Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. E.M.P. (Lia) van Gemert

Historische Nederlandse letterkunde
Faculteit der Geesteswetenschappen
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
Postadres
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Prof.dr. Lia van Gemert (1958) was van 2007 tot haar emeritaat in 2020 hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde en directeur van het toenmalige Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age aan de UvA (sinds 2021 the Amsterdam Centre for Studies in Early Modernity (ACSEM)). Eerder was ze hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde aan de RUN (1995-2000) en de UU (2000-2007). Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de UU, waar ze in 1990 promoveerde op het proefschrift Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625. Tot 2005 was ze UD Vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de UU en docent Nederlandse letterkunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

  In haar onderzoek staan de dynamiek van het literaire leven en de wisselwerking tussen literatuur en maatschappij in de periode 1500-1850 centraal. Ze publiceerde over verschillende auteurs en genres (epos, toneel, lyriek, emblematiek, proza en artesliteratuur), over genderproblematiek en historiografische kwesties. Daarnaast besteedde ze aandacht aan mogelijkheden voor valorisatie van onderzoek voor breder publiek en didactisering van academische kennis voor het voortgezet onderwijs. Ze maakte verschillende delen in de reeks Tekst in Context (AUP) en werkte mee aan de online Literatuurgeschiedenis voor het voortgezet onderwijs (16e en 17e eeuw). In 2010 gaf ze met een internationaal team een tweetalige bloemlezing met inleiding uit over Nederlandse en Vlaamse schrijfsters: Women's Writing from the Low Countries 1200-1875 (AUP). Ze was PI in de onderzoeksprojecten Creative Amsterdam an E-Humanities Perspective en Golden Agents. Creative Industries and the making of the Dutch Golden Age.

  Ze was redactielid van Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age (AUP), Dokumentaal, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de reeksen Griffioen, Amazone en Delta. Ze was lid van de Adviesraad van het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland (KNAW) en de Adviesraad van de Taalunie reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Ze was voorzitter van de Commissie voor Letterkundige Opdrachten van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, bestuurslid van de Werkgroep Zeventiende Eeuw, de Werkgroep Achttiende Eeuw, de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne tijd, de Stichting Petronella Moens, de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken en de Stichting Bredero 2018. Voor haar activiteiten bij de herdenking van Bredero’s 400ste sterfjaar ontving ze in 2019 de Valorisatieprijs van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA.

 • Boeken

  2014 Vondels Joseph, een bijbelse tragedie. Lia van Gemert, Sabine Muller, Marijke de Vos en Roland de Bonth. Amsterdam, Amsterdam University Press. Tekst in Context 11. 128 pp., ill. ISBN 978-90-8964-526-5.

  In Vondels Joseph, een bijbelse tragedie maakt de lezer kennis met de oudtestamentische Joseph, een goudeerlijke en naïeve jongen van zeventien. Hij is de oogappel van zijn vader, Jakob, maar zijn broers haten hem en willen hem uit de weg ruimen. Vondel zet met beeldrijke taal de broeierige sfeer in het gezin neer. Onafwendbaar nadert een huiveringwekkende ontknoping.

  Voor dit deel in de reeks Tekst in Context is Joseph in Dothan (1640) bewerkt. Het stuk trok in de Gouden Eeuw volle zalen en was een van Vondels succesvolste tragedies. Dankzij thematische toelichtingen en pakkende illustraties krijgen de bijbelse dynastie van Abraham, de theatercultuur in Vondels tijd en de sociaaleconomische omstandigheden in de Nederlandse Republiek ruim aandacht. De opdrachten voor de leerlingen zijn thematisch opgezet en worden in de docentenhandleiding toegelicht en uitgewerkt.

  2012 Sara B., een rebelse vrouw uit de Verlichting. Marleen de Vries, Karel Bostoen en Lia van Gemert, m.m.v. Rianne Bos en Arien op ’t Land. Amsterdam, Amsterdam University Press. Tekst in Context 10. 108 pp., ill. ISBN 978-90-8964-351-3.

  De zelfverzekerde jonge vrouw Sara Burgerhart ontvlucht het huis van haar vrekkige tante en huurt een kamer in Amsterdam. Ze geniet met vriendinnen intens van haar vrijheid. Aan aandacht van mannen geen gebrek. Maar Sara wil zich niet binden, hoewel ze de aristocratische R. stiekem wel leuk vindt. Dat hij een gewetenloze rokkenjager is, ontgaat haar, evenals het feit dat ze vijanden heeft. Hoe loopt dit verhaal over liefde en verraad af?
  Al meteen bij verschijning in 1782 omarmde het publiek de briefroman Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart massaal. Het boek was de doorbraak voor het romangenre in Nederland. De schrijfsters Elisabeth Wolff en Agatha Deken laten de lezer nog altijd bijna terloops kennismaken met kernthema’s uit de Nederlandse Verlichting. Hoe belangrijk is opvoeding voor naïeve meiden als Sara of verwende jongemannen als R.? Hoe creëer je een maatschappij waarin niemand ontspoort? Wat te doen met godsdienstfanatici? En welke positie hadden broodschrijfsters als Wolff en Deken?
  Deze nieuwe editie brengt de belangrijkste brieven in moderne hertaling en plaatst de roman in de context van de achttiende-eeuwse Verlichting. Met opdrachten voor de leerlingen en docentenhandleiding.

  2010 Women’s Writing form the low Countries 1200-1875. Editors: Lia van Gemert (chief ed.), Lia van Gemert, Dieuwke van der Poel, Olga van Marion, Hermina Joldersma, Riet Schenkeveld-van der Dussen. Amsterdam, Amsterdam University Press. 624 pp., ill. ISBN 978-90-8964-129-8.

  This landmark bilingual Dutch-English anthology introduces women’s writing in the Low Countries from 1200 to 1875 through a variety of texts characterised by the religious, social, political and feminist engagement of their authors, as well as their extraordinary artistic achievement. Dutch and Flemish female writers produced work of ardent religious passion, ranging from medieval mysticism through the scathing anti-Reformation polemic to pious Anabaptist reflections. Other writers addressed current social and political debates or demonstrated fierce feminist engagement. Talented authors made important contributions to established genres such as the sonnet and the social novel or introduced new ones, like the epistolary novel. This invaluable volume, the first of its kind, explores and illustrates women’s historical involvement in the literary world of the Low Countries, their opportunities and hindrances, and the experiences, which found their way into women’s texts.

