Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Wetenschappelijke integriteit is essentieel voor de kwaliteit van onderzoek, de betrouwbaarheid en validiteit van onderzoeksresultaten van Economie en Bedrijfskunde (EB).

Alle partijen, zowel binnen als buiten de universiteit, moeten erop kunnen vertrouwen dat we integer te werk gaan. Op verschillende manieren waarborgen we wetenschappelijke integriteit en ethisch gedrag in onderzoek.

Wetenschappelijke integriteit aan de UvA

Onderzoek is mensenwerk en er worden voortdurend grote en kleine keuzes gemaakt. Wetenschappelijke integriteit gaat over al die keuzes, waarbij het van fundamenteel belang is dat alle betrokkenen de algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk gedrag volgen.

EB Ethics Committee (EBEC)

Bij EBEC kunnen onderzoekers en studenten terecht voor advies over ethische vragen bij hun onderzoeksvoorstellen wanneer er gegevens worden verzameld. EBEC beoordeelt de ethische aspecten van alle onderzoeksvoorstellen aan Economie en Bedrijfskunde waaraan personen deelnemen.

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

In de uitvoering van onderzoek bij EB zijn de principes en normen uit de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit leidend. De gedragscode is opgesteld op initiatief van Universiteiten van Nederland (UNL), waarin 5 principes de grondslag vormen van integer onderzoek:

  1. Eerlijkheid
  2. Zorgvuldigheid
  3. Transparantie
  4. Onafhankelijkheid
  5. Verantwoordelijkheid