatieven zoals een PhD-mentor of de bewustwordingscampagne voor sociale veiligheid.
  • Voorzien de ombudsman en vertrouwenspersonen van informatie over de kenmerken en risicofactoren van promovendi.
 • Arbeidsomstandigheden
  • Werken samen met academische zaken om een overzicht te creëren van verschillende PhD/contracttypes om duidelijkheid te verschaffen over de geldende voorwaarden.
  • Organiseren een seminar door PNN over de Nederlandse arbeidsovereenkomsten voor promovendi.
  • Promoten de vertegenwoordiging van promovendi in de Ondernemingsraad.
 • Carrièreontwikkeling en onderwijs
  • Delen de enquêteresultaten met faculteiten om het bestaande PhD-onderwijs of vaardigheidssysteem te verbeteren.
  • Motiveren de universiteit en faculteiten om betere ondersteuning te bieden voor de loopbaanontwikkeling van promovendi.
  • Spreken met de commissie Erkenning & Beloning over dit thema binnen het promotietraject.
  • Discussiëren over het programma Erkenning & Beloning in de context van promovendi, met als doel het bevorderen van een motiverende onderzoekscultuur die verder gaat dan de afronding van het proefschrift.

Facultaire promovendiraden

De faculteiten hebben hun eigen promivendiraden. Hier vind je de contactgegevens:

Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw): phdcouncil-fgw@uva.nl
Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB): phdcouncil-feb@uva.nl
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI): phd-council-science@uva.nl
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG):

RICDE PhD Council:
ricdephdcouncil@uva.nl
ASCoR PhD Council:
phdreps-cw-fmg@uva.n
AISSR PhD Council:
aissr@uva.nl
PSYREP PhD Council:
psaiko@uva.nl

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (LAW): phd-gsc-fdr@uva.nl
Amsterdam Universitair Medische Centra (AUMC): asap@amsterdamumc.nl
Faculteit der Tandheelkunde (ACTA): promovenidioverleg@acta.nl