  P.C. Hooft, Warenar. Geld en liefde in de Gouden Eeuw. Samenstelling Lia van Gemert en Marijke Meijer Drees i.s.m. Karel Bostoen en Marijke Barend-van Haeften. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002. Tekst in Context 6. 96 pp., ill. ISBN 90-5356-555-8.

  Studieboek voor het voortgezet onderwijs (incl. Studiehuis). Moderne vertaling van het blijspel Warenar van P.C. Hooft, met toelichtingen en illustraties.  De theatercultuur in de Gouden Eeuw, de huwelijksgewoonten en het sociale vraagstuk van armoede en rijkdom krijgen ruim aandacht. Bij dit boek is een docentenhandleiding verschenen, met toelichting op de methode en antwoorden bij de opdrachten. Deze handleiding is verkrijgbaar bij Amsterdam University Press .

  Writing the history of women's writing. Toward an international approach. Ed. S. van Dijk, L. van Gemert, S. Ottway. Amsterdam, KNAW, 2001. 276 p., ill. ISBN 90-6984-293-0.

  Congresbundel met artikelen over de status quaestionis in het onderzoek naar de rol van vrouwen in het literaire bedrijf in vroegmodern Europa. Bijdragen over schrijfsters, uitgeefsters, literaire personages, lezeressen en theorievorming. Bijdragen over het actuele onderzoek naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Scandinavië en Hongarije.

  Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600-1800. Samenstelling K. Bostoen, M. Barend-van Haeften, M. Roos, M. Meijer Drees en L. van Gemert. Amsterdam, Amsterdam University Press 2001. Tekst in Context 5. 104 pp., ill. ISBN 90-5356-476-4.

  Studieboek voor hetvoortgezet onderwijs (incl. Studiehuis). Thematische bloemlezing uit reisverslagen en reisverhalen vanuit de Nederlandse Republiek naar het buitenland tussen 1600 en 1800. In de vijf vertaalde en rijk geïllustreerde verhalen (over reizen naar Nova Zembla, Noord-Afrika, Zuid-Afrika, Indië en Australië) ligt de nadruk op de beeldvorming over de buitenlandse volken en de mate van literariteit in de verslaggeving. De opdrachten (over woord en beeld) zijn door de leerlingen individueel en groepsgewijs uitvoerbaar. Ze spelen in op het verwerken van kennis, en op analytische en creatieve vaardigheden. Hierbij is ook een docentenhandleiding verschenen, met toelichting op de methode en antwoorden bij de opdrachten. Deze handleiding is verkrijgbaar bij Amsterdam University Press.

  M. Barend-van Haeften, K. Bostoen, L. van Gemert, M. Meijer Drees, Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000. Tekst in Context 4. 104 pp., ill, cd. ISBN 90-5356-440-3.

  Studieboek voor het voortgezet onderwijs (incl. Studiehuis). Thematisch overzicht van de cultuur in Nederland tussen 1500 en 1700 aan de hand van 21 liedjes over oorlog, liefde, godsdienst, zeemansleven, maatschappijkritiek en feestcultuur. De in modern Nederlands herspelde teksten gaan vergezeld van een vertaling en van toelichtingen in woord, beeld en muziek (cd). De opdrachten (over woord, beeld en muziek) zijn door de leerlingen individueel en groepsgewijs uitvoerbaar. Ze spelen in op het verwerken van kennis, en op analytische en creatieve vaardigheden. Hierbij is ook een docentenhandleiding verschenen, met toelichting op de methode en antwoorden bij de opdrachten. Deze handleiding is verkrijgbaar bij Amsterdam University Press.

  Hans Bots en Lia van Gemert (red.), Schelmen en prekers. Genres en de transmissie van cultuur in vroegmodern Europa. Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 1999. 236 pp., ill. ISBN 90-75697-27-9.

  In zeven artikelen wordt uit verschillende Letterendisciplines (kunstgeschiedenis, geschiedenis, Duits, Engels, Nederlands) gedemonstreerd hoe vroegmoderne kunstenaars genres gebruikten om hun artistieke, intellectuele en morele boodschap uit te dragen. Voor bestellingen: beerens@telebyte.nl

  P.C. Hooft, Granida. Met inl. en aant. door L. van Gemert en een bijdrage over de melodieën door L.P. Grijp. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1998 (2e druk 2002). 116 pp., ill. ISBN 90-5356-264-8.

  Tekstuitgave met liederen (in muzieknotatie) en commentaar van Hoofts Granida. Met een inleiding over de ideologische structuur van het toneelstuk en een karakterisering van de bijdrage van Hooft aan het Nederlandse toneel van de Gouden Eeuw. De liederen worden toegelicht door L.P. Grijp. Zie ook: http://www.aup.nl/ .

  Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Red. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, K. Porteman, E.M.P. van Gemert, P. Couttenier. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997. ISBN 90-5356-268-0.

  Karakterisering en overzicht van het vrouwelijk schrijverschap in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tussen 1550 en 1850. Na een synthetiserende, thematische inleiding volgen biografische en analyserende lemmata van 160 schrijfsters, die vergezeld gaan van een in modern Nederlands herspelde keuze uit hun werk. Zie ook: http://www.aup.nl/ .

  Norse negers. Oudere letterkunde in 1996. Inaugurele rede. Nijmegen, Uitgeverij KU Nijmegen, 1996. 31 pp. ISBN 90 5710 014 2.

  Rede over de status quaestionis van het onderzoek naar de Nederlandse letterkunde uit de vroegmoderne tijd. Aan de orde komen: 1. de consequenties van ahistorische analysemethoden voor de historische letterkunde (demonstratieobject: Vondel, Adam in ballingschap ); 2. de consequenties van canondoorbreking (demonstratieobject: P. Moens, Johanna Gray en A. van Overstraten, Dolsey en Amelia ); 3. de consequenties van 1 en 2 voor studiemateriaal in het voortgezet onderwijs.

