Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het IViR heeft een lange historie van internationaal toonaangevend onderzoek. Informatierecht is een onderzoekszwaartepunt, en onze onderzoekers werken intensief samen met wetenschappers uit andere disciplines, aan de UvA, in Nederland en ver daarbuiten. Met vernieuwende wetenschappelijke projecten en veel aandacht voor maatschappelijke aspecten heeft het IViR een uitstekende track record op het gebied van internationaal en nationaal onderzoek. Dat blijkt ook uit de vele door o.a. NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en de Europese Commissie gefinancierde projecten.

Hoewel Europa nog steeds krachtige garanties biedt voor fundamentele informatierechten en vrijheden, vormt het behoud van een werkelijk vrije en open informatiemaatschappij een constante uitdaging voor de wet- en regelgeving. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die in het bijzonder om aandacht vragen zijn:

 • Dataficatie van de samenleving, en de daarmee samenhangende tendens om allerlei politieke, sociale en commerciële informatie in persoonsgericht aan te bieden (personalisatie)
 • Verschuiving van rollen op informatiemarkten met name van tussenpersonen en gatekeepers  (intermediatie)
 • Toenemende invloed van algoritmische verwerking en (semi) geautomatiseerde besluitvorming
 • Globalisering van handel in data,  informatiediensten en investeringen in netwerkinfrastructuren
 • Kansen en bedreigingen van blockchaintechnologie.

Samenwerking en partners

Het IViR is sterk aanwezig in Europese en internationale academische netwerken via een breed scala aan activiteiten. Het instituut neemt regelmatig deel aan nationale en internationale onderzoeken en werkt daarbij samen met niet-juridische disciplines zoals economie, communicatiewetenschap, informatica, filosofie, (digitale) geesteswetenschappen en de kunsten.

Een paar voorbeelden: 

 • Via het Personalised Communications-project, werkt IViR samen met ASCoR, het wereldwijd toonaangevende instituut van de UvA op het gebied van communicatiewetenschappen. 
 • Binnen het faculteitsbrede nieuwe aandachtsgebied The Digital Transformation of Decision-Making is het IViR voortrekker bij het vormgeven van onderzoek naar de transformerende ontwikkelingen binnen de digitale informatiemaatschappijen de rol die wet- en regelgeving speelt in dit proces. Dit initiatief maakt deel uit van het nationale sectorplan Rechtsgeleerdheid (2019-2024).
 • Verscheidende studies op het gebied van auteursrecht, telecommunicatierecht en mediarecht zijn geschreven in samenwerking met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA.

Medewerkers van het instituut zijn goed vertegenwoordigd in verschillende adviesraden en toezichthoudende commissies. Een kleine selectie:

 • De Dutch Blockchain Coalition (DBC);
 • UvA Zwaartepunt Human(e) AI;
 • Nationale Agenda Quantum Technologie (NWO);
 • Committee of Experts on Human Rights Dimensions of Automated Data Processing and Different Forms of Artificial Intelligence (MSI-AUT) van de Raad van Europa;
 • Raad van Europa Committee of Experts on quality journalism in the digital age van de Raad van Europa;
 • Transatlantic High Level Working Group on Content Moderation Online and Freedom of Expression;
 • De toezichthouder van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO);
 • Raad van Advies Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Commissie Auteursrecht' (wettelijke adviesraad Minister van Justitie).

Meer informatie over het onderzoek van het IViR is te vinden in het recente onderzoeksprogramma: ‘Rethinking the Rules for an Information Society in Flux’: IViR Research Program 2018-2023