Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. prof. dr. R.P.C. (Rob) Cornelisse

Belastingrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Belastingrecht
Fotograaf: Isabel Nabuurs

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A.9.14
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Profiel

  Curriculum vitae

  Rob Cornelisse is sedert zijn voltooiing van de studie fiscale economie in 1983 (cum laude) verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij promoveerde in 1992 op het proefschrift "Enige fiscale aspecten van goodwill". In 1999 is hij benoemd tot hoogleraar belastingrecht. Sinds 1999 is hij voorzitter van de leerstoelgroep belastingrecht.Tevens is hij opleidingsdirecteur van de master fiscaal recht. Hij is als annotator verbonden aan het Fiscale weekblad FED alsmede de BNB. Hij is lid van de redactie van de FED en MBB. Daarnaast is hij als belastingadviseur verbonden aan Loyens & Loeff.

  Publicaties

  Klik op link voor overzicht van publicaties.

  Bereikbaarheid

  Secretariaat leerstoelgroep belastingrecht: 020-5253459;
  Privé: 035-5247633
  Mobiel: 06-57599278

 • Publicaties

  2018

  • Cornelisse, R. P. C. (2018). Advieskosten en toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7263), 1500-1502. [216]. [details]

  2017

  • Cornelisse, R. P. C. (2017). De fiscale gevolgen van het verbreken van de vennootschappelijke betrekkingen tussen de crediteur en de debiteur van een onzakelijke geldlening. Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7186), 489-493. [77]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). De verstrekking door een natuurlijk persoon van een converteerbare (obligatie)lening. Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7204), 1047-1050. [166]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). Tweetrapsmaking/tweetrapsschenking (fideï commis) en aanmerkelijk belang. Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7187), 508-512. [81]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). Vruchtgebruik op aandelen en toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7211), 1270-1274. [202]. [details]

  2019

  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Is het innen van de conserverende aanslag bij emigratie in strijd met de goede verdragstrouw? Weekblad voor Fiscaal Recht, 148(7281), 386-391. [65]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Objectief, subjectief of hybride? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(8), [410]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Verhoging ab-tarief en lenen bij de eigen BV. Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(10), 14-16. [65]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2019). Autonome uitleg begrip ondernemer, No. BNB 2019/25, No. 17/01640, Nov 30, 2018.
  • Cornelisse, R. P. C., (2019). Herinvesteringsreserve boekwinst verkocht pand voor funderingsherstel verhuurd pand, No. BNB 2019/40, No. 17/03603, Jan 11, 2019.

  2017

  • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Litjens, J. W. E., Mol-Verver, S. J., Mertens, A. L., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2017). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA. (2e ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2015

  • Cornelisse, R. P. C. (2015). Aanmerkelijk belang in een niet in Nederland gevestigde vennootschap en emigratie. Fiscaal Tijdschrift FED, 75(21), [85]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2015). Reactie op het artikel "De interest rate swap in drie fiscale sferen". Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7088), 366-367. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2015). Verstrekking van een onzakelijke geldlening door een natuurlijk persoon die geen aandeelhouder is in de aandeelhouder. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7093), 535-538. [details]

  2012

  • Cornelisse, R. P. C. (2012). Goed koopmansgebruik. (8 ed.) (Fed's fiscale brochures). Deventer: Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2012). Remigratie en AB. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(7), 1-3. [362]. [details]

  2011

  • Cornelisse, R. P. C. (2011). De 'Ruilarresten' revisited. MBB. Belastingbeschouwingen, 80(12), 508-513. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., & Derckx, G. J. W. M. (2011). De onzakelijke geldlening (door moeder aan dochter) bestaat niet: wel de onzakelijke investering. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6902), 488-489. [details]

  2010

  • Cornelisse, R. P. C. (2010). Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001). - 6e dr. (Fed fiscale brochures. IB). Deventer: Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2010). Enige reflecties over duurzame en eenduidige fiscale regelgeving. In H. P. A. M. van Arendonk, J. J. M. Jansen, & L. G. M. Stevens (Eds.), Wetgevingskunsten: vriendenbundel aangeboden aan Jan Kees Bartel, de fiscale kunstenaar, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Raad van State op 26 mei 2010 (pp. 63-72). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2008