  Joh. van Beverwijck, De schat der gezondheid. Samenstelling Lia van Gemert. Amsterdam 1992. Griffioen.

  Bloemlezing in modern Nederlands uit de medische encyclopedie Schat der gesontheyt, Schat der ongesontheyt, Heel-konste van de zeventiende-eeuwse Dordtse huisarts J. van Beverwijck. Met nawoord over de aard en achtergronden van het werk. Voor bestellingen: verkoop@querido.nl  

  Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625. Deventer 1990, dissertatie.

  Synthetisch overzicht van de functies van de rei in Nederlandstalig toneel tussen 1556 en 1625. Uit de analyse van ca. 80 drama's blijkt dat slechts een kleine groep auteurs (m.n. Hooft, Vondel en Coster) tot 1625 bewust zocht naar een inhoud en vormgeving van het klassieke koor voor het contemporaine drama. De invloed van aristotelische toneeltheorie is nagenoeg afwezig; of de senecaans-scaligeriaanse lijn wel van veel belang geacht werd, valt niet eenduidig vast te stellen. Inhoudelijk overheersen moralisatie en verwoording van emotionaliteit; in de vormgeving zijn vrouwengroepen dominant.

 • Publicaties, recensies, lezingen, redacties

  Vooraf

  Een deel van de publicaties van Lia van Gemert is digitaal beschikbaar. Als dit het geval is, vindt u bij de vermelding van de publicatie een hyperlink naar het betreffende bestand. De digitalisering is deels gefaciliteerd door Igitur, het digitaal-wetenschappelijk archief van de Universiteit van Utrecht. Met dank aan Jan de Boer, Ivo Nieuwenhuis en Ingeborg Canisius.

 • Promoties

  2022

  • R. Jagersma, Pamflethandel. Productie, distributie en consumptie van pamfletten in de Nederlandse Republiek rond 1700. Amsterdam, UvA. 11 mei 2022. Supervisie: prof.dr. E.M.P. van Gemert, dr. P. Dijstelberge.
    
  • L.A. van der Deijl, A New Language for the Natural Light. Translating the New Philosophy in the Dutch Early Enlightenment (1640-1720). Amsterdam, UvA. 29 september 2022. Supervisie: prof.dr. E.M.P. van Gemert, prof.dr. A.P.J. van den Bosch.

  2019

  • Trude Dijkstra: The Chinese imprint. Printing and Publishing Chinese Religion and Philosophy in the Dutch Republic 1595-1700. Amsterdam, 23 oktober 2019. Supervisie: Lia van Gemert, Thijs Weststeijn.

  2016

  • David Kromhout: Humanists and Calvinists in Seventeenth-Century Academic Leiden. Amsterdam, 13 april 2016. Supervisie: Lia van Gemert, Giel van Gemert (RUN)

  2015

  • Marrigje Paijmans: Dichter bij de waarheid. Parrhesia en dramatisering in het werk van Joost van den Vondel. Amsterdam, 11 november 2015. Supervisie: Lia van Gemert, Frans Blom, Frans-Willem Korsten (EUR)

  2014

  • Irena Ajdinović: Five Osmans. The Ottoman Crisis of 1622 in Early Seveteenth-Century Literature. Amsterdam, 9 december 2014. Supervisie: Lia van Gemert, Henk van Nierop

  2012

  • Enny de Bruijn: Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacobus Revius 1586-1658. Utrecht, 8 mei 2012. Supervisie: Lia van Gemert, Frits van Oostrom

  2010

  • Roeland Harms: Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw. Utrecht, 16 september 2010. Supervisie: Maarten Prak, Lia van Gemert, Jeroen Salman

  2009

  • Peter Boot: Mesotext. Digitised Emblems, Modelled Annotations and Humanities Scholarship. Utrecht, 20 november 2009. Supervisie: Lia van Gemert, Arie Jan Gelderblom, Frans Wiering (Informatica en Computerwetenschappen)
    
  • Marcel van den Broecke: Ortelius' Theatrum Orbis Terrarum (1570-1641).  Characteristics and development of a sample of on verso map texts. Utrecht, 20 februari 2009. Supervisie: Arpad Orban, Lia van Gemert, Peter van der Krogt (Geowetenschappen)

  2008

  • Clazina Dingemanse: Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in praatjespamfletten (ca. 1600-1750). Utrecht, 27 juni 2008. Supervisie: Lia van Gemert, Marijke Meijer Drees

  2007

  • Marco Prandoni: Een mozaïek van stemmen. Verbeeldend lezen in Vondels Gysbreght van Aemstel. Utrecht, 30 november 2007. Supervisie: Lia van Gemert
    
  • Kristine Steenbergh: Wild Justice: the Dynamics of Gender and Revenge in Early Modern English Drama. Utrecht, 22 juni 2007. Supervisie: Peter de Voogd, Lia van Gemert, Ton Hoenselaars
    
  • Joost Vrieler: Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse pamfletten. Utrecht, 12 januari 2007. Supervisie: Lia van Gemert, Marijke Meijer Drees

  2000

  • Mariken Goris: Boethius in het Nederlands. Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II. Nijmegen, 24 oktober 2000. Supervisie: Lia van Gemert, Paul Wackers
    
  • Christien Dohmen: In de schaduw van Scheherazade. Oosterse vertellingen in achttiende-eeuws Nederland. Nijmegen, 15 september 2000. Supervisie: Lia van Gemert, Piet Buijnsters

  In voorbereiding

  • Oeds van Middelkoop: Een didactiek voor dieper begrip van literair-historische teksten in de vwo-bovenbouw. Supervisie: Lia van Gemert, Erwin Mantingh
    
  • Sabine Muller: Netwerken rond de Amsterdamse schouwburg 1638-1672. Supervisie: Lia van Gemert, Frans Blom, Paul Dijstelberge

   

