Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Organisaties hebben tegenwoordig te maken met grote hoeveelheden data, die onderling verbonden zijn en vrij toegankelijk. In de bachelor Business Analytics leer je hoe je technieken op het gebied van AI/machine learning en informatica kunt toepassen binnen bedrijven om met deze big data om te gaan. Met jouw analyse, interpretatie en aanbevelingen help je de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Het programma

Onze bachelor Business Analytics is gericht op 3 belangrijke studiegebieden: Analytics, (Bedrijfs)economie en Computer science. Samen vormen ze de internationale werkomgeving van de data/business analist. Door deze unieke combinatie onderscheid je je bij toekomstige werkgevers. Hoewel de focus van deze bachelor anders ligt dan bij onze bachelor Econometrics and Data Science, volg je enkele gezamenlijke colleges en werkgroepen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Analytics for a Better World
  Blok 1
  6

  In dit praktijkgerichte vak komen levensechte cases met een maatschappelijke impact aan bod. Je leert een aantal elementaire bedrijfsanalysemethoden en eenvoudige technieken op het gebied van machine learning, waarmee je een solide en praktische inleiding krijgt in de wereld van analytics. Je analyseert, interpreteert en verwerkt de gegevens zelf.

 • Mathematics 1: Calculus
  Blok 1
  6

  In dit vak wordt aandacht besteed aan calculus op academisch niveau. Tijdens de colleges krijg je een algemene inleiding in de theorie. In de werkcolleges verdiep je de theoretische inzichten door het bespreken van praktische problemen, opdrachten en verdere toepassingen.

 • Microeconomics for AE
  Blok 2
  6

  In dit vak richt je je op de theorie en wiskundige methoden die nodig zijn voor het uitvoeren van een grondige analyse van micro-economische modellen. Tijdens het Skills & Mentoring onderdeel ga je op zoek naar wetenschappelijke bronnen en voer je een literatuuronderzoek uit naar een gerelateerd onderwerp.

 • Probability Theory and Statistics 1
  Blok 2
  6

  In dit vak doe je begrip op van kansberekening en statistiek; een onmisbare basis voor veel vervolgvakken in de opleiding. Tijdens de colleges worden stapsgewijs relevante onderwerpen behandeld. De opdrachten die je uit dient te voeren voor de werkcolleges dienen als voorbeeld voor de toepassing ervan.

 • Introduction to Programming
  Blok 3
  6

  In dit vak behandelen we het raamwerk van computerprogrammering en de bijbehorende concepten. We verdiepen ons in stapsgewijs programmeren en gaan geleidelijk steeds gedetailleerder in op het gebruik van de programmeertaal Python.

 • Finance for AE
  Blok 4
  6

  Dit vak vormt een inleiding op moderne financiën in het hedendaagse bedrijfsleven. Het beoordelen en de financiering van investeringsprojecten staan daarbij centraal. Ook wordt nader ingegaan op de moderne portefeuilletheorie (MPT) en het capital asset pricing model (CAPM), waarmee je inzicht krijgt in de fundamentele relatie tussen risico en rendement.

 • Mathematics 2: Linear Algebra
  Blok 4
  6

  Dit vak verschaft je een solide basis van lineaire algebra als onmisbaar fundament voor je verdere studie in Business Analytics en de verschillende toepassingen daarvan. Je brengt de theorie in praktijk door het uitvoeren van opdrachten en leert computersoftware (R) te gebruiken om grotere problemen op te lossen.

 • Business Law and Ethics for Business Analytics
  Blok 5
  6

  Tijdens dit vak maak je kennis met de rol en het belang van ondernemingsrecht en ethiek in business analytics en de toepassingen ervan. Naast de belangrijkste concepten en onderwerpen in het ondernemingsrecht richt je je in dit vak op onderwerpen als gegevensbescherming, privacy en gegevens in de digitale wereld en de ethiek in de context van datacentrisch zakendoen.