  • Bon, W., & Cornelisse, R. P. C. (2008). Aandelen kunnen feitelijk [fiscaal] niet functioneren als vreemd vermogen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 137(6751), 137-143. [details]
  • Brüll, D., Zwemmer, J. W., & Cornelisse, R. P. C. (2008). Goed koopmansgebruik. (7 ed.) (Fiscale brochures. IB). Deventer: Kluwer. [details]

  2018

  • Cornelisse, R. P. C. (2018). Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001). (7e ed.) (Fed fiscale brochures). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). Enige bespiegelingen over art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(7), [359]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2018). Case note: HR (nr. 16/04243: Samenstel van overeenkomsten), No. ECLI:NL:HR:2017:3075, Dec 08, 2017. (BNB; Vol. 2018, No. 40).
  • Cornelisse, R. P. C., (2018). Case note: HR (nr. 17/00726: Herwaarderingswinst en herinvesteringsreserve), No. ECLI:NL:HR:2018:459, Mar 30, 2018. (BNB; Vol. 2018, No. 107).
  • Cornelisse, R. P. C., (2018). Case note: HR (nr. 17/01386: Kansspelbelasting), No. ECLI:NL:HR:2017:3130, Dec 15, 2017. (FED; Vol. 2018, No. 58).
  • Cornelisse, R. P. C., (2018). Case note: HR (nr. 17/05350: Pensioenverplichting en bedrijfsopvolgingsfaciliteit), No. ECLI:NL:HR:2018:1699, Sep 21, 2018. (BNB; Vol. 2018, No. 200).

  2017

  • Cornelisse, R. P. C. (2017). Conserverende aanslag bij emigratie en treaty override: acte claire? Fiscaal Tijdschrift FED, 2017(2), [8]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2017). Case note: HR (15/04760: Tonnageregime van toepassing op door de vennoot in CV ontvangen verkoopprovisie), No. 174, No. ECLI:NL:HR:2017:1236, Jul 07, 2017. (Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 18).
  • Cornelisse, R. P. C., (2017). Case note: HR (nr. 15/03451: Rekenrente bij waardering van een aan een pensioenverplichting soortgelijke verplichting. Verplichte gedeeltelijke vrijval), No. 5, No. ECLI:NL:HR:2016:2338, Oct 14, 2016. (Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 1).
  • Cornelisse, R. P. C., (2017). Case note: HR (nr. 16 04243: Vennootschapsbelasting; art. 3.25 Wet IB 2001), No. ECLI:NL:HR:2017:3075 , Dec 08, 2017.

  2016

  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Goed koopmansgebruik. (9 ed.) (Fed’s Fiscale brochures). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). De moeizame symbiose tussen lucratief belang en aanmerkelijk belang bij emigratie en overlijden. Weekblad voor Fiscaal Recht, 145(7128), 86-93. [14]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Onzakelijke geldleningen verstrekt door emigrerende AB-houders. Fiscaal Tijdschrift FED, 76(18), [92]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Reactie: Voorzien en reserveren voor groot onderhoud niet vanzelfsprekend (WFR 2016/9). Fiscaal Tijdschrift FED, 76(7), [32]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Tegengestelde bewegingen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(4), [484]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., & Lubbers, A. O. (2016). Goed koopmansgebruik en de vrijheid van de ondernemer. In C. Maas, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Systeem en symmetrie: Bavinck-bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016 (pp. 75-82). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2016). Case Note: HR (14/06531: Wettelijke waarderingsregels pensioenverplichtingen leiden tot winstneming bij vennootschap die haar feitelijke leiding naar Nederland heeft verplaatst), No. 50, No. ECLI:NL:HR:2015:3605, Dec 18, 2015. (BNB; Vol. 2016, No. 5).
  • Cornelisse, R. P. C., (2016). Case note: HR (nr. 13/04120: overdracht van pensioenverplichting in eigen beheer. Aan na-indexatie toe te rekenen deel niet aftrekbaar in het jaar van overdracht), No. 13, No. ECLI:NL:HR:2015:3079, Oct 16, 2015. (BNB; Vol. 2016, No. 2).
  • Cornelisse, R. P. C., (2016). Case note: HR (nr. 13/04121: wettelijke waarderingsregels leiden bij overname van pensioenverplichtingen tegen een rekenrente van minder dan 4% tot winstneming bij overnemer), No. 14, No. ECLI:NL:HR:2015:3082, Oct 16, 2015. (BNB; Vol. 2016, No. 2).
  • Cornelisse, R. P. C., (2016). Case note: HR (nr. 15/04483: Ook bij vervreemding bedrijfsmiddel tegen te lage waarde onttrokken winst kan in beginsel worden toegevoegd aan herinvesteringsreserve.), No. 222, No. ECLI:NL:HR:2016:280, Sep 16, 2016. (BNB; Vol. 2016, No. 22).
  • Cornelisse, R. P. C., (2016). Case note: HR (nr. 15/04912: Ook bij vervreemding bedrijfsmiddel tegen te lage waarde kan in beginsel worden toegevoegd aan de herinvesteringsreserve.), No. 223, No. ECLI:NL:HR:2016:2081, Sep 16, 2016. (BNB; Vol. 2016, No. 22).
  • Cornelisse, R. P. C., (2016). Case note: Rb. Den Haag (nr. SGR 15/2999: Geen step-up van verkrijgingsprijs van AB in een Nederland gevestigde vennootschap bij terugkeer vanuit België naar Nederland.), No. 28, No. ECLI:NL:RBDHA:2015:13754, Nov 17, 2015. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 6).

