Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Studenten aan onze faculteit maken al vroeg kennis met recente ontwikkelingen in onderzoek en ervaren daarbij de expertise, het enthousiasme en de passie waarmee docenten te werk gaan. Ze worden uitgedaagd mee te denken over grote wetenschappelijke vraagstukken en stimuleren docenten om het aangeboden onderwijs constant te verbeteren.

Studenten komen naar de FNWI met verschillende drijfveren. Dit kan een intrinsieke interesse in fundamentele wetenschappelijke vragen zijn, het willen werken aan slimme toepassingen van wetenschappelijke kennis of het leveren van een bijdrage aan de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals voedsel, gezondheid, duurzaamheid en milieu.

De FNWI heeft als ambitie te beantwoorden aan deze drijfveren met een gedifferentieerd portfolio van opleidingen, vaak multidisciplinair, soms ook interdisciplinair. Opleidingen die in alle gevallen de nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelen, zich richten op analytisch en kritisch denken en de persoonlijke ontwikkeling van de student. Studieverenigingen zorgen voor een bruisende studieomgeving en organiseren bovendien allerlei thematische discussiebijeenkomsten.

Visie op onderwijs

De onderwijsvisie van de FNWI stelt er veel belang in studenten te trainen in het gebruik van moderne apparatuur en complexe data-analyses, en dat zij gewend zijn te werken in (interdisciplinaire) teams. Onze campus op Science Park is erop ingericht dit mogelijk maken, met labs voor practicumonderwijs in diverse disciplines. Daarnaast zijn er ook in het gebouw uitstekende faciliteiten voor zelfstudie en voorbereiding van groepsopdrachten.

Samenwerking met VU

Door de krachten te bundelen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in diverse opleidingen, kunnen wij studenten in Amsterdam meer keuze bieden in keuzevakken, specialisaties en afstudeerprojecten.  Buiten gedeelde opleidingsprogramma’s (joint degrees) stelt de samenwerking ons in staat om opleidingen juist beter te differentiëren en overlap te verminderen. Op deze manier is er voor elke bètastudent in Amsterdam een ruime keuze voor het samenstellen van het eigen programma.

Alumni

Afstuderen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica hoeft niet het einde te betekenen van de betrokkenheid bij wat er op de faculteit gebeurt. Je kunt op verschillende manieren betrokken blijven.

Student Impact Centre

Het Student Impact Centre bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van de facultaire studentenpopulatie en versterkt de relatie tussen buurt en universiteit.