Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duur en beoordeling promotietraject

Afhankelijk van het type promotietraject duurt een promotietraject vier tot zes jaar. Aan het begin van het eerste jaar werk je aan je eigen opleidings- en begeleidingsplan (OBP). Hierin werk je je onderzoeksvoorstel uit en leg je de afspraken met je promotores over de inhoud, planning en begeleiding van het traject vast. In het OBP wordt ook vastgelegd wat ervan je verwacht wordt bij het beoordelingsmoment dat één á twee jaar na de start van het traject plaatsvindt.

Beoordelingsgesprek

Voor promovendi met een aanstelling bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vindt na negen maanden een beoordelingsgesprek plaats. Voor promovendi zonder aanstelling aan de FdR wordt in het OBP vastgelegd wanneer het beoordelingsgesprek, ofwel het go/no go-moment, plaatsvindt. Dit mag niet later dan twee jaar na aanvang van het promotietraject zijn. 

Tijdens dit gesprek, waar ook een externe beoordelaar bij betrokken is, wordt gekeken of de (co)promotores van mening zijn dat de promovendus in staat is om binnen de termijn van het promotietraject finale goedkeuring te verkrijgen voor het manuscript. Dit oordeel wordt gebaseerd op de wijze waarop de promovendus het onderzoek heeft verricht, conform het in het OBP bepaalde overgelegde paper, en de participatie van de promovendus in het opleidingsdeel van het promotietraject.

In het eerste jaar moeten promovendi ook verplicht het PhD-onderwijsprogramma volgen.

Bij een positieve beoordeling wordt het traject voortgezet. Promovendi met een aanstelling krijgen elk jaar een jaargesprek. Bij buitenpromovendi wordt elke twee jaar een uitvraag gedaan naar de voortgang.

Keuren de promotores het manuscript goed? Dan begint de afronding van het promotietraject. Vanaf de voorbereiding van het definitieve manuscript tot aan de promotieplechtigheid, zijn er veel (administratieve) handelingen die binnen een strak tijdspad moeten worden uitgevoerd. Lees meer over de afronding van een promotietraject aan de UvA.

Overzichtsfoto van een promotie