Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Wetenschappelijke integriteit

De UvA onderschrijft de algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen. Iedereen die betrokken is bij onderzoek en onderwijs draagt zorg voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit.

Medewerkers van de UvA zijn vrij in hun onderwijs en onderzoek, in hun keuze van onderwerpen en methoden van onderzoek, in hoe zij zich informeren, naar buiten treden en publiceren. Tegelijk hebben zij de plicht om gemaakte keuzes te verantwoorden en de wetenschap op integere wijze, dat wil zeggen betrouwbaar, eerlijk, zorgvuldig en verantwoordelijk, te beoefenen.

Open onderzoekscultuur

De universiteit helpt haar medewerkers om omstreden onderzoekspraktijken tegen te gaan. Dit doet de UvA door een cultuur te bevorderen waarin onderzoekers met elkaar samenwerken, problemen en oplossingen bespreken en eventuele fouten toegeven.

Toegankelijke vertrouwenspersonen

Het kan voorkomen dat er een vermoeden is van schending van wetenschappelijke integriteit. Studenten, medewerkers en andere belanghebbenden kunnen met vragen en zorgen over de wetenschappelijke integriteit terecht bij gemakkelijk toegankelijke vertrouwenspersonen. Die fungeren als eerste aanspreekpunt.

Duidelijke richtlijnen

Klachten over het schenden van de integriteit worden behandeld door de Commissie wetenschappelijke integriteit. Dit gebeurt op basis van de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit. Op facultair niveau en op het niveau van onderzoeksinstituten zijn er meer specifieke richtlijnen ten aanzien van de wetenschappelijke integriteit.

 • Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

  Per campus beschikt de UvA over een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. De verschillende onderzoeksdomeinen zijn daarmee vertegenwoordigd.

  De vertrouwenspersonen hebben expertise op hun eigen domein, maar werken UvA-breed. Medewerkers, studenten en andere belanghebbenden bepalen zelf welke vertrouwenspersoon zij benaderen.

  Taken vertrouwenspersonen

  De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit:

  • fungeert als aanspreekpunt voor vragen en zorgen over wetenschappelijke integriteit
  • probeert zo mogelijk te bemiddelen en/of de klacht in der minne op te lossen
  • informeert over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie wetenschappelijke integriteit

  Contactgegevens vertrouwenspersonen

  Universiteitskwartier

  Prof. dr. F. (Frans) Grijzenhout

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis

  Roeterseilandcampus

  Prof. dr. A.M.B. (Annette) de Groot

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Brain & Cognition

  Science Park

  Prof. dr. J.A.E.F. (Jeroen) van Dongen

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  ITF

  ACTA

  Prof. dr. C. (Cor) van Loveren

  ACTA

  AMC

  dhr. prof. dr. E.T. (Ed) van Bavel
  e.vanbavel@amc.uva.nl
  020-566 5203

   

 • Adviesrapport en gedragscodes wetenschappelijke integriteit

  UvA-adviesrapport wetenschappelijke integriteit

  Het adviesrapport ‘Integriteitsbeleid en onderzoekscultuur’ (sep. 2017) bevat adviezen over UvA-beleid ter waarborging van de wetenschappelijke integriteit.

  Het adviesrapport in zijn geheel is beschikbaar voor medewerkers van de UvA. Log in op de medewerkerssite om  het adviesrapport te downloaden.

  Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

  De UvA onderschrijft de principes uit de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit (VSNU 2018). De code verplicht de wetenschapsbeoefenaar niet alleen tot naleving van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, maar verplicht hem ook al het mogelijke te doen om de naleving ervan in zijn academische omgeving te bevorderen en te handhaven. Bij een veronderstelde schending van wetenschappelijke integriteit stelt de UvA altijd alle onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata ter beschikking voor controle, onder door het CvB vastgestelde vertrouwelijksheidscondities.

  Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit

  De European Code of Conduct for Research Integrity is voor de Europese onderzoeksgemeenschap het kader voor zelfregulatie. De Europese Commissie ziet de Code als een referentiedocument voor wetenschappelijke integriteit bij alle door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.