Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Promoveren

Centrale Promovendiraad

De Centrale Promovendiraad (voorheen ‘UvAPro’) behartigt de belangen van alle promovendi op bestuurlijk niveau en is klankbord bij organisatorische ontwikkelingen binnen de universiteit die promovendi aangaan.

Daarnaast is de Centrale Promovendiraad lid van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), en werkt op die manier mee aan het behartigen van de belangen van promovendi op landelijk niveau.

Voel je je als promovendus of promovenda wel eens eenzaam of ongehoord binnen je vakgroep of faculteit? Met de Centrale Promovendiraad brengen we dit soort problemen in kaart en zetten we ze op de agenda bij het College van Bestuur. De Centrale Promovendiraad zit 4 keer per jaar aan tafel met de Rector Magnificus van de universiteit. Daarnaast staan we in contact met verschillende gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden (bijvoorbeeld de Studentenpsychologen) om de werkomgeving voor promovendi te verbeteren.

Voor het collegejaar 2018-2019 werken we met de Centrale Promovendiraad onder andere aan psychologische gezondheid en welbevinden van promovendi, onduidelijkheid over contracten, en het verbeteren van de organisatie van promovendi op verschillende bestuurlijke niveaus. We houden jullie hiervan, en van andere lopende onderwerpen, op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Het bestuur van de Centrale Promovendiraad bestaat uit 6 leden: 1 voor elke faculteit van de Universiteit van Amsterdam, met uitzondering van de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA). We vergaderen één keer per maand, elke keer bij een andere faculteit. Promovendi die geen bestuurslid zijn of andere medewerkers van de universiteit mogen de bestuursvergaderingen bijwonen om dingen te agenderen en met ons te bespreken. Stuur ons gerust een e-mail.