 • Publicaties

  2023

  • van Elk, M., & van Gemert, L. (2023). Early Modern Women Writers in the Dutch Republic. In P. Pender, & R. Smith (Eds.), The Palgrave Encyclopedia of Early Modern Women's Writing (Live ed.). Palgrave Macmillan. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01537-4_10-2 [details]
  • van Gemert, E. M. P. (2023). recensie van: Marleen de Vries, Verlicht en vilein. Een biografie van achttiende-eeuws Nederland. Amsterdam, Balans 2023. 512 pp, ill. Prijs: € 34,95. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 46(2), 206-208.
  • van Gemert, L. (2023). Puzzelen met een Duitse bestseller op de Nederlandse markt. In T. Dijkstra, R. Jagersma, & L. Kuitert (Eds.), Onder druk wordt alles chaos: Boekgeschiedenissen tussen orde en wanorde (pp. 176-185). Uitgeverij Armorica. [details]
  • van Gemert, L., & van der Deijl, L. (2023). Not Just a Love Story: The Dutch Translations of John Barclay’s Argenis. In C. van der Haven, Y. Desplenter, J. A. Parente Jr., & J. Bloemendal (Eds.), Literature without Frontiers: Transnational Perspectives on Premodern Literature in the Low Countries, 1200-1800 (pp. 31-56). (Brill's Studies in Intellectual History; Vol. 346). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004544871_003 [details]

  2022

  2020

  • van Gemert, L. (2020). Un nuovo inizio per il teatro di Amsterdam. In R. Dagnino, & M. Prandoni (Eds.), Civiltà letteraria neerlandese: Aurote, testi e contesti dal Medioevo a oogi (pp. 118-135). Editore Ulrico Hoepli. [details]

  2019

  • van Gemert, L. (2019). 1618 - Paniek in de Republiek: Introductie. Jaarboek de zeventiende eeuw, 2019, 9-12. [details]

  2018

  • van Gemert, E. M. P. (2018). Het talent van Bredero. VakTaal, 31(3), 18-19.
  • van Gemert, L. (2018). [Review of: L. van Deinsen (2016) The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity]. Early Modern Low Countries , 2(1), 141-142. https://doi.org/10.18352/emlc.56 [details]

  2015

  • van Gemert, L. (2015). Simpele romans over moeilijke problemen: het werk van Cornelia van der Weyde en Jean des Villates. In M. Dowlaszewicz, J. Skubisz, & J. Urbaniak (Eds.), De deught behoeft geen loftrompet: feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van prof. dr. habil. Stefan kiedron (pp. 253-271). Neisse Verlag. [details]

  2021

  2017

  • van Gemert, E. M. P. (Editor), Wormgoor, B. (Editor), & Harmsen, A. (Editor) (Eds.). (2017). A. de Koningh, Spel van sinne. Amsterdam, 1617. Web publication or website, Leiden University. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton

  2016

  2015

  2015

  2021

  • van Gemert, E. M. P. (2021). The Dutch and their criminals. Paper presented at Modern Language Association Conference (MLA 2020), Seattle, United States.

  2019

  • van Gemert, E. M. P. (2019). De grenzen van het fatsoen. Poëzie en gender in de zeventiende eeuw. Paper presented at Hij/zij in de Nederlandse literatuur, Amsterdam, Netherlands.
  • van Gemert, E. M. P. (2019). Een ereschuld ingelost: Een website voor Hoofts Nederlandsche Historien. Paper presented at Opening website P.C. Hoofts Nederlandsche Historien, Amsterdam, Netherlands.
  • van Gemert, E. M. P. (2019). Elke tijd haar Dolle Mina’s. Paper presented at Tilt Festival , Tilburg, Netherlands.
  • van Gemert, E. M. P., Noordegraaf, J. J. (Ed.), Rasterhoff, C. (Ed.), & Jongen, N. W. E. (2019). Investigating Dutch 18th-century female authorship and paving the way for an Amsterdam Time Machine: Engaging students in research and dissemination projects. Paper presented at Women readers finding their literary foremothers, The Hague, Netherlands.

  2018

  • van Gemert, E. M. P., & van der Deijl, L. A. (2018). Verschillende manieren van lezen: Nederlandse Argenis-vertalingen in de zeventiende eeuw. Paper presented at Studiemiddag: De boeken- en krantenwereld in de zeventiende eeuw, Amsterdam, Netherlands.

  2016

  • Jansen, J., & van Gemert, E. M. P. (2016). Het werkveld tussen academische lesstof en populariserend product: Cursus: `Historische letterkunde vandaag' .

  2015

  • van Gemert, E. M. P. (Author), & Nijboer, H. (Author). (2015). Oh Die Zee. Performance, Anthos Amsterdam.

  Prijs / subsidie

  Mediaoptreden

  Tijdschriftredactie

  • van Gemert, E. M. P. (editor) (2015). Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks = Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age (Journal).
  • van Gemert, E. M. P. (editor) (2014-2015). Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks = Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age (Journal).
  • van Gemert, L. (member of editorial board) (2007-2016). Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks = Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age (Journal). http://nl.aup.nl/books/9789089647023-painting-and-publishing-as-cultural-industries.html