  2015

  • Cornelisse, R. P. C. (2015). BEPS: quo vadis Nederland? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(4), 1-2. [431]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2015). Case note: HR (13/06123: Bij uitkoop disfunctionerende vennoot moet de betaalde uitkoopsom geheel worden geactiveerd, tenzij de bedrijfswaarde van hetgeen is verkregen lager is), No. 77, No. ECLI:NL:HR:2014:3597, Dec 19, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 8). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2015). Case note: HR (14/01521: Geruisloze inbreng met terugwerkende kracht; incidenteel fiscaal voordeel), No. 144, No. ECLI:NL:HR:2015:1257; ECLI:NL:PHR:2014:1955, May 22, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 14). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2015). Case note: HR (14/02141: Vermogensetikettering woon-winkelpand met verhuurde bovenwoning; bewijslastverdeling), No. 105, No. ECLI:NL:HR:2015:557, Mar 13, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 10). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2015). Case note: HR (14/05914: Verliesverrekening fiscale eenheid; begrip ‘jaar’ werkt door naar regels voor verliesverrekening), No. 188, No. ECLI:NL:HR:2015:1779, Jul 10, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 18). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2015). Case note: HR (zaaknr. 13/01800: Financieringsrente moet in aanmerking worden genomen bij beoordeling of organisatie van kapitaal en arbeid een onderneming is), No. 17, No. ECLI:NL:HR:2014:3209; ECLI:NL:PHR:2014:41, Nov 14, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 2). [details]

  2014

  • Cornelisse, R. P. C. (2014). Starters en de gebruikelijkloonregeling. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(5), 1-2. [524]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/02793, LJN BZ5138: marketmaker-arrest), No. 36, No. ECLI:NL:HR:2014:635; ECLI:NL:PHR:2013:BZ5138, Mar 21, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 10). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/02977: extra standaardvoorwaarde bij geruisloze omzetting door buitenlands belastingplichtige niet strijdig met vrijheid van vestiging of Overeenkomst Nederland-Duitsland), No. 25, No. ECLI:NL:HR:2013:1670, Dec 13, 2013. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 3). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/04575: herinvesteringsreservelichaam, herinvestering in zelfde boekjaar, fraus legis), No. 172, No. ECLI:NL:HR:2014:1181, May 23, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/05645: herinvesteringsreservelichaam, samenloop met ontvoeging uit fiscale eenheid, fraus legis), No. 171, No. ECLI:NL:HR:2014:1186, May 23, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/00215: herinvesteringsreservelichaam, moment waarop bedrijfsmiddel kan worden geactiveerd, fraus legis), No. 173, No. ECLI:NL:HR:2014:1187, May 23, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/00280: herinvesteringsreservelichaam, herinvestering in zelfde boekjaar, boekwaarde-eis), No. 174, No. ECLI:NL:HR:2014:1092, May 23, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/01647: herinvesteringsreservelichaam, moment herinvesteren), No. 175, No. ECLI:NL:HR:2014:1188, May 23, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/01702: herinvesteringsreserve, geen toepassing ruilarresten indien boekwinst kan worden gereserveerd), No. 176, No. ECLI:NL:HR:2014:1183, May 23, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/02154: herinvesteringsreservelichaam, nader onderzoek nodig naar tijdstip belangwijziging en tijdstip herinvesteren, na verwijzing kan ook fraus legis aan de orde komen), No. 177, No. ECLI:NL:HR:2014:1189, May 23, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/02325: herinvesteringsreservelichaam, samenloop herinvestering met ontvoeging fiscale eenheid, tijdstip belangwijziging en tijdstip herinvesteren, fraus legis), No. 178, No. ECLI:NL:HR:2014:1190, May 23, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 16). [details]

