Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het Instituut voor Informatierecht verzorgt de 1-jarige masteropleiding Informatierecht en het keuzevak Informatierecht in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Het onderwijs wordt gegeven door de internationale staf van het IViR en wordt geleid door opleidingsdirecteur Tarlach McGonagle. 

Bacheloronderwijs

Het IViR verzorgt in de bachelor Rechtsgeleerdheid het gebonden keuzevak Informatierecht. In dit inleidende vak staat informatie als economisch en geestelijk rechtsgoed centraal. Europees recht heeft een grote impact op dit terrein, waardoor het vak dus een sterke internationale dimensie heeft. 

Masteronderwijs

Binnen de master Informatierecht worden verschillende juridische onderwerpen behandeld, zoals intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht), telecommunicatierecht, mediarecht, internetregulering, vrijheid van meningsuiting en privacy. 

Informatierecht is een actueel en divers rechtsgebied waarbij diverse domeinen (privaatrecht, staatsrecht, mensenrechten, bestuursrecht, Europees recht, internationaal recht) bij elkaar komen. Door de hele master heen leren studenten verbanden en verschillen in benadering zien tussen civiel- en publiekrecht. Vanzelfsprekend komt de impact van nieuwe technologie overal aan bod.

Curriculum Informatierecht

Het curriculum van de master Informatierecht bestaat uit twee verplichte basisvakken, namelijk Informatierecht en Intellectuele Eigendom, het schrijven van een paper en een achttal keuzevakken, waarvan drie gericht zijn op de praktijk:

Clinic

Het keuzevak Clinic Technologie, Media & Communicatie is gericht op studenten die praktijkervaring willen opdoen in de advocatuur. Onder begeleiding van docenten en advocaten werken studenten aan het oplossen van echte rechtszaken. Studenten verlenen rechtshulp naar aanleiding van informatierechtelijke vragen van particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Information Law & Policy Lab

Recent is het Information Law & Policy Lab (ILP) van start gegaan, waarin geselecteerde studenten werken aan beleidsvraagstukken, onder begeleiding van de internationale onderzoekers van het IViR. Afhankelijk van het project, schrijven studenten beleidsvoorstellen, papers, briefings, wetsvoorstellen, amicus briefs, etc. Op deze manier combineren studenten op actieve wijze de theorie en praktijk van het informatierecht. 

Studievereniging

Studenten kunnen lid worden van de Studievereniging Informatierecht (SVIR). Deze vereniging organiseert sociale bijeenkomsten, bezoeken aan advocatenkantoren en een studiereis naar het buitenland. 

Postacademisch onderwijs

Het IViR verzorgt elk jaar twee internationale Summer Courses op het gebied van auteursrecht en privacy.