Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Een van de grootste uitdagingen waar de wereld op dit moment voor staat is de transitie naar een duurzamere samenleving, met een circulaire economie en gezonde leefomgeving voor zowel de mens als alle andere organismen op aarde. De vraagstukken die spelen bij deze transitie zijn complex en vragen om een interdisciplinaire aanpak. Denk aan de energietransitie, milieuproblematiek, uitdagingen met betrekking tot de wereldvoedselvoorziening, en de noodzaak om anders om te gaan met schaarse grondstoffen. Aan de UvA FNWI zijn tal van onderzoekslijnen en initiatieven ontplooid om onze samenleving door deze transitie te helpen. We sluiten hiermee aan bij de wereldwijde UN Sustainable Development Goals.
Laatste nieuws

Hoofdlijnen

De toekomst van de landbouw staat onder druk. Terwijl de wereldbevolking groeit, wat druk legt op de bestaande landbouwsystemen, zorgt klimaatverandering voor extra uitdagingen. Een belangrijke hoofdlijn van ons onderzoek is daarom om landbouwgewassen beter bestand te maken tegen allerhande plagen en moeilijke omstandigheden, zoals droogte, hitte en verzilting van bodems. Onderzoeksgroepen die zich hiermee bezig houden zijn te vinden bij allebei onze biologieinstituten. Bij het Swammerdam Institute for Life Sciences zijn zij gebundeld onder de noemer Green Life Sciences, en bij het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics onder de lijn Biocontrol and crop protection

Onze biologen houden zich ook bezig met onderzoek naar de invloed van menselijke activiteiten op ecosystemen. Daarbinnen is speciale aandacht voor de rol van stedelijke gebieden, klimaatverandering, tropische ecosystemen en zoetwater & mariene ecosystemen. 

Daarnaast vraagt een duurzamere samenleving om een duurzamere industrie. Onder de noemer Sustainable Chemistry zijn tal van onderzoekslijnen gebundeld waarbinnen onze chemici van het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences werken. Denk hierbij aan: nieuwe, duurzame en schone processen voor de synthese van allerhande grondstoffen en materialen; het realiseren van duurzame kringlopen; terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalstromen. Zij werken ook samen met de natuurkundigen van ons Institute of Physics, die binnen de Soft matter groep de aard van materialen bestuderen en nieuwe materialen met bijzondere eigenschappen ontwikkelen.   

Tot slot werken zowel onze chemici als natuurkundigen ook samen aan diverse vraagstukken rondom de energietransitie. Denk aan: nanotechnologie voor het ontwerpen van nieuwe, betere zonnecellen; vraagstukken rondom energieopslag, waarbij energie bijvoorbeeld wordt opgeslagen in de vorm van nieuwe typen brandstofcellen, zouten of waterstof; en alternatieve energiebronnen, zoals het geschikt maken voor waterstof of ammoniak als brandstof voor de mondiale scheepvaart.

Duurzaamheid & klimaat