 • Probability Theory and Statistics 2
  Blok 5
  6

  In dit vak gaan we verder in op kansberekening en statistiek en bouwen we voort op wat je in PBS 1 hebt geleerd. We helpen je stap voor stap een solide theoretische basis op te bouwen. Elke stap gaat gepaard met opdrachten die worden besproken tijdens wekelijkse werkcolleges. Daarnaast maakt het schrijven van code voor een softwarepakket (bv. R) voor (eenvoudige) simulatie deel uit van dit vak.

 • Introduction Data Science: Data Preprocessing
  Blok 6
  6

  In dit vak behandelen we de basis van hoe en wanneer gegevens worden voorbewerkt. Met deze essentiële stap van elk project voor gegevensanalyse en machine learning leer je wanneer je gegevens voorbereidt voor het opstellen van modellen. Een ander onderdeel van dit vak is (het voorbereiden van) een presentatie over een verwant wetenschappelijk onderwerp.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Algorithms and Data Structures in Python
  Blok 1
  6

  In dit vak ontwikkel je fundamentele kennis en begrip van datastructuren en algoritmen. Je komt meer te weten over veelgebruikte algoritmen, algoritmische paradigma's en gegevensstructuren die worden gebruikt om problemen op te lossen. Je leert de programmeertaal Python te gebruiken om algoritmen en gegevensstructuren toe te passen en te testen op realistische datasets.

 • Mathematics 3: Advanced Linear Algebra and Real Analysis
  Blok 1
  6

  Tijdens dit vak komen verschillende methoden en resultaten uit de lineaire algebra en de reële analyse aan bod. Je leert het softwarepakket Python te gebruiken om deze methoden toe te passen voor het oplossen van problemen en daarvan verslag te doen.

 • Machine Learning
  Blok 2
  6

  In dit vak krijgen studenten met weinig tot geen kennis van het onderwerp een inleiding in methoden en modellen voor machine learning. Je komt meer te weten over de belangrijkste kenmerken, past methoden toe op verschillende soorten gegevens en evalueert de prestaties van methoden met behulp van verschillende meetmethoden.

 • Operations Research - Deterministic Methods
  Blok 2
  6

  Dit vak vormt een inleiding in de verschillende modellering en oplossingsmethoden voor operationeel onderzoek wanneer de parameters van optimalisatieproblemen deterministisch zijn. Naast het onderzoeken van de wiskundige principes en de algoritmen, wordt er van je verwacht dat je modellen opstelt en oplossingen aandraagt.

 • Management Consulting - Operational Excellence
  Blok 3
  6

  Een bedrijf leiden betekent organisatorische processen identificeren, analyseren en verbeteren. In dit vak maak je kennis met het DMAIC-model (Define / Measure / Analyse / Improve / Control) van Lean Six Sigma, de wereldstandaard voor probleemanalyse in het bedrijfsleven en de industrie.

 • Econometrics 1
  Blok 4
  6

  Econometrie maakt gebruik van economische theorie, wiskunde en statistiek om economische fenomenen te kwantificeren, te modelleren, te analyseren en te begrijpen. In dit vak verken je het zogenaamde meervoudige regressiemodel en leer je hoe je dit kunt toepassen. Dit vak is een impliciete ingangseis voor het vak Empirisch Project.

 • HR Analytics
  Blok 4
  6

  Middels HR-analyses leer je de impact van HR-initiatieven op werknemers, teams, de organisatie en bijgevolg de bedrijfsresultaten te beoordelen. Dit vak biedt je de nodige theoretische achtergrond over strategische HRM en HR-analyses en de toepassing ervan in organisaties.

 • Accounting and Control
  Blok 5
  6

  Dit vak richt zich op het ontwikkelen van hulpmiddelen en kaders om de financiële positie en prestaties op externe markten van individuele organisaties en hun onderdelen (zoals divisies, producten en klanten) te analyseren.

 • Operations Research - Stochastic Methods
  Blok 5
  6

  Dit vak vormt een inleiding in de theorieën van operationeel onderzoek wanneer de toepassing van deterministische modellen tekortschiet, bijvoorbeeld wanneer willekeur en onzekerheid een belangrijke rol spelen.

