Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Centrale Promovendiraad

De Centrale Promovendiraad (CPC) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) behartigt de belangen van alle promovendi op bestuurlijk niveau, en is een klankbord voor organisatorische ontwikkelingen rond promovendi binnen de universiteit.

Alle UvA-faculteiten zijn vertegenwoordigd in de CPC: Economie en Bedrijfskunde (EB), de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW), de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), de Faculteit der Geneeskunde (FG) en de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA).

De CPC vertegenwoordigt op centraal niveau meer dan 4000 UvA-promovendi van deze 7 faculteiten. Daarnaast is de Centrale Promovendiraad lid van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en behartigt daarmee ook op landelijk niveau de belangen van promovendi.

Wat doen wij?

 • Maandelijkse CPC-vergaderingen. Het bestuur van de CPC komt één keer per maand bijeen om actuele onderwerpen te bespreken en informatie uit te wisselen tussen PhD councils van elke faculteit. Promovendi die geen lid zijn van de raad, of andere universiteitsmedewerkers, kunnen de vergaderingen van de raad bijwonen om onderwerpen te bespreken en op de agenda te zetten. Voel je vrij om ons een e-mail te sturen!
 • Driemaandelijkse vergaderingen met de Rector Magnificus van de universiteit, een vertegenwoordiger van de afdeling Academische Zaken, en een vertegenwoordiger van de decanen van faculteiten. 
 • Bijeenkomsten met verschillende mensen binnen de organisatie, afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt. Zo hebben we bijvoorbeeld vergaderingen gehad of maken we deel uit van vergaderingen met: De Centrale Ondernemingsraad (COR), de taskforce sociale veiligheid, de ombudspersoon, de UvA-vertrouwenspersonen, de commissie Erkennen en Waarderen, de werkgroep “PhD trajectory”, de health week commissie.
 • De tweejaarlijkse PhD survey met bijbehorend rapport.
PhD survey

Om de ervaringen van promovendi op een aantal onderwerpen te monitoren, wordt er door de CPC een tweejaarlijkse enquête gehouden onder alle promovendi. Deze enquête wordt verspreid onder alle faculteiten, inclusief de faculteit Geneeskunde. 

De enquête bevat vragen over een aantal algemene onderwerpen; arbeidsvoorwaarden, onderzoeksomgeving, begeleiding, onderwijs, ondersteuning, voortgang en welzijn, sociale veiligheid, afronding van je promotie, en loopbaanontwikkeling.

De resultaten van de PhD-enquête zijn samengevat in een PhD-survey-rapport, dat openbaar beschikbaar is op de website van de UvA. Het doel van dit rapport is om ervaringen van promovendi van alle faculteiten te monitoren, en verbeterpunten te identificeren.

Aandachtspunten 2021-2022

Op basis van informatie zoals het PhD-survey-rapport selecteert de CPC aandachtspunten die extra aandacht verdienen of verbetering behoeven. In het academische jaar 2021-2022 hebben we ons werk verdeeld in de onderdelen PhD-traject, Erkenning en beloning, Arbeidsomstandigheden, Welzijn, en Informatievoorziening.

Iconen van de “Noun Project” (nounproject.com) door Andrey Vasiliev, Edwin PM, Amy Morgan, Jaqlyne Ooi, Vectorstall, en AomAm.
Infographic in woorden
 • Promotietraject
  • Deelnemen in groepen die werken aan beleid ter verbetering van promovendibegeleiding, loopbaanoriëntatie en het aanbod van onderwijs rondom transferable skills.
  • Aankaarten van compensatie rondom opgelopen vertragingen als gevolg van COVID-19.
 • Werkomstandigheden
  • Samenwerken met Academische Zaken om de verschillende promovenditypen en -contracten in kaart te brengen en inzicht te geven in rechten per type promovendus.
  • Werken aan het vergoed krijgen van de garderobekosten tijdens de promotieverdediging.
  • Organisatie van een seminaar door PNN over de Nederlandse arbeidsovereenkomst voor promovendi.
 • Informatievoorziening
  • Vertegenwoordiging van externe promovendi overgenomen van de studentenraad.
  • Het verbeteren van de informatie over de CPC op de UvA-website.
  • Overzicht creeëren in de diverse communicatiekanalen voor promovendi binnen de faculteiten.
 • Erkenning en beloning
  • In gesprek met de commissie Erkennen en Waarderen over de promovendi-specifieke context.
  • Verschillen tussen promovendi in cum laude promoveren aankaarten.
 • Welzijn
  • Bespreek de beschikbaarheid van de studentenpsycholoog voor promovendi met de universiteit.
  • Steun initiatieven van de universiteit zoals een PhD-mentor of een campagne rondom sociale veiligheid.
  • Informatie bieden over promovendi-specifieke risico's aan de ombudspersoon en vertrouwenspersoon.