Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. A.F. (Arthur) Salomons

Bijzondere aspecten van het privaatrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht
Fotograaf: Maartje Strijbis

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: 7.17
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Arthur Salomons

  Professor of Private law since 1999 (before that extraordinary professor on behalf of the M.H. Bregstein Foundation), chairman of the Civil Law Department in 2002-2007 and 2009-2013, chairman of the Programme Committee Law (1999-2006), Director College of Law (2014-present),  deputy judge to the Gerechtshof van Amsterdam, secretary of the M.H. Bregstein Foundation, member of the Editorial Board of the European Property Law Journal. His research focuses on Dutch and European Property and Security Law.

 • Nevenwerkzaamheden
  • Raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te Amsterdam (BA)
  • Secretaris en lid van het bestuur van de M.H. Bregstein Stichting (F)
  • Postacademisch docent Goederenrecht en Zekerhedenrecht voor o.a. Law@work en het Instituut voor Juridische Opleidingen (B)
  • Lid van het bestuur van de Vereniging Kunst Cultuur Recht (F)
  • Redacteur van European Property Law Journal (F)

   

   

 • Publicaties

  2015

  2013

  2012

  2011

  2017

  • van Hoek, A. A. H., Salomons, A. F., van der Plas, C. G., & de Weijs, R. J. (2017). (NL) Dutch Report on Cross-Border Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices. In I. Queirolo, & S. Dominelli (Eds.), European and National Perspectives on the Application of the European Insolvency Regulation: Save Comp Project - Collection and Development of best practices in cross border cases for the survival of distressed companies. JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7693 (pp. 375-410). Aracne Editrice.

  2015

  • Salomons, A. (2015). The purpose and coherence of the rules on good faith acquisition and acquisitive prescription in the European Draft Common Frame of Reference: A tale of two gatekeepers. (Contemporary studies in law and applied research series). Juta. https://doi.org/10.2139/ssrn.1749484 [details]

  2014

  • Salomons, A. (2014). De wetshistorische wortels van ons stille pandrecht. Waardoor verloor Meijers de slag om het registerpand? In L. van den Berge, M. Neekilappillai, R. Kindt, & J. Valk (Eds.), Historische wortels van het recht (pp. 123-134). Ars Aequi Libri. [details]
  • Salomons, A. F. (2014). Richtlijn 93/7/EEG betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht. In A. S. Hartkamp, C. H. Sieburgh, L. A. D. Keus, J. S. Kortmann, & M. H. Wissink (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (pp. 201-231). (Serie onderneming en recht; No. 81-II). Kluwer. [details]

  2013

  2012

  • van Erp, S., Salomons, A., & Akkermans, B. (Eds.) (2012). The future of European property law. Munich: Sellier European Law Publishers. [details]

  2011

  • Hesselink, M., van Hoek, A., Loos, M., & Salomons, A. (Eds.) (2011). Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Salomons, A. (2011). Over de verbergende dief, gebrekkig bezit en eigendomsverkrijging uit hoofde van art. 3:105 BW. In W. Kernkamp (Ed.), Stof tot overpeinzing: liber amicorum voor Floris Bannier (pp. 113-122). Sdu Uitgevers. [details]
  • Salomons, A. F. (2011). Een optioneel vermogensrechtelijk instrument voor Europa: een noodzakelijke omweg? In M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, & A. Salomons (Eds.), Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? (pp. 147-155). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Salomons, A. F. (2011). Good faith acquisition of movables. In A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. Mak, & C. E. du Perron (Eds.), Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed. (pp. 1065-1082). Kluwer Law International. [details]
  • Salomons, A. F. (2011). National report on the transfer of ownership of movables in The Netherlands. In W. Faber, & B. Lurger (Eds.), National reports on the transfer of movables in Europe. - Vol. 6: The Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Malta, Latvia (pp. 1-158). (Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft = European legal studies = Études juridiques européenes; No. 15). Sellier European Law Publishers. [details]
  • van der Vlies, I. C., & Salomons, A. (2011). Kunst, recht en beleid. (2e ed.) Boom Juridische uitgevers. [details]

