Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Afdeling Algemene rechtsleer

De afdeling Algemene rechtsleer verzorgt onderwijs en onderzoek op het terrein van rechtstheorie, rechtsfilosofie, rechtsgeschiedenis, rechtssociologie en rechtspsychologie. Deze disciplines bestuderen onder meer hoe het recht zich door de geschiedenis heen heeft ontwikkeld, hoe het zich verhoudt tot opvattingen over moraliteit en rechtvaardigheid, en welke functies juristen vervullen binnen de rechtsstaat. Daarnaast wordt er gekeken hoe het recht menselijk gedrag effectief kan beïnvloeden.

De medewerkers van de afdeling hebben specifieke expertise op het terrein van onder meer:

  • De relatie tussen recht en ethiek, o.m. beroepsethiek en integriteitsnormen voor juristen
  • Vraagstukken m.b.t. compliance en de effectieve naleving van recht
  • De juridische beroepen en hun functie in de rechtsstaat
  • De verhouding tussen rechtsstaat, democratie en mensenrechten
  • Theorieën van rechtvaardigheid en hun toepassing op maatschappelijke vraagstukken, zoals het vaccinatiedebat
  • Juridische vraagstukken m.b.t. burgerschap, migratie en inburgering
  • De handhaving van recht in nood- en crisissituaties.

Het onderzoek en onderwijs van de afdeling Algemene rechtsleer speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij om vragen als: hoe kan het migratie- en inburgeringsbeleid in overeenstemming worden gebracht met fundamentele eisen van rechtsstatelijkheid en mensenrechten? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat rechtsnormen ter bescherming van het milieu effectief worden nageleefd? Mag de overheid burgers verplichten om hun kinderen te vaccineren of kinderdagverblijven toestaan om ongevaccineerde kinderen te weigeren? En in hoeverre is het gerechtvaardigd om een uitzondering te maken op rechtsstatelijke normen in noodsituaties, bijvoorbeeld in de context van een financiële crisis of terreurdreiging?