  2013

  • Cornelisse, R. P. C. (2013). Bijzonder aandeel en fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(7), 1-2. [291]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2013). De particulier in de inkomstenbelasting. §2.3.5: De belastbare inkomsten uit eigen woning. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 132-146). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/05078, LJN BX6705), No. 21, Nov 09, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 2). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/01957, LJN BX9148), No. 138, No. ECLI:NL:HR:2013:BX9148; ECLI:NL:PHR:2013:BX9148, Mar 08, 2013. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 13). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/05870: herinvesteringsvoornemen op concernniveau niet zonder meer voldoende om herinvesteringsvoornemen bij concernvennootschap aan te nemen), No. 213, No. ECLI:NL:HR:2013:195, Aug 09, 2013. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 19). [details]

  2012

  • Cornelisse, R. P. C., (2012). Case note: HR (10/03774, LJN BQ6163: vorming administratiekostenreserve voor verplichtingen van verzekeraar in latere jaren is in overeenstemming met goed koopmansgebruik), No. 17, Nov 11, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 2). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/01694, LJN BV1386), No. 115, Jan 20, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 9). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/03228, LJN BR6294: organisator muziekfestival drijft onderneming en is geen vrijgesteld maatschappelijk of sociaal lichaam), No. 226, Jun 22, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 17). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/03128, LJN BW0191), No. 211, May 11, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/03804, LJN BX0947), No. 315, Oct 12, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 24). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/03880, LJN BW4186: geen toepassing van de faciliteit van de geruisloze omzetting; in casu geen bedrijfsverplaatsing maar staking van de onderneming), No. 67, Apr 27, 2012. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2012, No. 13). [details]

  2011

  • Cornelisse, R. P. C. (2011). Aanmerkelijk belang; conserverende aanslag en verkrijgingsprijs. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(8), 1-2. [378]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2011). Case note: HR (Belastingkamer) (zaaknr. 10/02641, LJN BP7993: Terugbetalingsverplichtingen mogen voor het nominale bedrag worden gepassiveerd en het oordeel van het hof met betrekking tot de afschrijvingen op de investeringen in de golfbaan en de driving range is onvoldoende gemotiveerd), No. 92, No. ECLI:NL:HR:2011:BP7993; ECLI:NL:PHR:2011:BP7993, Sep 23, 2011. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2011, No. 18/19). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/00332, LJN BL7968: etikettering woongedeelte van ongesplitst woon-winkelpand), No. 3, Sep 17, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011, No. 1). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/01513, LJN BL2098: huurgarantiearrest), No. 2, Dec 03, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2011, No. 1). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/01580, LJN BO7489: zowel de inbrenger als de BV kunnen ook na het onherroepelijk zijn van de beschikking, respectievelijk na de aanvaarding, de juistheid van de voorwaarden nog ter discussie stellen), No. 16, Dec 17, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2011, No. 3). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/03831, LJN BP8945), No. 190, Mar 25, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011, No. 15). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/05128, LJN BO0399: gedeeltelijke staking behoeft geen beletsel te zijn voor vorming herinvesteringsreserve voor bij die gedeeltelijke staking behaalde boekwinst), No. 20, Oct 15, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011, No. 2). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2011). Case note: HR (zaaknr. 10/02789, LJN BT2288), No. 287, Sep 23, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011, No. 23). [details]

  2010

  • Cornelisse, R. P. C. (2010). Fiscale grensverkenning. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(8), 1-2. [429]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/02949, LJN BJ7943), No. 147, Feb 05, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 10). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/04388, LJN BK4524: ondernemerschap maat in stille maatschap), No. 54, Nov 27, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 4). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2010). Case note: HR (zaaknr.: 08/04843, LJN BJ7956: exploitatie van een windturbine vormt in dit geval het drijven van een onderneming), No. 244, Apr 25, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 16). [details]

