Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Werken bij de FNWI

Werken bij de FNWI

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) heeft ruim 6.500 studenten en 1.600 medewerkers (werkzaam in onderwijs, onderzoek en ondersteuning). De faculteit bestaat uit acht onderzoeksinstituten, het Instituut voor Interdisciplinaire Studies, het College of Science en drie Graduate Schools.

Organogram FNWI

Organogram FNWI
Organogram FNWI.

Over de FNWI

De faculteit publiceert elk jaar het 'FNWI in vogelvlucht' jaaroverzicht, met daarin feiten, cijfers en onderzoekshoogtepunten. Een paar interessante weetjes:

  • Er zijn om en nabij 400 promovendi aan de FNWI (inclusief bursaalpromovendi). Elk jaar worden er ongeveer 100 doctorstitels toegekend.
  • Jaarlijks publiceren FNWI onderzoekers meer dan duizend artikelen in wetenschappelijke uitgaven
  • Ongeveer 25% van het onderzoek aan de faculteit wordt gefinancierd door middel van beurzen en andere toekenningen
  • Elke maand organiseert de FNWI een faculteitscolloquium waar werknemers ideeën kunnen uitwisselen en op de hoogte kunnen blijven van wat er gebeurt bij de andere onderzoeksinstituten

Jaarverslag en Jaaroverzicht

Introductievideo voor toekomstige promovendi en postdocs

Video wordt geladen..

Women in the Faculty of Science

Women in the Faculty (WiF) is het supportnetwerk voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel binnen de FNWI.

Maak kennis met het netwerk

Docentensite

Het Education Support Centre (ESC) biedt op meerdere manieren ondersteuning aan docenten. Op de uitgebreide Docentensite van het ESC vind je informatie over studiegidsen, roosters, cijferadministratie, onderwijsregelingen en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

Docentensite van het ESC

Arbeidsvoorwaarden in de A-Z lijst

Arbeidsvoorwaarden en andere algemene informatie over werken bij de UvA, inclusief praktische zaken zoals IT-ondersteuning en faciliteiten zijn te vinden in de A-Z lijst op het Extranet van de UvA.

A-Z lijst op het Extranet

Benoemings- en bevorderingscriteria

Voor wetenschappelijke functies aan de UvA gelden benoemingseisen waaraan een kandidaat moet voldoen. Naast de UvA-eisen, heeft de FNWI aanvullende benoemings- en bevorderingscriteria opgesteld voor vaste wetenschappelijke staf. Deze criteria geven invulling aan drie resultaatgebieden en bijbehorende taken: onderzoek, onderwijs en organisatie. Benoemingsadviescommisies hanteren de criteria in hun beoordeling van kandidaten, en leidinggevenden gebruiken de criteria bij het beoordelen of iemand in aanmerking komt voor bevordering. Voor wetenschappelijke medewerkers geven de criteria inzicht op de vraag hoe je je verder kunt ontwikkelen in je loopbaan aan de FNWI. Bij de criteria is een leidraad ontwikkeld, die achtergrond en richting geeft bij het toepassen ervan. Een belangrijk aandachtspunt in de leidraad is het voorkomen van ongewenste bias op basis van aspecten zoals gender en culturele achtergrond bij het toepassen van de criteria. Beide documenten zijn hier te raadplegen.

Onderzoekinstituten

Wetenschappelijk personeel wordt formeel aangesteld door één van de acht onderzoeksinstituten van de faculteit. Elk onderzoeksinstituut heeft een eigen website met informatie over de aard en focus van het onderzoek dat aan het instituut wordt uitgevoerd, alsmede nieuws en activiteiten voor en door de onderzoekers van het instituut. 

Onderzoekers bij de FNWI

Maak kennis met het onderzoek aan de faculteit in deze video:

Werken bij de UvA

De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA tot de grote algemene universiteiten in Europa met ruim 30.000 studenten en 5.000 medewerkers die tezamen meer dan 100 nationaliteiten vertegenwoordigen. 

Jaarlijks verschijnen circa 10.000 wetenschappelijke publicaties van UvA-medewerkers. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. De uiteenlopende toepassingsgerichte onderzoekprogramma's zijn deels multidisciplinair van aard en gericht op maatschappelijke vraagstukken.