  Spreker

  • van Gemert, L. (speaker) (19-10-2022). Lezers uit de zeventiende eeuw (Cursus: De lezer door de eeuwen heen: wie las wat, waar en waarom), Illustere School UvA.
  • van Gemert, L. (speaker) (13-10-2021). Tussen leven en dood’. Cursus Literaire verbeeldingen van gezondheid, ziekte en dood, Illustere School UvA. https://is.uva.nl/shared/programmas/nl/open-programmas-is/literaire-verbeeldingen-van-gezondheid-ziekte-en-dood/literaire-verbeeldingen-van-…
  • van Gemert, L. (speaker) (22-4-2021). Recent developments in Dutch Golden Age studies; Roundtable ‘Creating and recreating, Renaissance Society of America. https://rsa.confex.com/rsa/21virtual/meetingapp.cgi/Session/4758
  • van Gemert, L. (speaker) & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (31-10-2018). Stad en land in de zeventiende eeuw, Stad en natuur in de literatuur, Amsterdam. http://is.uva.nl/content/evenementen/evenementen/2018-2019/semester-1/stad-en-natuur-in-de-literatuur.html?1549565107717
  • van Gemert, L. (speaker) & Jansen, J. (speaker) (18-8-2018). Bredero. Een kleurrijke Amsterdammer uit de Gouden Eeuw, Bredero. Een kleurrijke Amsterdammer uit de Gouden Eeuw, Amsterdam.
  • van Gemert, L. (speaker) (13-8-2018). Op zoek naar Bredero, Grachtenfestival 2018, Amsterdam. https://youtu.be/kvYI5lWvfaM
  • van Gemert, L. (speaker) (26-5-2018). Bredero's mooiste: Nu dobbert mijn liefje, Bredero week Un. Wroclaw, Wroclaw.
  • van Gemert, L. (speaker) (24-5-2018). De rebelse Oranjes in de literatuur van de Gouden Eeuw, Bredero week Un. Wroclaw, Wroclaw.
  • van Gemert, L. (speaker) (23-5-2018). De wereld van Bredero, Bredero week Un. Wroclaw, Wroclaw.
  • van Gemert, L. (speaker) (23-5-2018). Roken, goed voor u! Burleske humor in de zeventiende eeuw, Bredero week Un. Wroclaw, Wroclaw.
  • van Gemert, L. (speaker) (22-5-2018). Wie was Bredero?, Bredero week Un. Wroclaw, Wroclaw.
  • van Gemert, L. (speaker) (26-4-2018). Daar heb je die gekke Warenar weer!, Bredero week universiteiten Budapest, Budapest.
  • van Gemert, L. (speaker) (25-4-2018). Bredero gevonden, Bredero week universiteiten Budapest, Budapest.
  • van Gemert, L. (speaker) (25-4-2018). De wereld van Bredero, Bredero week universiteiten Budapest, Budapest.
  • van Gemert, L. (speaker) (24-4-2018). Wie was Bredero?, Bredero week universiteiten Budapest, Budapest.
  • van Gemert, L. (speaker) (21-4-2018). Vrouwen rondom Bredero, Bredero week universiteiten Budapest, Budapest.
  • van Gemert, L. (speaker) (22-3-2018). Jan Hendrik Glazemaker: the unknown Dutch ambassador of European culture, RSA NOLA, New Orleans. https://www.rsa.org/general/custom.asp?page=2018NOLA
  • van Gemert, L. (speaker) (22-3-2018). Jan Hendrik Glazemaker: the unknown Dutch ambassador of European culture, Renaissance Society of America, New Orleans.
  • van Gemert, L. (speaker) & van der Deijl, L. A. (speaker) (9-2-2018). Jan Hendrik Glazemaker: Dutch ambassador of cultural transfer, KANTL Ghent . http://www.literatureswithoutfrontiers.ugent.be/
  • van der Deijl, L. (speaker) & van Gemert, E. M. P. (speaker) (9-2-2018). Jan Hendrik Glazemaker. Translating poetics and the Latin language, Literatures without Frontiers? Perspectives for a Transnational Literary History of the Low Countries, Gent.
  • van der Deijl, L. (invited speaker) & van Gemert, E. M. P. (invited speaker) (26-1-2018). Verschillende manieren van lezen. Nederlandse Argenis-vertalingen in de zeventiende eeuw, IISG.
  • van Gemert, L. (invited speaker) (4-10-2017). Buitenbeentjes buitengaats: burleske dichters uit de zeventiende eeuw, Cursus Buitenbeentjes. Schrijvers en boeken buiten het bekende kader. Illustere School UvA, Amsterdam.
  • van Gemert, L. (speaker) & van der Deijl, L. A. (speaker) (3-7-2017). Spinozist discourse in Dutch textual culture (1660-1720). Limits and opportunities of digital text analysis for Enlightenment history, Digital Humaniteis Benelux, Utrecht.
  • van Gemert, L. (invited speaker) (30-6-2017). Daar heb je die gekke Warenar weer, Oude Bekenden. Afscheid Ton van Strien, Amsterdam.