  2009

  • Cornelisse, R. P. C. (2009). Naar een beter vestigingsklimaat? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(9), 1-3. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). Naar een beter vestigingsklimaat? Weekblad voor Fiscaal Recht, 138(6821), 911-912. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). Over de Al Qaedaroute en de nieuwe Balkenende-norm. Fiscaal Tijdschrift FED, 69(10), 3-4. [46]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). Trust me. Weekblad voor Fiscaal Recht, 138(6834), 1391-1392. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2009). Case note: HR (nr. 08/00716: geldlening, opgenomen voor aflossing van zakelijke schulden, gaat bij staking over naar privévermogen), No. 311, Oct 09, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 24). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2009). Case note: HR (nr. 42927: deelvisser is in dit geval geen ondernemer: openbare maatschap), No. 98, Nov 14, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 9). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2009). Case note: HR (nr. 43550: vordering tot schadevergoeding jegens advocaat: gegrond op optreden in zakelijke sfeer of in privésfeer?), No. 40, Nov 21, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 4). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2009). Case note: HR (nr. 43744), No. 239, Jul 10, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 19). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2009). Case note: HR (nr. 43825: geen aparte afschrijving op aardappelteeltrechten (zetmeelquotum)), No. 308, Sep 18, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 24). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2009). Case note: HR (zaaknr. 07/10313, LJN BF0389), No. 117, Feb 20, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 10). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2009). Case note: HR (zaaknr. 07/11792, LJN BJ1975), No. 86, Jul 10, 2009. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2009, No. 17). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2009). Case note: HR (zaaknr. 44 072, LJN BB5878: foutenleer niet van toepassing indien en voor zover het vermogensbestanddeel, waarvan activering ten onrechte achterwege is gebleven, geen onderdeel meer uitmaakt van het ondernemingsvermogen en aldus niet leidt tot een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van het voorafgaande jaar), No. 51, Feb 13, 2009. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2009, No. 11). [details]

  2008

  • Cornelisse, R. P. C., (2008). Case note: HR (nr. 42935: afschrijving op pachtrecht berust deels op niet-zakelijke overwegingen), No. 185, No. ECLI:NL:HR:2008:AZ4856, May 09, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2008, No. 15). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2008). Case note: HR (nr. 42970: volledig gedekt geschreven callopties, goed koopmansgebruik, samenhangende waardering), No. 26, No. ECLI:NL:HR:2007:AZ7371, Nov 16, 2007. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2008, No. 3). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2008). Case note: HR (nr. 43056: uitstel winstneming tot levering nu risico eerst bij levering op koper overgaat), No. 134, No. ECLI:NL:HR:2008:AZ6894, Jan 25, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2008, No. 11). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2008). Case note: HR (nr. 43266: herinvesteringsreserve ter zake van vervreemde landbouwgrond, belang investeringsvoornemen), No. 271, No. ECLI:NL:HR:2008:BD3172, Aug 08, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2008, No. 21). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2008). Case note: HR (nr. 43497: volledig gedekt geschreven callopties, goed koopmansgebruik, samenhangende waardering), No. 74, No. ECLI:NL:HR:2008:BA4720, Jan 18, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2008, No. 6). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., (2008). Case note: HR (nr. 43534: dotatie aan vervangingsreserve: de netto-opbrengst bij vervreemding), No. 223, No. ECLI:NL:HR:2008:BA6418, Jun 06, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2008, No. 18). [details]
  • Cornelisse, R. P. C., de Haan, A., Hennuin, R. L. R., Marres, O. C. R., Snel, F. P. J., Wattel, P. J., & van Weeghel, S. (2008). Hoofdzaken belastingrecht. - 10e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  Mediaoptreden

  • Cornelisse, R. (15-02-2017). Contra legem handelen van de belastingdienst. Contra legem handelen van de belastingdienst, FED Fiscale ergernissen.

  Andere

  • Cornelisse, R. (participant) (24-2-2017). Fiscale referenda, liever niet?, FED Fiscale ergernissen (other).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Loyens & Loeff
   Of Counsel
  • Stichting Belastingwinkel Amsterdam
   Lid van de Raad van Advies
  • B & S Group S.A.
   member of the Supervisory board
  • Vakgroepfonds Belastingrecht UvA
   Voorzitter van het Bestuur