Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderzoekscentra

Faculteit Maatschappij en Gedrag

Brain and Cognition | ABC 

Amsterdam Brain and Cognition bestudeert hoe de hersenen de mentale vaardigheden van mensen mogelijk maken en hen zo in staat stellen adequaat om te gaan met de omgeving en zich leren te verbeteren. 

Conflict Studies | ACCS

Het Amsterdam Centre for Conflict Studies (ACCS) biedt een platform voor de uitwisseling tussen onderzoekers die conflict onderzoeken en  beleidsmakers en professionals die zich bezig houden met het oplossen van conflict.

Curriculum Studies | RCCS

Het Research Centre Curriculum Studies (RCCS) is een samenwerkingsverband tussen SLO en de Universiteit van Amsterdam, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het doel van deze samenwerking is om factoren die curriculumkeuzeprocessen beïnvloeden inzichtelijk te maken en deze processen te verbeteren.

Emotion | AICE

The Amsterdam Interdisciplinary Centre for Emotion is een virtueel centrum voor emotieonderzoekers van de UvA. Het centrum focust zich voornamelijk op onderzoek naar non-verbale communicatie, emotionele ervaringen, culturele verschillen en overeenkomsten, belichaming en mimiek. 

European Studies | ACES

De wederzijdse afhankelijkheid van Nederland, Europa en de wereld stellen ons voor uitdagingen die we moeten begrijpen en waar we antwoorden op moeten formuleren. Het Amsterdam Centre for European Studies richt zich op onderzoek, onderwijs, publieke evenementen en debatten over de Europese Unie en haar lidstaten.

Health Communication | ACHC 

Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) streeft er naar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie.

Gender and Sexuality | ARC-GS

Het Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality biedt een interdisciplinair forum voor wetenschappers en studenten op het gebied van gender en seksualiteit binnen de sociale wetenschappen. Het centrum is toegewijd aan het bevorderen van intersectionele benaderingen van gender en seksualiteit, en streeft met name naar aandacht voor vragen over materiële ongelijkheden en sociale klasse aan de ene kant, en vragen over ras en (institutioneel) racisme aan de andere kant.

Global Health | SSGH 

Met het toegenomen internationale verkeer en globalisering zijn ook ziekten wereldwijd geworden, zien we een toenemende migratie van medisch personeel, een grote verspreiding van medische technologie, maar paradoxaal genoeg ook toenemende ongelijkheid in de gezondheidszorg tussen landen. Het Centre for Social Science and Global Health analyseert hoe deze problemen aan te pakken en adequate gezondheidszorg te organiseren.

Inequality Studies | AMCIS

In de afgelopen decennia nam de inkomens- en vermogensongelijkheid in veel landen toe, gingen armoedecijfers omhoog en bleef er sprake van ongelijke kansen in het onderwijs. Het Amsterdam Centre for Inequality Studies analyseert welke rol instituties in deze ongelijkheidsvraagstukken spelen, specifiek als we kijken naar sociale afkomst, onderwijs, gender en etniciteit.

Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken | LEMM

Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken is een samenwerkingsverband van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de UvA, VU (Onderwijscentrum), Domein Onderwijs en Opvoeding van de HvA en IPABO. Doel van het centrum is het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis ten aanzien van de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer en kunsttheorie.

Migration | ARC-M

Het Amsterdam Research Centre for Migration is een multidisciplinair en interfacultair centrum dat zich richt op internationale migratie en de integratie van migranten en hun kinderen in internationaal vergelijkend perspectief.

Social Behavioural Data Sciences | SoBe DSC 

SoBe DSC is de data sciences hub van de Faculteit Maatschappij en Gedrag en is onderdeel van het UvA-brede Data Science Centre. SoBe DSC opereert op het snijvlak van informatica, wiskunde en statistiek in combinatie met ten minste van de disciplines die aan de faculteit wordt bestudeerd.

Sustainable Development | CSDS 

Het Centre for Sustainable Development Studies (CSDS) brengt expertise bijeen om urgente milieuvraagstukken te analyseren met speciifieke aandacht voor ongelijkheid, armoede en menselijke waardigheid.

Urban Mental Health | UMH 

De kenmerken van stedelijke gebieden maken het stadsleven niet alleen aantrekkelijk, maar ook veeleisender en stressvoller dan het leven in landelijke gebieden. Dit heeft een negatieve weerslag op de geestelijke gezondheid. Het Centre for Urban Mental Health (UMH) streeft ernaar meer inzicht te krijgen in de geestelijke gezondheid in stedelijke gebieden en deze te bevorderen.

Urban Studies | CUS 

Voor meer dan de helft van de wereldbevolking zijn stedelijke gebieden dé ‘natuurlijke' woonomgeving. Een eerlijkere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving kan niet verwerkelijkt worden zonder steden en stadsbewoners. Het Centre for Urban Studies (CUS) stimuleert interdisciplinaire, internationale en maatschappelijke samenwerking in onderzoek naar steden.