  • van Gemert, L. (invited speaker) & van der Deijl, L. A. (invited speaker) (24-5-2017). De verspreiding van het Spinozisme in Nederlandstalige teksten (1660-1720). Nederlab als instrument voor kwantitatieve literatuurgeschiedenis, Nederlab seminar, Amsterdam.
  • van Gemert, L. (invited speaker), Kisjes, I. (invited speaker) & Wijckmans, T. M. (invited speaker) (24-5-2017). Toevoeging van een herspelde tekstlaag via VARD2 voor auteursherkenning, Nederlab Seminar , Amsterdam.
  • van Gemert, L. (invited speaker) (18-5-2017). A Banise and a Sandastra: some pieces for the Jigsaw puzzle of European transfer, Symposium: Cultural Exchange, Cultural Dynamics, Transnationality, Translation. International Aspects of the literature and Culture of the Low Countries, Amsterdam.
  • van Gemert, L. (speaker), van der Deijl, L. A. (speaker) & Kisjes, I. (speaker) (11-4-2017). Tracing Philosophical Innovation in Digital Text Corpora (TOPIC), CREATE salon: Digitizing the Enlightenment , Amsterdam.
  • van Gemert, L. (speaker) (31-3-2017). The Spirit of Materialism, The Spirit of Materialism, Chicago.
  • van Gemert, L. (speaker), Wijckmans, T. M. (speaker), van Elburg, W. (speaker) & van der Deijl, L. (speaker) (29-10-2016). Who wrote that Doggie? Computational approaches to the Dutch Golden Age book market: authorship attribution and Spinozism, Creativity and the City 1600-2000: An E-Humanities Perspective, Amsterdam. http://www.create.humanities.uva.nl
  • van Gemert, L. (invited speaker) (13-10-2016). Zijdebalen Revisited, Symposium Literaire canonvorming in de vroegmoderne tijd, Amsterdam. https://www.rijksmuseum.nl/nl/literaire-canonvorming-in-de-vroegmoderne-tijd
  • van Gemert, L. (speaker) (12-10-2016). Baldadige studenten en geile Turkinnen, Publieksbijeenkomsten Illustere school, UvA, Amsterdam. http://is.uva.nl/publieksbijeenkomsten/content/evenementen/2016-2017/semester-1/fout-nu-hete-hangijzers-in-de-literatuur.html
  • van Gemert, L. (speaker), Wijckmans, T. M. (speaker) & van Elburg, W. (speaker) (13-7-2016). Modern tools don’t speak ancient Dutch. Project COLEM for CREATE, ADHO, Krakow. http://dh2016.adho.org/
  • van Gemert, L. (speaker), van Elburg, W. (speaker) & Wijckmans, T. M. (speaker) (9-6-2016). Adapting NLP-tools for Creating an Orthographic Layer for Early Modern Texts, DH-Benelux. http://www.dhbenelux.org/
  • van Gemert, L. (speaker) (22-1-2016). Hilversum 3 bestond nog niet’. Toppers van toen., Publieksbijeenkomsten Illustere school, UvA, Amsterdam. http://is.uva.nl/publieksbijeenkomsten/content/cursussen/mastercourses/2015-2016/toppers-van-toen.html
  • van Gemert, L. (speaker) (22-1-2016). Literatuurgeschiedenis en het sprekende voorbeeld, Dag van Taal, Kunsten en Cultuur, Groningen. http://www.rug.nl/let/agenda-2015/2015-12-01-dag-vd-taal-kunsten-en-cultuur
  • van Gemert, E. M. P. (speaker) (4-11-2015). Vind uw draad en schrijf! Nederlandse schrijfsters uit de zeventiende en achttiende eeuw, Lezing Loge Ludsu Sacer Amsterdam, Amsterdam.
  • van Gemert, E. M. P. (speaker) (25-9-2015). The one and only Joannes Antonides van der Goes, Boekpresentatie: J.A. Van der Goes, Ystroom, ed. J. Bloemendal. Huygens ING, Den Haag, Den Haag.
  • van Gemert, E. M. P. (speaker) (30-7-2015). Simple Novels but Complex Questions. Identity and Equality in Late Eighteenth Century Novels, Opening Markets: Trade and Commerce in the Eighteenth Century. ISECS, Rotterdam, 27-31 juli 2015, Rotterdam.
  • van Gemert, E. M. P. (speaker) (9-7-2015). Women, Family & Networks 3, Oh Die Zee, Amsterdam.
  • van Gemert, E. M. P. (speaker) (8-7-2015). Women, Family & Networks 2, Oh Die Zee, Amsterdam.
  • van Gemert, E. M. P. (speaker) (7-7-2015). Women, Family & Networks 1, Oh Die Zee, Enkhuizen.
  • van Gemert, E. M. P. (speaker) (16-6-2015). Networks of the Dutch Republic, Oxford Seminar in Advanced Jewish Studies: Oxford Books in Amsterdam 1600-1850: Authors, Producers, Readers and the Construction of Jewish Worlds, Oxford.
  • van Gemert, E. M. P. (speaker) (30-4-2015). Het beste van twee werelden. De vroegmoderne Nederlandse literatuur in internationaal kader, Nederlandse literatuur, hoezo?, Leuven.

