Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wetenschappelijke integriteit

De UvA onderschrijft de algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen. Iedereen die betrokken is bij onderzoek en onderwijs draagt zorg voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit.

Medewerkers van de UvA zijn vrij in hun onderwijs en onderzoek, in hun keuze van onderwerpen en methoden van onderzoek, in hoe zij zich informeren, naar buiten treden en publiceren. Tegelijk hebben zij de plicht om gemaakte keuzes te verantwoorden en de wetenschap op integere wijze, dat wil zeggen betrouwbaar, eerlijk, zorgvuldig en verantwoordelijk, te beoefenen.

Open onderzoekscultuur

De universiteit helpt haar medewerkers om omstreden onderzoekspraktijken tegen te gaan. Dit doet de UvA door een cultuur te bevorderen waarin onderzoekers met elkaar samenwerken, problemen en oplossingen bespreken en eventuele fouten toegeven.

Toegankelijke vertrouwenspersonen

Het kan voorkomen dat er een vermoeden is van schending van wetenschappelijke integriteit. Studenten, medewerkers en andere belanghebbenden kunnen met vragen en zorgen over de wetenschappelijke integriteit terecht bij gemakkelijk toegankelijke vertrouwenspersonen. Die fungeren als eerste aanspreekpunt.

Duidelijke richtlijnen

Klachten over het schenden van de integriteit worden behandeld door de Commissie wetenschappelijke integriteit. Dit gebeurt op basis van de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit. Op facultair niveau en op het niveau van onderzoeksinstituten zijn er meer specifieke richtlijnen ten aanzien van de wetenschappelijke integriteit.

  • Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

    Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

    De UvA onderschrijft de principes uit de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit (VSNU 2018). De code verplicht de wetenschapsbeoefenaar niet alleen tot naleving van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, maar verplicht hem ook al het mogelijke te doen om de naleving ervan in zijn academische omgeving te bevorderen en te handhaven. Bij een veronderstelde schending van wetenschappelijke integriteit stelt de UvA altijd alle onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata ter beschikking voor controle, onder door het CvB vastgestelde vertrouwelijksheidscondities.

    Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit

    De European Code of Conduct for Research Integrity is voor de Europese onderzoeksgemeenschap het kader voor zelfregulatie. De Europese Commissie ziet de Code als een referentiedocument voor wetenschappelijke integriteit bij alle door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.