  2010

  • Salomons, A. F. (2010). De ‘merkelijke modificatiën’ van het WNH: waarom moest het 'Wetboek Napoleon' worden ‘ingerigt voor het Koningrijk Holland’? In J. H. A. Lokin, J. M. Milo, & C. H. van Rhee (Eds.), Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland: opstellen over (de geschiedenis van) het privaatrecht naar aanleiding van het tweede eeuwfeest van het Wetboek Napoleon Ingerigt voor het Koningrijk Holland (pp. 45-60). Stichting Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds. [details]

  2009

  • Salomons, A. (2009). 200 jaar burgerrechtelijke codificatie, 200 jaar Hollands particularisme: over de relevantie van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland voor onze tijd. Nederlands Juristenblad, 84(31), 2016-2020. http://www.njb.nl/website/index.php?Module=document&DoctypeID=ARTIKEL&DocID=14187 [details]
  • Salomons, A. F. (2009). Fifteen Questions on the Rules Regarding the Acquisition of Movables in Book VIII Draft Common Frame of Reference. European Review of Private Law, 2009(4), 711-724. [details]
  • Salomons, A. F. (2009). On the economics of good faith acquisition protection in the DCFR. In A. Somma (Ed.), The politics of the draft common frame of reference (pp. 199-216). (Private law in European context series; No. 16). Kluwer Law International. [details]

  2008

  • Salomons, A. F. (2008). How to draft new rules on the bona fide acquisition of movables for Europe? Some remarks on method and content. In W. Faber, & B. Lurger (Eds.), Rules for the transfer of movables: a candidate for European harmonisation or national reforms? (pp. 141-154). (Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft; No. 6). Sellier European Law Publishers. [details]
  • Salomons, A. F. (2008). Regeren over het graf: natrekking van graftekens wordt opgeschort. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6779), 963-964. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/show/generiek/full.do?type=gen&key=IMPRWPNR-2008121396&anchor= [details]
  • Salomons, A. F., & van 't Westeinde, M. G. (2008). Covered bonds en het fiduciaverbod. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6758), 453-460. [details]

  2017

  • Salomons, A., & Haentjens, M. (2017). Property and trust law in the Netherlands. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. [details]
  • Salomons, A., & Haentjens, M. (2017). The Netherlands. In A. Verbeke, & V. Sagaert (Eds.), Property and trust law: Suppl. 30 (pp. 1-182). (International encyclopaedia of laws). Wolters Kluwer. http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Looseleafs&id=PROP20170113 [details]
  • Salomons, A., & van der Vlies, I. (2017). Recht inzake cultuurgoederen. In I. van der Vlies (Ed.), Kunst, recht en beleid (3e ed., pp. 123-189). Boom Juridisch. [details]

  2016

  • Salomons, A. F., & Orbán, G. Á. C. (2016). Annotatie bij HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046. 0206. Case note on: HR, 3/06/16, ECLI:NL:HR:2016:1046 (Revadap). INS Insolventierecht Updates, 2016. [details]

  2015

  2012

  2011

  • Hesselink, M., van Hoek, A., Loos, M., & Salomons, A. (2011). Voorwoord. In M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, & A. Salomons (Eds.), Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? (pp. 5-6). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2009

  • Salomons, A. F. (2009). Inleiding. In R. W. Clumpkens, A. C. F. G. Thiele, T. H. D. Struycken, R. M. Wibier, J. H. M. van Erp, & P. M. Veder (Eds.), Zekerhedenrecht in ontwikkeling (pp. 13-18). (Preadvies voor het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; No. 2009). Sdu Uitgevers. [details]

  2008

  • Salomons, A. F., & van 't Westeinde, M. G. (2008). Het fiduciaverbod is nog altijd geen dode letter. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6769), 717-718. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Gerechtshof Amsterdam
   Raadsheer - plaatsvervanger
  • Law at Work
   Docent cursussen
  • Ned.Tijdschrift voor Handelsrecht
   Medewerker
  • Instituut voor Juridische Opleidingen
   Free-lance postacademisch docent Goederenrecht en Zekerhedenrecht
  • European Property Law Journal
   Redacteur
  • Iuris Legal
   Free-lance postacademisch docent Goederenrecht en Zekerhedenrecht
  • M.H. Bregstein Stichting
   Bestuurslid (tot 2021 tevens secretaris)
  • Vereniging Kunst en Cultuur Recht
   Lid van het Bestuur