  Andere

  • van Gemert, L. (examiner) (18-9-2023). Shaping Spanishness: Literary Hispanophobia and Hispanophilia in England and the Netherlands, ca. 1554-1621 (examination).
  • van Gemert, L. (examiner) (1-5-2020). Between Hispanophobia and Hispanofilia (examination).
  • van Gemert, L. (organiser) & Begheyn, P. (chair) (11-2-2020). Golden Age Seminar, Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam. Lecture Paul Begheyn, ‘De Nederlandse Jezuïeten’ (organising a conference, workshop, ...). https://acsga.uva.nl/shared/subsites/amsterdam-centre-for-the-study-of-the-golden-age/nl/evenementen/lezingen/2019/12/acsga-colloquium-paul-…
  • van Gemert, L. (organiser), Janssen, G. (organiser) & Romein, A. (chair) (12-11-2019). Kopiëren, plakken en implementeren!? Een eerste vergelijking tussen de provinciale wetgeving van Holland en Vlaanderen (1576-1702), Amsterdam. ACSGA colloquium (organising a conference, workshop, ...). https://acsga.uva.nl/content/events/lectures/2019/11/acsga-colloquium-annemieke-romein.html
  • van Gemert, L. (examiner) & Weststeijn, M. A. (examiner) (23-10-2019). The Chinese Imprint. Printing and Publishing Cinese Religion and Philosophy in the Dutch Republic, 1595-1700 (examination). https://aihr.uva.nl/content/events/events/2019/10/phd-defense-trude-dijkstra.html?1577800105052
  • van Gemert, L. (organiser) & van Groesen, M. (chair) (8-10-2019). Abraham Willaerts: Zeeschilder in Nederlands-Brazilië en de Atlantische Wereld, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). https://acsga.uva.nl/content/events/lectures/2019/10/acsga-colloquium-michiel-van-groesen.html?origin=3ppA9DHfQRWKFdsbrN%2FzWA
  • van Gemert, L. (examiner) (11-9-2019). Als rechte Libertinen. Het verzamelhandschrift Het Mengelmoes als getuigenis van een alternatieve literaire kring in Antwerpen aan het einde van de zeventiende eeuw. (examination).
  • van Gemert, L. (organiser) & te Brake, W. (chair) (11-6-2019). Religious Peace: A Historical Reflection, Amsterdam. ACSGA colloquium & NIAS KNAW Lecture (organising a conference, workshop, ...). https://acsga.uva.nl/content/events/lectures/2019/06/acsga-colloquium-wayne-te-brake.html?origin=3ppA9DHfQRWKFdsbrN%2FzWA
  • van Gemert, L. (examiner) (15-5-2019). The Story, the Self, the Other. Developing Insight into Human Nature in the Literature Classroom Rumours of Revolt. Civil War and the Emergence of a Transnational News Culture in France and the Netherlands, 1561-1598 (examination).
  • van Gemert, L. (examiner) (3-5-2019). The Story, the Self, the Other. Developing Insight into Human Nature in the Literature Classroom (examination).
  • van Gemert, L. (organiser), Kolfin, E. (chair), de Witt, D. (chair) & Ponte, M. (chair) (9-4-2019). Black in the Art of Rembrandt's Time, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). https://acsga.uva.nl/content/events/lectures/2019/04/acsga-colloquium-elmer-kolfin-e.a.html?origin=3ppA9DHfQRWKFdsbrN%2FzWA
  • van Gemert, L. (organiser), Pettegree, A. (chair) & der Weduwen, A. (chair) (19-3-2019). The Bookshop of the World. Searching for markets in the Dutch Golden Age, Amsterdam. The Bookshop of the World. Searching for markets in the Dutch Golden Age. ACSGA colloquium (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) & Jansen, J. (chair) (19-2-2019). 'Zaken en vriendschap. De publicatie van Bredero’s werk in de periode 1610-1640, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser), Rodríguez Pérez, Y. (chair), Bood, R. R. (participant) & Waasdorp, S. N. (participant) (11-12-2018). Mixed feelings. Literary Hispanophilia and Hispanophobia in England and the Netherlands in the Early Modern period and the nineteenth century, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/content/events/lectures/2018/12/acsga-colloqium.html?origin=3ppA9DHfQRWKFdsbrN%2FzWA
  • van Gemert, L. (organiser) & Anderson, C. J. (chair) (13-11-2018). ACSGA Colloquium: Carrie Anderson (Middlebury College): ‘The Old Indies at the French Court: Johan Maurits’s Gift to Louis XIV, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/content/events/lectures/2018/11/acsga-colloquium.html?origin=3ppA9DHfQRWKFdsbrN%2FzWA
  • van Gemert, L. (organiser) & van Stipriaan, R. . (chair) (9-10-2018). Gouden Eeuw Lezing 2018:René van Stipriaan, Shakespeare, Bredero, Rembrandt. Het theater van de hartstochten in de zeventiende eeuw, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/content/events/lectures/2018/10/acsga-gouden-eeuw-lezing-2018.html?origin=3ppA9DHfQRWKFdsbrN%2FzWA
  • van Gemert, L. (organiser) & van Nierop, H. F. K. (chair) (11-9-2018). ACSGA Colloquium Boekpresentatie The Life of Romeyn de Hooghe 1645-1708, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/shared/subsites/amsterdam-centre-for-the-study-of-the-golden-age/nl/evenementen/evenementen/2018/09/boekpresentatie-the-…
  • van Gemert, L. (chair) & Van Vaeck, M. (organiser) (30-8-2018). IVN Colloquium Neerlandicum 20 Bredero na 400 jaar: Bredero vandaag, Leuven (organising a conference, workshop, ...). https://www.conference-service.com/colloquium20/documents/agenda/data/abstracts/en/abstract_183.html https://www.ivn.nu/27-tm-31-augustus-…
  • van Gemert, L. (organiser) & Van Vaeck, M. (chair) (30-8-2018). IVN Colloquium Neerlandicum 20, Leuven (organising a conference, workshop, ...). https://www.conference-service.com/colloquium20/documents/agenda/data/abstracts/en/abstract_47.html
  • van Gemert, L. (organiser), van Lieburg, F. (organiser), Eekhout, M. (organiser) & Duerloo, L. (organiser) (25-8-2018). Jaarcongres Werkgroep Zeventiende eeuw, Dordrecht. Annual Conference (organising a conference, workshop, ...). https://www.neerlandistiek.nl/2018/08/25-augustus-2018-congres-1618-paniek-in-de-republiek/
  • van Gemert, L. (organiser), Akkerman, N. (organiser) & van der Linden, D. (chair) (12-6-2018). ASCGA Colloquium The Postmasters' Piggy-Bank: Exploring Undelivered Letters from the Golden Age, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/content/events/lectures/2018/06/acsga-colloquium-june-2018.html?origin=3ppA9DHfQRWKFdsbrN%2FzWA
  • van Gemert, L. (organiser) & van Netten, D. H. (chair) (10-4-2018). ACSGA Colloquium, Amsterdam. Blaeu's wereld in kaart (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/shared/subsites/amsterdam-centre-for-the-study-of-the-golden-age/nl/evenementen/evenementen/2018/04/bezoek-aan-scheepvaa…
  • van Gemert, L. (organiser) & Blanc, J. (participant) (13-3-2018). ACSGA colloquium, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/content/events/lectures/2018/03/prof.-jan-blanc-university-of-geneva-a-golden-age-rethinking-17th-century-dutch-art.html…
  • van Gemert, L. (organiser) & Parente, J. (chair) (13-2-2018). Transnational Literary History in a Multilingual Age, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/content/events/events/2018/02/masterclass-prof.-james-a.-parente.html?origin=3ppA9DHfQRWKFdsbrN%2FzWA
  • van Gemert, L. (organiser) & Parente, J. (participant) (13-2-2018). ACSGA Colloquium, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (participant), van der Haven, C. J. (organiser), Bloemendal, J. (organiser), Desplenter, Y. (organiser), Meeus, H. (organiser), Oosterman, J. (organiser), Stronks, E. (organiser) & Willaert, F. (organiser) (9-2-2018 - 10-2-2018). Literatures without Frontiers? Perspectives for a Transnational Literary History of the Low Countries, Gent (organising a conference, workshop, ...). http://www.literatureswithoutfrontiers.ugent.be/
  • van Gemert, L. (chair), Kolfin, E. E. P. (organiser) & Tummers, J. C. (organiser) (29-1-2018). ACSGA Colloquium, Haarlem. Inleiding en rondleiding bij tentoonstelling De Kunst van het Lachen, Humor in de Gouden Eeuw, Frans Hals Museum Haarlem. Ism Anna Tummers en Elmer (…) (organising a conference, workshop, ...). http://www.franshalsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-kunst-van-het-lachen-humor-de-gouden-eeuw/