 • Entrepreneurship - Hackathon
  Blok 6
  6

  Dit meeslepende vak omvat verschillende lezingen en workshops over ondernemerschap en een hands-on hackathon waarin teams van studenten een prototype ontwikkelen voor een nieuw digitaal product op basis van een solide businessmodel.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Free-choice electives: Studying abroad/Minor/Electives
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30

  Minorprogramma, studeren in het buitenland, of stage lopen, of 5 keuzevakken.

 • Marketing Analytics
  Blok 4
  6

  In dit vak richt je je op methoden en modellen om marketingprestaties te analyseren, te voorspellen en te beheren om campagnes en strategieën te optimaliseren. Door inzicht te krijgen in welke marketinginstrumenten en -activiteiten het meest effectief zijn, kunnen bedrijven hun middelen efficiënter toewijzen en betere en datacentrische strategische beslissingen nemen.

 • Text Retrieval and Mining
  Blok 4
  6

  Tijdens dit vak richten we ons op de toepassing van computerwetenschap en machine learning op het automatiseren van taken die mensen uitvoeren met verzamelingen teksten, de meest voorkomende vorm van ongestructureerde gegevens in business analytics. Te denken valt aan het groeperen van nieuwsartikelen over gerelateerde onderwerpen, het analyseren van berichten op sociale media of het signaleren van plagiaat.

 • Computer Systems and Engineering - Information and Data management
  Blok 5
  6

  Blockchain, Big Data Analytics en Kunstmatige Intelligentie hebben een grote invloed op de manier waarop we werken, communiceren, concurreren, met elkaar omgaan en nog veel meer. In dit vak krijg je meer inzicht in digitale technologieën, hun onderliggende principes en de impact ervan.

 • Bachelor’s Thesis and Thesis Seminar Business Analytics
  Blok 5
  Blok 6
  12

  Is er een recente ontwikkeling of ondernemingsidee waar je enthousiast over bent? In het kader van je scriptie kun je die ontwikkeling of dat idee uitgebreid onderzoeken, terwijl je tegelijkertijd je vaardigheden traint om zelfstandig relevant en waardevol onderzoek te doen.

Verplicht vak
Keuzevak
 • Zo ziet je studieweek eruit

  Om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen neem je deel aan verschillende soorten colleges en werkgroepen. Alle colleges worden in het Engels gegeven en zijn een combinatie van theorie en praktijk. Je werkt aan interessante businesscases en leert hoe je projecten op het gebied van data science en business analytics van begin tot eind kunt uitvoeren.

  • Colleges Tijdens de colleges krijg je een inleidend overzicht van de vakinhoud gegeven. Je volgt die colleges samen met je medestudenten. Je maakt aantekeningen en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Seminars In de seminars bespreek je in kleine groepen specifieke onderwerpen uit de colleges. Via oefeningen en praktijkopdrachten raak je vertrouwd met de theorie.
  • Practica Tijdens de practica leer je om te gaan met de verschillende wiskundige en statistische computerprogramma's.
  • Zelfstudie In elke studieweek besteed je tijd aan het doornemen van de theorie en aan het voorbereiden van colleges en seminars, examens en presentaties.

  De meeste vakken sluiten we af met een of meer toetsen. Meestal is dat een schriftelijk examen, maar het kunnen ook een of meer essays, opdrachten of presentaties zijn.

 • Jaar 1: leg een solide basis

  In jaar 1 leer je hoe bedrijven en organisaties werken en welke interactie ze met hun omgeving hebben. Tegelijkertijd leer je hoe je kwantitatieve methoden en technieken kunt toepassen om bedrijfsprocessen en -activiteiten te analyseren.

 • Jaar 2: specialiseer je in business analytics en ontwikkel ondernemersvaardigheden

  Je ontwikkelt ondernemerskennis en -vaardigheden voor het starten van een nieuw bedrijf. De focus ligt op digital business. Ook verdiep je je kennis van hoe je modellen kunt gebruiken om de uitdagingen van bedrijven in kaart te brengen. Daarbij maakt je gebruik van analysemethoden op het vlak van data science, AI/machine learning en informatica.

 • Jaar 3: maak je programma op maat

  Mijn semester:
  In het 1e semester van je 3e jaar kun je uit een aantal opties kiezen:

  • Kies 5 keuzevakken uit een lijst met bachelorvakken
  • Studeer een semester in het buitenland
  • Loop stage
  • Volg een minor-programma binnen een ander (vak)gebied

  Hiernaast volg je gemeenschappelijke vakken:

  • Text Retrieval and Mining (6 EC)
  • Marketing Analytics (6 EC)
  • Computer Systems and Engineering / Information and Data Management (6 EC)
  • Bachelor Thesis and Thesis Seminar Business Analytics (12 EC)
 • Scriptie

  Is er een specifieke recente ontwikkeling waar je enthousiast over bent of heb je zelf een fantastisch idee? Met je scriptie kan dit uitgebreid uitwerken en train je tegelijkertijd je vaardigheden om zelfstandig onderzoek te doen.

  Je scriptie is de laatste eis waaraan je moet voldoen om af te kunnen studeren. Onder begeleiding van onze onderzoekers volg je een duidelijk gedefinieerd traject dat je afsluit met een bachelordiploma.

 • Bekijk de opname van de online informatiesessie
  Informatiesessie Business Analytics
  Kijk hier de online informatiesessie van de bachelor Business Analytics terug. Tijdens deze online voorlichting vertellen een van onze docenten en twee van onze studenten je meer over de studie Business Analytics en geven zij antwoord op vragen.
Copyright: EB
Hoi, ik ben Melis! Ik ben bachelorstudente Business Analytics en kom uit Turkije. Heb je vragen over het studeren aan de UvA? Stuur een berichtje! Chat met Melis

Extra mogelijkheden tijdens je studie

Real-life case
Real-life case: zelfrijdende auto's in levensbedreigende situaties

De komst van zelfrijdende auto's roept verschillende ethische dilemma's op. Stel je het volgende scenario voor: iemand rent plotseling de weg op. Moet de auto uitwijken en daarmee mogelijk de inzittenden in gevaar brengen? Hoe moeten zelfrijdende auto's handelen in verschillende ongevalscenario's? Leer hoe je data-gedreven, concrete en ethisch verantwoorde antwoorden hierop formuleert. Dit doe je met behulp van empirische gegevens, geavanceerde statistische modellen en vaardigheden op het gebied van programmeren en dataverwerking.

Mahika Raj
Het programma gaat actief in op maatschappelijke en milieuvraagstukken en hoe de studie effectief gebruikt kan worden bij het bedenken van oplossingen. De docenten delen ook hun ervaringen die een goed beeld geven van de toepassingen van de studie in de praktijk. Mahika Raj, student Business Analytics

Duurzaamheid en ethiek geïntegreerd in het studieprogramma

In deze bacheloropleiding leer je niet alleen alles op het gebied van grote hoeveelheden data, AI/machine learning en informatica, maar ook over belangrijke maatschappelijke kwesties zoals milieu, klimaat, duurzaamheid en hongersnood. Je leert hoe ethische, maatschappelijke en duurzaamheidskwesties meewegen bij zakelijke beslissingen en kunnen worden geïntegreerd in een bedrijfsstrategie.

Hoe zijn deze thema's in het curriculum verwerkt?

In het vak Analytics for a Better World staan bijvoorbeeld real life cases met een grote maatschappelijke impact centraal. Ook ethiek is een belangrijk en terugkerend onderwerp in het studieprogramma: wat mag je wel en niet doen met gegevens? In het vak Business Law and Ethics for Business Analytics verdiep je je in onderwerpen zoals gegevensbescherming, privacy en ethiek in de context van datagericht zakendoen.

Gedurende deze 3-jarige opleiding blijven thema’s rondom duurzaamheid, ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke onderdelen van het studieprogramma en zullen deze in verschillende vakken steeds weer ter sprake komen.

Veelgestelde vragen
 • Wat is het verschil tussen de bachelors Business Analytics en Econometrics and Data Science?

  Het verschil tussen de bachelor Business Analytics en de bachelor Econometrics and Data Science is dat Business Analytics data gedreven is en Econometrics and Data Science theorie gedreven.

  • In de bachelor Business Analytics gebruik je als student gegevens van technieken op het gebied van AI/machine learning om complexe bedrijfsgerelateerde problemen op te lossen. Business Analytics slaat dus een brug tussen analytics en computer science enerzijds en bedrijfs(economie) anderzijds.
  • Studenten die Econometrics and Data Science volgen ontwikkelen econometrische modellen, passen deze toe op micro- en macro-economische vraagstukken en analyseren de impact ervan op het economisch beleid.

  Hoewel de focus van deze 2 bachelors anders liggen, volg je enkele gezamenlijke colleges en werkgroepen.

 • Wat voor vakken krijg je?

  In de bachelor Business Analytics richt je je ­op 3 belangrijke studiegebieden: analytics, (bedrijfs)economie en computer science. Je volgt vakken op het gebied van programmeren, kunstmatige intelligentie, wiskunde, statistiek en econometrie. Daarnaast volg je vakken uit de bachelor Business Administration, op het gebied van finance, marketing, logistiek, organisatiekunde en strategie. Alle vakken hebben leuke praktijkopdrachten, zodat je de theorie direct kunt toepassen in de praktijk. In deze bachelor leer je niet alleen veel over bedrijven, maar ook over grote maatschappelijke problemen, zoals milieu, klimaat, duurzaamheid en hongersnood. Ethiek is een belangrijk onderwerp, dat veelvuldig terugkomt; wat mag je wel doen met data en wat niet?

 • Moet je goed zijn in wiskunde om Business Analytics te studeren?

  Het is belangrijk dat je wiskunde leuk vindt en er ook goed in bent. Zeker in het 1e jaar krijg je een flinke hoeveelheid wiskunde en statistiek als basis. Je kunt starten met deze bachelor als je een vwo-diploma hebt in 1 van de profielen, inclusief wiskunde B.

 • Moet je al kunnen programmeren voordat je start met deze bachelor?

  Nee, alles wat je moet weten op het gebied van programmeren leer je tijdens de opleiding.

 • Wat is de voertaal van deze bachelor?

  Alle colleges van de bachelor Business Analytics worden in het Engels gegeven. Wel kun je in het 1e semester van het 1e jaar een aantal hoorcolleges in het Nederlands volgen, vanaf het 2e semester zijn alle hoorcolleges in het Engels. Ook kun je je in het hele 1e jaar je aanmelden voor Nederlandstalige werkgroepen. Je taalvoorkeur voor de werkgroepen kun je tijdens je aanmelding aangeven.

 • Krijg je studiebegeleiding?

  Om de overgang van de middelbare school naar de universiteit zo gemakkelijk mogelijk te maken krijg je in het 1e jaar extra begeleiding en krijg je een tutor toegewezen. Deze tutor laat je kennis maken met zowel de campus als de stad Amsterdam, zodat je je snel thuis voelt. Deze ouderejaars student geeft je daarnaast tips over hoe je slim kunt studeren en je kunt er ook terecht om je studiedoelen en voortgang bespreken. Maar ook tijdens de rest van je studie kun je rekenen op ondersteuning van onze studieadviseurs, mentoren, tutoren en ons Career Centre. Zo kun je bij onze ervaren studieadviseurs terecht voor vragen over je studieprogramma, planning of persoonlijke omstandigheden die je studie kunnen beïnvloeden.

 • Wat maakt deze bachelor uniek?

  Deze opleiding bereidt je volledig voor op de toekomst. Na afronding kun je bijvoorbeeld een zelfrijdende auto bouwen of uitrekenen wat de beste prijs is voor een vliegticket of hotelkamer. Tijdens onze 3-jarige opleiding leer je alles op het gebied van wiskunde, statistiek, bedrijfskunde en kunstmatige intelligentie, wat nodig is om dit soort puzzels op te lossen. In Nederland zijn er weinig opleidingen waarin je deze combinatie van kennis en vaardigheden leert.