Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Aanmelden als werknemerpromovendus

De aanmeldings- en toelatingsprocedure voor werknemerpromovendi aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bestaat uit een aantal stappen.

Stappenplan aanmeldings- en toelatingsprocedure

1. Solliciteren

In de eerste week van februari, en bij uitzondering ook op andere momenten in het jaar, worden de vacatures geplaatst voor werknemerpromovendi. Als er vacatures zijn, vind je ze hieronder. De selectie-eisen worden in de vacature vermeld en kunnen onderling verschillen.

2. Selectie en voorwaardelijke toelating

Beslissingen op sollicitaties worden genomen door een selectiecommissie. Bij een positieve beslissing van de selectiecommissie word je voorwaardelijk toegelaten tot het PhD Programme in Law.

3. Definitieve toelating

Je toelating wordt pas definitief nadat je ook toegelaten bent door het College van Promoties (CvP) van de UvA. Deze procedure heeft grotendeels een administratief karakter. Om toegelaten te worden, moet je een verzoek tot toelating indienen. En, indien je niet in het bezit bent van een Nederlands masterdiploma (of een doctoraal diploma oude stijl), moet je voorafgaand aan het verzoek tot toelating een ontheffing van de opleidingseis aanvragen.

Ontheffing van de opleidingseis

Deze procedure hoef je alleen te doorlopen als je geen Nederlands masterdiploma (of een doctoraal diploma oude stijl) hebt. Hierbij maakt het overigens niet uit of het een Rechtsgeleerdheid-diploma is.

De eerste stap is om een quick scan uit te laten voeren. Hiervoor moet je de volgende documenten inleveren bij het promovendisecretariaat:

  • Digitaal ingevuld formulier ‘Verzoek tot ontheffing wettelijke opleidingseis’.
  • Kopieën van alle behaalde academische diploma’s.
  • Kopieën van cijferlijsten of overzichten van studieonderdelen behorende bij deze diploma’s, Indien deze in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans zijn opgesteld, moeten er gewaarmerkte vertalingen opgesteld door de onderwijsinstelling zelf of een beëdigd vertaler worden meegeleverd.
  • Kopie paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant).
  • CV.

Indien de bovenstaande kopieën van diploma’s en cijferlijsten gewaarmerkt zijn, volgt uit een positief beoordeelde quick scan meteen een ontheffingsbesluit. Deze beoordeling duurt 2-4 weken. Als er niet meteen gewaarmerkte kopieën zijn meegestuurd, zal het secretariaat van het College voor Promoties contact met je opnemen om te verzoeken dit alsnog te doen of om een afspraak te maken om de originelen te komen tonen. Na ontvangst van het ontheffingsbesluit kun je een verzoek tot toelating tot het promotietraject indienen.

Verzoek tot toelating tot promotietraject

Om de voorwaardelijke toelating definitief te maken, dien je een verzoek tot toelating tot het promotietraject in bij het CvP. De volgende documenten moeten hiervoor worden ingeleverd bij het promovendisecretariaat:

  • Digitaal ingevuld formulier ‘Verzoek tot toelating tot het promotietraject’ voorzien van originele handtekeningen van kandidaat en (co)promotores (dus geen gekopieerde handtekeningen).
  • Gewaarmerkte kopie of DUO-uittreksel van een Nederlands masterdiploma of doctoraaldiploma, of een ontheffingsbesluit. Mocht je geen gewaarmerkte kopieën van je Nederlandse diploma hebben, dan kun je ook het origineel komen tonen bij het promovendisecretariaat.
  • Kopie paspoort (voor- en achterkant) tenzij het ontheffingsbesluit is bijgevoegd.

Het promovendisecretariaat zorgt voor de handtekening van de decaan en stuurt de documenten naar het College voor Promoties. Na 2-4 weken ontvang je een toelatingsbesluit. Daarmee wordt de voorwaardelijke toelating definitief.