  • van Gemert, L. (organiser) (12-12-2017). Masterclass Huizinga Institute, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (12-12-2017). Colloquium Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (chair) (30-11-2017). Modeling the Golden Age Creative Industry. Create Salon 23, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (14-11-2017). Symposium Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age & Spui 25, Amsterdam, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (10-10-2017). Colloquium Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, UvA, Amsterdam, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (13-6-2017). Colloquium Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, UvA, Amsterdam, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (11-4-2017). Colloquium Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (14-3-2017). Colloquium Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, UvA, Amsterdam, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (14-2-2017). Colloquium Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, UvA, Amsterdam, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (14-12-2016). Golden Age Seminar, Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam. Jürgen Müller (Technical University Dresden), ‘So The Soul Is As The Hand’ - A New Interpretation of Rembrandt's ‘Aristotle Contemplating the Bust of (…) (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/news-and-events/seminars-and-events/seminars.html
  • van Gemert, L. (organiser) (8-11-2016). Golden Age Seminar, Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam. Michael Keevak (Department of Foreign Languages, National Taiwan University), ‘The True and the False Formosa’ (organising a conference, workshop, ...). http://(http://acsga.uva.nl/news-and-events/seminars-and-events/seminars.html
  • van Gemert, L. (organiser) (28-10-2016). Creativity and the City 1600-2000: An E-Humanities Perspective, Amsterdam. Session ‘Cultural Transfer in the Dutch Golden Age’ (organising a conference, workshop, ...). http://www.create.humanities.uva.nl
  • Noordegraaf, J. J. (organiser), Rasterhoff, C. (organiser), Nijboer, H. T. (member of programme committee), van Gemert, E. M. P. (member of programme committee), Bod, L. W. M. (member of programme committee), Kamps, J. (member of programme committee), Symonds, J. (member of programme committee) & van Gelder, M. (member of programme committee) (28-10-2016 - 29-10-2016). Creativity and the City 1600-2000: An E-Humanities Perspective, Amsterdam. This international and interdisciplinary conference on the history of creativity and the city aims to bring together recent research in the fields of (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (11-10-2016). Golden Age Seminar, Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam. Helmer Helmers (UvA), ‘'Le Bastiment des Affections'. Dutch Public Diplomacy, 1568-1648 (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/news-and-events/seminars-and-events/seminars.html
  • van Gemert, L. (examiner) (28-9-2016). De literaire almanak als standmeter van de Nederlandse poëzie (examination).
  • van Gemert, L. (organiser) (7-6-2016). Golden Age Seminar, Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam. Meredith Hale (Wolfson College, University of Cambridge), Global networks in print: Dutch Russian exchange in the Petrine era (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/news-and-events/seminars-and-events/seminars.html
  • van Gemert, L. (examiner) & van Gemert, G. C. A. M. (examiner) (13-4-2016). Clashes of Discourses. Humanists and Calvinists in Seventeenth-Centruy Academic Leiden (examination).
  • van Gemert, L. (organiser) (5-3-2016). Golden Age Seminar, Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam. Raingard Esser (RUG), ‘Local Baronios' in a Contested Border Region: History, Hagiography and Politics in the seventeenth-century Low Countries (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/news-and-events/seminars-and-events/seminars.html
  • van Gemert, L. (organiser) (1-3-2016). Golden Age Masterclass, Amsterdam. Martine van Elk (California State University Long Beach), Nina Geerdink (UU), ‘Tussen publiek en privé: Engelse en Nederlandse schrijfsters uit de (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, L. (organiser) (1-3-2016). Golden Age Seminar, Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam. Martine van Elk (California State University Long Beach) ‘Publicizing Female Virtue on the Dutch Stage: Verwers, Questiers, and Lescailje (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/news-and-events/seminars-and-events/seminars.html
  • van Gemert, L. (examiner) (25-2-2016). Rederijkersdromen en schildersdaden (examination).
  • van Gemert, L. (organiser) (2-2-2016). Golden Age Seminar, Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam. Frans Blom (UvA), Olga van Marion (RUL), ‘Lope de Vega on stage in the Netherlands and Beyond' (organising a conference, workshop, ...). http://acsga.uva.nl/news-and-events/seminars-and-events/seminars.html
  • van Gemert, E. M. P. (organiser) & Leemans, I. B. (organiser) (31-7-2015). Opening Markets: Trade and Commerce in the Eighteenth Century. ISECS, 27-31 juli 2015, Rotterdam. Novel Aspects of the Novel (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser), Wijckmans, T. (organiser), Timmers, M. (organiser) & Weeda, F. (organiser) (30-7-2015). Opening Markets: Trade and Commerce in the Eighteenth Century. ISECS, 27-31 juli 2015, Rotterdam. New Approaches to the Novel (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser) & Leemans, I. B. (organiser) (27-7-2015). Opening Markets: Trade and Commerce in the Eighteenth Century. ISECS 27-31 July 2015, Rotterdam. Local Literacy and Intellectual Networks (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser) (2-6-2015). Golden Age Seminar, Amsterdam. Jo Spaans, Nieuwer protestantisme (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser), Schwartz, G. (organiser) & Grijzenhout, F. (organiser) (12-5-2015). 7th Golden Age Lecture, Amsterdam. A Pregnant Past: The Dutch Seventeenth Century in the Global Twenty-First (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser), Pipkin, A. (organiser) & Moran, S. J. (organiser) (24-4-2015 - 25-4-2015). Considering Women in the Early Modern Low Countries, Antwerpen. Feminine Ideals in the Dutch Republic (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser) & Sluijter, E. J. (organiser) (7-4-2015). Golden Age Seminar, Amsterdam. Rembrandt en de Amsterdamse historieschilderkunst (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser), Aono, J. (organiser), Grijzenhout, F. (organiser) & Kolfin, E. (organiser) (10-3-2015). Book presentation, Amsterdam. Junko Aono, Confronting the Golden Age (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser) (3-3-2015). Golden Age Seminar, Amsterdam. Melanie Gifford, Rembrandt and the Rembrandtesque: the experience of artistic process and its imitation (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser) (3-2-2015). Golden Age Seminar, Amsterdam. Henk van Nierop, Romeyn de Hooghe (organising a conference, workshop, ...).
  • van Gemert, E. M. P. (organiser) & Schwartz, G. (organiser) (12-1-2015). Seminar Golden Age, Haarlem, Frans Halsmuseum. Emoties. Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw (organising a conference, workshop, ...).

  2022

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden