Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Centrale Diversity Office

Het Centrale Diversity Office wil graag dat jij je welkom en veilig voelt op de Universiteit van Amsterdam.

Een inclusieve en sociaal rechtvaardige universiteit

Wij onderkennen dat er meer kan worden gedaan om gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit te vergroten. Samen met de Diversity Officers van de faculteiten, het Diversity Team, vertegenwoordigers van de FSR met diversiteit in hun portefeuille, andere collega’s en de studentenpopulatie zet de Centrale Diversity Officer zich in voor een inclusievere en sociaal rechtvaardigere universiteit waar gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. We richten ons daarbij op etnische diversiteit en op gelijkwaardigheid en inclusie van bijvoorbeeld mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden, genders, geloof, seksuele geaardheden en functiebeperking.

Omdat elke faculteit een eigen identiteit en vraagstukken heeft, heeft elke faculteit een eigen Faculty Diversity Officer. In overleg met de facultaire gemeenschap geven zij vorm aan het diversiteitsbeleid van de faculteit.

Deel je ideeën

Lees over onze visie, doelstellingen, het team en de initiatieven die plaatsvinden in onze UvA-gemeenschap. We nodigen je van harte uit om van je te laten horen door een bericht te mailen naar onze ideeënbus. Naast een plaats om informatie te delen, willen we een veilige plek bieden aan medewerkers en studenten om zich op het gebied van diversiteit te kunnen uiten. We horen graag van je.

CDO Magazine

In dit magazine lees je over het CDO team, het jaarverslag van 2021, en de plannen voor 2022.